Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 11 (935) z dnia 10.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Przychód fundacji rodzinnej z udzielenia odpłatnej licencji do autorskich praw majątkowych a CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 września 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.351.2023.3.ANK) "(...) Wnioskodawca (...) założy fundację rodzinną, o której mowa w ustawie z (...)
str. 3
2.
Wystąpienie spółki z o.o. ze spółki jawnej a obowiązek złożenia informacji CIT-15J
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.215.2023.1.AN) "(...) Wnioskodawczyni (...) jest spółką jawną. Spółka na rok poprzedni złożyła informację (...)
str. 6
II.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Czy wpłata całej kwoty na poczet dostawy towaru powoduje powstanie przychodu?
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO we Wrocławiu z 30 maja 2023 r., sygn. akt I SA/Wr 537/22 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Skarżąca jest osobą prawną, prowadzącą (...)
str. 9
2.
Przychód podatkowy z tytułu zwolnienia z długu oraz umorzenia odsetek od zobowiązań handlowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 września 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.359.2023.2.KW) "(...) Spółka (...) od całości uzyskanych dochodów opodatkowana jest na terenie kraju (...)
str. 12
3.
Przejęcie składników majątku w związku z połączeniem spółek a przychód w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 września 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.379.2023.2.AW) "(...) N. Sp. z o.o. (dalej: "spółka przejmująca" lub "wnioskodawca") oraz F. (...)
str. 14
4.
Czy otrzymanie wpłaty na poczet niekonkretnego zamówienia skutkuje powstaniem przychodu podatkowego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.223.2023.4.AR) "(...) Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest produkcja konstrukcji metalowych i ich (...)
str. 16
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodu
1.
Moment uznania za koszt podatkowy wydatku poniesionego po zakończeniu roku podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.436.2023.1.ZK) "(...) X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego (...)
str. 19
2.
Niepodlegający odliczeniu VAT jako koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 września 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.392.2023.2.ASK) "(...) Spółka z o.o. (wnioskodawca) prowadzi działalność medyczną zwolnioną przedmiotowo z podatku (...)
str. 21
3.
Koszty związane z leasingiem operacyjnym a koszty finansowania dłużnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.165.2023.2.AW) "(...) Wnioskodawca (spółka) jest osobą prawną (spółką z o.o.), zarejestrowaną jako czynny (...)
str. 25
4.
Zakup na rzecz pracowników usług kateringowych jako koszt uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 września 2023 r., nr 0111-KDWB.4010.56.2023.1.AW) "(...) A (...) jest spółką, której przeważającym przedmiotem działalności jest produkcja szkła (...)
str. 28
5.
Zwrot od ubezpieczyciela niewykorzystanej części składki OC za okres po sprzedaży samochodu ciężarowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lipca 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.275.2023.1.AW) "(...) Działalność gospodarcza spółki (kapitałowej - przyp. red.) obejmuje m.in. przekazywanie pojazdów (...)
str. 30
6.
Wynagrodzenia wypłacone członkom rady nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji a koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 września 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.300.2023.1.KK) "(...) Sp. z o.o. (dalej jako spółka, wnioskodawca, podatnik) jest spółką, w (...)
str. 32
7.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na remont dzierżawionego budynku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lipca 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.236.2023.1.RK) "(...) Sp. z o.o. (dalej: "spółka" lub "wnioskodawca") posiada siedzibę i miejsce (...)
str. 36
8.
Wartość środka trwałego w budowie jako koszt uzyskania przychodu w przypadku jego zbycia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 maja 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.137.2023.1.KK) "(...) Wnioskodawca (...) w związku z rozwojem segmentu samochodów o napędzie elektrycznym (...)
str. 38
9.
Czy koszt przeprowadzki zagranicznego pracownika do Polski może być kosztem podatkowym?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.259.2023.2.END) "(...) Spółka jest podmiotem utworzonym na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, działa (...)
str. 40
10.
Czy koszty transportu mogą być uznane za koszty pośrednie rozliczane w dacie poniesienia?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.113.2023.1.MK) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (...). Wnioskodawca został utworzony na (...)
str. 42
11.
Wydatki na uczestnictwo reprezentantów w turnieju jako koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.143.2023.2.KW) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium RP. (...)
str. 44
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Kontynuacja amortyzacji nieruchomości mieszkalnych kupionych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r.
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Łodzi z 27 czerwca 2023 r., sygn. akt I SA/Łd 258/23 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Skarżąca jest wspólnikiem w spółce (...)
str. 47
2.
Koszt próbnego rozruchu instalacji ciepłowniczej jako element wartości początkowej środków trwałych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 sierpnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.326.2023.2.AND) "(...) Spółka Elektrociepłownia P. sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji (...)
str. 50
3.
Czy samochody osobowe wycofane z eksploatacji mogą być nadal amortyzowane?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 września 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.375.2023.1.RH) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) prowadzi działalność w zakresie wynajmu samochodów (...)
str. 53
4.
Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych w działalności rolniczej i gospodarczej - w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.249.2023.2.RH) "(...) Spółka (z o.o. - przyp. red.) prowadzi działalność rolniczą, o której (...)
str. 56
5.
Czy nieruchomość nabyta w celu remontu i odsprzedaży powinna być środkiem trwałym, gdy jest ona wynajmowana?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 sierpnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.333.2023.2.MC) "(...) Spółka nabyła 1 października 2021 r. nieruchomość (...) stanowiącą działkę terenu (...)
str. 58
V.
Do artykułu 28c-28t ustawy - ryczałt od dochodów spółek
1.
Wypłata pożyczki podmiotowi powiązanemu a estoński CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 września 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.367.2023.1.MC) "(...) "X" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) wybrała opodatkowanie na zasadzie "ryczałtu (...)
str. 61
2.
Czy zysk netto spółki wypracowany przed opodatkowaniem estońskim CIT podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.165.2023.2.AS) "(...) Wnioskodawca spełnia (...) wszystkie warunki opodatkowania ryczałtem z art. 28j ust. (...)
str. 62
VI.
Do artykułu 38eb ustawy - przepisy epizodyczne - ulga na robotyzację
1.
Nabycie maszyn i urządzeń peryferyjnych jako robotów przemysłowych a prawo do ulgi na robotyzację
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lipca 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.290.2023.1.MBD) "(...) Spółka pod firmą X spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Y (dalej: (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.