Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 9 (1196) z dnia 20.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Terminy złożenia deklaracji/informacji dla celów CIT i PIT przypadające na początek kwietnia 2024 r.
Z końcem marca 2024 r. upływają terminy wypełnienia przez podatników niektórych obowiązków w zakresie CIT, związanych z poprzednim rokiem podatkowym. W tym roku terminy te (...)
str. 4
1.1.
Terminy dotyczące podatników CIT
Zeznanie CIT-8 (CIT-8AB) oraz CIT-8ST za 2023 r. Podatnicy CIT są generalnie zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty (...)
str. 4
1.2.
Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych - CIT/PIT
Informacje składane przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% (...)
str. 6
2.
Zbliża się termin rozliczenia inwentaryzacji i sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
Jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, a więc ich dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2023 r., muszą rozliczyć inwentaryzację za 2023 (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Stawka 0% VAT na żywność tylko do końca marca 2024 r.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, do 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się m.in. do towarów spożywczych wymienionych w poz. (...)
str. 7
2.
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy i potrzebujących w Ukrainie - zwolnienie z cła i VAT
Komisja Europejska (dalej: KE) wydała kolejną decyzję o zwolnieniu z cła i VAT towarów przeznaczonych do dystrybucji lub nieodpłatnego udostępniania na rzecz osób uciekających przed (...)
str. 8
3.
Od 1 kwietnia 2024 r. stawka VAT na usługi kosmetyczne ma być niższa
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (nr z (...)
str. 8
4.
Kasowy PIT dla przedsiębiorcy - planowane zmiany
Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został zamieszczony projekt ustawy zmieniającej ustawę o PDOF oraz ustawę o (...)
str. 9
5.
Opublikowano formularze elektroniczne zeznań rocznych w podatku CIT za 2023 r. - informacja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z dnia 29 lutego 2024 r. o publikacji formularzy elektronicznych on-line CIT. Jak poinformowano, opublikowane formularze dotyczą: (...)
str. 9
6.
Założenia do projektu ustawy wprowadzającej w Polsce tzw. globalny minimalny podatek dochodowy
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) zamieszczono założenia do projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych (nr (...)
str. 10
7.
Stanowisko KSR w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 8 marca 2024 r., pod poz. 23, opublikowano Komunikat Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2024 r, w sprawie (...)
str. 11
8.
Podatek od dochodów z zysków kapitałowych z kwotą wolną w wysokości 100.000 zł - projekt ustawy zmieniającej
W dniu 6 marca 2024 r. do Sejmu wniesiono poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr SH-020-82/24). Celem tego (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Działalność nierejestrowa - VAT, podatek dochodowy i ZUS
Osoby fizyczne prowadzące zorganizowaną, zarobkową działalność na niewielką skalę, mogą ją wykonywać w ramach tzw. działalności nierejestrowej (nieewidencjonowanej). W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie są warunki (...)
str. 13
1.1.
Działalność nierejestrowa w świetle Prawa przedsiębiorców
Osoba fizyczna wykonująca "drobną" działalność zarobkową może prowadzić ją w ramach tzw. działalności nierejestrowej (nieewidencjonowanej), co oznacza, że działalności takiej nie trzeba zgłaszać w CEIDG. (...)
str. 13
1.2.
Działalność nierejestrowa na gruncie VAT
Kiedy działalność nierejestrowa podlega opodatkowaniu VAT? Na gruncie ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie (...)
str. 15
1.3.
Przychody i koszty w działalności nierejestrowej
Przychody z działalności nierejestrowej Na gruncie ustawy o PDOF, przychody z działalności nierejestrowej kwalifikowane są do przychodów z innych źródeł ( art. 20 ust. 1ba (...)
str. 17
1.4.
Prowadzenie działalności nierejestrowej a ZUS
Działalność nierejestrowa a tytuł do ubezpieczeń w ZUS Tytuły do ubezpieczeń społecznych zostały wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 (...)
str. 19
2.
Energia elektryczna wytworzona przez prosumenta z paneli fotowoltaicznych - podatki i ewidencja księgowa
` Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 10 z 01.04.2023 r. na str. 17-27 Podmioty gospodarcze, które wytwarzają na własne potrzeby energię elektryczną (...)
str. 20
2.1.
Rozliczenie dla celów VAT nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta
Przekazanie energii do sieci energetycznej jako czynność opodatkowana VAT Dla celów VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. (...)
str. 21
2.2.
Przychody i koszty podatkowe z tytułu rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumenta
Przychód podatkowy Dla celów podatku dochodowego za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja rachunkowa rozliczenia wyprodukowanej energii
Co do zasady, koszty i przychody powstające w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej przez firmowe panele fotowoltaiczne podlegają rozliczeniu dla celów bilansowych na zasadach dotyczących (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż działek kupionych od osoby prywatnej a VAT - interpretacja KIS
Sprzedaż działek kupionych od osoby prywatnej (jako rolne, ale przekształconych w budowlane) i wykorzystywanych do działalności przez czynnego podatnika VAT, podlega opodatkowaniu VAT (bez możliwości (...)
str. 25
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Usługi związane z samochodami - możliwość stosowania zwolnień z kas rejestrujących
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi polegające na wymianie oleju silnikowego w samochodach. Dotychczas świadczyłem je na rzecz osób prowadzących działalność. Rozszerzam jednak swoją ofertę (...)
str. 28
2.2.
Wystawianie dokumentów sprzedaży w czasie zawieszenia działalności
Od kilku lat prowadziłem działalność gospodarczą. Ze względów zdrowotnych od lutego 2024 r. musiałem ją zawiesić. Czy w trakcie zawieszenia działalności mogę wystawić fakturę za (...)
str. 29
2.3.
Usługi dietetyczne a zwolnienie z VAT
Prowadzę od roku działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Skończyłam studia na kierunku dietetyka i zamierzam rozszerzyć prowadzoną działalność. Będę układała jadłospisy dla osób (...)
str. 31
2.4.
Sprzedaż leków - oznaczenie GTU_09 w JPK_VAT
Prowadzę osiedlowy sklep spożywczy. Z uwagi na zainteresowanie klientów zamierzam rozszerzyć ofertę o podstawowe leki (np. przeciwgorączkowe, przeciwbólowe). Czy w JPK_VAT będę musiał stosować oznaczenie (...)
str. 33
2.5.
Brak bonifikaty do cen ciepła a VAT
Spółka energetyczna jest zobowiązana od listopada 2023 r bonifikować odbiorców ciepła grupy B z tytułu przekroczenia 40% wzrostu taryfy na ciepło opłaty zmiennej przesyłowej w (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Leasingowany samochód osobowy używany do celów mieszanych a estoński CIT - interpretacja KIS
W przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu bilansowo-finansowego do tzw. celów mieszanych, podstawą opodatkowania estońskim CIT jest 50% odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Korekta przychodu i kosztu podatkowego w związku z utylizacją sprzedanego klientowi towaru
Spółka z o.o. sprzedała klientowi w 2023 r. towary (artykuły spożywcze). Towary te klient otrzymał w grudniu 2023 r. i również w grudniu złożył protokół (...)
str. 39
2.2.
Umorzenie subwencji z PFR a wysokość dochodu/straty w CIT za 2023 r.
W 2023 r. spółce z o.o. umorzono subwencję z PFR, w związku z czym spółka wykazała z tego tytułu przychód podatkowy (od przychodu tego zaniechano (...)
str. 41
2.3.
Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny - moment ujęcia w kosztach podatkowych sprzedawcy energii elektrycznej
Spółka z o.o., zajmująca się produkcją i sprzedażą energii elektrycznej, jest zobowiązana do dokonywania wpłat na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Odpisu na ten Fundusz za (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
1,5% podatku dla OPP - informacja Min. Fin.
Ministerstwo Finansów w informacji z 7 marca 2024 r. zamieszczonej na stronie internetowej www.gov.pl przypomniało, co należy zrobić, aby 1,5% podatku trafiło do Organizacji Pożytku (...)
str. 44
2.
Nagroda w sprzedaży premiowej a zwolnienie z PIT - korzystne stanowisko Min. Fin.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub (...)
str. 45
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sprzedaż działki budowlanej otrzymanej w darowiźnie a PIT
W 2023 r. sprzedałam działkę budowlaną, którą otrzymałam w darowiźnie w 1994 r. Czy przychód ze sprzedaży tej działki podlega opodatkowaniu i czy należy złożyć (...)
str. 46
3.2.
Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga dla seniorów
Pracownikowi odchodzącemu na emeryturę zakład pracy wypłacił wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy już po ustaniu stosunku pracy (stosunek pracy ustał 31 stycznia 2024 r., natomiast (...)
str. 47
3.3.
Wydatek przedsiębiorcy na zabieg korekty wzroku a koszty uzyskania przychodów
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi informatyczne. Dochody opodatkowuję według skali podatkowej (PKPiR). Specyfika wykonywanej działalności wymaga ode mnie ciągłej pracy przed monitorem komputera (...)
str. 48
3.4.
Prowizja za usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego - ujęcie w PKPiR
Podatnik prowadzi agencję ubezpieczeniową i świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Czy ma on obowiązek wystawiania faktur na udokumentowanie tych usług, jeżeli firma ubezpieczeniowa nie żąda faktur? (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozruch linii produkcyjnej oraz przychody ze sprzedaży powstałych wyrobów a wartość początkowa - interpretacja KIS
Koszty rozruchu technologicznego przeprowadzonego przed dniem przekazania środka trwałego do używania (tu: linii produkcyjnej), w tym koszt wytworzenia powstałych produktów, zwiększają koszt wytworzenia takiego środka (...)
str. 52
2.
Utwardzenie placu oraz wykonanie jego ogrodzenia - amortyzacja oraz podatek od nieruchomości
Spółka nabyła niezabudowany grunt. W celu jego przystosowania do składowania towarów plac został utwardzony i ogrodzony. Czy ogrodzenie oraz utwardzenie (w obu przypadkach nakłady powyżej (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zgłoszenie ZUS ZSWA należy przekazać do ZUS do 2 kwietnia 2024 r.
Formularz ZUS ZSWA, czyli zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2023 r. pracodawca jest zobowiązany przekazać do ZUS w (...)
str. 57
2.
Status studenta zwalnia zleceniobiorcę z ubezpieczeń w ZUS nawet wstecz - interpretacja ZUS
Posiadany status studenta i brak ukończonego wieku 26 lat wyłącza zleceniobiorcę z podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Poświadczenie powyższych okoliczności w trakcie wykonywania (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego i innych świadczeń
1) Pracownica w latach 2018 - 2023 praktycznie cały czas przebywała na urlopach wychowawczych wykorzystywanych na różne dzieci. Zawsze były one udzielane w pierwszym miesiącu (...)
str. 60
2.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpił zasiłek opiekuńczy oraz opieka na dziecko
Pracownica pobierająca aktualnie zasiłek opiekuńczy wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia lekarskiego dwóch dni opieki na dziecko do lat 14. Jak (...)
str. 61
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Obowiązki i terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2023 r.
Pierwszy kwartał nowego roku to okres intensywnej pracy działów finansowo-księgowych zmierzającej do wypełnienie obowiązków informacyjnych oraz sporządzenia stosownych rozliczeń podatkowych za rok poprzedni. To również (...)
str. 63
1.1.
Rozliczenie inwentaryzacji za 2023 r. oraz sporządzenie zestawienia obrotów i sald
W jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się rokiem kalendarzowym, prace związane z inwentaryzacją m.in. zapasów mogły być prowadzone w okresie od 1 października 2023 r. (...)
str. 64
1.2.
Wybór uproszczeń na potrzeby sprawozdawcze
Dokonując technicznych czynności związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego warto pamiętać, że ustawa o rachunkowości na wielu poziomach stwarza możliwość stosowania uproszczeń. Ich przyjęcie wymaga jednak (...)
str. 64
1.3.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zapewnia kierownik jednostki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi (...)
str. 66
1.4.
Sprawozdania jednostek opodatkowanych estońskim CIT
Stosowne wyodrębnienie kapitałów spółki Jak wynika z art. 7aa ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP podatnik, który wybrał opodatkowanie estońskim CIT, jest obowiązany na (...)
str. 66
1.5.
Obowiązki sprawozdawcze jednostek tworzących fundusz inwestycyjny
Zasady tworzenia funduszu inwestycyjnego reguluje art. 15 ust. 1hb-1hf ustawa o PDOP. Fundusz ten może być tworzony wyłącznie na określone cele inwestycyjne, o których mowa (...)
str. 69
2.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w zapasach towarów w drodze kompensaty
Podczas spisu z natury w magazynie stwierdzono różnice w postaci nadwyżki jednego towaru oraz niedoboru innego. Za przyczynę różnic przyjęto pomyłkę podczas rozchodu ze względu (...)
str. 70
3.
Premia prądowa wykazana w fakturze jako nadpłata - ujęcie w księgach rachunkowych
Jesteśmy spółką deweloperską budującą wielorodzinne budynki mieszkaniowe. Do czasu sprzedaży mieszkań i przepisania liczników energii na nabywcę otrzymujemy faktury za prąd wystawiane na spółkę. W (...)
str. 72
4.
Wystawiony przez jednostkę weksel in blanco - ujęcie w księgach rachunkowych
Czy weksel in blanco wystawiony przez jednostkę jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętego zobowiązania podlega ujęciu w księgach rachunkowych i wykazaniu w sprawozdaniu finansowym? W księgach rachunkowych (...)
str. 73
5.
Nierozliczona zaliczka wpłacona podwykonawcy, a koszt wytworzenia mieszkań przez dewelopera
Spółka z o.o. buduje mieszkania w zabudowie szeregowej, które następnie zamierza sprzedać. W 2022 r. zapłaciła zaliczkę firmie budowlanej - podwykonawcy. Ponieważ jednak strony są (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.