Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 2 (326) z dnia 10.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Czy wdrażanie i testowanie nowej maszyny można uznać za działalność badawczo-rozwojową?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 19 października 2022 r., sygn. akt II FSK 473/20 "(...) Istota sporu w sprawie niniejszej sprowadzała się do ustalenia, czy (...)
str. 3
2.
Obowiązek dokonania korekty wstępnej na potrzeby estońskiego CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 grudnia 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.153.2022.2.AP) "(...) Wnioskodawca (dalej jako "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (...)
str. 5
II.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Czy wydanie towarów oszustowi może skutkować powstaniem przychodu podatkowego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 grudnia 2022 r., nr 0111-KDWB.4010.81.2022.2.AW) "(...) Sp. z o.o. (...) jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce, zarejestrowana (...)
str. 9
2.
Pojazd zastępczy otrzymany na czas naprawy innego pojazdu - czy u korzystającego powstaje przychód?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 października 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.526.2022.1.AND) "(...) M. spółka z o.o. (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") świadczy usługi publicznego transportu (...)
str. 11
3.
Przychód ze sprzedaży towarów za symboliczną złotówkę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.532.2022.2.PC) "(...) Sp. z o.o. ("Wnioskodawca") jest spółką osobową (...) mającą siedzibę i (...)
str. 13
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodu
1.
Zapłata za towary dokonana wekslem własnym a koszty finansowania dłużnego
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 6 października 2022 r., sygn. akt II FSK 235/20 "(...) Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej i hurtowej (...)
str. 15
2.
Umorzenie udziałów w spółce z o.o. bez wynagrodzenia a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 grudnia 2022 r., nr 0111-KDWB.4010.98.2022.1.HK) "(...) Wnioskodawca (spółdzielnia) jest jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W perspektywie (...)
str. 18
3.
Opłata z tytułu wypowiedzenia umowy najmu jako koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 grudnia 2022 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.182.2022.2.MR1) "(...) Głównym przedmiotem działalności Spółki (z o.o. - przyp. red.) jest działalność (...)
str. 20
4.
Ujęcie w kosztach podatkowych niedoborów/strat z tytułu kradzieży towarów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.717.2022.2.DP) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą w (...)
str. 22
5.
Koszty usług niematerialnych z lat ubiegłych - rozliczenie dla celów CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.179.2022.1.AS) "(...) Sp. o.o. (dalej: "Spółka", "Wnioskodawca") jest rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi (...)
str. 24
6.
Towary niewywiezione na Ukrainę z powodu wojny a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.188.2022.5.EJ ) "(...) Sp. z o.o. zawarła (...) 2021 r. umowę z kontrahentem (...)
str. 26
7.
Wydatki na szkolenia dla osób współpracujących w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 listopada 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.53.2022.3.AP) "(...) Głównym celem działalności Spółki (akcyjnej - przyp. red.) jest tworzenie oraz (...)
str. 28
8.
Wydatki na zakwaterowanie pracowników/zleceniobiorców nie zawsze mogą stanowić koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 grudnia 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.172.2022.2.ASK) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji telewizorów oraz działalności (...)
str. 30
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Amortyzacja lokali mieszkalnych, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.495.2022.1.SH) "(...) Wnioskodawca (dalej także jako: "A") prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie (...)
str. 33
2.
Wymiana składnika majątku stanowiącego element wyposażenia budynku - skutki w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 listopada 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.407.2022.2.AND) "(...) Przedmiotem działalności Wnioskodawcy (dalej: "Spółka") jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi (...)
str. 35
3.
Usługi hotelarsko-gastronomiczne a ograniczenie w amortyzacji dotyczące spółek nieruchomościowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.485.2022.1.DD) "(...) Wnioskodawca (Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na (...)
str. 37
V.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Wynagrodzenie za czas absencji pracownika jako koszt kwalifikowany
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 11 października 2022 r., sygn. akt II FSK 364/20 "(...) Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: (...) Spór pomiędzy skarżącą (...)
str. 41
2.
Stosowanie preferencyjnej stawki CIT przez małego podatnika a limit przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2022 r., nr 0111-KDWB.4010.87.2022.2.HK) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: "Spółką") rozpoczęła działalność w 2004 (...)
str. 44
3.
Sprzedaż nabytego produktu pod własną marką a ulga na ekspansję
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 grudnia 2022 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.192.2022.1.KW) "(...) A Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka"), będąca czynnym podatnikiem (...)
str. 46
4.
Zwolnienie z CIT Wypłaty dywidendy wspólnikowi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.751.2022.1.KM) "(...) Wnioskodawca (sp. z o.o. z siedzibą w R.) jest spółką kapitałową (...)
str. 48
5.
Połączenie spółek przez przejęcie a prawo do stosowania 9% stawki CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.678.2022.1.EJ) "(...) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie (...)
str. 50
VI.
Do artykułu 28c-28t ustawy - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
1.
Samochód osobowy używany do celów mieszanych w estońskim CIT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 18 października 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 917/22 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Spółka (...) podlega od 1 (...)
str. 53
2.
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. a kontynuacja estońskiego CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 grudnia 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.248.2022.1.IN) "(...) Wnioskodawca - spółka komandytowa (dalej także: "spółka") jest polskim rezydentem podatkowym (...)
str. 56
3.
Wypłata wynagrodzenia na rzecz podmiotów powiązanych za udzielenie poręczenia a estoński CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 grudnia 2022 r., nr 0111-KDWB.4010.83.2022.2.AZE) "(...) X. Sp. z o.o. (dalej "Wnioskodawca" lub "Spółka") prowadzi działalność deweloperską (...)
str. 59
4.
Czy nabycie jednostek uczestnictwa skutkuje utratą przez spółkę osobową prawa do estońskiego CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2022 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.197.2022.1.JC) "(...) Spółka jest spółką osobową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i (...)
str. 61
5.
Brak prawa do stosowania preferencyjnej stawki w estońskim CIT, gdy przychody spółki przekraczają ustawowy limit
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 grudnia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.622.2022.1.AR) "(...) X Sp. z o.o. ("Wnioskodawca" lub "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną (...)
str. 63
6.
Wartość raty leasingowanego samochodu używanego przez prezesa spółki z o.o. a dochód z ukrytych zysków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 grudnia 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.190.2022.1.IN) "(...) Wnioskodawca (dalej także: podatnik) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.