Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 23 (1174) z dnia 10.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie VAT
1.1.
Sprzedaż prywatnego samochodu przedsiębiorcy wykorzystywanego w firmie a VAT
Wycofanie samochodu z firmy powinno być generalnie opodatkowane, jeżeli od zakupu tego pojazdu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Późniejsza sprzedaż tego samochodu, dokonywana z (...)
str. 4
1.2.
Ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT, gdy księgi prowadzi biuro rachunkowe
Regulacje ustawowe Jeżeli dokonując rozliczenia VAT podatnik popełni błąd powodujący m.in. zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wykazywanej do zwrotu lub (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano ustawę pozostawiającą limit płatności gotówkowych na dotychczasowym poziomie
W Dzienniku Ustaw z 25 lipca 2023 r., pod poz. 1414, opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o (...)
str. 7
2.
Świadczenie wspierające, zmiany w uldze mały ZUS plus i dotyczące okresowych szkoleń bhp
W Dzienniku Ustaw z 26 lipca 2023 r., pod poz. 1429, opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Ustawa ta określa (...)
str. 8
2.1.
Ogólne regulacje dotyczące świadczenia wspierającego oraz jego wypłata na gruncie PIT
Świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie (...)
str. 8
2.2.
Wydłużono możliwość stosowania małego ZUS plus
Mocą ustawy o świadczeniu wspierającym wprowadzono przepis pozwalający ubezpieczonemu, który w 2023 r.: 1) ustalał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach (...)
str. 8
2.3.
Przedłużono termin wykonania zawieszonych szkoleń okresowych bhp
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii w związku z COVID-19 ogólne zasady przeprowadzania okresowych szkoleń bhp, określone w Kodeksie pracy, zostały zmodyfikowane przez (...)
str. 9
3.
Wypłata 14. emerytury a PIT
W Dzienniku Ustaw z 24 lipca 2023 r., pod poz. 1407, opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym (...)
str. 10
4.
Zmiany w PCC i w użytkowaniu wieczystym
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2023 r., pod poz. 1463, opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie (...)
str. 10
5.
Określono górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 r.
W Monitorze Polskim z dnia 1 sierpnia 2023 r., pod poz. 774, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych (...)
str. 11
6.
Dostawa węgla kamiennego - gminy bez konieczności stosowania kasy rejestrującej
W Dzienniku Ustaw z 31 lipca 2023 r., pod poz. 1470, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 12
7.
Udostępniono zaktualizowaną wersję API KSeF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 1 sierpnia 2023 r. o udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej wersji API Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) (...)
str. 12
8.
Opublikowano jednolity tekst Kodeksu pracy
W Dzienniku Ustaw z 31 lipca 2023 r., pod poz. 1465, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Umowy barterowe - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których umowy zawierane pomiędzy kontrahentami przewidują, iż rozliczenie zobowiązania za zakupiony towar lub usługę następuje w formie wydania innego (...)
str. 13
1.1.
Rozliczenie umowy barterowej dla celów VAT
Świadczenia dokonywane w ramach umowy barterowej jako czynności opodatkowane VAT Na gruncie VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium (...)
str. 13
1.2.
Przychody i koszty uzyskania przychodów przy umowie barterowej
W ustawach o podatku dochodowym nie uregulowano w sposób szczególny sposobu rozliczenia transakcji dokonywanych w ramach umowy barterowej. Ze względu jednak na to, że w (...)
str. 16
1.3.
Ewidencja księgowa transakcji barterowych
Również w ustawie rachunkowości nie określono w sposób szczególny zasad rozliczania transakcji w ramach umowy barterowej. Jednostki mogą jednak posiłkować się w przedmiotowym zakresie stanowiskiem (...)
str. 18
2.
Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w estońskim CIT - podatki i ewidencja księgowa
Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, zwanym estońskim CIT, podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą - tzw. dochód z tytułu wydatków niezwiązanych (...)
str. 19
2.1.
Kwalifikacja wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w estońskim CIT
Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą - regulacje podatkowe Jak już wskazano, gdy podatnik opodatkowany estońskim CIT ponosi wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, to dochód odpowiadający (...)
str. 20
2.2.
Świadczenia na rzecz pracownika otrzymane od pracodawcy opodatkowanego estońskim CIT a PIT pracownika
W praktyce spółka opodatkowana estońskim CIT przekazuje pracownikom nieodpłatnie różne świadczenia. W ustawie o PDOF nie odniesiono się w sposób szczególny do takich sytuacji. Należy (...)
str. 24
2.3.
Odliczanie VAT od wydatków ponoszonych przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT
Podatnicy estońskiego CIT ustalają prawo do odliczenia VAT od dokonanych zakupów, stosując zasady ogólne, analogicznie jak podatnicy opodatkowani "klasycznym" CIT. Podatnikowi przysługuje więc prawo do (...)
str. 25
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w estońskim CIT
W ustawie o rachunkowości nie zawarto regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujmowania w księgach rachunkowych wydatków, które na gruncie estońskiego CIT są (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż samochodu na części a procedura VAT marża - wyrok TSUE
W określonych okolicznościach samochody sprzedawane na części można uznać za towary używane i przy ich sprzedaży zastosować procedurę VAT marża. (wyrok TSUE z 17 maja (...)
str. 26
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Korygowanie błędnych danych nabywcy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiłem fakturę na zupełnie innego podatnika, ale wysłałem ją właściwemu kontrahentowi, który nabył ode mnie towar. Zaznaczam, że system księgowo-magazynowy nie (...)
str. 28
2.2.
Zapłata na rachunek spoza białej listy - termin złożenia ZAW-NR
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem od kontrahenta fakturę za dostawę towaru w kwocie brutto 30.000 zł. Okazało się, że rachunek bankowy wskazany na fakturze nie (...)
str. 29
2.3.
Leasing operacyjny pojazdu a prawo do odliczenia VAT od zaliczki wpłaconej dealerowi samochodowemu
Zawarliśmy umowę leasingu samochodu osobowego. W maju 2023 r. wpłaciliśmy dealerowi samochodowemu zaliczkę na poczet zakupu tego samochodu (otrzymaliśmy fakturę zaliczkową). Ostatecznie pojazd zostanie kupiony (...)
str. 31
2.4.
Transakcje z kontrahentem z innego kraju UE - rozliczenie VAT
Dokonujemy różnych transakcji z kontrahentami z Litwy (sprzedaż/zakup towarów i usług). Jaką stawkę VAT stosować do ww. sprzedaży/zakupów? Czy wykazywać import usług? Sposób rozliczenia VAT (...)
str. 32
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Samofakturowanie w ramach KSeF
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiam faktury w imieniu kontrahenta w trybie samofakturowania. Czy po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF - w ramach samofakturowania - będę musiał wystawiać (...)
str. 34
3.2.
MPP w przypadku zakupu towaru od podatnika zwolnionego z VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Stosuję mechanizm podzielonej płatności do wszystkich dokonywanych płatności. Zakupiłem towar handlowy od podatnika zwolnionego z VAT. Jak zastosować MPP? W przypadku (...)
str. 35
3.3.
Zawieszenie działalności gospodarczej a przegląd techniczny kasy rejestrującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT i całość sprzedaży ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Zamierzam zawiesić działalność gospodarczą na 12 miesięcy. Termin obowiązkowego przeglądu kasy przypada w okresie, (...)
str. 36
4.
Nowe udogodnienia dla podróżnych w systemie TAX FREE - informacja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 21 lipca 2023 r. w zakresie wprowadzenia nowych udogodnień dla podróżnych, którzy korzystają z TAX FREE. (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Jednorazowe odliczenie kosztów nabycia maszyn/urządzeń w ramach ulgi na robotyzację - interpretacja KIS
Nie jest możliwe jednorazowe odliczenie od podstawy opodatkowania - w ramach ulgi na robotyzację - 50% kosztów nabycia maszyn/urządzeń, stanowiących środki trwałe podlegające amortyzacji. W (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Umorzenie kary umownej a przychód podatkowy
Spółka z o.o. została przez kontrahenta obciążona karą umowną, którą spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Czy w sytuacji, gdy kontrahent umorzy spółce tę karę, (...)
str. 40
2.2.
Wydatki na zakup usług służących wytworzeniu produktu - przypisanie do odpowiedniej kategorii kosztów podatkowych
Spółka z o.o. nabywa usługi od podwykonawców, które składają się na koszt wytworzenia produktów spółki (usługi te są wkalkulowane w cenę produktów). Czy wydatki na (...)
str. 42
2.3.
Skutki w CIT dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia
Czy dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o. bez wynagrodzenia będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego w tej spółce? Dobrowolne umorzenie udziałów własnych spółki bez wynagrodzenia (...)
str. 43
2.4.
Poziom zatrudnienia na potrzeby estońskiego CIT
Spółka z o.o. jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Aby móc stosować estoński CIT, spółka musi spełniać określone warunki w zakresie poziomu zatrudnienia, tj. m.in. (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Czy koszty wysyłki towarów przy sprzedaży internetowej stanowią przychód z działalności gospodarczej? - interpretacja KIS
Jeśli w regulaminie prowadzonej sprzedaży wysyłkowej przez internet jest zamieszczona informacja, zgodnie z którą kupujący, nabywając towary, udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ulga na złe długi, gdy dłużnik opodatkowany jest ryczałtem
Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych nie otrzymał zapłaty od kontrahenta, który jest opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. Od terminu zapłaty minęło już ponad 90 dni. (...)
str. 48
2.2.
Przychód z udzielenia licencji
Przedsiębiorca udzielił firmie z Wielkiej Brytanii licencji na wydanie i wprowadzenie dzieła do obrotu drukiem w formie książkowej (w postaci takich produktów jak kalendarze, zeszyty, (...)
str. 49
2.3.
Likwidacja działalności gospodarczej i aport składników majątku do spółki z o.o. a PIT
Zamierzam zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą (PKPiR). W jaki sposób ustalić podatek dochodowy od likwidowanego majątku? Zaznaczam, że majątek ten będzie następnie wniesiony do spółki z (...)
str. 51
2.4.
Pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy a ulga dla seniorów
Osoba pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jest zatrudniona na umowę o pracę i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS (społecznym (...)
str. 54
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Sprzedaż środka trwałego w budowie wycenionego według ceny rynkowej wyższej od ceny nabycia - interpretacja KIS
Jeżeli w związku z nabyciem składnika majątku określono przychód z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych - w oparciu o jego cenę rynkową - i jednocześnie składnik (...)
str. 56
2.
Wynajem/sprzedaż środka trwałego a dochody z działalności strefowej i pozastrefowej
Spółka działa w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE). Prowadzi działalność strefową i pozastrefową. Zwolnieniem podatkowym na podstawie zezwolenia objęta jest działalność polegająca na produkcji urządzeń. Obecnie (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna z uwzględnieniem kwartalnych remanentów
Osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (PKPiR). Podatek dochodowy rozlicza i opłaca kwartalnie. Ustalając zaliczkę na podatek uwzględnia remanenty, które sporządza na (...)
str. 59
2.
Składki ZUS od kwoty wypłaconego pracownikom ekwiwalentu za pranie
Począwszy od 1 września 2023 r. będziemy wypłacać pracownikom ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych przez nich kosztów prania odzieży roboczej. Świadczenie to w kwocie 10 (...)
str. 60
3.
Naliczanie składek na FP i FS od sumy wypłat dokonanych pracownikowi w danym miesiącu
Kilka osób jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wypłacamy im z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie niższej od minimalnego. (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym
1) Niektórzy z naszych pracowników są zatrudnieni na część etatu. Czy w przypadku takich pracowników roczny wymiar okazjonalnej pracy zdalnej należy ustalać proporcjonalnie do ich (...)
str. 62
2.
Obowiązek udzielenia zwolnienia z tytułu siły wyższej i opieki nad dzieckiem oraz wynagrodzenie za te zwolnienia
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dwudniowego zwolnienia z powodu wypadku, któremu uległ jej mąż oraz bezpośrednio po nim dwóch dni opieki na małoletnie dziecko. (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Bilansowe i podatkowe rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych obejmujące kolejne lata
Spółka zawarła umowę ubezpieczenia OC, NNW oraz AC samochodu osobowego za okres od sierpnia 2023 r. do lipca 2024 r. Wartość pojazdu wykazana w polisie (...)
str. 66
1.1.
Wydatki na ubezpieczenie pojazdów - zasady bilansowe
Wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych samochodów osobowych, podobnie jak innych składników majątku, zalicza się do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Ponieważ w praktyce polisy ubezpieczeniowe dotyczą (...)
str. 66
1.2.
Podatkowe ograniczenia w rozliczaniu wydatków na ubezpieczenie samochodów osobowych
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOF (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o PDOP), nie uważa się za (...)
str. 67
2.
Zakres odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe przy złożeniu oświadczenia zamiast podpisu
W naszej jednostce funkcjonuje zarząd wieloosobowy. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. zostało podpisane przez jednego członka zarządu, zaś pozostali złożyli jedynie oświadczenia o zachowaniu zasad (...)
str. 70
3.
Czy dochody w zagranicznej spółce wykazuje się w sprawozdaniu finansowym?
Polska spółka z o.o. ma 100% udziałów w spółce AG w Szwajcarii. Podatki będą rozliczane w Szwajcarii. Polska spółka wpłaci udziały i udzieli pożyczki na (...)
str. 71
4.
Należna, lecz nieotrzymana dywidenda w księgach rachunkowych komplementariusza
Spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowej. W czerwcu 2022 r., w ramach podziału wyniku finansowego spółki komandytowej, podjęta została uchwała o wypłacie zysku za (...)
str. 74
5.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania PIBR dotyczące badania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) przedstawiono odpowiedź Ministerstwa Finansów z 28 kwietnia 2023 r. na pytania zadane przez PIBR dotyczące organu/osób z (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.