Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Świadczenie pracy zdalnej a podróż służbowa
Pracownik w celu wykonania zadania służbowego może odbywać podróże służbowe. Ogólną definicję takiej podróży zawiera art. 77 5 § 1 K.p., zgodnie z którym przez (...)
str. 4
1.2.
Okulary korekcyjne do pracy zdalnej
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe m.in. okulary korygujące wzrok, jeżeli wynika to z zalecenia lekarza medycyny pracy (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w podatku dochodowym
W dniu 26 maja 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania (...)
str. 5
1.1.
Wyższy limit przychodów z najmu prywatnego dla małżonków
Przychody z tzw. najmu prywatnego podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę. Aktualnie (...)
str. 6
1.2.
Zmiany w ulgach w PIT
Zniesienie limitu dochodów w uldze prorodzinnej na niepełnosprawne dziecko W przypadku wychowywania jednego dziecka obowiązują limity dochodów, których przekroczenie powoduje brak prawa do tzw. ulgi (...)
str. 6
1.3.
W usłudze Twój e-PIT będą dostępne zeznania przedsiębiorców
Dotychczas organ podatkowy udostępniał podatnikom za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego zeznania podatkowe, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa KAS, z wyjątkiem podatników składających zeznania (...)
str. 7
1.4.
Pozostałe zmiany
Tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych Zgodnie z nowym pkt 5a dodanym do art. 3 ust. 2b ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2024 r. za (...)
str. 7
2.
Określono sposób przesyłania oświadczenia płatnika na potrzeby podatku u źródła - dla celów PIT/CIT
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 maja 2023 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika: w (...)
str. 9
3.
Limity płatności bezgotówkowych mają pozostać bez zmian
Na stronie internetowej Sejmu (www.sejm.gov.pl) zamieszczono poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 9
4.
Nowy wzór VAT-14
W Dzienniku Ustaw z 25 maja 2023 r., pod poz. 1009, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji (...)
str. 10
5.
Uszczelnianie e-commerce - nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych od 2024 r.
W Dzienniku Ustaw z 24 maja 2023 r., pod poz. 996, opublikowano ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 10
6.
Robocza wersja struktury logicznej dla faktur
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) udostępniono roboczą wersję struktury logicznej FA(2). Zaktualizowaną strukturę logiczną dla faktur opracowano w oparciu o: opinie przesłane podczas konsultacji (...)
str. 12
7.
Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym
W dniu 23 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przedstawiony przez Ministra Infrastruktury (nr z wykazu prac (...)
str. 12
8.
Zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
Z dniem 24 maja 2023 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi (...)
str. 13
9.
Planowane zmiany w zakresie użytkowania wieczystego oraz PCC od zakupu lokali mieszkalnych
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (www.gov.pl) zamieszczono informację z dnia 26 maja 2023 r., dotyczącą planowanych zmian przepisów w zakresie prawa wieczystego użytkowania (...)
str. 15
9.1.
Likwidacja użytkowania wieczystego - dla firm i innych podmiotów
Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) poinformowało, że Sejm przyjął ustawę, na mocy której przedsiębiorcy będą mogli stać się właścicielami gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym. (...)
str. 15
9.2.
Brak PCC przy zakupie pierwszego mieszkania i 6% PCC od zakupu szóstego mieszkania
MRiT poinformowało także o planowanych zmianach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od zakupu lokali mieszkalnych. Planuje się mianowicie: wprowadzenie 6% stawki PCC od zakupu (...)
str. 15
10.
Określono nowy wzór formularza NIP-2 dostosowany do fundacji rodzinnej
W Dzienniku Ustaw z 19 maja 2023 r., pod poz. 962, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 16
11.
Prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju transparentności podatkowej
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat o rozpoczęciu szerokiej dyskusji na temat przyszłości obowiązków w zakresie strategii podatkowej. Jak wskazano: "(...) W polskim (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Udzielanie licencji - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które świadczą usługi polegające na udzielaniu licencji czasowej (np. na kilka miesięcy lub rok), muszą ustalić, w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w (...)
str. 17
1.1.
Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usług licencyjnych
W ustawie o VAT nie zawarto regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu usług udzielania licencji. (...)
str. 17
1.2.
Przychód z tytułu usług licencyjnych - moment powstania
Moment powstania przychodu - zasady ustawowe Zasadniczo za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania (...)
str. 20
1.3.
Ewidencja księgowa usługi licencyjnej
W ustawie o rachunkowości nie zawarto regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do momentu powstania przychodu z tytułu usługi udzielenia licencji. Należy zatem stosować (...)
str. 22
2.
Wynajem obiektu sportowego dla pracowników - skutki podatkowe i ujęcie księgowe
Pracodawcy niekiedy wynajmują dla pracowników boiska czy hale sportowe. Ma to na celu zwykle integrację pracowników czy dbałość o ich kondycję fizyczną. W tym artykule (...)
str. 23
2.1.
Świadczenie nieodpłatne a przychód pracownika
Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania (...)
str. 23
2.2.
Koszty podatkowe pracodawcy
Wydatek ponoszony przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu, jeżeli: 1) pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, 2) (...)
str. 23
2.3.
Nieodpłatne świadczenia dla pracowników a VAT
Artykuł 8 ust. 2 ustawy o VAT nakazuje opodatkować nieodpłatne usługi świadczone m.in. na cele osobiste pracowników. Jak wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z (...)
str. 24
2.4.
Ewidencja księgowa zakupu usługi dla pracowników
Wydatki na wynajem boiska sportowego (hali sportowej) dla pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Fakturę za wynajem ww. boiska/hali można zaksięgować następująco (w kwocie brutto): (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż lub utylizacja nieprzydatnego towaru handlowego a korekta odliczonego VAT - wyrok TSUE
Podatnik, który sprzeda z VAT nieprzydatny (np. przestarzały, wadliwy) towar handlowy jako odpad, nie musi korygować odliczonego wcześniej podatku naliczonego. Zachowany jest bowiem związek wydatku (...)
str. 26
2.
Moment rozliczenia faktury korygującej w przypadku eksportu towarów - interpretacja KIS
W świetle ustawy o VAT moment rozliczenia faktury korygującej dotyczącej eksportu towarów nie jest powiązany z momentem otrzymania korekt odpraw celnych. Faktura korygująca - skutkująca (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Podmiotowe zwolnienie z VAT - wybrane zagadnienia
Z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT mogą korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Zwolnienie to (...)
str. 29
3.2.
Zwrot towaru udokumentowanego paragonem fiskalnym - właściwe ujęcie w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Zdarza się, że towar jest zwracany. W jaki sposób powinienem ująć zwrot (...)
str. 32
3.3.
Przedawnienie zobowiązania podatkowego a ponowna korekta VAT w ramach ulgi na złe długi - u dłużnika
Spółka (czynny podatnik VAT) dokonała zmniejszenia podatku naliczonego o VAT wynikający z niezapłaconej faktury zakupu (w trybie obowiązków nałożonych na nabywcę - dłużnika w art. (...)
str. 33
3.4.
Myjnia samochodowa - ewidencjonowanie usług w kasie rejestrującej
Spółka (czynny podatnik VAT) prowadzi stację benzynową i zamierza otworzyć na jej terenie bezobsługową myjnię samochodową (PKWiU 45.20.30.0). W celu skorzystania z usługi mycia auta (...)
str. 34
3.5.
Przemieszczenie własnych towarów na terytorium innego kraju UE - skutki w VAT
Czynny podatnik VAT, zarejestrowany do transakcji unijnych, wykonuje usługi budowlane na terytorium kraju i w Niemczech. Towary potrzebne do wykonania tych usług kupuje w Polsce (...)
str. 36
3.6.
Wystawianie towarów na aukcjach charytatywnych - skutki w VAT
Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT przekazała kilka przedmiotów nabytych w ramach działalności gospodarczej na aukcję charytatywną (poprzez internetową platformę aukcyjną). W przeszłości, w związku z (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Dopłaty zwrotne wniesione do spółki komandytowej przez wspólnika a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Wniesienie do spółki komandytowej przez wspólnika dopłaty zwrotnej należy traktować jak otrzymanie przez tę spółkę nieoprocentowanej pożyczki. Spółka komandytowa jest w związku z tym zobowiązana (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Niezapłacone zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego a ulga na złe długi dla celów CIT
Spółka z o.o. posiada zobowiązanie wobec kontrahenta ze Szwajcarii (nieposiadającego oddziału w Polsce) z tytułu zakupu towarów handlowych. Czy w sytuacji, gdy spółka nie ureguluje (...)
str. 41
2.2.
Rezerwa na niewykorzystane urlopy w spółce opodatkowanej estońskim CIT
Spółka z o.o., opodatkowana od 1 stycznia 2022 r. estońskim CIT, tworzy rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze. Czy utworzenie takiej rezerwy lub jej rozwiązanie wpływa (...)
str. 42
2.3.
Podatkowa kwalifikacja różnic kursowych od dywidendy wypłaconej w walucie obcej
Spółka (opodatkowana tzw. klasycznym CIT) dla celów podatkowych rozlicza różnice kursowe na podstawie ustawy o rachunkowości. W czerwcu 2023 r. planowana jest wypłata przez spółkę (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej podlega dziedziczeniu - interpretacja zmieniająca Szefa KAS
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jako prawo majątkowe, podlega dziedziczeniu na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. (interpretacja zmieniająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 26 (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wsteczna zmiana formy opodatkowania a korekta zeznania podatkowego
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w 2022 r. opodatkowywał dochody podatkiem liniowym. W rozliczeniu rocznym podatku za 2022 r. wybrał jednak opodatkowanie według skali podatkowej i (...)
str. 48
2.2.
Wypłata pracownikom diet i innych należności z tytułu podróży służbowych - moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
Spółka jawna osób fizycznych zatrudnia pracowników, którzy odbywają podróże służbowe. Diety i inne należności z tytułu tych podróży, zgodnie z regulaminem wynagradzania, wypłacane są (razem (...)
str. 49
2.3.
Zorganizowanie wycieczki dla pracowników częściowo sfinansowanej ze środków ZFŚS a PIT
Pracodawca planuje zorganizować wycieczkę dla pracowników oraz członków ich rodzin. Wycieczka częściowo zostanie sfinansowana ze środków ZFŚS. Pozostałą część wydatków pokryją pracownicy. Udział w wycieczce (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja budynków niemieszkalnych zawierających lokale mieszkalne - interpretacja KIS
Podatnik ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wynajmowanego budynku niemieszkalnego, w skład którego wchodzą lokale użytkowe oraz lokale mieszkalne. (interpretacja indywidualna (...)
str. 52
2.
Rozliczenie podatkowe i bilansowe korekty wartości środków trwałych w budowie
Spółka dokonywała nakładów na wytworzenie środka trwałego. Ponoszone w związku z tym wydatki były ewidencjonowane na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Po zakończeniu prac, (...)
str. 54
3.
Sprzedaż środka trwałego częściowo sfinansowanego dotacją a koszty podatkowe
Kilka lat temu spółka z o.o. wybudowała budynek (środek trwały); jego wytworzenie zostało częściowo sfinansowane dotacją zwolnioną z CIT. Część odpisów amortyzacyjnych dotyczących wartości początkowej (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym - odpowiedź ZUS na pytania naszego Wydawnictwa
W Biuletynie Informacyjnym nr 14 z 10 maja 2023 r. pisaliśmy na temat wysokości zasiłku macierzyńskiego po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 (...)
str. 57
2.
Składki ZUS od kwoty świadczenia pieniężnego za pranie odzieży roboczej
Kwota świadczenia wypłaconego z tytułu kosztów prania odzieży roboczej, która odzwierciedla rzeczywiście poniesione przez pracowników wydatki, korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS. (interpretacja Oddziału ZUS (...)
str. 59
3.
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy w okresie udzielonego mu urlopu bezpłatnego z etatu
Za zatrudnionego zleceniobiorcę opłacamy tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wykonywanie pracy na pełnym etacie w innym podmiocie zwalnia nas z konieczności zgłoszenia go do obowiązkowych (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Udzielanie zaległego urlopu, w tym po odwołaniu zagrożenia epidemicznego
Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych, którego celem jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika. Z tego względu powinien on być udzielany na bieżąco w (...)
str. 62
2.
Podstawa do naliczenia odprawy emerytalnej i ekonomicznej
Pracodawca wypowiedział umowę o pracę pracownikowi, który osiągnął już wiek emerytalny. Przyczyną wypowiedzenia była likwidacja stanowiska tego pracownika. Będziemy mu wypłacali dwie odprawy: emerytalną i (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych komandytariusza przychodów z tytułu otrzymania zysku spółki komandytowej
Jak ująć w księgach rachunkowych spółki z o.o. będącej komandytariuszem spółki komandytowej kwotę z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej? Czy ujmować ją w kwocie (...)
str. 65
1.1.
Podstawa prawna otrzymania zysku przez komandytariusza
Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki komandytowej proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany (...)
str. 65
1.2.
Opodatkowanie otrzymanego zysku
Zyski spółki komandytowej, otrzymane przez wspólników będących podatnikami CIT, stanowią dla nich przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (por. art. 4a pkt 19 (...)
str. 66
1.3.
Otrzymanie zysku w księgach rachunkowych wspólnika
Dla celów bilansowych przychody z tytułu dywidend (udziałów w zyskach) kwalifikuje się - na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości - do przychodów (...)
str. 66
2.
Korekta kosztów wykazanych w roku poprzedzającym zmianę formy opodatkowania na estoński CIT
Spółka z o.o., której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, od 1 kwietnia 2023 r. "przeszła" na opodatkowanie tzw. estońskim CIT. W związku z (...)
str. 68
3.
Niezatwierdzone przez KRS zmiany umowy spółki a sprawozdanie finansowe
Spółka z o.o. podjęła w trakcie 2022 r. uchwałę o zmianie nazwy, adresu oraz podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Jednak do chwili sporządzenia sprawozdania finansowego za (...)
str. 71
4.
Rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem finansowym a CIT-8
W 2022 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r. spółka ustaliła, że zawyżone zostały koszty ujęte w 2021 r. W związku z tym złożono (...)
str. 72
5.
Rozliczenie w księgach rachunkowych niewielkiej produkcji
Nowa spółka z o.o. będzie produkowała biżuterię na niewielką skalę. Jak prawidłowo rozliczać tę produkcję? Czy jest możliwość skorzystania z uproszczeń w księgowaniach tak, aby (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.