Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 20 (500) z dnia 20.10.2019
Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Dodatek nr 14
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20
z dnia 20.10.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z INWENTARYZACJĄ OKREŚLONE W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI
1.
Terminy i metody przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów
Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, porównanie z zapisami w księgach rachunkowych, zidentyfikowanie różnic inwentaryzacyjnych, przyczyn ich powstania oraz odpowiednie ich rozliczenie. (...)
str. 3
2.
Ustalenie stanu zapasów na dzień bilansowy, gdy inwentaryzację rozpoczęto w ostatnim kwartale roku
Inwentaryzację przeprowadza się generalnie na ostatni dzień każdego roku obrotowego (por. art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jednak termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się (...)
str. 6
3.
Inwentaryzacja materiałów i towarów znajdujących się na terenie strzeżonym
W myśl ustawy o rachunkowości, inwentaryzację towarów i materiałów (a także produktów gotowych i półproduktów) znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową można (...)
str. 7
4.
Obowiązki kierownika jednostki w zakresie inwentaryzacji
Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o rachunkowości. Stosownie do art. 4 ust. 3 pkt 3 (...)
str. 8
5.
Inwentaryzacja zapasów w formie spisu z natury przeprowadzana przy wsparciu podmiotu zewnętrznego
Podczas przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury, jednostki coraz częściej korzystają ze wsparcia podmiotów zewnętrznych. Według pkt 26 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów, cele i (...)
str. 9
6.
Udział firmy audytorskiej w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych
Katalog podmiotów, które są zobligowane poddać roczne sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, został określony w art. 64 ustawy o rachunkowości. W przypadku wystąpienia obowiązku (...)
str. 9
II.
ORGANIZACJA I DOKUMENTACJA PRZEBIEGU INWENTARYZACJI W JEDNOSTCE
1.
Czynności związane z przygotowaniem do inwentaryzacji
Czynnikiem decydującym o prawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji jest jej właściwe przygotowanie. W procesie przygotowania do przeprowadzenia inwentaryzacji można wyróżnić następujące czynności: wydanie przez kierownika jednostki zarządzenia (...)
str. 10
2.
Charakterystyka dokumentacji inwentaryzacyjnej
W ustawie o rachunkowości w rozdziale 3 "Inwentaryzacja" zawarto przepisy (od art. 26 do art. 27) dotyczące terminów, metod oraz częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji. Ustawa nie (...)
str. 12
3.
Instrukcja inwentaryzacyjna
Instrukcja inwentaryzacyjna opisuje szczegóły związane z przygotowaniem, przebiegiem oraz rozliczeniem inwentaryzacji. Jej obszerność zależy od specyfiki, rodzaju i wielkości prowadzonej działalności oraz rodzaju majątku, którym (...)
str. 13
4.
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stosuje się w każdym przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji składników w drodze spisu z natury. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji w drodze spisu (...)
str. 14
5.
Harmonogram inwentaryzacji
Dokumentem uzupełniającym do zarządzenia w sprawie inwentaryzacji wydawanym przez kierownika jednostki jest harmonogram inwentaryzacji. Pojawia się on najczęściej w dużych jednostkach, gdzie występuje duża ilość (...)
str. 15
6.
Skład komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
Ustawa o rachunkowości nie reguluje kwestii powoływania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych. Dobre praktyki i wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów w drodze spisu (...)
str. 16
7.
Zespół spisowy w firmie osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż detaliczną
Inwentaryzację przeprowadza co najmniej dwuosobowy zespół spisowy, zawsze w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie, przy czym osoba ta nie wchodzi w skład tego (...)
str. 17
8.
Inwentaryzacja bez udziału osoby materialnie odpowiedzialnej
Inwentaryzację drogą spisu z natury przeprowadzają zespoły spisowe (w składzie co najmniej dwuosobowym) powoływane na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. Każdy spis z natury powinien być (...)
str. 18
III.
WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM SPISU Z NATURY
1.
Przejście z inwentaryzacji ręcznej na elektroniczną
Czy spis z natury można przeprowadzić elektronicznie, tj. za pomocą czytników kodów kreskowych? Jakich zmian należy dokonać w instrukcji inwentaryzacyjnej przy przejściu z inwentaryzacji tradycyjnej (...)
str. 19
2.
Spis z natury materiałów posiadających kody kreskowe wagowe
Dokonujemy inwentaryzacji materiałów posiadających kody kreskowe wagowe. Komisja inwentaryzacyjna, dokonując kontrolnego ważenia, często stwierdza, że waga kontrolna różni się od wagi wynikającej z kodów kreskowych (...)
str. 20
3.
Czynny magazyn podczas spisu z natury towarów
Czy podczas spisu z natury towarów magazyn powinien być zamknięty? Jeśli można w tym czasie przyjmować i wydawać towary, to jakie zastosować procedury, aby spis (...)
str. 21
4.
Spis z natury zapasów sypkich
Jesteśmy przedsiębiorstwem branży rolno-spożywczej. Zajmujemy się sprzedażą różnego rodzaju ziaren, które przechowujemy w silosach. W jaki sposób przeprowadzić spis z natury zapasów sypkich? Spis z (...)
str. 22
5.
Częstotliwość przeprowadzenia spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Jak często należy przeprowadzać spis z natury materiałów, które odpisywane są w ciężar kosztów w momencie zakupu? Spis z natury zapasów materiałów nieobjętych bieżącą ewidencja (...)
str. 23
6.
Dane o cenie jednostkowej i wartości towarów wpisywane na arkuszu spisowym
Czy arkusze spisowe powinny zawierać cenę jednostkową i wartość spisywanych towarów? W świetle art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy (...)
str. 25
IV.
ZASADY ROZLICZANIA WYNIKÓW INWENTARYZACJI
1.
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek
Rozliczenia wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w 2019 r. dokonuje się w księgach rachunkowych 2019 r. jeszcze przed ich zamknięciem oraz przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za ten (...)
str. 26
2.
Sposób ustalania różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie
Rozliczenie spisu z natury obejmuje następujące czynności: - wycenę poszczególnych składników aktywów objętych spisem z natury, - porównanie wyników spisu z danymi bieżącej ewidencji księgowej (...)
str. 27
3.
Protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych sporządza komisja inwentaryzacyjna i przedstawia kierownikowi jednostki. Na podstawie zatwierdzonego protokołu księgowy rozlicza różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych. Do protokołu (...)
str. 29
4.
Rozliczenie wyników spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Nieobjęte bieżącą ewidencją księgową zapasy, odpisywane w ciężar kosztów w momencie zakupu lub wytworzenia (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości), podlegają obowiązkowo (...)
str. 31
5.
Zapasy o obniżonej przydatności ujawnione w wyniku spisu z natury
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy jednostki kontynuujące działalność dokonują wyceny aktywów i pasywów według art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W świetle tego (...)
str. 33
6.
Ewidencja księgowa niedoboru mieszczącego się w granicach norm
Ubytki naturalne zalicza się do niedoborów usprawiedliwionych (uzasadnionych), powstałych z przyczyn niezależnych od osób odpowiedzialnych. Wartością ubytków naturalnych obciąża się koszty podstawowej działalności operacyjnej. Odnosi (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.