Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Krótszy termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego - komunikat Min. Fin.
W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego powrócił "dawny" termin na składanie zawiadomienia ZAW-NR. Przypomnijmy krótko, iż zawiadomienie to (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Pomoc dla podatników w związku ze wzrostem cen energii a przychód podatkowy
Pomoc przyznawana podatnikom na podstawie ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii (...)
str. 4
2.2.
Estoński CIT od wykorzystania samochodu zarówno do celów prywatnych wspólników, jak i pracowników
W spółce opodatkowanej estońskim CIT, w której służbowe samochody osobowe są wykorzystywane również do prywatnych celów wspólników, powstaje tzw. dochód z tytułu ukrytych zysków w (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nieodpłatne świadczenia związane z pomocą ofiarom konfliktu w Ukrainie - stawka 0% VAT do końca 2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 czerwca 2023 r., pod poz. 1224, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
2.
Nowe limity dla spadków i darowizn - rozporządzenie opublikowane
W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2023 r., pod poz. 1226, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot (...)
str. 6
3.
W 2024 r. limity płatności gotówkowych pozostaną bez zmian
Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma (w BI nr 17 z 10 czerwca 2023 r.), planowane jest uchylenie regulacji, wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, dotyczących (...)
str. 8
4.
Stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych będą wyższe
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) znajduje się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (nr z wykazu RD 694), (...)
str. 8
5.
Projekt zmian w Ordynacji podatkowej
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (projekt z 13 czerwca 2023 r.). (...)
str. 9
6.
Kolejne zmiany w e-US
W Dzienniku Ustaw z 22 czerwca 2023 r., pod poz. 1178, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie korzystania z (...)
str. 11
7.
Fundusz Ochrony Rolnictwa i rekompensaty
Fundusz, który powstał na mocy ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1130), dalej: ustawy (...)
str. 12
8.
Przedłużono okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.
Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że wyroby winiarskie oznaczone "starymi" banderolami będzie można sprzedawać do 31 grudnia 2023 r. (patrz: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia (...)
str. 13
9.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2023 r., pod poz. 1230, ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup paliwa za granicą - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze często nabywają paliwo do samochodów osobowych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (np. w trakcie podróży służbowych). W tym artykule omawiamy wybrane zagadnienia (...)
str. 13
1.1.
Rozliczenie zakupu paliwa dla celów VAT
Ustalając, jakie skutki na gruncie VAT ma zakup za granicą paliwa do służbowego samochodu osobowego, należy w pierwszej kolejności wskazać, że paliwo wlewane do baku (...)
str. 13
1.2.
Wydatki na zakup paliwa za granicą a CIT/PIT
Zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na zakup paliwa Zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup za granicą paliwa do samochodów służbowych są analogiczne, (...)
str. 14
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup paliwa za granicą
Poniesione za granicą wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki, podobnie jak w przypadku (...)
str. 17
2.
Dofinansowanie z ZFŚS do letniego wypoczynku pracowników - podatki, składki ZUS, rachunkowość
W związku z letnim wypoczynkiem pracownicy (a także członkowie ich rodzin) otrzymują dofinansowanie do tego wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W tym (...)
str. 18
2.1.
Otrzymanie z ZFŚS dofinansowania do wczasów a PIT pracownika
Otrzymanie przez pracownika dofinansowania do letniego wypoczynku wiąże się z uzyskaniem z tego tytułu przysporzenia majątkowego (uzyskuje on bowiem wymierną korzyść), a w konsekwencji - (...)
str. 18
2.2.
Składki ZUS z tytułu dofinansowania z ZFŚS do letniego wypoczynku pracownika
Zasadą jest, że podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W (...)
str. 22
2.3.
Dofinansowanie z ZFŚS do letniego wypoczynku pracowników a koszty podatkowe pracodawcy i VAT
Skutki przekazania pracownikom dofinansowania do letniego wypoczynku ze środków pochodzących z ZFŚS należy rozpatrywać - w aspekcie kosztów podatkowych pracodawcy - przez pryzmat art. 16 (...)
str. 23
2.4.
Ewidencja księgowa dofinansowania ze środków ZFŚS do letniego wypoczynku pracownika
Dofinansowanie przekazane pracownikom do letniego wypoczynku pochodzące ze środków ZFŚS, może zostać ujęte w księgach rachunkowych pracodawcy w następujący sposób: 1. Dofinansowanie przyznane z ZFŚS: (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Zawyżona stawka VAT w przypadku sprzedaży paragonowej - wyrok WSA
Nie można zaakceptować sytuacji, w której w przypadku sprzedaży paragonowej organ podatkowy ma możliwość - poprzez wydanie decyzji - skorygowania stawki VAT, gdy podatnik zastosował (...)
str. 24
2.
Wystawianie faktur przez podmiot trzeci - interpretacja KIS
Podatnik może upoważnić inną osobę do wystawiania w jego imieniu faktur, jeżeli będzie to wyłącznie czynność techniczna. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Pojazd samochodowy o szczególnej konstrukcji a odliczenie VAT
Spółka z o.o. kupiła samochód o szczególnej konstrukcji (klasyfikowany jako VAN) za 12.300 zł (w tym 2.300 zł VAT). Spółka odliczyła 50% VAT z tytułu (...)
str. 28
3.2.
Zakup mieszkania na cele wynajmu - VAT i ewidencja księgowa
Spółka z o.o. (pełna księgowość) podpisała umowę na zakup mieszkania na rynku pierwotnym. Dokonuje ona płatności w ratach (zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy) i (...)
str. 30
3.3.
Zwrot wydatków na szkolenie związane z usługami świadczonymi na rzecz kontrahenta a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W jej ramach świadczę usługi doradcze na rzecz spółki - klubu sportowego oraz pełnię obowiązki dyrektora (...)
str. 32
3.4.
Rolnik ryczałtowy a kasa rejestrująca
Rozpoczynam prowadzenie działalności rolniczej i będę korzystał ze zwolnienia z VAT jako rolnik ryczałtowy. Czy dokonując sprzedaży na rzecz osób prywatnych powinienem posiadać kasę rejestrującą? (...)
str. 34
3.5.
Opłata rezerwacyjna - skutki w VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) prowadzi działalność deweloperską. Spółka zamierza zawierać z klientami umowy rezerwacyjne i pobierać opłatę rezerwacyjną. Czy opłata ta będzie podlegała (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Podatek od przerzuconych dochodów - projekt objaśnień podatkowych
Podatek od spółek będących podatnikami krajowymi z tytułu przerzuconych dochodów wynosi 19% (podatek od przerzuconych dochodów). Szczegółowo kwestię tego podatku reguluje art. 24aa ustawy o (...)
str. 38
2.
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatek na szkolenie MBA pracownika może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy w całości, w momencie jego poniesienia. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 38
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zakup programu komputerowego na własne potrzeby od kontrahenta zagranicznego a podatek u źródła
Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyła licencję na program komputerowy od kontrahenta zagranicznego (nieposiadającego w Polsce siedziby ani zarządu). Program ten będzie (...)
str. 41
3.2.
Rozliczenie dla celów CIT niepodlegającego odliczeniu VAT od zakupów służących czynnościom zwolnionym z VAT
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą zwolnioną przedmiotowo z VAT. W związku z tym od zakupów towarów/materiałów służących tej działalności spółka nie odlicza VAT. Czy (...)
str. 43
3.3.
Estoński CIT a wydatki na samochody osobowe w komisie samochodowym
Spółka prowadzi komis samochodowy i podlega opodatkowaniu estońskim CIT. Ma z inną firmą podpisaną umowę, która pozwala spółce doposażać samochody osobowe (tj. paliwo, części samochodowe), (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatek na klimatyzację można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej - interpretacja KIS
Wydatek na zakup i montaż klimatyzacji może podlegać odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeśli ułatwia ona osobie niepełnosprawnej życie w lokalu (budynku), w którym została (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na zakup środków czystości w prowadzonej działalności w kosztach podatkowych
Podatnik w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi diagnostyczno-terapeutyczne oraz psychologiczne. Nie zatrudnia nikogo na umowę o pracę czy zlecenie, ale korzysta z usług podwykonawcy. Czy (...)
str. 47
2.2.
Wypłata zasiłku chorobowego i dodatku regulaminowego a koszty pracownicze i kwota zmniejszająca podatek
Zakład pracy, uprawniony do wypłaty zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacił pracownikowi zasiłek chorobowy (za cały miesiąc przebywania na zwolnieniu lekarskim) oraz dodatek przysługujący na (...)
str. 48
2.3.
Nieodpłatne świadczenia przekazywane osobom współpracującym i wspólnikom spółki jawnej
Spółka jawna (podatnik CIT) zakupiła ze środków obrotowych pakiety sportowe i medyczne. Zostaną one przekazane nieodpłatnie osobom współpracującym prowadzącym własne działalności gospodarcze (w ramach umów (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych w działalności rolniczej oraz gospodarczej - interpretacja KIS
Odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych wykorzystywanych przez spółkę zarówno w niepodlegającej opodatkowaniu działalności rolniczej, jak i w podlegającej opodatkowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą w (...)
str. 52
2.
Koszt aranżacji biura w wynajętym lokalu
Spółka wynajęła lokal użytkowy z przeznaczeniem na firmowe biuro. Wydatki na przystosowanie biura (aranżację pomieszczeń) do wymaganego standardu wyniosły ponad 10.000 zł. Jak rozliczyć takie (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wysokość składek ZUS w 2024 r. dla pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r., podobnie jak ma to miejsce w 2023 r., ma wzrosnąć dwukrotnie. W okresie od 1 stycznia 2024 r. (...)
str. 56
2.
Termin rozliczenia składek ZUS przez spółkę zatrudniającą pracowników
Spółka z o.o. zatrudnia na podstawie umowy o pracę ponad 35 osób. Składki ubezpieczeniowe do ZUS opłaca za tych pracowników za dany miesiąc kalendarzowy w (...)
str. 57
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika młodocianego
Uczniowie szkół zawodowych są zatrudnieni w przedsiębiorstwie jako pracownicy młodociani. Są oni wynagradzani zgodnie z obowiązującymi przepisami (w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Dokumentowanie sytuacji materialnej uprawnionych do świadczeń socjalnych i przegląd danych z ZFŚS
1) Czy w regulaminie ZFŚS można zawrzeć zapis, że udokumentowanie sytuacji materialnej osób uprawnionych do świadczeń socjalnych może nastąpić przez okazanie do wglądu (na żądanie (...)
str. 61
2.
Przesłanki odrzucenia wniosku o wykonywanie pracy zdalnej
1) W naszej firmie jest zatrudnionych wielu pracowników - rodziców małych dzieci (w tym do lat 4) i niektórzy z tych pracowników sygnalizują, że złożą (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, rozliczenie wyniku finansowego oraz inne obowiązki sprawozdawcze
Co do zasady, pod koniec czerwca kolejnych lat mija termin zatwierdzania sprawozdań finansowych za rok ubiegły. Następnie dokonuje się podziału lub pokrycia wyniku finansowego. Koniecznym (...)
str. 65
1.1.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Jak już wielokrotnie przypominaliśmy, roczne sprawozdania finansowe za 2022 r. jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a tym samym dzień bilansowy przypadał (...)
str. 65
1.2.
Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku
Rozliczenia wyniku finansowego netto sp. z o.o. dokonuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych. Podział zysku netto lub sposób (...)
str. 66
1.3.
Obowiązki wobec KRS - najpóźniej do 15 lipca 2023 r.
W związku z ostatecznym terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego powstają również obowiązki wobec KRS. Otóż w myśl art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości - w (...)
str. 68
1.4.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dokonanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego rodzi obowiązek ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jak wynika bowiem z art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości, ostateczne zamknięcie i otwarcie (...)
str. 68
2.
Korekta wstępna przed przejściem na estoński CIT a bilansowe odpisy amortyzacyjne
Spółka od 2017 r. dokonuje bilansowych odpisów amortyzacyjnych od posiadanego prawa wieczystego użytkowania gruntu. Czy sporządzając korektę wstępną na potrzeby przejścia na estoński CIT jako (...)
str. 69
3.
Ewidencja nieodpłatnego przekazania wspólnikom spółki jawnej lokalu mieszkalnego i gruntu
Spółka jawna nieodpłatnie przekazała wspólnikowi z majątku spółki lokal mieszkalny wraz z gruntem. Jak ująć w księgach rachunkowych taką operację oraz gdzie jej skutki zaprezentować (...)
str. 71
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Ujęcie w księgach rachunkowych wypłaty świadczenia urlopowego ustalanego na podstawie przepisów wewnętrznych pracodawcy
Na podstawie wewnętrznych przepisów pracodawcy jednostka wypłaca świadczenia urlopowe. Nie są to świadczenia określone w przepisach o ZFŚS. W jaki sposób ewidencjonować związane z ich (...)
str. 72
4.2.
Sprawozdanie z badania w przypadku dobrowolnego audytu a obowiązki wobec KRS
Spółka z o.o. poddała swoje roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. dobrowolnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Czy w takim przypadku sprawozdanie z badania podlega przekazaniu (...)
str. 73
4.3.
Pożyczka otrzymana od wspólnika spółki z o.o. - ujęcie księgowe
Spółka z o.o. otrzymała na rachunek bankowy od wspólnika pożyczkę na poprawę bieżącej płynności. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych otrzymanie takiej pożyczki oraz (...)
str. 74
4.4.
Zwrot zaliczki otrzymanej na poczet dostawy towarów w księgach rachunkowych
Jednostka otrzymała w kwietniu 2023 r. zaliczkę i ujęła ją w księgach rachunkowych na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. W czerwcu br. kontrahent zrezygnował z zamówienia (...)
str. 74
4.5.
Dotacja otrzymana do budowanego środka trwałego
Jednostka w związku z budową środka trwałego otrzymała dotację. Jak ująć takie środki w księgach rachunkowych i jaki będą one miały wpływ na przyjęcie środka (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.