Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Termin złożenia CIT-8 za 2023 r. nie będzie przesunięty
Podatnicy CIT są generalnie obowiązani składać zeznanie CIT-8 za dany rok podatkowy do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Zasiłki pieniężne a koszty uzyskania przychodów
Czego dotyczył problem? Z ustaw o podatku dochodowym wynika, że zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów. Ustawodawca wskazał (...)
str. 4
2.2.
Rozliczenie w PIT zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
W praktyce może się zdarzyć, że pracodawca wypłaci pracownikowi niesłusznie określone świadczenie (np. nadpłaci wynagrodzenie bądź wypłaci nienależny zasiłek chorobowy). W przypadku gdy pracownik dokona (...)
str. 5
2.3.
Dni wolne od pracy a obowiązki podatkowe uzależnione od kursu waluty
Zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu (...)
str. 6
3.
Wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika a ulga B+R - interpretacja Min. Fin.
Do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej należą poniesione w danym miesiącu należności m.in. ze stosunku pracy oraz sfinansowane przez płatnika składki ZUS z tytułu tych należności (...)
str. 7
4.
Pierwsze sprawozdania dotyczące opakowań z tworzyw sztucznych - do 15 marca 2024 r.
Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną oraz przedsiębiorcy prowadzący urządzenia vendingowe, którzy oferują produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje i (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Możliwe zmiany dla przedsiębiorców w składce zdrowotnej
Planowane są zmiany sposobu obliczania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Uproszczenie obecnych zasad naliczania tej składki przez przedsiębiorców przedstawiono na posiedzeniu sejmowej (...)
str. 10
2.
Składka wypadkowa i zdrowotna od 1 kwietnia 2024 r.
2.1. Składka wypadkowa w nowym roku składkowym 2024/2025 - projekt rozporządzenia W roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r., (...)
str. 10
3.
Przedłużono preferencje w CIT/PIT dotyczące rozliczania wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy
W Dzienniku Ustaw z 21 lutego 2024 r., pod poz. 232, opublikowano ustawę z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom (...)
str. 11
4.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o PDOF
W Dzienniku Ustaw z 21 lutego 2024 r., pod poz. 226, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Ubezpieczenie leasingowanego samochodu osobowego - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że w przypadku umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy, leasingodawca obciąża leasingobiorcę kosztem ubezpieczenia związanym z tym pojazdem (np. (...)
str. 13
1.1.
Ubezpieczenie leasingowanego samochodu osobowego a odliczanie VAT
Ubezpieczenie leasingowanego samochodu a VAT W sytuacji gdy leasingodawca obciąża leasingobiorcę kosztami ubezpieczenia, należy ustalić, czy dla celów VAT ubezpieczenie to stanowi element kompleksowej usługi (...)
str. 13
1.2.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT ubezpieczenia leasingowanego samochodu osobowego
Mając na uwadze, że składka na ubezpieczenie leasingowanego samochodu osobowego może być wkalkulowana w ratę leasingową, warto w pierwszej kolejności przywołać zasady rozliczania rat leasingowych. (...)
str. 15
1.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych ubezpieczenia leasingowanego samochodu osobowego
W sytuacji gdy zawarta przez jednostkę umowa leasingu została zakwalifikowana dla celów bilansowych jako leasing operacyjny (analogicznie jak dla celów podatku dochodowego), wówczas raty leasingowe (...)
str. 18
2.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. z wpłat pieniężnych wspólników - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce mają miejsce sytuacje, w których podejmowana jest decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. z wniesionych przez dotychczasowych wspólników wkładów pieniężnych (lub (...)
str. 18
2.1.
Wniesienie wkładów pieniężnych przez wspólników/-a - podstawa prawna
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Przy tym Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) przewiduje różne (...)
str. 19
2.2.
Zapłata PCC w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. z wkładów lub ze środków spółki stanowi czynność zmiany umowy spółki podlegającą, co do zasady, PCC. Podstawę opodatkowania stanowi (...)
str. 20
2.3.
Odliczanie VAT od wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
Prawo do odliczenia VAT - zasada ogólna Podatnicy mogą odliczać VAT od zakupu towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi (...)
str. 21
2.4.
Podwyższenie kapitału zakładowego - przychody i koszty podatkowe spółki z o.o.
Otrzymanie wpłat na podwyższenie kapitału zakładowego a przychód w spółce W sytuacji gdy spółka otrzyma od wspólnika środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego, to po (...)
str. 23
2.5.
Ewidencja księgowa wydatków ponoszonych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z o.o.
Podwyższenie kapitału zakładowego Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Zapłata VAT z fikcyjnych faktur wystawionych przez nieuczciwego pracownika - wyrok TSUE
Pracownik, który wykorzystał dane pracodawcy (podatnika) bez jego wiedzy/zgody i wystawił fikcyjne faktury, jest zobowiązany do zapłaty VAT wykazanego w tych fakturach, o ile pracodawca (...)
str. 25
2.
Awaria kasy a zwrot ulgi na jej zakup - interpretacja KIS
Zaprzestanie używania kasy rejestrującej przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania na niej sprzedaży zobowiązuje podatnika do zwrotu ulgi otrzymanej na jej zakup - (...)
str. 27
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Prawo do odliczenia VAT z tytułu wydatków poniesionych na wprowadzenie w firmie KSeF
Jestem czynnym podatnikiem VAT (wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT). Przygotowując się do obowiązkowego KSeF poniosłem szereg wydatków - m.in. na dostosowanie systemu księgowego. Czy mam (...)
str. 28
3.2.
Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu - aktualizacja informacji VAT-26
Spółka (dealer samochodów) kupuje samochody osobowe, które uznaje za towary handlowe. Zdarza się, że spółka podejmuje jednak decyzję o zmianie przeznaczenia niektórych samochodów na demonstracyjne/zastępcze (...)
str. 30
3.3.
Karty podarunkowe na towary/usługi o różnych stawkach VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep optyczny. Zamierzam wprowadzić sprzedaż kart podarunkowych. Będą one uprawniały ich posiadacza do wykorzystania na zakup różnego asortymentu oraz badanie (...)
str. 31
3.4.
Opłata za przedterminowe rozwiązanie lub rezygnację z umowy na gruncie VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zawarła umowę na dostawę towarów na jej rzecz. Zgodnie z umową będzie jej przysługiwało prawo do przedterminowego rozwiązania umowy (...)
str. 34
3.5.
Limit zwolnienia z VAT w przypadku wznowienia zawieszonej działalności
W 2023 r. korzystałem z podmiotowego zwolnienia z VAT. W listopadzie 2023 r. zawiesiłem działalność gospodarczą. Zamierzam ją wznowić w kwietniu 2024 r. Czy limit (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wynagrodzenie wypłacone na rzecz prokurenta a dochód z tytułu ukrytych zysków w estońskim CIT - interpretacja KIS
W sytuacji gdy udzielenie prokury wspólnikowi spółki z o.o. opodatkowanej estońskim CIT wynikało z faktycznej potrzeby biznesowej spółki oraz wypłacone z tego tytułu wynagrodzenie (stanowiące (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment powstania przychodu podatkowego ze sprzedaży towaru na przełomie lat
Spółka z o.o. (opodatkowana "klasycznym" CIT) w grudniu 2023 r. wystawiła fakturę na sprzedaż towaru, który został wydany kontrahentowi w styczniu 2024 r. Zapłata za (...)
str. 39
2.2.
Koszty bezpośrednio związane z przychodami z kontraktów długoterminowych - moment potrącenia dla celów CIT
Spółka z o.o. (opodatkowana "klasycznym" CIT) uzyskuje przychody z długoterminowych kontraktów, realizowanych etapami. W grudniu 2023 r. zakończył się I etap kontraktu, w związku z (...)
str. 42
2.3.
Dokumentacja cen transferowych u podmiotów krajowych
Trzy podmioty powiązane mają miejsce zamieszkania, siedzibę i zarząd na terytorium Polski. Żaden z nich nie korzysta ze zwolnień podatkowych oraz nie poniósł straty podatkowej, (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dofinansowanie do zakupu biurka i krzesła dla pracownika wykonującego pracę zdalną a PIT - interpretacja KIS
Jednorazowe dofinansowanie wypłacone pracownikowi świadczącemu pracę zdalną w miejscu zamieszkania do wyposażenia stanowiska pracy w biurko oraz ergonomiczne krzesło, nie stanowi dla niego przychodu ze (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktura kosztowa otrzymana z opóźnieniem na przełomie lat - ujęcie w PKPIR
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. W lutym 2024 r. otrzymałem "spóźnioną" fakturę za usługę montażu systemu monitoringu, wystawioną pod koniec grudnia 2023 (...)
str. 48
2.2.
Dodatkowy zwrot ulgi na dziecko odliczany od składek ZUS zapłaconych przez liniowca
Podatnik na początku 2023 r. pracował na umowę o pracę, z której osiągnął dochód nieprzekraczający 30.000 zł. Później, w tym samym roku, rozpoczął działalność gospodarczą (...)
str. 49
2.3.
Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania a prawo do ulgi termomodernizacyjnej
Podatnik w 2023 r. zakupił i zamontował w domu jednorodzinnym, którego jest właścicielem, klimatyzację z funkcją grzania. Klimatyzacja ta ma służyć m.in. częściowemu ogrzewaniu domu (...)
str. 51
2.4.
Nieodpłatne świadczenia dla obywateli Ukrainy
Fundacja w ramach swojej działalności statutowej udziela nieodpłatnych świadczeń osobom, które są obywatelami Ukrainy. Czy po stronie tych osób powstaje przychód podlegający opodatkowaniu PIT? Czy (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zakup pompy ciepła i bojlera do nieruchomości mieszkalnej - interpretacja KIS
Jeżeli nabyte i zainstalowane w nieruchomości mieszkalnej urządzenia (tu: pompa ciepła wraz z instalacją i bojlerem) stanowią odrębny (od budynku) środek trwały, to podlegają amortyzacji. (...)
str. 55
2.
Przerwa w naliczaniu amortyzacji - błąd czy możliwość?
Dwa lata temu zmieniliśmy biuro rachunkowe. Poprzednie biuro nie przekazało jednak dokumentów dotyczących posiadanych budynków i lokali użytkowych, w związku z czym nowe biuro nie (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego na mocy ugody sądowej
Zawarliśmy ugodę sądową z byłym pracownikiem, która dotyczyła zmiany trybu rozwiązania z nim umowy o pracę. Na koniec marca 2024 r. zobowiązani zostaliśmy wypłacić tej (...)
str. 58
2.
Rozliczenie w ZUS wypłaconego pracownikowi wyrównania
Wraz z wypłatą wynagrodzenia za marzec 2024 r. wypłacimy pracownikowi w tym miesiącu również wyrównanie zaniżonego wynagrodzenia za luty 2024 r. Czy wypłata tego wyrównania (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Korekta trzynastki, przy ustalaniu której uwzględniono wynagrodzenie za dwa dni opieki
Pracownicy korzystającej w roku ubiegłym z dwóch dni opieki (art. 188 K.p.) wypłaciliśmy trzynastkę w wysokości naliczonej od pełnego wynagrodzenia, w tym przysługującego za okres (...)
str. 61
2.
Przyznanie renty zamiast świadczenia rehabilitacyjnego a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Bezpośrednio po wyczerpaniu okresu zasiłkowego wieloletniemu pracownikowi przyznana została renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - zamiast świadczenia rehabilitacyjnego, o które wnioskował. Czy w (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Bankowe lokaty terminowe - ujęcie oraz wycena na dzień bilansowy
Lokaty terminowe stanowią dla firm bezpieczną formę inwestycji wolnych środków pieniężnych (kapitału). W wyniku zawartej umowy bank zobowiązuje się wypłacić posiadaczowi lokaty kapitał łącznie z (...)
str. 65
1.1.
Utworzenie i likwidacja lokaty
W księgach rachunkowych lokaty terminowe mogą być ujmowane na wyodrębnionym koncie, np. 13-5/1 "Rachunek bankowy lokat terminowych", z ewentualną dalszą analityką dotyczącą poszczególnych lokat. W (...)
str. 65
1.2.
Księgowe ujęcie odsetek należnych od lokaty
Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych zalicza się do przychodów finansowych ujmowanych w (...)
str. 66
1.3.
Wycena lokat na dzień bilansowy oraz ich prezentacja w bilansie
Naliczenie odsetek na dzień bilansowy W myśl zasady memoriału - określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości - w księgach rachunkowych należy ująć (...)
str. 66
2.
Powiązania biznesowe a pojęcie jednostek powiązanych w świetle prawa bilansowego
Czy kontrahenci, z którymi w sposób ciągły od wielu lat współpracujemy, mogą być uznani za jednostki powiązane? Czy powiązania biznesowe skutkują koniecznością odrębnej prezentacji w (...)
str. 69
3.
Zwrot podatku za 2022 r. z tytułu ulgi B+R dokonany w styczniu 2024 r.
Jak zaksięgować zwrot podatku CIT z tytułu korekty zeznania CIT-8 za 2022 r. dokonanej w 2023 r. w związku z uwzględnieniem ulgi badawczo rozwojowej? Podatek (...)
str. 71
4.
Czy zmiana ewidencji nieistotnych operacji gospodarczych podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym?
W 2023 r. jednostka zmieniła zasady (politykę) rachunkowości, w wyniku których część operacji (nieistotna) księgowana dotychczas w koszty rodzajowe obecnie będzie obciążała pozostałe koszty operacyjne. (...)
str. 72
5.
Wybór audytora w spółdzielni mieszkaniowej
Kto powinien wybrać audytora (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej, w której z powodu tzw. "kadłubowego" zarządu, sąd ustanowił kuratora? Zgodnie ze statutem (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.