Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 1 (1152) z dnia 01.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zbliża się termin wpłaty podatku dochodowego za ostatni miesiąc/kwartał 2022 r.
` Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 36 z 20.12.2022 r na str. 6 W Biuletynie Informacyjnym nr 36 z 20 grudnia 2022 (...)
str. 4
2.
Informacja Min. Fin. dotycząca wysyłki PIT-11, PIT-40A/PIT-11A za 2022 r.
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację dla płatników dotyczącą warunków wysyłania PIT-11, PIT-40-A/PIT-11-A za 2022 r. Jak czytamy w tej informacji: "(...) (...)
str. 5
3.
Jakie preferencyjne stawki VAT obowiązują w 2023 r.?
Do końca 2022 r. obowiązywały preferencyjne stawki VAT na niektóre towary w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, tj.: 1) stawka 0% VAT dla: a) podstawowych produktów (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Limit składki zdrowotnej do rozliczenia podatkowego przez liniowców w 2023 r.
W Monitorze Polskim z 19 grudnia 2022 r., pod. poz. 1238, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty (...)
str. 7
2.
Zmiany w korzystaniu z KSeF
W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2022 r., pod poz. 2667, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 8
3.
Limit przychodów dla działalności nierejestrowej w 2023 r.
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druk sejmowy nr 2628). W projekcie tym proponuje (...)
str. 8
4.
Ogłoszono jednolite teksty ustaw o podatku dochodowym
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 grudnia 2022 r., pod poz. 2587, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Umowy zlecenia w 2023 r. - podatki, składki ZUS, ewidencja księgowa
Umowy zlecenia stanowią dość popularną formę zatrudniania osób w celu wykonania określonych czynności. Wynika to głównie z elastyczności takiej umowy, a nierzadko z braku obowiązków, (...)
str. 9
1.1.
Regulacje kodeksowe
Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym ( art. 734-751 ). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej (...)
str. 9
1.2.
Oskładkowanie umów zleceń
W 2023 r. nie ulegają zmianie zasady oskładkowania umów zleceń. Zleceniobiorca, dla którego umowa zlecenia stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń, z racji jej wykonywania podlega (...)
str. 10
1.3.
Rozliczenie wynagrodzenia zleceniobiorcy dla celów PIT
Źródło przychodu i moment jego powstania Wynagrodzenie z umowy zlecenia zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Stanowi o tym art. 13 pkt 8 (...)
str. 11
1.4.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia w kosztach podatkowych zleceniodawcy
Podmiot zatrudniający zleceniobiorców ponosi z tego tytułu m.in. koszty wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcom. W myśl ogólnej definicji, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia (...)
str. 15
1.5.
Wynagrodzenie zleceniobiorcy w księgach rachunkowych zleceniodawcy
Ujmując w księgach rachunkowych zleceniodawcy wynagrodzenia zleceniobiorców (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) należy kierować się m.in. zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy (...)
str. 16
2.
Nieruchomości mieszkalne w firmie w 2023 r. - wybrane zagadnienia
Niekiedy podmioty gospodarcze posiadają nieruchomości mieszkalne (środki trwałe), które są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W tym artykule poruszamy wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania w (...)
str. 16
2.1.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT wydatków związanych z nieruchomościami mieszkalnymi
Klasyfikacja budynków/lokali mieszkalnych W celu prawidłowego rozliczenia - dla celów CIT/PIT - wydatków ponoszonych na nabycie lub wytworzenie budynków, lokali, wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności (...)
str. 17
2.2.
Wydatki związane z nieruchomościami mieszkalnymi a VAT
Na gruncie VAT nie uległy zmianie regulacje dotyczące prawa do odliczania VAT od wydatków związanych z nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem (...)
str. 21
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z nieruchomościami mieszkalnymi
Od 1 stycznia 2023 r. nie uległy natomiast zmianie bilansowe zasady rozliczania wydatków związanych z nabyciem i używaniem nieruchomości mieszkalnych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Świadczenie usług przez centrum rozrywki z wykorzystaniem bonów a VAT - interpretacja KIS
Karty służące do zapłaty za usługi/towary oferowane przez centrum rozrywki (opodatkowane różnymi stawkami VAT) należy uznać za bony różnego przeznaczenia. Podlegają one opodatkowaniu VAT w (...)
str. 22
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Biała lista podatników VAT - wybrane zagadnienia
Biała lista podatników VAT to prowadzony jest przez Szefa KAS wykaz podatników, którzy: zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, nie zostali zarejestrowani lub (...)
str. 25
2.2.
Określenie prawidłowej daty wykonania usługi podlegającej odbiorowi
Spółka z o.o. zawarła z kontrahentem umowę o świadczenie usług, w której nie wykazano daty, jaką należy przyjąć za moment wykonania usługi. Po realizacji prac (...)
str. 27
2.3.
Zmiana sposobu wykorzystywania wartości niematerialnej i prawnej - korekta VAT
W grudniu 2021 r. kupiliśmy oprogramowanie (wartość niematerialna i prawna - wnip) do wykonywania usług opodatkowanych. Wartość oprogramowania przekracza 15.000 zł. VAT od zakupu odliczono. (...)
str. 30
2.4.
Usługa wynajmu samochodów - rozliczenie podatkowe
Obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej, ale wynajmuję nieruchomości w ramach najmu prywatnego. Zamierzam wynajmować samochody osobowe na dłuższe okresy (ok. miesiąca, dwóch). Czy będę musiał (...)
str. 31
2.5.
Usługa utrzymania czystości na zewnątrz budynków - stawka VAT
Rozpocząłem działalność gospodarczą (jestem czynnym podatnikiem VAT). Będę świadczył usługi utrzymania czystości na zewnątrz budynków. Usługi te będą polegały na zamiataniu i usuwaniu nieczystości z (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ważność certyfikatu rezydencji - interpretacja KIS
Certyfikat rezydencji posiadający datę wystawienia i potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta zagranicznego na dzień wystawienia jest ważny przez kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wystawienia, o (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Towar "gratisowy" za zakup określonej ilości towarów a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. nabyła od kontrahenta zagranicznego różne towary X i Y, przy czym za zakup określonej ilości towarów spółka otrzymała (wraz z nabytymi towarami) (...)
str. 37
2.2.
Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży a status małego podatnika dla celów CIT
Czy ustalając status małego podatnika dla celów CIT należy brać pod uwagę również wartość zaliczki otrzymanej na poczet sprzedaży towaru/usługi, która nastąpi w następnym roku (...)
str. 39
2.3.
Usługi magazynowania a podatek od przychodów z budynków
Spółka posiadająca budynki - magazyny o różnej wielkości i wartości w kilku lokalizacjach, świadczy usługi magazynowania. Wynajmuje powierzchnię magazynową kilku firmom. Spółka zatrudnia pracowników, którzy (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Stawka ryczałtu dla usług złożonych - interpretacja KIS
W przypadku świadczenia usługi złożonej, na którą składają się poszczególne czynności opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu ewidencjonowanego, a podatnik nie jest w stanie określić przychodu przypadającego (...)
str. 42
2.
Wybór formy opodatkowania dochodów/przychodów na 2023 r.
 Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl » W 2022 r. nastąpiło wiele zmian w podatku PIT. Pierwsze zmiany nastąpiły od 1 stycznia (...)
str. 44
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sposób złożenia zeznania podatkowego za 2022 r.
Organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego zeznania podatkowe uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa KAS. Czy podatnik mimo to może złożyć (...)
str. 49
3.2.
Jak opodatkować dochody z 2022 r.?
W 2022 r. nastąpiła zmiana wysokości najniższej stawki podatkowej (z 17% na 12%). Według jakiej stawki podatkowej należy rozliczyć dochody w zeznaniu podatkowym PIT-37 składanym (...)
str. 51
3.3.
Forma prowadzenia PKPiR w 2023 r.
Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy w 2023 r. nadal może prowadzić tę księgę w wersji papierowej? W 2023 r. podatkowa księga przychodów (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja podatkowa i bilansowa w 2023 r.
Jak co roku przed dokonaniem pierwszego odpisu amortyzacyjnego, podatnicy muszą uwzględnić zmiany wynikające z nowelizacji przepisów podatkowych, a ponadto uwzględnić reguły dotyczące stosowania określonych zasad (...)
str. 53
1.1.
Nowe regulacje prawne obowiązujące począwszy od 1 stycznia 2023 r.
Jak pisaliśmy m.in. w poprzednim numerze BI, od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje całkowity zakaz naliczania odpisów amortyzacyjnych dotyczący nieruchomości mieszkalnych oraz praw majątkowych do (...)
str. 53
1.2.
Zmiany dokonywane od pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego
Zmiana częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec (...)
str. 53
1.3.
Limity jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2023 r.
Z początkiem każdego kolejnego roku podatkowego podatnicy uzyskują prawo stosowania "nowych" limitów jednorazowej amortyzacji. Dotyczą one jednorazowej amortyzacji ograniczonej limitem: 100.000 zł, czyli amortyzacji przewidzianej (...)
str. 55
1.4.
Amortyzacja dla celów bilansowych
• Weryfikacja i zmiana stawek amortyzacyjnych Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości, poprawność stosowanych okresów i stawek bilansowej amortyzacji środków trwałych powinna (...)
str. 55
2.
Rozpoczęcie amortyzacji prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym
Spółka poniosła nakłady na prace rozwojowe zakończone wynikiem pozytywnym. W sierpniu 2022 r. otrzymała decyzję o dopuszczeniu do obrotu produktu, który dzięki nim będzie powstawał. (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a składka zdrowotna
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym rozważa sprzedaż tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Czy od tej sprzedaży będzie musiał naliczyć składkę zdrowotną? (...)
str. 58
2.
Odszkodowanie wypłacone na mocy ugody mediacyjnej podlega składkom ZUS
Kwota odszkodowania wypłacona pracownikowi na mocy ugody mediacyjnej podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w ZUS. (interpretacja indywidualna ZUS (...)
str. 60
3.
ZUS od świątecznego wsparcia dla pracowników uzależnionego od kryterium stażowego
Pracodawca w grudniu 2022 r. przyznał pracownikom (ze środków ZFŚS) wsparcie finansowe na Święta Bożego Narodzenia. Prawo do wspomnianego świadczenia i jego wysokość została uzależniona (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie diety za krajową podróż służbową przypadającą na przełomie zmiany stawki diety
Pracownikowi z tytułu podróży służbowej (krajowej oraz zagranicznej) przysługują m.in. diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej i noclegów. Podstawowym świadczeniem delegacyjnym jest (...)
str. 62
2.
Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela a prawo do odprawy pośmiertnej
Z uwagi na to, że pracownicy zostali przez nas ubezpieczeni na życie, w firmie nie są wypłacane odprawy pośmiertne. W listopadzie 2022 r. w wypadku (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wybór uproszczeń dotyczących sprawozdań finansowych za 2022 r.
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe na koniec kolejnych lat obrotowych sporządzają roczne sprawozdania finansowe. W praktyce w większości podmiotów rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. (...)
str. 66
1.1.
Uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej
Wyboru elementów wchodzących w skład sprawozdania finansowego oraz szczegółowości, z jaką należy je sporządzić, dokonuje organ zatwierdzający jednostki. Następuje to w efekcie wyboru statusu jednostki, (...)
str. 66
1.2.
Uproszczenia dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
Odrębną grupę uproszczeń stanowią uproszczenia przewidziane do stosowania przez jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości (bez (...)
str. 68
2.
Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald należności
Kiedy upływa termin potwierdzenia salda należności? Czy potwierdzenia sald należności należy wysłać do 15 stycznia 2023 r., czy może do tej daty należy zakończyć ten (...)
str. 69
3.
Ewidencja rocznej korekty odpisu na ZFŚS
W jaki sposób ujmować roczną korektę odpisu na ZFŚS "in minus"? Czy zmniejszeniu powinien towarzyszyć zapis zmniejszający koszty, czy zwiększający przychody? Jednostki dokonujące na początku (...)
str. 70
4.
Ewidencja oraz udokumentowanie rozchodu towarów na potrzeby jednostki
Prowadzimy działalność z zakresu handlu towarami, w tym sprzedaży detalicznej paliw. W jaki sposób należy udokumentować wydanie paliwa do zużycia przez firmowe samochody osobowe oraz (...)
str. 71
4.1.
Zmiana przeznaczenia towaru dla celów VAT
Ustawa o VAT nie wymaga wystawiania faktury w związku z wydaniem towaru lub materiału do firmowego zużycia. W sytuacji wydania towaru w postaci paliwa do (...)
str. 71
4.2.
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Co do zasady, wydatek na nabycie paliwa do samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej można uznać za koszt uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać o (...)
str. 72
4.3.
Ewidencja księgowa towaru wydanego na potrzeby firmowe
Przekazanie towarów handlowych na własne potrzeby jednostki (tu: zużycia) stanowi tzw. rozchód wewnętrzny i jako taki podlega udokumentowaniu dowodem wewnętrznym określonym przez kierownika jednostki w (...)
str. 72
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Ustalenie wartości kapitału w jednostce rozpoczynającej prowadzenie ksiąg rachunkowych
Od 1 stycznia 2023 r., w związku z przekroczeniem obrotów w 2022 r., jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W jaki sposób należy ustalić kapitał (...)
str. 74
5.2.
Wydatki poniesione na zakup usług reklamowych dotyczących 2023 r.
Jednostka zakupiła w 2022 r. usługi reklamowe, które będą realizowane w 2023 r. Czy koszty z tego tytułu powinny obciążyć wynik 2022 r., czy 2023 (...)
str. 74
5.3.
Skierowanie należności na drogę sądową - ujęcie w księgach rachunkowych
Zamierzamy skierować sprawę o zapłatę należności na drogę sądową. Jakie zapisy powinny w związku z tym wystąpić w księgach rachunkowych? Pod datą skierowania sprawy do (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.