Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23
z dnia 01.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZASADY SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ
W niniejszej publikacji przedstawiono zakres informacji dodatkowej dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, określony w załączniku nr 1 do ustawy o (...)
str. 2
1.
Informacja dodatkowa jako część sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe każdej jednostki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, a także z informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje (...)
str. 2
2.
Format oraz zakres informacji dodatkowej
W formie ustrukturyzowanej sporządza się następujące elementy sprawozdania finansowego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (...)
str. 3
3.
Elementy, jakie powinna zawierać informacja dodatkowa
W świetle art. 48 ustawy o rachunkowości, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, jako część informacji dodatkowej, powinno zawierać opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod (...)
str. 4
II.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Kwestie konstrukcji i zawartości poszczególnych elementów sprawozdania finansowego określają przepisy art. 46-48b ustawy o rachunkowości. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego powinno zawierać podstawowe informacje o jednostce, (...)
str. 4
III.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
1.
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności: 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, (...)
str. 9
2.
Informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych
Wskazówki jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. można znaleźć w serwisie www.gofin.pl w zakładce BILANS 2021 Dodatkowe obowiązki informacyjne ciążą na jednostkach, które wyceniają (...)
str. 43
3.
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat obejmują w szczególności: 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży (...)
str. 47
4.
Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych
Według załącznika nr 1 ustęp 3 dodatkowych informacji i objaśnień brzmi: 3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich (...)
str. 62
5.
Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Według załącznika nr 1 ustęp 4 dodatkowych informacji i objaśnień brzmi: 4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy (...)
str. 63
6.
Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe
Według załącznika nr 1 ustęp 5 dodatkowych informacji i objaśnień obejmuje: 1) informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie (...)
str. 66
7.
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Według załącznika nr 1 ustęp 6 dodatkowych informacji i objaśnień obejmuje: 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych (...)
str. 71
8.
Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji
Według załącznika nr 1 ustęp 7 dodatkowych informacji i objaśnień obejmuje: 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie (...)
str. 73
9.
Informacje na temat połączenia spółek w zależności od metody rozliczenia tego połączenia
Według załącznika nr 1 ustęp 8 dodatkowych informacji i objaśnień brzmi: 8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 1) (...)
str. 78
10.
Zagrożenia dla kontynuowania działalności
Według załącznika nr 1 ustęp 9 dodatkowych informacji i objaśnień brzmi: 9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz (...)
str. 80
11.
Pozostałe informacje i objaśnienia
Według załącznika nr 1 ustęp 10 dodatkowych informacji i objaśnień brzmi: 10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę (...)
str. 83
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.