Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 1 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 193.819 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 14 (494) z dnia 20.07.2019
Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Dodatek nr 11
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14
z dnia 20.07.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO
1.
Definicja kosztu wytworzenia środka trwałego
Według ustawy o rachunkowości przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już (...)
str. 3
2.
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Prawo bilansowe nie podaje katalogu kosztów podlegających zaliczeniu do kosztów wytworzenia środka trwałego, przedstawia jedynie ogólne zasady jego ustalania. Więcej szczegółowych informacji na temat ustalania (...)
str. 3
3.
Zasady ewidencji środków trwałych w budowie
Koszty stanowiące elementy składowe kosztu wytworzenia (w rozumieniu art. 28 ust. 3 i 8 ustawy o rachunkowości), ceny nabycia (w rozumieniu art. 28 ust. 2 (...)
str. 6
4.
Rozliczanie kosztów pośrednich budowy na poszczególne obiekty
Potrzeba rozliczenia kosztów wspólnych budowy pomiędzy poszczególne obiekty zachodzi wtedy, gdy jednostka buduje kilka obiektów jednocześnie. W ramach kosztów pośrednich (wspólnych) jednostka może wyodrębnić kilka (...)
str. 7
5.
Koszty utrzymania aktywów trwałych wykorzystywanych na potrzeby budowy
Koszt wytworzenia środka trwałego obejmuje odpowiednią część kosztów utrzymania (rzeczowych) aktywów trwałych jednostki, takich jak np. sprzęty, kontenery socjalne, narzędzia, zaangażowanych w budowę, o ile (...)
str. 8
6.
Wycena środków trwałych w budowie na dzień bilansowy i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Na dzień bilansowy nieukończone środki trwałe w budowie (tzn. niegotowe jeszcze obiekty, które po wybudowaniu, montażu, próbach czy zakończeniu ulepszenia i przyjęciu do używania staną (...)
str. 9
II.
PROBLEMY Z ZAKWALIFIKOWANIEM WYDATKÓW DO KOSZTU WYTWORZENIA ŚRODKA TRWAŁEGO
1.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy budowie środka trwałego
Nasza jednostka produkcyjna posiada wydziały produkcji pomocniczej, wydział narzędziowni oraz wydział remontowo-budowlany. Pracownicy wydziału narzędziowni, oprócz prac wykonywanych na rzecz wydziałów podstawowych, przystąpili do prac (...)
str. 10
2.
Ubezpieczenie środka trwałego w trakcie budowy
Budujemy halę magazynową i w trakcie budowy ponieśliśmy wydatki na jej ubezpieczenie. Czy koszty te wpłyną na wartość początkową budowanej hali? Koszty ubezpieczenia środka trwałego (...)
str. 11
3.
Podatek od nieruchomości, dotyczący gruntu, na którym rozpoczęto budowę hali magazynowej
Na gruncie będącym własnością naszej spółki rozpoczęliśmy budowę hali magazynowej. Czy podatek od nieruchomości, dotyczący tego gruntu, będzie podwyższać wartość początkową budowanej hali? Podatek od (...)
str. 12
4.
Opłata za pomiar prób wody w związku z zakończoną budową sieci wodociągowej
Czy poniesiona opłata za kontrolny pomiar prób wody, przeprowadzony dla celów sanitarnych w związku z zakończoną budową sieci wodociągowej, należy uwzględnić w kosztach wytworzenia środka (...)
str. 12
5.
Koszty utrzymania komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą budowy siedziby firmy
Spółka realizuje budowę obiektu, który będzie przeznaczony na jej siedzibę. Czy koszty utrzymania komórki organizacyjnej, zajmującej się obsługą tej budowy, zwiększą wartość początkową środka trwałego? (...)
str. 13
6.
Wydatki związane z przygotowaniem przetargu na budowę obiektu
Ponieśliśmy koszty opracowania warunków przetargu na budowę obiektu oraz koszty ogłoszenia przetargu. Czy wydatki te zwiększą wartość początkową obiektu będącego przedmiotem przetargu? Obiekt ten będzie (...)
str. 14
7.
Koszty wykonania autorskiego projektu budowanego budynku
Spółka rozpoczęła budowę budynku przemysłowego. Czy koszty wykonania projektu budowlanego i przeniesienie praw autorskich do projektu powinny być kosztem wytworzenia środka trwałego, czy też stanowić (...)
str. 14
8.
Nakłady poniesione na dostosowanie budynku do potrzeb prowadzonej działalności
Ulepszamy budynek, którego jesteśmy właścicielem. Prowadzone prace mają na celu zaadaptowanie do używania na cele własnej działalności piwnic, wcześniej nieremontowanych i nieużywanych. Jak zaksięgować fakturę (...)
str. 15
9.
Opłata legalizacyjna w wydatkach poniesionych na ulepszenie budynku
W budynku będącym naszym środkiem trwałym przeprowadziliśmy prace budowlane o charakterze ulepszenia. Okazało się jednak, że przeprowadzenie wyżej wymienionych prac wymagało pozwolenia na budowę. W (...)
str. 16
10.
Nakłady poniesione na wykonanie drenażu odwadniającego grunt
Spółka z o.o. posiada grunt zakwalifikowany do środków trwałych. Na tym gruncie wykonano drenaż odwadniający. Czy nakłady poniesione na wykonanie drenażu zwiększą wartość początkową gruntu, (...)
str. 17
11.
Odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie budowy środka trwałego
Na sfinansowanie budowy środka trwałego zaciągnęliśmy pożyczkę. Czy naliczone i niezapłacone odsetki od takiej pożyczki zwiększają wartość początkową budowanego środka trwałego? W sytuacji gdy środki (...)
str. 18
III.
EWIDENCJA KSIĘGOWA OPERACJI GOSPODARCZYCH DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
1.
Moment wprowadzenia budynku do ewidencji i ujęcie faktur otrzymanych z opóźnieniem
W październiku 2018 r. uzyskaliśmy odbiór nowo wybudowanego budynku (hala) i otrzymaliśmy pozwolenie na jego użytkowanie. Kiedy możemy przyjąć ten obiekt do ewidencji środków trwałych? (...)
str. 18
2.
Zakup części składowych wykorzystywanych przy montażu maszyny produkcyjnej
Od kilku miesięcy kupujemy części, które posłużą do zbudowania (zmontowania we własnym zakresie) maszyny produkcyjnej. Żadna z części nie działa samodzielnie. Jak księgować zakup poszczególnych (...)
str. 20
3.
Materiały i opakowania nabyte na potrzeby budowy środka trwałego
Otrzymaliśmy fakturę za zakup kostki brukowej oraz palet magazynowych. Kostka brukowa zostanie zużyta na budowę środka trwałego. Nie wiemy jeszcze jak wykorzystamy palety. Być może (...)
str. 21
4.
Rozliczanie kosztów wspólnych budowy na poszczególne obiekty
W ramach prowadzonej inwestycji realizujemy budowę kilku obiektów. Jak rozliczyć koszty wspólne budowy na poszczególne obiekty? W przypadku gdy jednostka buduje kilka obiektów jednocześnie, zachodzi (...)
str. 22
5.
Rozruch technologiczny maszyny produkcyjnej przed przyjęciem jej do używania
Przedsiębiorstwo zakupiło maszynę produkcyjną. Na wartość początkową tej maszyny składały się koszty zakupu, koszty delegacji pracowników, koszty transportu itp. Przed przyjęciem maszyny do używania wykonano (...)
str. 24
6.
Zasady ewidencji wydatków dotyczących budowy środka trwałego, prowadzonej we własnym zakresie
Prowadzimy ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym i sporządzamy rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Czy koszty budowy środka trwałego powinny przechodzić najpierw (...)
str. 26
7.
Refakturowanie na wykonawcę robót części kosztów związanych z budową środka trwałego
Zleciliśmy budowę środka trwałego firmie budowlanej. Ponieśliśmy koszty specjalistycznej opinii związanej z tą budową. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót, koszty opinii w 50% (...)
str. 28
8.
Skutki zniszczenia podczas pożaru części budowanej hali produkcyjnej
W naszej spółce podczas pożaru uległa zniszczeniu część budowanej hali produkcyjnej. Jak zaksięgować straty poniesione na skutek tego zdarzenia? Strat i szkód poniesionych w trakcie (...)
str. 29
IV.
WSTRZYMANIE, LIKWIDACJA I SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
1.
Czasowe wstrzymanie budowy magazynu
Firma postanowiła czasowo wstrzymać budowę magazynu ze względu na trudności finansowe. Czy nakłady poniesione do tej pory na tę budowę, ujęte na koncie 08 "Środki (...)
str. 32
2.
Odpisanie w pozostałe koszty operacyjne nakładów na ulepszenie w związku z zaniechaniem inwestycji
W 2016 r. instytucja kultury poniosła nakłady na wykonanie projektu nowej instalacji grzewczej obiektu (zabytku). Fakturę za wykonanie projektu zaksięgowano na koncie środków trwałych w (...)
str. 33
3.
Likwidacja budynku i sprzedaż materiałów pochodzących z jego rozbiórki
Spółka zamierza wybudować nowy budynek na miejscu starego, który zostanie rozebrany. Czy wydatki związane z likwidacją starego budynku (koszty likwidacji) i ewentualne przychody uzyskane ze (...)
str. 33
4.
Sprzedaż nieruchomości poddanej częściowej rekonstrukcji
Spółka z o.o. nabyła w 2017 r. nieruchomość zabytkową wymagającą rekonstrukcji, tj. odtworzenia stanu pierwotnego, z zamiarem jej wykorzystania w prowadzonej działalności opodatkowanej. Poniosła w (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.