Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 4 (328) z dnia 10.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Zmiana formy opodatkowania po ustawowym terminie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2023 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.12.2023.2.MT) "(...) Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą w branży IT jako tester oprogramowania. (...)
str. 3
2.
Opodatkowanie przez obywatela Ukrainy dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej zdalnie w Polsce
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lutego 2023 r., nr 0115-KDIT1.4011.845.2022.1.MK) "(...) Wnioskodawca prowadzi na terytorium Ukrainy działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (...). (...)
str. 4
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Wycofanie lokali mieszkalnych z działalności celem ich wynajmu prywatnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 listopada 2022 r., nr 0115-KDIT3.4011.707.2022.1.DP) "(...) Jest Pan polskim rezydentem podatkowym, jako osoba fizyczna prowadzi Pan jednoosobową (...)
str. 7
2.
Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2023 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.26.2023.1.JK3) "(...) 18 grudnia 2009 r. (...) Pana rodzice nabyli nieruchomość do majątku (...)
str. 8
3.
Przychód z najmu lokalu mieszkalnego za pośrednictwem portalu internetowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 listopada 2022 r., nr 0114-KDWP.4011.51.2022.2.JCH) "(...) Przedmiotem Państwa zapytania są przychody z umów najmu, które zawierali Państwo (...)
str. 10
4.
Kwalifikacja źródła przychodów uzyskiwanych przez rolnika z wynajmu magazynów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lutego 2023 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.1204.2022.2.MG) "(...) Jest Pan osobą fizyczną posiadającą status rolnika i prowadzącą gospodarstwo rolne. (...)
str. 12
III.
Do artykułu 11-14 ustawy - przychody
1.
Wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątku wspólników a przychód w PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 stycznia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.856.2022.1.SJ) "(...) Spółka (jawna - przyp. red.) w swojej działalności gospodarczej wykorzystuje m.in. (...)
str. 15
2.
Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej bez wynagrodzenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lutego 2023 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.1036.2022.2.PT) "(...) Jest Pan komplementariuszem (...) w spółce komandytowej (...), w której jest (...)
str. 17
3.
Nieodpłatne udostępnienie posiłków w miejscu pracy a przychód pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 stycznia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.930.2022.1.RR) "(...) Oddział zatrudnia pracowników i jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. (...)
str. 19
4.
Przychody z najmu prywatnego, gdy wynajmujący refakturuje koszty mediów na najemcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.934.2022.1.MGR) "(...) Osiąga Pan przychody z prywatnego najmu. Nie prowadzi działalności gospodarczej, jest (...)
str. 22
5.
Ekwiwalent za pranie ubioru służbowego pracowników biurowych a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 stycznia 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.851.2022.3.MKA) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą biuro rachunkowe. Obecnie chciałaby (...)
str. 23
6.
Czy przekazanie pracownikom plecaków z logo firmy powoduje powstanie u nich przychodu podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 listopada 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.714.2022.2.RR) "(...) Nowe osoby zatrudnione w Spółce na umowę o pracę oraz osoby, (...)
str. 25
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zwrot pracownikom kosztów przejazdu prywatnymi samochodami w podróżach służbowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.11.2023.1.KF) "(...) Charakter Państwa działalności wymaga, aby pracownicy odbywali podróże służbowe - głównie (...)
str. 27
2.
Ulga na powrót dla cudzoziemca przenoszącego się do polski na stałe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lutego 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.954.2022.2.MKA) "(...) Wnioskodawczyni jest obywatelką Białorusi, która z powodów zarówno biznesowych, jak i (...)
str. 28
3.
Odprawa emerytalna otrzymana przed wypłatą pierwszej emerytury a ulga dla seniorów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2023 r., nr 0111-KDSB2-2.4011.3.2023.3.KG) "(...) Wiek emerytalny 60 lat osiągnęła Pani (...). Przez kolejnych 5 lat (...)
str. 31
V.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Sposób ujmowania kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 23 lutego 2023 r., nr DD2.8202.3.2022) "(...) Niniejsza interpretacja dotyczy zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę (...)
str. 33
2.
Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki jawnej na podstawie umowy o pracę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lutego 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.42.2023.1.JS) "(...) Pan - wspólnik 1 (...) będący stroną postępowania oraz Pani - (...)
str. 35
3.
Umorzenie udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.871.2022.3.JK) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą status rezydenta podatkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (...)
str. 37
4.
Zaliczanie do kosztów podatkowych diet z tytułu podróży służbowej przedsiębiorcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lutego 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.39.2023.2.KP) "(...) Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza opiera się na działalności związanej z (...)
str. 40
5.
Świadczenie usług na rzecz odrębnych działalności małżonków a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 stycznia 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.871.2022.2.JG) "(...) Od 2001 roku prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą X, polegającą na (...)
str. 42
VI.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych w ramach praw nabytych
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Łodzi z 20 września 2022 r., sygn. akt I SA/Łd 482/22 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...)
str. 45
2.
Koszty inwestycji prowadzonej przez spółkę cywilną na gruncie należącym do jednego ze wspólników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 grudnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.738.2022.4.KD) "(...) Jest Pani właścicielką działki gruntu (...). Ponadto jest wspólnikiem 2-osobowej spółki (...)
str. 47
3.
Czy od nowego roku można przyjąć indywidualną stawkę amortyzacyjną jako zmianę metody amortyzacji?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 stycznia 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.16.2023.1.AD) "(...) W 2016 r. kupił Pan 14 domków letniskowych używanych dłużej niż (...)
str. 49
4.
Rozliczenie w podatkowych kosztach zakupu sprzętu TV do wykonywania usług w formie zdalnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 stycznia 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.801.2022.1.JG) "(...) Działalność Wnioskodawczyni polega na doradztwie prawnym klientom kontrahenta, głównie spółkom prawa (...)
str. 51
5.
Zakup roweru na potrzeby firmowe w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 października 2022 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.779.2022.2.AC) "(...) Pani (...), będąca polskim rezydentem podatkowym, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której (...)
str. 53
VII.
Do artykułu 24 ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Skutki podatkowe przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lutego 2023 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.1039.2022.2.MG) "(...) Jest Pan wspólnikiem w spółce jawnej (dalej: "Spółka"), w której jest (...)
str. 55
VIII.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy przez płatnika opodatkowanego estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2023 r., nr 0115-KDIT1.4011.71.2023.1.AS) "(...) Spółka (z o.o. - przyp. red.) uzyskuje dochody tylko na terytorium (...)
str. 57
2.
Odliczenie wydatków na zakup i montaż pompy ciepła na podstawie 100% faktury zaliczkowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2023 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.1053.2022.2.ACZ) "(...) Zainteresowany wraz z żoną od dnia zawarcia związku małżeńskiego prowadzą wspólne (...)
str. 59
3.
Wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione przez osoby niepełnosprawne a prawo do ulgi
(zmiana interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Informacji Skarbowej z 18 listopada 2022 r., nr DOP3.8222.342.2020.CNRU) "(...) Posiada Pan orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. (...) W (...)
str. 61
IX.
Do artykułu 45 ustawy - zeznania podatkowe
1.
Obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 23 lutego 2023 r., nr DD5.8203.7.2022) "(...) Niniejsza interpretacja odnosi się do obowiązków informacyjnych dotyczących spółek nieruchomościowych, o których mowa (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.