Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2024 r., godz. 13:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.258 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 4 (1119) z dnia 01.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Nowe rozporządzenie w sprawie ustalania zaliczek na PIT
Od 8 stycznia 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników (...)
str. 4
1.2.
Rozliczanie wynagrodzeń w 2022 r. - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Pracownik złożył rezygnację z ulgi dla klasy średniej. Czy w związku z tym powinniśmy stosować do rozliczenia jego wynagrodzenia przepisy rozporządzenia z dnia 7 stycznia (...)
str. 5
2.
Polski Ład - wyjaśnienia resortowe
2.1.
Przewodnik Min. Fin. dotyczący PIT-2
Polski Ład wprowadził rewolucyjne zmiany w systemie podatkowym. Dotyczą one m.in. zasad naliczania zaliczek na podatek dochodowy pracowników i innych podatników, co generalnie jest skutkiem (...)
str. 7
2.2.
Czy podatnicy prowadzący PKPiR składkę zdrowotną zapłacą też od spisu z natury?
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej u przedsiębiorców w 2022 r. Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, w 2022 r. zmieniły się zasady ustalania podstawy (...)
str. 10
2.3.
Lekarze i pielęgniarki, którzy utracili w 2022 r. prawo do karty podatkowej, muszą wybrać nową formę opodatkowania
Od 1 stycznia 2022 r. prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej utracili podatnicy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia (...)
str. 12
2.4.
Niektórzy emeryci i renciści otrzymają zwrot nadpłaconego podatku - komunikat ZUS
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował, że wraz ze świadczeniem za luty 2022 r. niektórzy emeryci i renciści otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń (...)
str. 13
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Czasowe obniżenie stawek VAT - tarcza antyinflacyjna 2.0
W dniu 13 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 1905), która przewiduje czasową (...)
str. 13
2.
Dostępne są już nowe wzory formularzy PIT
Z początkiem tego roku dokonano wiele zmian w ustawie o PIT. W konsekwencji tego powstała potrzeba wydania nowych wzorów formularzy podatkowych PIT. Jak czytamy w (...)
str. 14
3.
Przywóz sprzętu medycznego i ochronnego spoza UE zwolniony z cła i VAT- decyzja Komisji Europejskiej
W związku z utrzymującym się zapotrzebowaniem na przywóz sprzętu ochronnego i medycznego, na wniosek państw członkowskich, Komisja Europejska wydała 22 grudnia 2021 r. decyzję (UE) (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Umowy zlecenia w 2022 r. - wybrane zagadnienia z uwzględnieniem Polskiego Ładu
Popularną formą świadczenia pracy na rzecz danego podmiotu gospodarczego jest umowa zlecenia. Taka umowa została uregulowana w Kodeksie cywilnym (w art. 734-751 ). Określono w (...)
str. 15
1.1.
Oskładkowanie umów zlecenia w 2022 r.
W 2022 r. nie uległy zmianie zasady oskładkowania umów zlecenia. Taka umowa nadal stanowi, co do zasady, tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, tj. emerytalnego, rentowych (...)
str. 15
1.2.
Rozliczenie wynagrodzenia zleceniobiorcy dla celów PIT
Źródło przychodów W 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich, wynagrodzenie otrzymane z tytułu umowy zlecenia stanowi dla zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście. W (...)
str. 16
1.3.
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kosztach podatkowych zleceniodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 21
1.4.
Ewidencja księgowa wynagrodzenia zleceniobiorcy
Wynagrodzenia zleceniobiorców obciążają koszty działalności operacyjnej zleceniodawcy. W przypadku jednostki ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4, mogą one zostać ujęte w księgach rachunkowych w (...)
str. 21
2.
"Puste" faktury - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa
Zasadniczo wystawiona faktura powinna potwierdzać zaistnienie danego zdarzenia gospodarczego. Zdarza się jednak, że podmiot gospodarczy wystawi omyłkowo fakturę, która nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego, tj. (...)
str. 22
2.1.
Rozliczenie "pustej" faktury dla celów VAT
Skutki u wystawcy faktury • Wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z zasadą ogólną, dla celów VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania (...)
str. 22
2.2.
"Puste" faktury a podatek dochodowy
Przychody u wystawcy faktury Za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, (...)
str. 25
2.3.
Ewidencja księgowa "pustych" faktur
Ewidencja u wystawcy faktury Zasadą jest, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
Mobilna działalność gastronomiczna a obowiązek stosowania kas on-line - interpretacja KIS
Usługi związane z wyżywieniem świadczone w ruchomej placówce nie podlegają obowiązkowemu ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej on-line. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 (...)
str. 27
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Korygowanie daty wystawienia faktury
W sierpniu 2021 r. zarejestrowałem działalność gospodarczą. Na początku września 2021 r. dokonałem pierwszej sprzedaży i wystawiłem fakturę, w której wykazałem podatek VAT. Rejestracji na (...)
str. 29
2.2.
Nieodpłatne przekazanie gadżetów reklamowych
Czynny podatnik VAT zamierza przekazać gadżety reklamowe z logo firmy fundacji (zostaną one przekazane uczestnikom gali organizowanej przez fundację - głównie osobom fizycznym). Podatnik zamierza (...)
str. 30
2.3.
Opodatkowanie VAT sprzedaży towaru wcześniej wywiezionego i używanego przez kontrahenta zagranicznego
Spółka (czynny podatnik VAT) w 2020 r. wywiozła do Wielkiej Brytanii maszynę szwalniczą (potwierdzenie - dokument wywozu wystawiony przez firmę transportową) oraz podpisała umowę nieodpłatnego (...)
str. 32
2.4.
Zawieszenie działalności gospodarczej i prywatny najem nieruchomości a VAT
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną VAT (jestem czynnym podatnikiem VAT). Ponadto świadczę usługi najmu prywatnego mieszkania na rzecz firmy. Czy usługi te są zwolnione z (...)
str. 33
2.5.
Zwrot towaru sprzedanego w ramach eksportu - rozliczenie podatkowe
Sprzedaliśmy maszynę kontrahentowi spoza UE (wykazaliśmy eksport towaru). Jedna część tej maszyny okazała się wadliwa - klient ją odesłał, a my przesłaliśmy mu nową część, (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Definiowanie transakcji kontrolowanej na potrzeby cen transferowych - interpretacja ogólna Min. Fin.
Na potrzeby cen transferowych przyjmuje się, że transakcja kontrolowana to identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Kopia certyfikatu rezydencji dla celów CIT w 2022 r.
Spółka wypłaca należności na rzecz podmiotów zagranicznych, które są zasadniczo objęte podatkiem u źródła. W celu zastosowania stawki wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego (...)
str. 42
2.2.
Nowy limit przychodów uprawniających do stosowania 9% stawki CIT w 2022 r.
Jaki limit przychodów obowiązuje w 2022 r. na potrzeby stosowania 9% stawki CIT w odniesieniu do przychodów z działalności gospodarczej? W 2022 r. limit przychodów, (...)
str. 43
2.3.
Nieodpłatne pełnienie funkcji w zarządzie przez wspólnika a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Wspólnicy spółki z o.o. pełnią funkcje w zarządzie na podstawie powołania, nie otrzymując z tego tytułu żadnego wynagrodzenia od spółki. Czy w tej sytuacji spółka (...)
str. 44
2.4.
Niespłacone zobowiązania w momencie wykreślenia spółki z rejestru - skutki w CIT
Spółka z o.o., będąca w likwidacji, posiada niespłacone zobowiązanie. Czy wartość tego zobowiązania będzie stanowiła przychód podatkowy w spółce, jeśli na dzień wykreślenia spółki z (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zagraniczne dochody zwolnione w Polsce z opodatkowania a limit dochodów w uldze na dzieci - interpretacja KIS
Dochody rodzica uzyskane z pracy najemnej w Niemczech, zwolnione w Polsce z opodatkowania, podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu limitu dochodów warunkującego nabycie prawa do ulgi na (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Od kiedy można stosować ulgę na powrót z zagranicy?
Czy ulgą na powrót z zagranicy są objęte osoby, które powróciły z Ukrainy w 2021 r.? Czy dotyczy ona rozliczenia PIT już za 2021 r. (...)
str. 47
2.2.
Preferencyjne opodatkowanie dochodu 5% stawką (IP Box)
Lekarz wykonuje indywidualną działalność gospodarczą, w ramach której zawarł umowę z firmą farmaceutyczną na testowanie nowych leków u swoich pacjentów. Usługi w tym zakresie kwalifikuje (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środków trwałych zakupionych od spółki przez jej wspólnika - interpretacja KIS
Jeżeli podatnik nabył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej używany i wcześniej amortyzowany środek trwały od spółki, w której jest wspólnikiem, to dokonywane od niego odpisy (...)
str. 52
2.
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego
W związku z zakończeniem umowy leasingu operacyjnego podatnik dokonał wykupu samochodu osobowego przekazując go na cele prywatne. W jakim przypadku zbycie takiego pojazdu będzie podlegało (...)
str. 53
3.
Towar handlowy przekwalifikowany na środek trwały
W 2021 r. w ramach działalności handlowej zakupiliśmy naczepę w celu jej dalszej odsprzedaży. Ponieważ nie było ofert kupna, sami zaczęliśmy ją użytkować. W związku (...)
str. 54
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Zasady doręczania pism przez organ podatkowy w 2022 r.
Zasady doręczania pism przez organ podatkowy zostały uregulowane w przepisach Działu IV Rozdziału 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. (...)
str. 57
2.
Procedura szczególna OSS i IOSS - działanie przez pełnomocnika
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący działania przez pełnomocnika w przypadku szczególnej procedury One Stop Shop (OSS) i Import One Stop Shop (...)
str. 57
3.
Akcyza - uproszczony dokument towarzyszący (UDT) w 2022 r.
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło komunikat pt. "Uproszczony dokument towarzyszący (UDT) - zmiany od 1 stycznia 2022". MF przypominało, że (...)
str. 57
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wynagrodzenie członka zarządu do 200 zł a składka zdrowotna - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Składka na ubezpieczenie zdrowotne członka zarządu powołanego do pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania jest obliczana na zasadach ogólnych, bez możliwości jej obniżenia do (...)
str. 58
2.
Zasady ustalania składki zdrowotnej w 2022 r. przez przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności moje przychody znacznie wzrastają w okresie letnim. Zazwyczaj na początku roku nie (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Normy czasu pracy, badania profilaktyczne i urlop w zatrudnieniu równoległym
1) Od 1 lutego 2022 r. zatrudniliśmy pracownika, który pracuje od 2020 r. w innej firmie. Z dodatkowego zatrudnienia posiada ważne okresowe badania profilaktyczne. Stanowisko, (...)
str. 61
2.
Kontynuacja dotychczasowej dokumentacji pracowniczej w razie zawarcia nowej umowy o pracę
1) Chcemy zatrudnić dwóch byłych pracowników. W przeszłości pracowali w naszej firmie na podstawie umowy o pracę w okresach od 1 stycznia 2018 r. do (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z prośbą o wyjaśnienie problemu dotyczącego zakresu stosowania uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości w pierwszym roku prowadzenia (...)
str. 65
2.
Minimalny okres archiwizacji papierowych sprawozdań finansowych
Rok obrotowy spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Czy papierowe sprawozdania finansowe sprzed 2018 r. nie muszą być przechowywane trwale i można je zniszczyć po (...)
str. 67
3.
Zaliczka i transport towaru dokonany w grudniu 2021 r. dotyczący sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2022 r.
W grudniu 2021 r. spółka otrzymała od klienta zaliczkę na poczet dostawy towaru i wystawiła fakturę. W tym samym miesiącu towar został dostarczony do klienta. (...)
str. 69
3.1.
Otrzymanie zaliczki na przyszłą dostawę towaru
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w (...)
str. 70
3.2.
Dostawa towaru do odbiorcy - koszty transportu i ubezpieczenia w drodze
Jak wynika z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło (...)
str. 70
3.3.
Inwentaryzacja towaru znajdującego się poza jednostką
Składniki majątku, które zostały powierzone innym jednostkom, podlegają inwentaryzacji drogą uzyskania od zewnętrznych jednostek potwierdzeń stanu tych aktywów. Naszym zdaniem, w przypadku składowania w obcej (...)
str. 71
3.4.
Przychód z tytułu sprzedaży i równoległe rozliczenie kosztów
Jeżeli zgodnie z umową zawartą między stronami dostawa towarów zostanie zrealizowana w momencie zainstalowania i uruchomienia urządzenia, co nastąpi w styczniu 2022 r., to w (...)
str. 71
4.
Opłaty drogowe dotyczące przełomu lat 2021 i 2022
Podatnik świadczący usługi transportowe został obciążony w dniu 31 grudnia 2021 r. kosztami eurowiniet umożliwiających przejazdy ciągników siodłowych wraz z naczepami w grudniu 2021 r. (...)
str. 73
5.
Faktura dotycząca zakupu usług na cele prywatne pracownika
Posiadamy fakturę wystawioną na firmę (spółkę z o.o.), ale faktycznie dotyczącą zakupu prywatnych usług telekomunikacyjnych na rzecz prezesa (pracownika spółki). Faktura została błędnie ujęta jako (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.