Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 13 (1200) z dnia 01.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Czy po 31 marca 2024 r. można wprowadzić uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej? - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Wyboru uproszczeń sprawozdawczych dokonuje organ zatwierdzający jednostki przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, co powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w przypadku (...)
str. 4
2.
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika dwuosobowej spółki z o.o. z większością udziałów - uchwała SN
Wspólnik dwuosobowej spółki z o.o., posiadający 99% udziałów w tej spółce, nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Laptopy dla uczniów i bony dla nauczycieli bez PIT
W dniu 18 kwietnia 2024 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez (...)
str. 6
2.
Nowelizacja ustawy o rachunkowości w zakresie informacji o podatku dochodowym podpisana przez Prezydenta
W dniu 16 kwietnia 2024 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk (...)
str. 7
2.1.
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Nowo wprowadzany obowiązek sporządzenia, publikowania i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym będzie ciążył na: 1) jednostce dominującej najwyższego szczebla - jeżeli przychody ujęte w rocznym (...)
str. 8
2.2.
Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym
Zmiany wprowadzone w ustawie o KRS dotyczą: rozszerzenia katalogu dokumentów spółek kapitałowych o sprawozdania o podatku dochodowym; składania tych sprawozdań za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; rozszerzenia (...)
str. 10
2.3.
Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach
Zmiany wprowadzone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym polegają na rozszerzeniu katalogu informacji, jakie powinny być zawarte w sprawozdaniu z badania (...)
str. 10
3.
Projekt zmian do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks (...)
str. 10
4.
Planowane zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz (...)
str. 11
5.
Stawka PCC przy zakupie mieszkania może znacznie wzrosnąć - projekt zmian
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (projekt z 25 marca 2024 r.). Zakłada on wprowadzenie wyższej stawki PCC (...)
str. 12
6.
Serwis e-Urząd Skarbowy - zmiany dla organizacji
Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl; dalej: MF) Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (dalej: e-US). (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Udział w targach zagranicznych - podatki i ewidencja księgowa
Podatnicy niekiedy uczestniczą w targach zagranicznych. Ponoszą w związku z tym określone wydatki, tj. na uczestnictwo w targach, wykup stoiska wystawienniczego wraz z usługami towarzyszącymi. (...)
str. 13
1.1.
Rozliczenie VAT od wydatków związanych z udziałem w targach zagranicznych
W przypadku zakupów zagranicznych (w tym związanych z targami) dla celów VAT kluczowe jest ustalenie, czy u nabywcy występuje import usług lub odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie (...)
str. 14
1.2.
Wydatki związane z uczestnictwem w targach zagranicznych jako koszty podatkowe
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych odpowiednio w art. 23 ustawy (...)
str. 16
1.3.
Wydatki na targi - ujęcie w księgach rachunkowych
Dla celów bilansowych wydatki dotyczące udziału firmy w targach (także zagranicznych) zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostki i ujmuje np. na koncie 40-9 (...)
str. 16
2.
Darowizna firmowej nieruchomości i dalsze jej wykorzystywanie na podstawie umowy najmu - skutki podatkowe
Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy wycofują z indywidualnej działalności gospodarczej budynki, budowle (będące w firmie środkami trwałymi), przekazują je w darowiźnie członkowi najbliższej rodziny (np. (...)
str. 17
2.1.
Wycofanie środka trwałego z firmy - skutki w PIT i VAT
Podatek dochodowy Podatnik, który wycofuje nieruchomość (środek trwały) z firmy, powinien wykreślić ją z ewidencji środków trwałych i zaprzestać dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych, o ile (...)
str. 17
2.2.
Darowizna nieruchomości członkowi rodziny - podatek od spadków i darowizn i PIT
Otrzymanie przez osobę fizyczną darowizny nieruchomości położonej na terytorium Polski od obywatela polskiego, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Są jednak pewne zwolnienia od (...)
str. 18
2.3.
Wynajem nieruchomości - skutki podatkowe u wynajmującego i najemcy
Nie ma żadnych przeszkód, aby podatnik po dokonaniu darowizny nieruchomości nadal ją wykorzystywał w firmie, np. na podstawie umowy najmu. Umowę najmu można zawrzeć także (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Zawyżony VAT na paragonie można odzyskać - wyrok TSUE w sprawie polskiej
Podatnik ma prawo skorygować VAT należny wykazany w deklaracji, jeżeli zastosował zawyżoną stawkę podatku i wystawił wyłącznie paragony fiskalne. Organ podatkowy może natomiast odmówić zwrotu (...)
str. 20
2.
Faktury wystawione wbrew ustawowemu obowiązkowi poza KSeF a prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS
Podatnikowi będzie przysługiwało na zasadach ogólnych prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur zakupu towarów/usług wystawionych - wbrew obowiązkowi - bez użycia Krajowego Systemu e-Faktur. (...)
str. 23
3.
Szczególne procedury OSS i IOSS - rejestracja i rozliczanie VAT w świetle wyjaśnień Min. Fin.
Jak wielokrotnie informowaliśmy w ramach tzw. pakietu VAT e-commerce, od 1 lipca 2021 r. do VAT wprowadzono procedury szczególne: One Stop Shop - OSS (procedurę (...)
str. 24
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Czy korekta JPK_VAT wpływa na termin zwrotu VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. W JPK_VAT za marzec 2024 r. wykazałem zwrot VAT (jeszcze go nie otrzymałem). Obecnie dostrzegłem błąd w danych (...)
str. 26
4.2.
Usługi projektowe a zwolnienie z VAT
Zamierzam założyć działalność gospodarczą. Będę projektowała meble dla producentów mebli. Będą to meble ogólnodostępne w sklepach oraz meble zaprojektowane pod konkretne potrzeby klientów. Czy będę (...)
str. 27
4.3.
Zadatek niezaliczony na poczet ceny sprzedaży a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT i wykonuję remonty mieszkań. W zawieranych z klientami umowach znajduje się zapis o konieczności wpłacenia określonej kwoty zadatku (2% kwoty transakcji (...)
str. 28
4.4.
Sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym - zwolnienie z kasy rejestrującej
Od kilku lat prowadzę hurtownię ze sprzętem ogrodniczym i jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaży dokonuję, co do zasady, na rzecz firm. Okazjonalnie sprzedaję towary (np. (...)
str. 29
4.5.
Procedura VAT marża w przypadku fabrycznie zapakowanych towarów
Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży telefonów komórkowych kupionych od osób prywatnych. Czy będę mógł stosować procedurę VAT marża, jeżeli telefony te będą zapakowane (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wynagrodzenie za usługę zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy a zwolnienie z CIT - interpretacja KIS
Wynagrodzenie otrzymane za usługę zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, realizowane na podstawie umowy zawartej z organem samorządu terytorialnego, za które spółka wystawia faktury, to przychody, (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przekazanie pakietu powitalnego pracownikom - skutki w podatku dochodowym
Spółka z o.o. (opodatkowana "klasycznym" CIT) ponosi wydatki na zakup pakietu powitalnego dla każdego nowo zatrudnionego pracownika, w celu zbudowania relacji i pozytywnego wizerunku w (...)
str. 35
2.2.
Wydatki na najem samochodu osobowego w podróży służbowej pracowników a koszty uzyskania przychodów
W związku z podróżą służbową pracowników, spółka wynajęła na kilka dni samochód osobowy; poniosła również wydatki na paliwo i parkingi, w związku z korzystaniem z (...)
str. 37
2.3.
Wypłata dywidendy w formie rzeczowej a estoński CIT
Spółka z o.o. posiada dwóch wspólników będących osobami fizycznymi i rozważa możliwość wypłaty dywidendy za 2023 r. w formie rzeczowej, w postaci dwóch lokali użytkowych. (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Świadczenie pracy zdalnej w miejscu zamieszkania a podwyższone koszty pracownicze - interpretacja KIS
Jeśli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę oraz (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Koszty naprawy i holowania firmowego samochodu ciężarowego
Firma (PKPiR, podatnik VAT czynny) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Posiada samochód ciężarowy (środek trwały), który uległ wypadkowi. Samochód ten był objęty ubezpieczeniem (...)
str. 44
2.2.
Prowadzenie punktu aptecznego a opodatkowanie ryczałtem
Zamierzam otworzyć i prowadzić punkt apteczny w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Czy przychody z prowadzenia punktu aptecznego mogą być opodatkowane ryczałtem? Przychody z prowadzenia punktu (...)
str. 45
2.3.
Dofinansowanie do wycieczki pracowników a PIT i składki ZUS
Spółka organizuje wycieczki dla swoich pracowników o charakterze integracyjnym. Są one w znacznej części finansowane ze środków ZFŚS, z uwzględnieniem kryterium socjalnego (pracownik ponosi jedynie (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wymiana zużytego środka trwałego rozliczana bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na wymianę kotła gazowego oraz alarmu jako niepowodujące wzrostu ich wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do użytkowania, należy zakwalifikować (...)
str. 49
2.
Ulepszenie w 2024 r. środka trwałego amortyzowanego metodą degresywną
W drugim kwartale 2024 r. zostaną zakończone prace ulepszeniowe maszyny specjalistycznej amortyzowanej kolejny rok przy użyciu metody degresywnej. Od którego momentu należy zwiększyć wartość początkową (...)
str. 51
2.1.
Generalna zasada rozliczania ulepszeń
Wartość początkową ulepszonego środka trwałego powiększa się o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, (...)
str. 51
2.2.
Ulepszenie przy metodzie degresywnej
Degresywną metodę amortyzacji, na podstawie art. 16k ust. 1 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22k ust. 1 ustawy o PDOF), można stosować w odniesieniu do (...)
str. 51
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Roczna składka zdrowotna niepełnosprawnego przedsiębiorcy - wyjaśnienie ZUS
Przedsiębiorcy o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z pewnej preferencji w opłacaniu składki zdrowotnej, uregulowanej w art. 82 ust. 10 ustawy z dnia (...)
str. 53
2.
Zwolnienie ze składki zdrowotnej przedsiębiorcy-emeryta a podstawa wymiaru za kolejne miesiące
Emeryt prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Jego świadczenie emerytalne nie przekracza miesięcznie minimalnej płacy. W marcu 2024 r. z działalności gospodarczej uzyskał niskie przychody, (...)
str. 54
3.
Chorujący cały miesiąc przedsiębiorca płaci składkę zdrowotną
Prowadzę działalność gospodarczą (jednoosobowo) na podstawie wpisu do CEIDG opodatkowaną podatkiem liniowym. Opłacam za siebie składki społeczne (na zasadach ogólnych) i składkę zdrowotną (na zasadach (...)
str. 56
4.
ZUS od odprawy emerytalnej dla byłego pracownika
W ostatnim dniu zatrudnienia (tj. 26 kwietnia 2024 r.) wypłaciliśmy pracownikowi odprawę emerytalną na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w związku (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wskazywanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę i jej zasadność
1) Od pewnego czasu jeden z pracowników jest skonfliktowany z resztą zespołu i przejawia krytyczny stosunek do decyzji pracodawcy. Ponadto podejrzewamy, że próbuje szukać innej (...)
str. 59
2.
Urlop dodatkowy oraz wynagrodzenie urlopowe po utracie stopnia niepełnosprawności i zmianie systemu wynagradzania
Pracownik posiadający od kilku lat orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wystąpił z wnioskiem o udzielenie w czerwcu 2024 r. urlopu dodatkowego w pełnym 10-dniowym wymiarze. (...)
str. 61
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy działalności rolniczej i gospodarczej - interpretacja KIS
W celu weryfikacji, czy w kolejnym roku podatkowym/obrotowym wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych należy zbadać, czy został przekroczony przez podatnika limit przychodów w wysokości 2.000.000 (...)
str. 63
2.
Rabat potransakcyjny otrzymany na przełomie lat obrotowych - ujęcie w księgach rachunkowych
W kwietniu 2024 r. otrzymaliśmy od kontrahenta krajowego rabat dotyczący zakupów towarów dokonanych w 2023 r. Wysokość obniżki została ustalona na podstawie rocznej wartości transakcji. (...)
str. 65
2.1.
Istota rabatu, jego rodzaje oraz moment udzielenia
Dla Prenumeratorów GOFIN f Ujednolicone przepisy prawne dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Informacje dotyczące m.in. definicji, rodzajów oraz momentu ujmowania rabatów w ewidencji księgowej, można (...)
str. 66
2.2.
Sposób ewidencji księgowej otrzymanych rabatów potransakcyjnych
Udokumentowanie rabatu Przyznanie rabatu potransakcyjnego sprzedawca dokumentuje dowodem korygującym i zmniejsza początkową wartość należności lub zobowiązania w swoich księgach rachunkowych. Przyznanie takiego rabatu może również (...)
str. 67
2.3.
Podatkowe zasady rozliczenia otrzymanych rabatów
Korekty kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 15 ust. 4i-4m ustawy o PDOP (oraz odpowiednio w art. 22 ust. 7c-7g (...)
str. 69
2.4.
Różnice w momencie rozliczaniu rabatów dla celów podatkowych i bilansowych a odroczony podatek dochodowy
Odmienne podejście w zakresie momentu ujęcia rabatu dla celów podatkowych i rachunkowych może powodować konieczność ustalenia przejściowych różnic między bilansową wartością aktywów i pasywów a (...)
str. 70
3.
Zakres odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe przy podpisaniu sprawozdania i złożeniu oświadczenia
Do końca marca 2024 r. roczne sprawozdanie finansowe spółki za 2023 r. zostało sporządzone. Trzy osoby z zarządu podpisały sprawozdanie, a dwie osoby złożyły oświadczenia (...)
str. 71
4.
Zobowiązanie podatkowe, odsetki oraz opłata prolongacyjna - ujęcie w księgach rachunkowych
W wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej w 2023 r. wykryto błąd popełniony w 2022 r. - kiedy podatnik prowadził PKPiR - polegający na podwójnym odliczeniu VAT (...)
str. 72
5.
Likwidacja spółki komandytowej a rezerwy na gwarancję/rękojmię
Spółka komandytowa zajmuje się działalnością deweloperską. Ma ona zostać zlikwidowana w trybie uproszczonym w drodze uchwały wspólników. Czy rezerwy na rękojmię/gwarancję utworzone przez tą spółkę (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.