Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Schematy Transakcji Łańcuchowych - nowość Gofinu
Dla Prenumeratorów GOFIN  Schematy Transakcji Łańcuchowych dostępne w serwisie www.schematy.gofin.pl » Na naszej stronie internetowej (www.gofin.pl) udostępniliśmy nowość - serwis "Schematy transakcji łańcuchowych". Jest (...)
str. 4
2.1.
Płatność podatku PIT w e-Urzędzie Skarbowym za pomocą systemu płatności BLIK
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) w dniu 20 lutego 2023 r. na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o możliwości płatności rocznego podatku PIT w serwisie e-Urząd (...)
str. 5
2.2.
Zmiana formy opodatkowania dochodów/przychodów za 2022 r. na skalę podatkową
Ministerstwo Finansów w dniu 13 lutego 2023 r. na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację dla podatników PIT, którzy zmienią formę opodatkowania dochodów/przychodów osiągniętych w (...)
str. 5
2.3.
Ulga dla pracujących seniorów w rozliczeniu rocznym
Ministerstwo Finansów w komunikacie z 27 lutego 2023 r. zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) wyjaśniło zasady stosowania ulgi dla pracujących seniorów w rozliczeniu rocznym, (...)
str. 6
2.4.
Dodatkowy zwrot ulgi na dzieci
Ministerstwo Finansów w komunikacie z 28 lutego 2023 r. zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) przypomina podatnikom korzystającym z ulgi na dzieci o dodatkowym zwrocie (...)
str. 7
3.
Składka zdrowotna - wyjaśnienia ZUS
Na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) zostały zamieszczone informacje dotyczące ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Wyjaśnienia ZUS prezentujemy w tym artykule.
str. 8
3.1.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za styczeń 2023 r. po zmianie formy opodatkowania
Przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia 2023 r. zmienili formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, powinni opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2023 r. (płatną (...)
str. 8
3.2.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy ustalają podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzą oraz od tego, (...)
str. 9
3.3.
Jak płatnik powinien ustalić roczną podstawę składki zdrowotnej
Zasady ogólne "(...) Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalasz za rok składkowy, który trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku (...)
str. 10
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe druki ZUS RCA i ZUS DRA do rozliczeń z ZUS
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 lutego 2023 r., pod poz. 258, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 (...)
str. 12
2.
Fundacja rodzinna - zasady tworzenia i opodatkowanie
W Dzienniku Ustaw z 21 lutego 2023 r., pod poz. 326, opublikowano ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Ustawa ta reguluje (...)
str. 13
2.1.
Od 22 maja 2023 r. będzie można zakładać fundację rodzinną
Możliwość tworzenia i funkcjonowania fundacji rodzinnych ma stanowić remedium na problem sukcesji firm rodzinnych w Polsce, czyli przekazywania ich z pokolenia na pokolenie. Gdy omawiane (...)
str. 13
2.2.
Zmiany w CIT/PIT związane z fundacjami rodzinnymi
Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadza także szczególne regulacje - na gruncie CIT/PIT - związane z fundacjami rodzinnymi. Fundacje rodzinne a CIT Fundacje rodzinne będą podatnikami (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Bony przekazane nieodpłatnie kontrahentom i ich późniejsza realizacja - wybrane zagadnienia
Niekiedy podmioty gospodarcze w ramach akcji marketingowych/promocyjnych (dalej: promocyjnych) przekazują swoim klientom, spełniającym określone warunki (np. dokonującym zakupów o określonej wartości), nieodpłatnie bony lub vouchery (...)
str. 18
1.1.
Transakcja opłacona bonem przekazanym klientowi nieodpłatnie - rozliczanie dla celów VAT
Bony na gruncie ustawy o VAT Na potrzeby VAT przez bon rozumie się instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części (...)
str. 19
1.2.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT nieodpłatnego przekazana bonów i zapłaty nimi
Nieodpłatne przekazanie bonów W ustawach o podatku dochodowym nie ma regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do rozliczania bonów uprawniających do ich wymiany na (...)
str. 22
1.3.
Ewidencja księgowa nieodpłatnego wydania bonu i zapłaty nim za usługę
Nieodpłatne przekazanie kontrahentom bonów, uprawniających do ich wymiany na świadczone przez jednostkę usługi, nie stanowi przychodu na gruncie ustawy o rachunkowości. Przekazanie takiego bonu może (...)
str. 23
2.
Bezpłatne posiłki dla pracowników i zleceniobiorców - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce mają miejsce sytuacje, w których podmioty gospodarcze zapewniają swoim pracownikom lub zleceniobiorcom w trakcie wykonywania przez te osoby powierzonych im zadań służbowych posiłki, (...)
str. 23
2.1.
PIT i składki ZUS pracowników i zleceniobiorców z tytułu otrzymanego nieodpłatnie posiłku
PIT pracownika/zleceniobiorcy z tytułu nieodpłatnych świadczeń Dla celów PIT przychodami są generalnie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne (...)
str. 24
2.2.
Wydatki na posiłki dla pracowników/zleceniobiorców a koszty podatkowe pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia (...)
str. 26
2.3.
Nieodpłatne posiłki dla pracowników i zleceniobiorców - rozliczenie dla celów VAT
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są (...)
str. 28
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup posiłków dla pracowników/zleceniobiorców
Wydatki na zakup posiłków/artykułów spożywczych dla pracowników czy zleceniobiorców, do ponoszenia których jednostka nie jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa pracy, obciążają jej koszty działalności (...)
str. 29
IV.
PODATEK VAT
1.
Zawyżona stawka VAT w przypadku sprzedaży paragonowej - stanowisko KIS wciąż niekorzystne
W przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym skorygowanie zawyżonej stawki VAT i nienależnie zadeklarowanego podatku nie jest możliwe, gdy podatnik nie jest w stanie zidentyfikować klientów (...)
str. 30
2.
Sprzedaż nieruchomości gruntowej a VAT - wyrok NSA
Podział nieruchomości gruntowej przez sprzedających oraz zgoda na przygotowanie działek gruntu przez ich przyszłych nabywców, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży, do pełnienia funkcji gruntów budowlanych (...)
str. 32
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ulga na złe długi - wybrane zagadnienia
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedałem towar kontrahentowi, który prowadzi działalność gospodarczą, ale korzysta ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Czy mam prawo (...)
str. 34
3.2.
Zbycie nieruchomości a podmiotowe zwolnienie z VAT
Od kilkunastu lat prowadzę działalność gospodarczą i korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Na potrzeby działalności gospodarczej kupiłem kilka lat (...)
str. 36
3.3.
Sprzedaż trwałej zabudowy meblowej z montażem w innym kraju UE a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Produkuję meble kuchenne stanowiące trwałą zabudowę meblową. Zamierzam je sprzedawać kontrahentom i osobom prywatnym z Niemiec i Włoch. Meble zostaną wyprodukowane (...)
str. 37
3.4.
Zakup usługi szkoleniowej on-line przez podatnika zwolnionego z VAT
Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT (z uwagi na niskie obroty). Kupiłem usługę szkoleniową od kontrahenta z Wielkiej Brytanii. Szkolenie odbywa się on-line. Kontrahent wystawił fakturę (...)
str. 39
3.5.
Ulga na zakup kasy fiskalnej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. Od 1 lutego 2023 r. dokonuję sprzedaży na rzecz osób fizycznych i w związku z tym kupiłem kasę (...)
str. 40
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na zachowanie dobrego stanu zdrowia pracowników a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki ponoszone w związku z dbałością o zdrowie pracowników (tj. na: zakup usług fizjoterapeuty/masażysty dla pracowników, zakup materiałów do gabinetu masażu oraz na bieżące utrzymanie (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. utworzyła w 2022 r. rezerwy na świadczenia pracownicze, księgując je jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Czy wartość tych rezerw spółka może zaliczyć (...)
str. 43
2.2.
Moment korekty kosztów podatkowych w związku z ustawowym obniżeniem cen energii elektrycznej
Spółka z o.o. w celu skorzystania ze wsparcia udzielanego odbiorcom energii elektrycznej polegającego na skorzystaniu z obniżonej ceny za energię elektryczną, w dniu 30 listopada (...)
str. 45
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS od wynagrodzeń zleceniobiorców
Z dniem 1 stycznia 2023 r. zmieniły się przepisy dotyczące rozliczania w kosztach podatkowych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników. Czy zmianie uległy także zasady dotyczące (...)
str. 46
3.2.
Sprzedaż towarów otrzymanych nieodpłatnie - rozliczenie CIT
Spółka z o.o. otrzymała nieodpłatnie (w drodze darowizny) towary handlowe wykazując z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń. Czy w związku ze sprzedażą tych towarów (...)
str. 47
3.3.
Limit wynagrodzeń a ukryte zyski w estońskim CIT
Jaki limit wynagrodzeń należy brać pod uwagę ustalając, czy powstał dochód z tytułu ukrytych zysków w estońskim CIT - pięciokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w firmie, (...)
str. 48
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? - wybrane interpretacje KIS
Podatnik będący osobą niepełnosprawną lub mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, który w roku podatkowym poniósł wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania (...)
str. 49
1.1.
Wydatki poniesione z tytułu używania samochodu służbowego
Wydatki poniesione z tytułu używania służbowego samochodu osobowego, w tym m.in. na przewozy na zabiegi rehabilitacyjne czy wizyty lekarskie, który to pojazd nie stanowi własności (...)
str. 49
1.2.
Nabycie pojazdu dla osoby niepełnosprawnej
Wydatek na nabycie pojazdu mechanicznego (tu: hulajnogi elektrycznej z siodełkiem), nie może zostać odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej. (interpretacja zmieniająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z (...)
str. 50
1.3.
Wydatek na wymianę bramy garażowej
Wydatek poniesiony na wymianę bramy garażowej, przyczyniający się do ułatwienia wykonywania codziennych czynności życiowych osoby niepełnosprawnej, może zostać odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej. (interpretacja indywidualna (...)
str. 51
1.4.
Wydatek poniesiony na zakup laptopa
Podatnik nie ma prawa do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku poniesionego na zakup laptopa, który nie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. (interpretacja (...)
str. 52
1.5.
Zakup bieżni elektrycznej
Wydatek poniesiony na zakup bieżni elektrycznej służącej do systematycznego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, jako urządzenia niezbędnego w rehabilitacji schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności oraz przywracającego sprawność organizmu, (...)
str. 53
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktura zmieniająca wysokość kosztów ubiegłego roku a zaliczka na podatek za grudzień
Wspólnicy spółki jawnej osób fizycznych w dniu 20 stycznia 2023 r. zapłacili zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2022 r. Następnie, pod koniec stycznia 2023 (...)
str. 53
2.2.
Zmiana formy opodatkowania dochodów za 2022 r. a wspólne opodatkowanie z małżonką
Przedsiębiorca w 2022 r. dochody z działalności gospodarczej opodatkowywał podatkiem liniowym. W rozliczeniu rocznym zamierza je jednak opodatkować według skali podatkowej (złoży PIT-36). Czy będzie (...)
str. 55
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ponowne dokonanie płatności z wykorzystaniem MPP a odpisy amortyzacyjne - interpretacja KIS
Korekta błędnie zrealizowanej płatności za zakupy inwestycyjne z pominięciem MPP poprzez jej ponowne dokonanie z zastosowaniem MPP powoduje, że naliczane od opłaconych w taki sposób (...)
str. 56
2.
Montaż klimatyzatorów w budynku przeznaczonym do zbycia z zamiarem późniejszego wynajmu
Spółka w 2022 r. rozpoczęła montaż klimatyzatorów w budynku biurowym. Zakończenie prac nastąpiło pod koniec lutego 2023 r., zaś wcześniej - tj. pod koniec stycznia (...)
str. 58
2.1.
Rozliczenie nakładów na wykonanie klimatyzacji
Na ogólnych zasadach urządzenia klimatyzacyjne mogą być uznawane za odrębne środki trwałe, o ile przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok, przeznaczone są do (...)
str. 58
2.2.
Odpisy amortyzacyjne
Zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, dla środków trwałych (klimatyzatorów) sklasyfikowanych w rodzaju 652 KŚT podstawowa stawka amortyzacyjna wynosi 10%. Do ich amortyzacji podatnik może (...)
str. 59
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od jubileuszówki dla pracownika odchodzącego z pracy - interpretacja ZUS
Wartość nagród jubileuszowych wypłaconych pracownikom w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, którym do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej zabrakło mniej niż 12 miesięcy, należy oskładkować. (...)
str. 60
2.
Możliwość skorygowania podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorcy na zasiłku
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i jestem też zatrudniony na podstawie umowy o pracę (w niepełnym wymiarze czasu pracy). Z działalności opłacam za siebie składki społeczne (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zmiana terminu wypłaty a obliczanie wynagrodzenia urlopowego
Do końca grudnia 2022 r. wynagrodzenia w zakładzie pracy były wypłacane ostatniego dnia roboczego miesiąca. Od 1 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana terminu wypłaty i (...)
str. 62
2.
Planowanie pracy w systemie równoważnym
Pracodawca chciałby wprowadzić w firmie równoważny system czasu pracy dla części pracowników zatrudnionych na produkcji oraz pracujących przy pilnowaniu mienia. Jakie przepisy dotyczące czasu pracy (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2022 r.
Rozliczenie powstałych podczas prac inwentaryzacyjnych różnic powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych okresu, którego dotyczą te różnice. Efekt takiego rozliczenia wpływa na wynik okresu albo (...)
str. 66
1.1.
Podstawa prawna oraz terminy dotyczące rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
W jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się rokiem kalendarzowym, prace związane z inwentaryzacją m.in. zapasów mogły być prowadzone w okresie od 1 października 2022 r. (...)
str. 66
1.2.
Rozliczenie różnic - zapisy w księgach rachunkowych
W poprzednim numerze Biuletynu (tj. BI nr 7 z 1 marca 2023 r.) opisywaliśmy sposób ujęcia różnic inwentaryzacyjnych do czasu wyjaśnienia przyczyn ich powstania oraz (...)
str. 67
2.
Odroczony podatek dochodowy - kiedy nie ma obowiązku jego ustalenia?
Jesteśmy spółką z o.o., która spełnia warunki umożliwiające uznanie jej za jednostkę małą, jednak ze względu na brak zgody wspólników nie stosujemy żadnych uproszczeń w (...)
str. 69
3.
Badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Sprawozdanie finansowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za 2022 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy posiadanie przez taką osobę fizyczną (właściciela) większościowego pakietu udziałów (...)
str. 71
4.
Nabycie własności gruntu przez zasiedzenie - ewidencja księgowa i rozliczenie podatkowe
Jednostka - zgodnie z postanowieniem sądu z października 2022 r. - stała się właścicielem gruntu przez zasiedzenie, które nastąpiło w październiku 2015 r. Czy w (...)
str. 72
5.
Otrzymanie przez przedsiębiorcę zasiłku chorobowego a przychód podatkowy i ewidencja księgowa
Osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (księgi rachunkowe). Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby otrzymała z ZUS na konto bankowe zasiłek chorobowy. Czy zasiłek ten (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.