Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 13 (493) z dnia 10.07.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Pakiet zmian uszczelniających system VAT
W dniu 7 czerwca 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Nowy elektroniczny wykaz zarejestrowanych podatników VAT
Od 1 września 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z nowego elektronicznego wykazu podmiotów, który umożliwi im dostęp do większej ilości informacji przy weryfikacji danego (...)
str. 6
2.
Planowane zmiany zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności
2.1. Obowiązkowy split payment Projekt nowelizacji ustawy o VAT z dnia 14 maja 2019 r. zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (nr UA45) przewiduje (...)
str. 7
2.1.
Obowiązkowy split payment
Projekt nowelizacji ustawy o VAT z dnia 14 maja 2019 r. zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (nr UA45) przewiduje wprowadzenie od 1 września (...)
str. 7
2.2.
Uwolnienie środków z rachunku VAT
Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo (...)
str. 8
2.3.
Likwidacja i zwrot kaucji gwarancyjnej
W związku z projektem nowelizacji ustawy o VAT z dnia 14 maja 2019 r. w zakresie obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla niektórych towarów i (...)
str. 9
III.
Indywidualny rachunek podatkowy - nowe zasady wpłaty zobowiązań podatkowych
Obecnie podatnik reguluje zobowiązania podatkowe za pomocą rachunków bankowych właściwych urzędów skarbowych. Rachunki te są odrębne dla każdego rodzaju podatku. Zatem regulując zobowiązania za dwa (...)
str. 10
1.
Struktura indywidualnego rachunku podatkowego
Zgodnie z projektowanym art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku od towarów i (...)
str. 10
2.
Zaliczenie wpłaty przy zobowiązaniach z różnych tytułów
Projektowana ustawa wprowadzi zmianę przepisów w art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym, jeżeli na podatniku ciążyć będą zobowiązania z różnych tytułów to (...)
str. 10
1.
Obowiązek wystawienia duplikatu faktury
W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że wystawiona przez sprzedawcę, bądź też otrzymana przez nabywcę faktura zaginie lub też ulegnie zniszczeniu. W takim przypadku wystawia się (...)
str. 11
2.
Przechowywanie duplikatów faktur zakupu wyłącznie w formie elektronicznej
Czy dopuszczalne jest przechowywanie otrzymywanych przez podatnika duplikatów faktur zakupu wyłącznie w formie elektronicznej, bez archiwizowania formy papierowej? Stosowanie wyłącznie elektronicznej archiwizacji duplikatów faktur jest (...)
str. 12
3.
Termin odliczenia VAT z duplikatu faktury
W ustawie o VAT brak jest przepisów szczególnych dotyczących odliczania podatku VAT z duplikatów faktur. W związku z tym zastosowanie znajdą tu zasady ogólne (art. (...)
str. 13
V.
Stawka VAT na wynajem lokali
Na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl (...)
str. 15
1.
Lokal użytkowy przeznaczony na cele mieszkaniowe - brak prawa do zwolnienia z VAT
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2016 r., nr IBPP2/4512-1096/15/JJ, zwrócił uwagę, że: "(…) zwolnienie z podatku przewidziane w (...)
str. 15
2.
Lokal mieszkalny wynajmowany na cele użytkowe
Jak wykazaliśmy powyżej, usługa najmu lokalu podlega zwolnieniu z VAT na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, pod warunkiem łącznego (...)
str. 16
3.
Wynajem mieszkania przez firmę dla jej pracowników
W praktyce częste są przypadki wynajmowania nieruchomości mieszkalnej przez przedsiębiorcę, który następnie przekazuje ją (odpłatnie lub bezpłatnie) swoim pracownikom na cele mieszkaniowe. Organy podatkowe przez (...)
str. 16
VI.
Przekazanie nieruchomości przez województwo do spółki
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 stycznia 2019 r., sygn. akt I FSK 1874/16 stwierdził, iż: Nie można uznać, że przedmiotem dostawy dokonanej (...)
str. 18
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Sprzedaż prac wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej
Dom pomocy społecznej (będący jednostką organizacyjną gminy) prowadzi warsztaty terapii zajęciowej. Na warsztatach tych osoby niepełnosprawne wykonują wyroby (prace) w postaci kartek i stroików świątecznych, (...)
str. 20
2.
Rozliczenie VAT przy sprzedaży bonu jednego przeznaczenia
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę na terytorium Polski sieć sklepów rowerowych wraz z akcesoriami. Zamierzam sprzedawać bony (karty podarunkowe), które będą upoważniały do nabycia dowolnych, (...)
str. 21
3.
Forma akceptacji noty korygującej
Otrzymałem fakturę zakupu, która zawierała błąd w adresie mojej firmy. Błąd ten skorygowałem wystawiając notę korygującą, którą wysłałem kontrahentowi e-mailem w celu jej zaakceptowania. Czy (...)
str. 22
4.
Korekta podatku naliczonego przy sprzedaży samochodu osobowego
W dniu 10 marca 2019 r. jako czynny podatnik VAT nabyłem samochód osobowy i otrzymałem fakturę dokumentującą zakup na kwotę netto: 120.000 zł, podatek VAT: (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Wystawianie faktur do paragonów zawierających NIP - planowane zmiany w ustawie o VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 25
1.
Sankcja za wystawienie faktury do paragonu bez NIP podatnika
Projekt zmian do ustawy o VAT zakłada wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze) dla podatnika, który wystawi fakturę do (...)
str. 26
2.
NIP nabywcy na paragonie przy usługach taksówkowych
Przepisy dotyczące uzależnienia możliwości wystawienia faktur do paragonów zawierających NIP oraz ww. sankcji - stosownie do projektowanego art. 106b ust. 7 - nie będą miały (...)
str. 27
1.
Broszura informacyjna dotycząca zmian w zakresie kas rejestrujących
W związku z obowiązującymi od 1 maja 2019 r. istotnymi zmianami w zakresie stosowania kas rejestrujących, Ministerstwo Finansów zamieściło na stronie internetowej www.podatki.gov.pl broszurę informacyjną (...)
str. 27
2.
Stosowanie kas on-line w praktyce - wybrane problemy
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl wyjaśniło niektóre wątpliwości dotyczące realizacji przez podatników obowiązków w zakresie stosowania kas on-line. Poniżej przedstawiamy wybrane odpowiedzi resortu finansów (...)
str. 28
X.
Czytelnicy pytają
1.
Rezygnacja z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
Świadczymy usługi spedycyjne na rzecz firm oraz osób prywatnych (które ewidencjonujemy w kasie fiskalnej). Usługi dokumentujemy fakturami a wpłaty dokonywane są za pośrednictwem banku lub (...)
str. 31
2.
Jedna faktura sprzedaży do kilku paragonów fiskalnych
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Na życzenie tych osób wystawiamy również faktury. Czy możemy wystawić jedną fakturę do kilku paragonów dokumentujących (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Przetwarzanie towarów dostarczonych przez zagraniczną firmę
Firma z Belgii przesłała nam towar, który przerabiamy dodając nasze materiały. Po wykonaniu usługi towar ten zostanie odsprzedany tej samej firmie. Jak opodatkować taką transakcję (...)
str. 34
1.
Zakup towarów i ich sprzedaż po przetworzeniu
Zagraniczny kontrahent przesłał Czytelnikowi towary, które po przerobie polegającym na dołożeniu materiału i wykonaniu ustalonych usług, mają być odesłane do Belgii. Wydaje się, że w (...)
str. 34
2.
Przerób powierzonych materiałów
Sytuacja wyglądałaby inaczej gdyby belgijska firma wysłała swoje towary do Polski, nie dokonując ich sprzedaży, ale powierzając je polskiemu podatnikowi, który ma wykonać na nich (...)
str. 34
3.
Miejsce opodatkowania usług przetwarzania materiałów
Miejsce opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym uzależnione jest od statusu podatkowego nabywcy. Jeśli jest nim podatnik, wówczas zastosowanie znajduje ogólna zasada wyrażona w art. (...)
str. 35
4.
Czasowe przemieszczenie towarów
Należy również pamiętać, że wytworzenie produktu z powierzonego przez zagranicznego zleceniodawcę materiału oznacza, że musiało dojść do nietransakcyjnego przemieszczenia towarów. Zagraniczna firma wysłała do Polski (...)
str. 36
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Sprzedaż maszyny, która pozostaje w Polsce, na rzecz zagranicznej firmy
Nasza spółka sprzedała maszynę kontrahentowi z Wielkiej Brytanii. W wyniku tej transakcji maszyna została przewieziona w czerwcu br., do ostatecznego nabywcy, którego siedziba znajduje się (...)
str. 37
2.
Wywóz towarów na ekspozycję do innego państwa UE
Jesteśmy producentem urządzeń chłodniczych. W ramach akcji promującej nasze produkty poza granicami kraju, zamierzamy wywieźć kilka urządzeń do naszego biura przedstawicielskiego w Czechach, gdzie będą (...)
str. 38
3.
Łańcuchowa dostawa towarów z udziałem dwóch polskich podatników
Sprzedajemy towary niemieckiej firmie. W jaki sposób opodatkować taką dostawę, jeśli zamówione towary kupimy od polskiego producenta, któremu zlecimy wywiezienie ich do Niemiec? Czy w (...)
str. 39
4.
Sposób korygowania podatku naliczonego in plus od importu usług
Dokonałem importu usług, który został ujęty w deklaracji podatkowej po stronie podatku należnego i naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po (...)
str. 42
5.
Otrzymanie faktury bez numeru identyfikacyjnego kontrahenta unijnego
Spółka zarejestrowana jako podatnik VAT UE otrzymała od francuskiego kontrahenta fakturę bez wskazanego numeru identyfikacyjnego dostawcy. Nabywane przez spółkę towary były wysyłane z Francji i (...)
str. 44
6.
Usługi budowlane świadczone poza terytorium kraju przez polskich podwykonawców
Nasza firma jest generalnym wykonawcą specjalistycznych robót budowlanych w Danii. Do wykonania swoich usług korzystamy z usług polskiego podwykonawcy, który podobnie jak my, nie jest (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Kwalifikacja leasingu zwrotnego na gruncie przepisów ustawy o VAT
Leasing zwrotny występuje w sytuacji gdy podatnik (przyszły leasingobiorca) kupuje składnik majątku, a następnie odsprzedaje go firmie leasingowej po to, aby wziąć go w leasing. (...)
str. 48
2.
Sprzedaż i leasing jako jednolita transakcja finansowa w opinii TSUE
Problem pojawił się jednak w odniesieniu do leasingu zwrotnego finansowego, którego przedmiotem są grunty. Są to transakcje, w których dochodzi do dwóch dostaw towarów, czyli (...)
str. 49
3.
Konsultacje podatkowe w zakresie opodatkowania leasingu zwrotnego
Pamiętajmy, że na gruncie polskich przepisów ustawy o VAT leasing zwrotny jest dostawą towarów na rzecz leasingodawcy i leasingiem finansowym świadczonym na rzecz leasingobiorcy, czyli (...)
str. 51
F.
VAT OD PODSTAW
XIV.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej a zwolnienie z VAT
Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą ma do wyboru: przysługujące mu z mocy prawa zwolnienie z VAT lub rejestrację jako podatnik VAT czynny. Aby podjąć decyzję o (...)
str. 52
1.
Jaką sprzedaż uwzględniamy w limicie uprawniającym do zwolnienia z VAT?
Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, do wyliczenia kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia z VAT przyjmuje się łączną wartość sprzedaży opodatkowanej netto (...)
str. 53
2.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego
Aby wyliczyć wartość kwoty, która powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego, w sytuacji gdy podatnik rozpocznie działalność w trakcie roku podatkowego, należy zastosować następujący wzór: (...)
str. 54
3.
Ewidencjonowanie sprzedaży przez podatników zwolnionych z VAT
Podatnicy zwolnieni z VAT mają obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT. Ewidencja ta jest jednak znacznie uproszczona (...)
str. 55
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Faktura korygująca dokumentująca zwrot części towarów
Sformalizowany charakter podatku VAT wymaga, aby dokumenty, które potwierdzają dokonywane przez podatników transakcje podlegające opodatkowaniu, były prawidłowe pod względem formalnym i odzwierciedlały rzeczywisty przebieg transakcji. (...)
str. 56
1.
Zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego
W przypadkach wskazanych w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, w których dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej (...)
str. 57
2.
Korekta zwiększająca zobowiązanie podatkowe
Przepisy ustawy o VAT nie określają zasad rozliczania korekt w sytuacji gdy podatnik jest zobowiązany do podwyższenia podatku VAT. W takiej sytuacji jednak skorygowanie podatku (...)
str. 59
H.
PODATEK AKCYZOWY
1.
Warunki zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego
W myśl art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej (...)
str. 60
2.
Obowiązki związane z dokonaniem zgłoszeń związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym
W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego, korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy, podmiot jest zobowiązany do dokonania: (...)
str. 62
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Numer faktury zakupu w pliku JPK_VAT
Ewidencję VAT prowadzimy przy użyciu programu księgowego i co miesiąc wysyłamy JPK_VAT. Czy znaki specjale (np. "#") lub spacje w numerach faktur zakupu (np. F/1/12/123, (...)
str. 63
2.
Brak czynności opodatkowanych a zwrot na rachunek VAT
W czerwcu 2019 r. nie wykonałem czynności opodatkowanych i w rozliczeniu za ten okres nie wystąpił u mnie podatek należny. Czy mimo to mogę ubiegać (...)
str. 64
3.
Skrócona nazwa firmy zamieszczana na wystawianych fakturach
Czy spółka na wystawianych przez siebie fakturach może podawać skróconą nazwę firmy? Faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną (...)
str. 64
4.
Odliczanie VAT od wydatków związanych z organizacją konferencji
Na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej spółka zorganizowała konferencję. Z tego tytułu otrzymała fakturę od firmy zewnętrznej (ze stawką 23%), która w swej treści zawiera ogólne (...)
str. 65
5.
Złożenie informacji VAT-27
W czerwcu 2019 r. na zasadzie odwrotnego obciążenia nabyłem pręt gładki. Czy w tej sytuacji muszę złożyć informację podsumowującą VAT-27? W świetle obowiązujących przepisów, obowiązek (...)
str. 66
6.
Dłużnik w upadłości a prawo do skorzystania z ulgi na złe długi
W czerwcu 2019 r. minęło 90 dni od terminu płatności określonego w umowie i do końca czerwca dłużnik nie uregulował należności. Okazało się, że dłużnik (...)
str. 67
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XII.
Kronika legislacyjna
1.
Rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 czerwca 2019 r., pod poz. 1147, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.