Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 1 (325) z dnia 10.01.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Prawo do opodatkowania przychodów z działalności podatkiem liniowym, gdy podatnik dodatkowo jest zatrudniony na etacie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2022 r., nr 0114-KDWP.4011.46.2022.1.AS) "(...) W 2022 r. jest Pan podatnikiem podatku od osób fizycznych z (...)
str. 3
2.
Stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla świadczeń złożonych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 listopada 2022 r., nr 0115-KDIT1.4011.569.2022.1.DB) "(...) Wnioskodawczyni jest polską rezydentką podatkową (dalej: Wnioskodawca) prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, (...)
str. 4
3.
Wyłączenie nieruchomości z aportu a uznanie transakcji za zbycie przedsiębiorstwa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 listopada 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.752.2022.3.JŚ) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (...)
str. 6
II.
Do artykułu 10-20 ustawy - źródła przychodów
1.
Sprzedaż poleasingowego samochodu wycofanego z firmy a przychód z działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 listopada 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.736.2022.2.MZ) "(...) Prowadzi Pan działalność gospodarczą (...). Zawarł Pan z Bankiem X umowę (...)
str. 9
2.
Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej, nieujętej w ewidencji środków trwałych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.768.2022.5.MJ) "(...) Poza prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej towarów w dniu (...)
str. 10
3.
Dodatkowe świadczenia dla pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej - skutki w PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 października 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.444.2022.1.RS) "(...) Czy wypłaty zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego przeznaczonego na zakup mebli biurowych lub (...)
str. 13
4.
Przekazanie nagrody jubileuszowej w formie vouchera a powstanie przychodu u pracownika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2022 r., 0113-KDIPT2-3.4011.719.2022.2.KKA) "(...) Spółka w najbliższym czasie będzie przekazywać pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę (...)
str. 16
5.
Zapewnienie pracownikowi delegowanemu transportu do miejsca wykonywania pracy jako przychód z nieodpłatnych świadczeń
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 10 maja 2022 r., sygn. akt II FSK 2276/19 "(...) Spółka oddelegowuje niektórych ze swoich pracowników do pracy na rzecz (...)
str. 18
6.
Zakwaterowanie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło i zlecenia a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 listopada 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.925.2022.2.MR) "(...) W ramach prowadzonej działalności kulturalnej zawierają Państwo z osobami fizycznymi, Twórcami (...)
str. 20
7.
Wypłata zaliczki na poczet zysku w wysokości wyższej niż zysk przypadający na wspólnika a przychód z nieodpłatnych świadczeń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 września 2022 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.517.2022.1.AG) "(...) Czy Wnioskodawczyni uzyska przychód z nieodpłatnych świadczeń w związku z otrzymaniem (...)
str. 25
8.
Czy opłaty za media zwracane wynajmującemu wpływają na wysokość przychodu z najmu prywatnego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 listopada 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.970.2022.1.MG) "(...) Czy w podstawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym powinien Pan uwzględniać kwoty, (...)
str. 27
9.
Wycofanie nieruchomości ze spółki osobowej do majątku prywatnego jej wspólników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2022 r., nr 0114-KDWP.4011.43.2022.1.ŁZ) "(...) Jest Pan wspólnikiem spółki jawnej "(...)" (dalej: "Spółka"). Spółka (...) powstała (...)
str. 29
10.
Objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 listopada 2022 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.874.2022.1.JK) "(...) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, posiada miejsce zamieszkania (...)
str. 31
III.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Diety i noclegi wypłacone ponad ustawowy limit a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 listopada 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.838.2022.4.JM) "(...) Jesteście Państwo spółką z o.o., opodatkowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem (...)
str. 33
2.
Nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna a ulga dla seniorów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2022 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.784.2022.2.MKA) "(...) Czy wypłacona Pani z opóźnieniem nagroda jubileuszowa powinna być zwolniona z (...)
str. 35
3.
Wymiana dachu a ulga termomodernizacyjna
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 listopada 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.569.2022.2.ŁS) "(...) Będąc właścicielką jednorodzinnego budynku mieszkalnego w roku 2022 wymienia Pani pokrycie (...)
str. 36
4.
Czy koszty leasingu instalacji fotowoltaicznej mogą być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 22 września 2022 r., sygn. akt I SA/Wr 1089/21 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Wnioskodawca jest współwłaścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej: wolnostojącym (...)
str. 38
5.
Ulga na dzieci, gdy tylko jeden z rodziców wnosi wkład w ich wychowanie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 listopada 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.561.2022.3.MD) "(...) Jest Pani matką małoletniej córki (15 lat) i syna (18 lat, (...)
str. 40
IV.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Wydatek udokumentowany fakturą niezawierającą wszystkich wymaganych danych jako koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 22 listopada 2022 r., nr DOP3.8220.238.2020.HTCE) "(...) Czy prawidłowym będzie, jeżeli uzna Pani za koszt uzyskania przychodów wydatki (...)
str. 43
2.
Wydatki na studia przedsiębiorcy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 listopada 2022 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.653.2022.2.KP) "(...) Z początkiem lipca założyła Pani działalność gospodarczą (...), świadczy Pani usługi (...)
str. 44
3.
Czy zakup garnituru przez przedsiębiorcę może obciążać firmowe koszty?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 października 2022 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.756.2022.2.MS2) "(...) Prowadzi Pan działalność gospodarczą (...). Przedmiotem Pana działalności są usługi związane (...)
str. 46
4.
Czy odsetki od kredytu mieszkaniowego mogą być kosztem podatkowym?
(interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 15 września 2022 r., nr DOP3.8220.114.2020.HTCE) "(...) Jedynym miejscem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej jest mieszkanie, które kupiła (...)
str. 48
5.
Najem mieszkania za granicą a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 października 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.697.2022.2.RK) "(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w kraju i posiada na terytorium (...)
str. 51
6.
Wynagrodzenie młodego zleceniobiorcy a limit kosztów autorskich
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2022 r., 0113-KDIPT2-3.4011.705.2022.2.NM) "(...) W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy usługi z zakresu IT, w tym (...)
str. 53
V.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Czy w 2023 r. będzie można amortyzować lokal mieszkalny wykorzystywany do najmu prywatnego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.963.2022.3.MR) "(...) Pani jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - wynajmuje Pani od (...)
str. 55
2.
Czy spółka nieruchomościowa musi obniżyć podatkowe stawki amortyzacyjne do wysokości stawek stosowanych w rachunkowości?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.642.2022.2.KKA) "(...) Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. (...)
str. 56
VI.
Do artykułu 26-30p ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Podstawa ustalenia daniny solidarnościowej, gdy w latach ubiegłych wykazano stratę podatkową
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 19 lipca 2022 r., sygn. akt II FSK 452/22 "(...) Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, co następuje (...). (...) Spór w (...)
str. 59
2.
Nagrody wygrane w konkursie przekazywane przez agencję reklamową a obowiązki płatnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.657.2022.1.GG) "(...) Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest działalność agencji reklamowych (PKD...). W (...)
str. 61
3.
Pobór przez spółkę podatku od wypłaconych wspólnikowi odsetek od udzielonych pożyczek
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2022 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.888.2022.3.LS) "(...) Wspólnik Spółki z o.o. będący osobą fizyczną nie prowadzący działalności gospodarczej (...)
str. 63
VII.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Opłacenie przez płatnika zaległych składek za zleceniobiorców
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowy z 28 października 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.544.2022.1.MD) "(...) Prowadzą Państwo działalność gospodarczą (...). W latach 2018-2019 zatrudniali Państwo pracowników (...)
str. 65
2.
Czy pracodawca może przyjmować od pracowników wnioski/oświadczenia wpływające na wysokość PIT w formie elektronicznej?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 października 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.575.2022.1.IR) "(...) Pracodawca zamierza pozwolić pracownikom składać oświadczenia i wnioski z zakresu podatku (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.