Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązkowe e-faktury od 1 lipca 2024 r. - komunikat Min. Fin.
Jak już niejednokrotnie pisaliśmy na łamach naszego Czasopisma, od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF, przygotowując się w ten sposób do (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Określono nowy wzór wniosku o wydanie WIS
W Dzienniku Ustaw z 30 czerwca 2023 r., pod poz. 1249, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku (...)
str. 6
2.
Konsolidacja wydawania wiążących informacji podatkowych i celnych - komunikat Min. Fin.
Od 1 lipca 2023 r. wszystkie wiążące informacje wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Przypomniało o tym Ministerstwo Finansów w komunikacie z 3 lipca 2023 (...)
str. 6
3.
Posiłki dla pracowników z większą kwotą zwolnienia składkowego
Z podstawy wymiaru składek ZUS zwolniona jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do (...)
str. 6
4.
Członkowie grup VAT zobowiązani do przesyłania ewidencji JPK_GV za okresy miesięczne - od lipca 2023 r.
Dostawy towarów i świadczenia usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu VAT. Czynności wewnątrz grupy (...)
str. 7
5.
Termin zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków (exit tax) będzie po raz kolejny wydłużony
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.pl) znajduje się projekt (z dnia 14 czerwca 2023 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu (...)
str. 8
6.
Od 1 sierpnia 2023 r. wraca obowiązek zgłaszania krajowych schematów podatkowych
Terminy składania informacji i zawiadomień dotyczących krajowych schematów podatkowych zostały zawieszone w związku z epidemią COVID-19. Przewiduje to art. 31y ust. 1 ustawy w sprawie (...)
str. 9
7.
Aplikacja mObywatel
W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2023 r., pod poz. 1234, opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. Ustawa ta określa: (...)
str. 10
8.
Ułatwienia dla przedsiębiorców - projektowane zmiany
Na stronie internetowej Kancelarii Premiera (www.gov.pl) poinformowano o ułatwieniach, jakie planuje się wprowadzić dla przedsiębiorców. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w (...)
str. 11
9.
Ograniczanie nieprawidłowości w obrocie paliwami
W dniu 4 lipca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia (...)
str. 13
10.
Większy limit zużycia prądu objętego zamrożoną ceną oraz inne rozwiązania chroniące odbiorców energii elektrycznej
W dniu 10 lipca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku (...)
str. 13
11.
Zwrot podatku z tytułu nabycia samochodu przez siły zbrojne
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenie urlopowe wypłacane pracownikom w 2023 r. - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W okresie wakacyjnym część pracodawców wypłaca swoim pracownikom, ze środków obrotowych, świadczenie urlopowe. Wypłatę takiego świadczenia należy odpowiednio rozliczyć dla celów podatku dochodowego i składek (...)
str. 15
1.1.
Podstawa prawna wypłaty pracownikom świadczeń urlopowych
Kwestie związane z wypłatą pracownikom świadczeń urlopowych reguluje art. 3 ust. 3-6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. (...)
str. 15
1.2.
Otrzymanie świadczenia urlopowego - PIT pracownika i składki ZUS
Świadczenie urlopowe a PIT pracownika Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich (...)
str. 16
1.3.
Wypłata świadczenia urlopowego a koszty podatkowe pracodawcy oraz VAT
Świadczenia urlopowe w kosztach podatkowych pracodawcy Zgodnie z zasadą ogólną, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 18
1.4.
Ewidencja księgowa świadczenia urlopowego
Świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom ze środków obrotowych pracodawcy obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Ewidencja księgowa wypłaty takich świadczeń może wyglądać następująco: 1. Naliczenie świadczenia urlopowego (...)
str. 19
2.
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. - podatki i ewidencja księgowa
W sytuacji gdy do spółki z o.o. zostanie wniesiona aportem zorganizowana część przedsiębiorstwa (zcp), należy ustalić, jak taki aport rozliczyć dla celów VAT i podatku (...)
str. 20
2.1.
Rozliczenie dla celów VAT aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Aport zcp - czy stanowi czynność opodatkowaną VAT? Zasadą jest, że dla celów VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium (...)
str. 20
2.2.
Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a przychód podatkowy
Zorganizowana część przedsiębiorstwa na potrzeby podatku dochodowego Dla celów podatku dochodowego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa uważa się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół (...)
str. 21
2.3.
Ewidencja księgowa aportu zcp - u wnoszącego aport
Jednostka (tu: osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą), która wniosła aportem do spółki z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa, objęte w zamian za ten aport udziały (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż gruntu otrzymanego w darowiźnie bez zwolnienia z VAT - zmiana stanowiska KIS
Dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku jest zwolniona z VAT, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało (...)
str. 24
2.
Wsteczna rejestracja oraz prawo do odliczenia VAT za okres sprzed rejestracji - interpretacja KIS
Jeżeli podmiot nie dopełni warunku rejestracji jako czynny podatnik VAT, ale zachowuje się jakby nim był, to ma prawo do wstecznej rejestracji na potrzeby VAT (...)
str. 26
3.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT w świetle wyjaśnień Min. Fin.
W ustawie o VAT przewidziano dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które określane jest przez organ podatkowy, jeżeli dokonując rozliczenia VAT podatnik popełni błąd powodujący m.in. zaniżenie zobowiązania (...)
str. 28
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Zwiększenie limitu małego podatnika a uproszczenia w rozliczaniu VAT od 1 lipca 2023 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jako mały podatnik VAT stosowałem dotychczas kasową metodę i kwartalne rozliczanie VAT. Czy mam prawo w dalszym ciągu korzystać z tych (...)
str. 30
4.2.
Odliczanie VAT od WNT - od 1 lipca 2023 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W kwietniu 2023 r. dokonałem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W JPK_VAT za maj br. (zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego) wykazałem z (...)
str. 32
4.3.
Sprzedaż kosmetyków - podmiotowe zwolnienie z VAT
Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność ta będzie polegała na hurtowym zakupie od polskich kontrahentów kosmetyków do makijażu ust/oczu i ich detalicznej sprzedaży. Sprzedaż będzie odbywała (...)
str. 34
4.4.
Ulga na zakup wirtualnej kasy fiskalnej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę kilka myjni samochodowych i zgodnie z obowiązkiem kupiłem wirtualne kasy fiskalne (tzn. urządzenia, na których sprzedawca zainstalował oprogramowanie; moją własnością (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zmiana składu wspólników spółki jawnej a CIT-15J - interpretacja KIS
W przypadku wystąpienia ze spółki jawnej (niebędącej podatnikiem CIT) wspólnika będącego spółką z o.o., w wyniku czego wspólnikami tej spółki są wyłącznie osoby fizyczne, spółka (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych - moment powstania przychodu dla celów CIT
Jak należy ustalać dla celów CIT przychód podatkowy z tytułu tzw. usług ciągłych rozliczanych w okresach rozliczeniowych? Czy na moment powstania przychodu wpływa data wystawienia (...)
str. 38
2.2.
Leasing podatkowo-operacyjny a bilansowo-finansowy w korekcie wstępnej na potrzeby estońskiego CIT
Spółka z o.o. wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej maszynę, na podstawie umowy leasingu, która dla celów podatkowych stanowi leasing operacyjny, a bilansowo jest to (...)
str. 40
2.3.
Informacja TPR-C - zasady podpisywania
Złożyliśmy informację TPR-C za 2021 r. w ustawowym terminie. Została ona podpisana przez pełnomocnika (głównego księgowego), który jednak nie jest adwokatem, radcą prawnym, biegłym rewidentem (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Przekazanie przedsiębiorstwa między małżonkami objętymi wspólnością majątkową a PIT - interpretacja KIS
Przekazanie przedsiębiorstwa między małżonkami objętymi wspólnością majątkową, w skład którego wchodzą składniki majątkowe nabyte w trakcie trwania tej wspólności, nie powoduje powstania przychodu w PIT. (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż poleasingowego samochodu otrzymanego w darowiźnie a PIT
Samochód osobowy był przedmiotem leasingu operacyjnego w spółce jawnej (osób fizycznych). Po zakończeniu leasingu został on wykupiony, wycofany z tej spółki i przeznaczony na cele (...)
str. 47
2.2.
Ponowne rozpoczęcie działalności w trakcie roku podatkowego a wybór ryczałtu jako formy opodatkowania
Podatnik pod koniec marca 2023 r. zlikwidował jednoosobową działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowywał podatkiem liniowym (działalność ta została wykreślona z CEIDG). W lipcu br. (...)
str. 48
2.3.
Czy płatnik może wystawić podatnikowi dwie informacje PIT-11 za dany rok podatkowy?
Spółka zatrudnia pracowników i zleceniobiorców. Jako płatnik od wynagrodzeń tych osób nalicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosując do tych wyliczeń system kadrowo-płacowy. Od (...)
str. 50
2.4.
Przekroczenie limitu przychodów z najmu prywatnego u małżonków a zmiana przepisów od 1 lipca 2023 r.
U małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, przychody z najmu rozlicza żona (małżonkowie złożyli oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich). W związku (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa środka trwałego oraz dokonane odpisy amortyzacyjne a otrzymanie dotacji - interpretacja KIS
Otrzymanie dotacji "obejmującej" koszty zakupionych wcześniej środków trwałych pozostaje bez wpływu na ich wartość początkową oraz na wysokość odpisów amortyzacyjnych, które zostały już dokonane. Koszty (...)
str. 53
2.
Kwalifikacja zakupionej nieruchomości wykorzystywanej do celów użytkowych i mieszkalnych
Zakupiliśmy nieruchomość mieszkalną (budynek), która w 1/3 będzie wykorzystywana na działalność gospodarczą. Czy na potrzeby wprowadzenia do ewidencji środków trwałych budynek powinien zostać ujęty jako (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna przy sprzedaży środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo
Podatnik (opodatkowany na zasadach ogólnych) w maju 2023 r. sprzedał za 15.000 zł netto środek trwały, który został zakupiony w marcu br. i w tym (...)
str. 56
2.
Osiągnięcie przez zleceniobiorcę rocznego limitu podstawy wymiaru składek
Za zleceniobiorcę (mającego 62 lata) opłacamy składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz zdrowotną do ZUS. Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zleceniobiorca ma opłacane z tytułu (...)
str. 57
3.
Odprawa emerytalna a zwolnienie ze składek ZUS
Zamierzamy wypłacić kilku pracownikom odchodzącym w tym roku na emeryturę odprawy emerytalne w wysokości 3-miesięcznego ich wynagrodzenia (zgodnie z regulaminem wynagradzania). 1) Czy wypłacone świadczenie, (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wypadek pracownika świadczącego pracę zdalną - obowiązki pracodawcy
Uzyskaliśmy informację, że pracownik świadczący pracę zdalną poślizgnął się w domu, gdzie praca ta jest świadczona, w wyniku czego złamał rękę. Czy zdarzenie to powinno (...)
str. 60
2.
Wynagrodzenie urlopowe po świadczeniu rehabilitacyjnym
Kilka dni po powrocie ze świadczenia rehabilitacyjnego pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego. Jak w takiej sytuacji obliczyć wynagrodzenie urlopowe, jeżeli otrzymuje (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Opłaty ponoszone w związku ze złożeniem i publikacją sprawozdań finansowych za 2022 r.
W jaki sposób ujmować w księgach rachunkowych ponoszone przez jednostki opłaty za złożenie sprawozdań finansowych do KRS oraz w przypadku spółek cywilnych do ogłoszenia w (...)
str. 64
2.
Błędy dotyczące lat ubiegłych ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r.
Pod koniec czerwca 2023 r. sprawozdanie finansowe spółki za 2022 r. zostało zatwierdzone. Czy wykryte obecnie błędy w podwójnym księgowaniu kilku faktur kosztowych, stanowiących łącznie (...)
str. 65
2.1.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Roczne sprawozdania finansowe jednostek podlegają zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 53 ust. 1 ustawy (...)
str. 66
2.2.
Poprawianie błędów po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach zmieniających jej wiedzę o stanie istniejącym na dzień bilansowy, to skutki tych zdarzeń ujmuje (...)
str. 66
2.3.
Prezentacja i ujawnienia informacji o korektach w sprawozdaniu finansowym za 2023 r.
Saldo konta 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" jednostka wykaże w pasywach bilansu sporządzanego za 2023 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pozycji (...)
str. 68
3.
Wypłata zysku sprzed opodatkowania estońskim CIT oraz bieżące utworzenie kapitału zapasowego
Spółka z o.o. od 2022 r. przeszła na opodatkowanie estońskim CIT. Zysk wypracowany za rok poprzedzający, tj. 2021 r., nie został podzielony. W 2022 r. (...)
str. 69
3.1.
Kodeksowa podstawa wypłaty dywidendy oraz utworzenia kapitału zapasowego
Niezależnie od przyjętego przez daną spółkę z o.o. sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym (tj. opodatkowania "klasycznym" CIT albo opodatkowania estońskim CIT), podstawę prawną wypłat dywidend stanowią (...)
str. 69
3.2.
Wypłata dywidendy oraz utworzenie kapitału zapasowego - zasady bilansowe
Na ogólnych zasadach podstawowym warunkiem prawnie skutecznego podziału wyniku finansowego netto spółki z o.o., w tym opodatkowanej estońskim CIT, jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ (...)
str. 70
3.3.
Skutki podziału wyniku w podatku dochodowym
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, opodatkowanie wypłaty zysku spółek "będących" na estońskim CIT przebiega na innych zasadach niż w przypadku wypłat realizowanych przez (...)
str. 71
4.
Wydatki na zakup wody wydawanej pracownikom
W okresie letnim ze względu na wysokie temperatury nabywamy butelkowaną wodę, która jest dostępna dla pracowników w pomieszczeniach socjalnych. Jak ujmować w księgach rachunkowych wydatki (...)
str. 72
5.
Wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych niezapłaconego zobowiązania
W księgach rachunkowych spółki jawnej widnieje niezapłacone zobowiązanie. VAT został odliczony, a kwota netto zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w 2016 r. W jaki sposób (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.