Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 19 (1170) z dnia 01.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kolejne usługi w ramach e-US - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący m.in. kolejnych usług w ramach e-Urzędu Skarbowego (dalej: e-US). W komunikacie wskazano, że: "(...) Ministerstwo Finansów (...)
str. 4
2.
Zasady wykorzystywania dodatkowej części urlopu rodzicielskiego - odpowiedzi MRiPS na pytania naszego Wydawnictwa
Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie z dniem 26 kwietnia 2023 r., wprowadziła szereg zmian w Kodeksie pracy, w tym dotyczących urlopu rodzicielskiego. (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.1.
Pomoc w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe a PIT
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2023 r., pod poz. 1114, opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu (...)
str. 5
1.2.
Rekompensaty z tytułu czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym a PIT i CIT
Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe dokonuje zmian w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, polegające na (...)
str. 6
1.3.
Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn
Ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zmienia się ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. (...)
str. 7
2.
Ustawa o KSeF uchwalona przez Sejm
W dniu 16 czerwca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr (...)
str. 7
3.
Nieodpłatna pomoc ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie - do końca 2023 r. stawka 0% VAT
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku (...)
str. 8
4.
Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.
W dniu 13 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2024 (...)
str. 8
5.
Projekt podwyższenia odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r. i inne zmiany
W toku prac legislacyjnych w Sejmie znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych (...)
str. 9
6.
Wydłużenie czasu na opłacanie składek w ramach małego ZUS plus
Przedsiębiorca, który w 2023 r. ustalał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach tzw. małego ZUS plus, zachowuje prawo do ustalania podstawy (...)
str. 10
7.
Projekt ustawy wprowadzającej system kaucyjny na butelki i puszki
W dniu 6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Projekt (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego - koniec preferencji
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, w 2020 r. wprowadzono szereg przepisów mających na celu pomoc przedsiębiorcom w zminimalizowaniu negatywnych skutków wywołanych epidemią. Niektóre z (...)
str. 11
1.1.
Skutki podatkowe wynikające z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
Skutki w CIT/PIT • Termin złożenia zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, (...)
str. 11
1.2.
Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a prawo pracy
Udzielanie zaległego urlopu W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19 zastosowanie znajdował art. 15gc specustawy. Zgodnie z tym przepisem, (...)
str. 14
1.3.
Ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy
Termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. zasadniczo spowodowałoby upływ ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń (...)
str. 17
2.
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce podmioty gospodarcze otrzymują odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości w związku z przeznaczeniem jej na budowę drogi publicznej. W tym artykule przedstawiamy wybrane zagadnienia (...)
str. 18
2.1.
Wywłaszczenie nieruchomości - podstawa prawna
Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie może być dokonane, (...)
str. 18
2.2.
Rozliczenie dla celów VAT odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
Wywłaszczenie nieruchomości jako czynność opodatkowana VAT Dla celów VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie (...)
str. 19
2.3.
Przychód z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
Odszkodowanie otrzymane przez podatnika CIT W sytuacji gdy podatnik CIT otrzymuje odszkodowanie za wywłaszczenie firmowej nieruchomości (stanowiącej środek trwały), to z reguły uzyskuje z tego (...)
str. 22
2.4.
Ewidencja księgowa odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
Dla celów bilansowych odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości (środka trwałego) stanowi przychód pośrednio związany z działalnością operacyjną jednostki (zob. art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Parkowanie samochodu pod domem nie wyklucza pełnego odliczenia VAT od wydatków z nim związanych - wyrok WSA
Wykorzystywanie samochodu służbowego w celu dojazdów do pracy pracownika generalnie wyklucza uznanie go za używany wyłącznie do działalności gospodarczej pracodawcy. Jeżeli jednak specyfika prowadzonej działalności (...)
str. 25
2.
Przekazanie towaru w zamian za zwolnienie z zobowiązania finansowego a VAT - interpretacja KIS
Przeniesienie własności towaru w zamian za zwolnienie z zobowiązania finansowego (w części lub całości) należy uznać za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna (...)
str. 27
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Faktura ustrukturyzowana - błąd w NIP nabywcy
Jestem czynnym podatnikiem VAT i dobrowolnie wystawiam faktury ustrukturyzowane. Co powinienem zrobić, jeżeli wystawiłem fakturę ustrukturyzowaną na rzecz kontrahenta i przez pomyłkę wpisałem niewłaściwy NIP? (...)
str. 29
3.2.
Korekta VAT przez nabywcę przedsiębiorstwa
Podatnik korzystał ze zwolnienia z VAT jako rolnik ryczałtowy. Jego siostra prowadziła również gospodarstwo rolne, ale jako czynny podatnik VAT. Siostra dokonała darowizny gospodarstwa na (...)
str. 30
3.3.
Obciążenie lokatorów prowizjami bankowymi przez firmę zarządzającą lokalami - ujęcie w VAT
Spółka świadczy zwolnione z VAT usługi zarządzania najmem lokali na rzecz właścicieli budynków mieszkalnych. W ramach tej usługi firma pobiera od najemców m.in. ryczałtowe należności (...)
str. 32
3.4.
Rezygnacja ze zwolnienia z VAT usług finansowych w trakcie roku
W styczniu 2023 r. spółka A (pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki długoterminowej ze spółką B (pożyczkodawcą). Obie spółki to czynni podatnicy VAT. Odsetki naliczane są kwartalnie. (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Stosowanie ulgi na innowacyjnych pracowników - pismo Min. Fin.
Środki pieniężne "uzyskane" w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników mogą zostać rozdysponowane przez podatnika (pracodawcę) w dowolny sposób na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na poprawę zdrowia pracowników a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. zamierzała zawrzeć umowę z kontrahentem krajowym na świadczenie przez ten podmiot usług polegających na stworzeniu systemu motywującego pracowników spółki do aktywności fizycznej. (...)
str. 38
2.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych darowizny przekazanej w związku z wojną na terytorium Ukrainy
Spółka z o.o. w czerwcu 2023 r. przekazała gminie darowiznę rzeczową (zakupione leki, produkty medyczne) na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium (...)
str. 39
2.3.
Pierwotne i następcze oświadczenie WH-OSC
Spółka z o.o. ma przyjęty rok podatkowy i bilansowy trwający od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. W czerwcu br. dokonaliśmy wypłaty (...)
str. 40
2.4.
Wpłaty na PFRON a wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w estońskim CIT
Spółka z o.o. wybrała od 1 stycznia 2023 r. opodatkowanie estońskim CIT. Spółka co miesiąc dokonuje wpłat na PFRON (na podstawie art. 21 ust. 1 (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ryczałt na zużycie energii elektrycznej i usługi telekomunikacyjne w pracy zdalnej a PIT - interpretacja KIS
Ryczałt na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz kosztów usług telekomunikacyjnych, ustalony w uśrednionej wysokości, wypłacany pracownikom świadczącym pracę zdalnie, nie stanowi dla nich przychodu. (...)
str. 44
2.
Stawka ryczałtu dla usług informatyków - wyrok WSA
Organ podatkowy nie może w jakikolwiek sposób modyfikować, uzupełniać czy pomijać niektórych elementów stanu faktycznego przedstawionego we wniosku podatnika. Nie można więc przypisać świadczącemu usługi (...)
str. 46
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatek na zakup okularów korekcyjnych w prowadzonej działalności gospodarczej
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (zasady ogólne), w ramach której świadczy zdalne usługi doradcze. Świadczenie tych usług wiąże się z ciągłą pracą przy komputerze. W związku (...)
str. 48
3.2.
Wynajem pokoi gościnnych w ramach agroturystyki a PIT
Osoba fizyczna prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości, która posiada prawa miejskie. Gospodarstwo położone jest na terenie charakterystycznym do wiejskiego. W gospodarstwie tym jeden z budynków (...)
str. 49
3.3.
Śmierć wspólnika spółki jawnej a spis z natury
Zmarła osoba będąca wspólnikiem w trzyosobowej spółce jawnej. Nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny. W miejsce zmarłego wspólnika wejdzie spadkobierca. Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Inwestycje w obce nieruchomości mieszkalne dzielą los własnych nieruchomości mieszkalnych - interpretacja KIS
Amortyzacji w obcym środku trwałym dokonuje się na takich samych zasadach, jakie obowiązują właścicieli tego środka trwałego. W konsekwencji inwestycje w obcym środku trwałym (budynku (...)
str. 53
2.
Oprogramowanie komputerowe nabyte na podstawie licencji - ustalenie wartości początkowej i ewidencja księgowa
1) W czerwcu 2023 r. spółka z o.o. nabyła na podstawie licencji - za kwotę przekraczającą 10.000 zł - oprogramowanie komputerowe stanowiące system finansowo-księgowy. Dodatkowo (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.1.
Sprzedaż środka trwałego wycofanego z działalności gospodarczej
Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych wycofała z tej działalności do majątku prywatnego środek trwały. W podatku dochodowym przychód ze sprzedaży takiego składnika (...)
str. 57
1.2.
Sprzedaż środka trwałego po likwidacji działalności gospodarczej
Podatnik zlikwidował działalność gospodarczą. Następnie sprzedał składnik majątku, który był w tej działalności środkiem trwałym i który został z niej wycofany. Dla celów PIT uzyskał (...)
str. 58
2.
Składki ZUS po wzroście od lipca 2023 r. minimalnego wynagrodzenia
Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3.600 zł (do 30 czerwca 2023 r. wynosiło ono 3.490 zł). Wysokość tego wynagrodzenia zwiększyła (...)
str. 59
3.
Prawo przedsiębiorcy do korzystania z ulgi na start
Od 2 maja 2023 r. prowadzę własną jednoosobową działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG). Opłacałam za siebie z tego tytułu tylko składkę na ubezpieczenie (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zasady wypełniania informacji o warunkach zatrudnienia - wybrane zagadnienia
1) Zatrudniliśmy pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, który nie może pracować w nadgodzinach i nie wystąpi do lekarza medycyny pracy o zgodę na taką pracę. (...)
str. 61
2.
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu w miesiącu, w którym będzie wykorzystywany urlop
Z pierwszym dniem miesiąca, w którym pracownik będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego zmieniony został obowiązujący go wymiar czasu pracy - z pełnego na 3/4 etatu. (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a zamknięcie ksiąg i sporządzenie sprawozdania finansowego - odpowiedź Min. Fin. na pytanie Wydawnictwa
Zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, w przypadku m.in. przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, można (...)
str. 65
2.
Obowiązki sprawozdawcze wobec KRS spółek jawnych oraz partnerskich za 2022 r.
Czy spółka jawna osób fizycznych prowadząca działalność niewielkich rozmiarów (obroty poniżej 2.000.000 euro), która powstała w 2022 r., ma jakieś obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy (...)
str. 66
2.1.
Spółki niestosujące przepisów ustawy o rachunkowości
Zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i (...)
str. 66
2.2.
Spółki prowadzące księgi rachunkowe i sporządzające sprawozdania finansowe
Spółki jawne osób fizycznych (także spółki partnerskie), podobnie jak inne spółki podlegające wpisowi do KRS (kapitałowe i osobowe) stosujące przepisy ustawy o rachunkowości, składają do (...)
str. 67
3.
Ewidencja VAT należnego wykazywanego w związku ze świadczeniami nieodpłatnymi i częściowo odpłatnymi
Jesteśmy organizatorem imprez sportowych. W jaki sposób należy ewidencjonować VAT należny od nieodpłatnie przekazywanych nagród uczestnikom takich imprez oraz usług świadczonych na rzecz naszych pracowników, (...)
str. 67
3.1.
Czynności nieodpłatne i częściowo odpłatne a VAT
Nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa (innych niż prezenty o małej wartości i próbki) podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT (w (...)
str. 68
3.2.
Ewidencja księgowa VAT należnego
Wydatki związane z prowadzonymi przez jednostkę akcjami reklamowo/promocyjnymi, stanowiącymi element szeroko rozumianego marketingu, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Zatem, w naszej ocenie, tego rodzaju koszty (...)
str. 68
4.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego do celów mieszanych a estoński CIT
Samochody osobowe spółki z o.o. opodatkowanej estońskim CIT użytkowane są do celów mieszanych, tj. do celów służbowych i prywatnych (jeden pojazd przez wspólników, a drugi (...)
str. 69
5.
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - ewidencja księgowa
Jesteśmy spółką deweloperską. Budujemy nieruchomości z mieszkaniami na sprzedaż. W związku z utworzeniem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego pojawiają się wątpliwości, czy składki odprowadzane na Fundusz ewidencjonować (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.