Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 7 (331) z dnia 10.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Rozliczanie straty z najmu prywatnego po zmianie formy opodatkowania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.166.2023.2.HJ) "(...) W 2022 r. rozliczała się Pani z najmu prywatnego na zasadach (...)
str. 3
2.
Skutki podatkowe wniesienia udziałów aportem do spółki z o.o. przez nierezydenta
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.235.2023.1.NM) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, rezydentem podatkowym Konfederacji Szwajcarskiej, nie ma w (...)
str. 6
3.
Sposób opodatkowania przychodów wspólnika spółki jawnej prowadzącego odrębną działalność gospodarczą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2023 r., nr 0115-KDIT1.4011.143.2023.2.MK) "(...) Wnioskodawca na podstawie klasyfikacji PKD prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (...). Wnioskodawca (...)
str. 7
4.
Odsetki ustawowe związane z nieważnością umowy kredytowej a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2023 r., nr 0115-KDIT2.4011.117.2023.1.HD) "(...) 18 czerwca 2007 r. zawarła Pani wraz z mężem umowę kredytu (...)
str. 10
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy a opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2023 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.43.2023.2.BS) "(...) Od 07.05.2018 r. - 14.11.2022 r. był Pan zatrudniony na umowę (...)
str. 13
2.
Stawka ryczałtu dla usług informatycznych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2023 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.5.2023.3.MR) "(...) Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą od 1 lutego 2021 roku, świadcząc (...)
str. 14
III.
Do artykułu 11-14 ustawy - przychody
1.
Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców a przychód w PIT
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 30 marca 2023 r., nr DD3.8203.1.2023 ) "(...) Niniejsza interpretacja dotyczy art. 11 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt (...)
str. 17
2.
Wydatki pracodawcy związane z oddelegowaniem pracownika za granicę a przychód pracownika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2023 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.320.2023.2.JK3) "(...) Firma podjęła się w styczniu 2023 r. nowego zlecenia od stałego (...)
str. 19
3.
Sfinansowanie pracownikom wycieczki integracyjnej a obowiązki pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.236.2023.2.GG) "(...) sp. z o.o. (dalej: "A" lub "spółka") będąc pracodawcą, organizuje dla (...)
str. 22
IV.
Do artykułu 17 ustawy - przychody z kapitałów pieniężnych
1.
Moment powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia kryptowalut
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 maja 2023 r., nr 0114-KDWP.4011.22.2023.2.AS1) "(...) Dnia 30.12.2022 r. odpłatnie zbył Pan wirtualną walutę na giełdzie (...). (...)
str. 25
2.
Przychód z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2023 r., nr 0115-KDIT1.4011.277.2023.1.PSZ) "(...) Udziałowcy firmy X (sp. z o.o. - przyp. red.) planują obniżyć (...)
str. 27
V.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zwrot kosztów podróży służbowej samochodem elektrycznym a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2023 r., nr 0114-KDWP.4011.9.2023.1.ŁZ) "(...) Uczelnia planuje umożliwić pracownikom (na ich własny wniosek) odbywanie podróży służbowych (...)
str. 29
2.
Zakup domu ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania a ulga mieszkaniowa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2023 r., nr 0112-KDWL.4011.11.2023.2.JK) "(...) Jest Pani w posiadaniu mieszkania, które kupiła Pani w dniu 19 (...)
str. 32
3.
Udokumentowanie miejsca zamieszkania za granicą w celu zastosowania ulgi na powrót
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2023 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.301.2023.2.AC) "(...) Siedem lat temu wyjechał Pan do pracy do Holandii, gdzie przebywał, (...)
str. 33
4.
Skorzystanie z ulgi dla seniora po otrzymaniu odprawy emerytalnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2023 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.273.2023.1.AKR) "(...) Od 24 grudnia 2022 r. jest Pan na emeryturze, ale wiek (...)
str. 35
VI.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Należność za wadliwie wykonaną usługę nie jest kosztem podatkowym
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 22 lutego 2023 r., sygn. akt II FSK 1901/20 "(...) Zaskarżonym wyrokiem (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę (...)
str. 37
2.
Zakup usługi kateringowej na czas świadczonych usług medycznych a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 maja 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.298.2023.1.EB) "(...) Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje Pani lekarskie (...)
str. 39
3.
Wydatki na wizerunek podatnika tworzącego treści w mediach społecznościowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.172.2023.3.AD) "(...) Prowadzi Pani jednoosobową działalność, polegającą na publikacji w internecie (...) zdjęć (...)
str. 40
4.
Nakłady poniesione na lokal mieszkalny a koszty jego odpłatnego zbycia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 maja 2023 r., nr 0112-KDWL.4011.10.2023.2.JK) "(...) Sprzedał Pan z żoną mieszkanie w 2022 roku, przed upływem 5 (...)
str. 42
VII.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Amortyzacja budynku niemieszkalnego z lokalami mieszkalnymi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 kwietnia 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.278.2023.2.AD) "(...) Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą założoną przed 1 stycznia 2022 r. (...)
str. 45
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej farmy fotowoltaicznej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.977.2022.3.KD) "(...) Zakupił Pan od firmy zewnętrznej fabrycznie nowe panele fotowoltaiczne posadowione na (...)
str. 46
3.
Przekazanie środka trwałego do używania innemu podmiotowi a zaliczanie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.88.2023.3.MZ) "(...) Jest Pani osobą fizyczną i zarazem wspólnikiem spółki jawnej o nazwie (...)
str. 48
4.
Wydatki poniesione na wymianę instalacji chłodniczej a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 kwietnia 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.85.2023.2.KP) "(...) Spółka prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie produkcji mięsa wieprzowego, jego (...)
str. 50
VIII.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Rozliczanie ulgi termomodernizacyjnej przez małżonków związane z kilkoma inwestycjami
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2023 r., nr 0115-KDIT2.4011.704.2022.2.ŁS ) "(...) Skorzystał Pan z odliczenia od podatku wspólnie z małżonką na (...)
str. 53
2.
Ulga termomodernizacyjna
2.1.
Czy prawo do ulgi termomodernizacyjnej podlega dziedziczeniu?
(interpretacja zmieniająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 26 kwietnia 2023 r., nr DOP3.8222.1.2023.CNRU) "(...) W lutym 2019 r. Pani matka - T.K. podpisała umowę i (...)
str. 54
2.2.
Zabudowa tarasu a odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.79.2023.1.KF) "(...) Jest Pan z żoną właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. (...)
str. 57
3.
Odliczanie wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.247.2023.2.KP) "(...) W 2022 r. zakupiła Pani i zamontowała klimatyzację w mieszkaniu, która (...)
str. 59
IX.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Korekta PIT z tytułu niepobranego podatku od współpracującego małżonka
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 maja 2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.259.2023.1.JŚ) "(...) Jest Pan przedsiębiorcą prowadzącym od 1 października 2011 r. działalność gospodarczą (...)
str. 63
2.
Wypłata komplementariuszom zaliczek na poczet udziału w zyskach spółki a obowiązek podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2023 r., nr 0115-KDIT1.4011.287.2023.1.MR) "(...) Wnioskodawca (dalej "spółka") jest spółką (...) komandytowo-akcyjną (...). Aktualnie wnioskodawca posiada (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.