Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 10 (490) z dnia 20.05.2019
Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dodatek nr 8
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10
z dnia 20.05.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
1.
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dotacja to bezzwrotna i nieodpłatna pomoc finansowa udzielana jako wsparcie działalności podmiotów gospodarczych. Ewidencja księgowa otrzymanych dotacji sprawia w praktyce wiele problemów. Wątpliwości dotyczą przede (...)
str. 3
2.
Rozliczenie dotacji otrzymanej na sfinansowanie zakupu lub budowy składnika majątku trwałego
Do czasu przyjęcia do używania finansowanego z dotacji środka trwałego, dotacja ta stanowi w niezmienionej kwocie (tj. w wysokości w jakiej wpłynęła na konto) przychód (...)
str. 4
3.
Środki pieniężne otrzymane na dopłaty do cen sprzedaży produktów lub towarów
Jeśli dotacja (dopłata) ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością operacyjną jednostki i wpływa na cenę sprzedawanych produktów (świadczonych usług) lub towarów, to dopłata ta nie (...)
str. 5
4.
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności
Dotacje otrzymane na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych, zwiększają (...)
str. 6
5.
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, płatności bezpośrednie do gruntów rolnych - otrzymywane przez jednostki prowadzące działalność rolniczą - należy traktować jako nieodpłatnie otrzymane środki (...)
str. 6
6.
Dostosowanie zasad (polityki) rachunkowości do specyfiki funduszy europejskich
Dostosowanie zasad (polityki) rachunkowości jest niezbędne zarówno w jednostkach, które już realizowały czy realizują projekty europejskie, jak i tych, które planują pozyskanie środków z funduszy (...)
str. 7
7.
Wyodrębnienie kont księgowych służących do rozliczenia projektu
Jednostki otrzymujące pomoc z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją dotowanego projektu. Ewidencja ta polega (...)
str. 8
II.
EWIDENCJA KSIĘGOWA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU LUB BUDOWY ŚRODKA TRWAŁEGO
1.
Dotacja otrzymana na sfinansowanie zakupu środka trwałego przed rozpoczęciem jego amortyzacji
Firma otrzymała pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup silosów zbożowych. Jak powinna zaksięgować tę dotację? Dotację otrzymaną na sfinansowanie nabycia środków trwałych (...)
str. 13
2.
Rozliczanie dotacji otrzymanej na ulepszenie środka trwałego
Czy dotację otrzymaną na ulepszenie środka trwałego powinniśmy rozliczać analogicznie jak dotacje na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, czyli za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych przychodów?
str. 14
2.1.
Ewidencja księgowa dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów ulepszenia środka trwałego
Choć z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości nie wynika bezpośrednio konieczność rozliczania dotacji otrzymanych na ulepszenie środków trwałych za pośrednictwem rozliczeń (...)
str. 14
2.2.
Okres odpisywania kwoty otrzymanego dofinansowania w pozostałe przychody operacyjne
W przypadku dofinansowania otrzymanego na pokrycie kosztów ulepszenia już istniejącego środka trwałego istotną kwestią jest okres odpisywania kwoty ujętej na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów w (...)
str. 15
3.
Dofinansowanie z ZUS na zakup środka trwałego, rozliczane transzami
Spółka z o.o. będąca czynnym płatnikiem VAT zakupiła w styczniu 2019 r. wózek widłowy i wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. VAT spółka odliczyła w (...)
str. 18
4.
Realizacja budowy środka trwałego finansowanej ze środków UE
Nasza spółka ma otrzymać środki unijne na realizację projektu inwestycyjnego. W związku z tym projektem ponieśliśmy koszty zakupu materiałów biurowych, koszty wynagrodzeń i koszty inżyniera (...)
str. 20
4.1.
Rozliczanie kosztów związanych pośrednio i bezpośrednio z realizacją projektu
Z pytania wynika, iż jednostka realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego powstaje środek trwały. Jednak nie wszystkie koszty związane z realizacją (...)
str. 20
4.2.
Koszty zakupu tablic informacyjnych i ogłoszeń w prasie poniesione w celu promocji projektu
Koszty promocji projektu (w postaci ogłoszeń czy tablic informacyjnych) nie są bezpośrednio związane z wytworzeniem środka trwałego. Nie zwiększają zatem wartości inwestycji, tj. nie stanowią (...)
str. 22
5.
Amortyzacja środka trwałego, na zakup którego jednostka otrzymała dotację
Jak w jednostce powinno przebiegać księgowanie amortyzacji środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków unijnych? Bez względu na sposób sfinansowania zakupu bądź wytworzenia środka trwałego, podlega (...)
str. 23
6.
Zwrot refundacji otrzymanej na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego
Otrzymaliśmy z urzędu pracy refundację na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, polegające na zakupie maszyny. Została ona ujęta w ewidencji środków trwałych naszej firmy i (...)
str. 24
7.
Dotacja otrzymana na sfinansowanie zakupu gruntu
Jednostka otrzymała dotację na sfinansowanie zakupu gruntu, który będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej. Czy otrzymane środki ująć w księgach rachunkowych na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, (...)
str. 26
8.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym dotacji otrzymanej na zakup lub budowę środka trwałego
Sporządzamy sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Jak zaprezentować otrzymaną dotację dotyczącą środka trwałego w tym sprawozdaniu? W (...)
str. 26
III.
EWIDENCJA KSIĘGOWA DOFINANSOWANIA DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
1.
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionych bezrobotnych otrzymana z Funduszu Pracy
W związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia otrzymujemy refundację części wynagrodzenia i składek ZUS tej osoby. Wynagrodzenia wypłacamy na koniec miesiąca, a refundacja (...)
str. 30
2.
Dopłata z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej
W 2019 r. utworzyliśmy stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej i otrzymaliśmy z PFRON dopłatę do jej wynagrodzenia. Czy otrzymaną dopłatę możemy zarachować na zmniejszenie kosztów (...)
str. 32
3.
Dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Spółka z o.o. podpisała z urzędem pracy umowę o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników (szkolenia). Kwota dofinansowania wynosi 80% (...)
str. 32
4.
Zwrot otrzymanej refundacji do urzędu pracy z tytułu niewywiązania się z warunków umowy
W związku z podpisaną umową z urzędem pracy otrzymywaliśmy zwrot części kosztów wynagrodzenia i ubezpieczeń pracownika. Refundacja była księgowana na koncie "Pozostałe przychody operacyjne". Musieliśmy (...)
str. 33
5.
Dotacje do ceny usługi oraz prezentacja w rachunku zysków i strat
Sporządzamy rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Otrzymujemy od gminy dotację do ceny m 3 ścieków. (...)
str. 34
6.
Refundacja wynagrodzeń i kosztów kształcenia w rachunku zysków i strat
Czy w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach operacyjnych w wierszu "Dotacje" należy wykazać środki otrzymane z tytułu refundacji wynagrodzeń uczniów (wypłacane przez wojewódzką (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.