Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
KSeF obowiązkowy dopiero od 2026 r.
W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl; dalej: MF) poinformowano o zakończeniu zewnętrznego audytu KSeF. Audyt wykazał liczne, krytyczne wady systemu (przede wszystkim (...)
str. 4
2.
Zbliża się termin rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 r. - informacja ZUS
Przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. opłacali składkę na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Projekt ustawy wprowadzający kasowy PIT
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) został zamieszczony projekt z dnia 23 kwietnia 2024 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 6
2.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru PIT od laptopów i bonów na ich zakup
W Dzienniku Ustaw z 22 kwietnia 2024 r., pod poz. 608, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 7
3.
Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych i inne progi bilansowe będą wyższe - projekt zmian
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) przedstawiono projekt ustawy z dnia 17 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 8
4.
Zmiana ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdań o podatku dochodowym - opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 23 kwietnia 2024 r., pod poz. 619, opublikowano ustawę z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz (...)
str. 10
5.
Planowane zmiany w zakresie oskładkowania działalności nierejestrowej i małego ZUS plus
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) znajduje się projekt z dnia 5 kwietnia 2024 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa (...)
str. 11
5.1.
Umowy cywilnoprawne w ramach działalności nierejestrowej bez ZUS
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. (...)
str. 11
5.2.
Zmiany w małym ZUS plus
W projekcie proponuje się doprecyzowanie przepisów odnoszących się do tzw. małego ZUS plus. Przypomnijmy, iż z małego ZUS plus nie mogą korzystać osoby, które m.in. (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu - VAT, PIT, ZUS i ewidencja księgowa
W praktyce przedsiębiorcy po zakończeniu umowy leasingu samochodu osobowego często decydują się na sprzedaż tego samochodu. Zazwyczaj następuje to w niedługim czasie po wykupie samochodu (...)
str. 13
1.1.
Wykup samochodu z leasingu i jego dalsza sprzedaż - skutki w VAT
Umowa leasingu i wykup przedmiotu leasingu Dla celów VAT przyjmuje się, że umowa leasingu operacyjnego i wykup przedmiotu leasingu to odrębne czynności opodatkowane VAT, tj.: (...)
str. 13
1.2.
Obowiązek zapłaty PIT od sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego na cele prywatne Przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą (...)
str. 15
1.3.
Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu a składka zdrowotna
Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany miesiąc zasadniczo ustalają w oparciu o dochód z działalności (...)
str. 18
1.4.
Wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż - w ewidencji księgowej
Jeżeli samochód po wykupie z leasingu bilansowo operacyjnego jest bezpośrednio przekazywany na cele prywatne, faktura wykupu nie jest ujmowana w księgach rachunkowych. Dotyczy to także (...)
str. 19
2.
Zakup towaru od kontrahenta zagranicznego poprzedzony zaliczką - podatki i ewidencja księgowa
Podatnicy dokonując zakupu towarów od kontrahentów zagranicznych (z UE i poza UE) często na poczet tego zakupu wpłacają zaliczkę. W tym artykule wyjaśniamy, jak taką (...)
str. 19
2.1.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie i import towarów - rozliczenie VAT
Zakup towaru od kontrahenta unijnego jako WNT Generalnie zakup towaru od podatnika z innego kraju UE, gdy towar jest wysyłany/transportowany z jednego kraju UE do (...)
str. 20
2.2.
Zakup towaru od kontrahenta zagranicznego a koszt podatkowy
Koszty uzyskania przychodów Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wyłączonych z (...)
str. 21
2.3.
Wycena i ujęcie księgowe zakupu towaru od kontrahenta zagranicznego
Dla celów bilansowych operacje gospodarcze wyrażone w walucie obcej przelicza się odpowiednio po kursie: faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Wybrane interpretacje KIS z zakresu VAT
1.1.
Obowiązkowy KSeF w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi
Podatnik wykonujący transakcje na rzecz podmiotów zagranicznych będzie mógł udostępniać e-faktury w sposób z nimi uzgodniony. Faktura udostępniona poza KSeF powinna zawierać wszystkie dane e-faktury (...)
str. 24
1.2.
Różne statusy nabywców a opodatkowanie transakcji VAT
Czynny podatnik VAT jest zobowiązany opodatkowywać tym podatkiem wszystkie czynności mieszczące się w zakresie ustawy o VAT, niezależnie od statusu nabywcy. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 27
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Paragon bez NIP nabywcy a wystawienie faktury z NIP - skutki w VAT w świetle stanowiska KIS i sądów
Spółka z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność w branży budowlanej. Spółce zdarzyło się wystawić paragon bez NIP nabywcy, gdyż klient za późno zgłosił, (...)
str. 28
2.2.
Wynajem nieruchomości po wycofaniu z działalności na gruncie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Posiadam budynek biurowy, który wynajmuję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Budynek ten zamierzam wycofać z działalności do majątku prywatnego i nadal (...)
str. 31
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Zawieszenie działalności a obowiązek sporządzenia spisu z natury
Czynny podatnik VAT zamierza zawiesić działalność gospodarczą na rok. Czy w takiej sytuacji będzie on musiał sporządzić spis z natury i odprowadzić VAT? Nie. Zawieszenie (...)
str. 33
3.2.
Mechanizm podzielonej płatności w przypadku większej ilości przelewów
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem usługę budowlaną (wartość brutto 123.000 zł, VAT 23.000 zł). Kontrahent zamieścił na fakturze adnotację "mechanizm podzielonej płatności". Zgadzam się z (...)
str. 33
3.3.
Zakup wyposażenia motocyklisty a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W prowadzonej działalności wykorzystuję prywatny motocykl. Z uwagi na bezpieczeństwo zamierzam zakupić wyposażenie motocyklisty (kask, odzież ochronną i buty motocyklowe). Będą (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment rozpoczęcia stosowania ulgi na innowacyjnych pracowników - interpretacja KIS
Ulga na innowacyjnych pracowników przysługuje począwszy od zaliczek pobranych w następnym miesiącu po złożeniu zeznania podatkowego, a nie od zaliczek, których termin przekazania na rachunek (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od wynagrodzeń członków rady nadzorczej a koszty podatkowe
Spółka z o.o. wypłaca członkom rady nadzorczej (pełniącym funkcję na podstawie powołania) wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez te osoby funkcji w radzie nadzorczej. Czy składki (...)
str. 38
2.2.
Odroczenie wypłaty dywidendy
Spółka z o.o. posiadająca dwóch wspólników rozważa możliwość wypłaty dywidendy za 2023 r. Czy uchwała o wypłacie tej dywidendy za 2023 r. może być podjęta (...)
str. 40
2.3.
Wyliczanie limitu kosztów finansowania dłużnego
Spółka zaciągnęła kredyt bankowy. Koszty odsetek zaksięgowane zostały w grudniu 2023 r. w kwocie 400.000 zł. Ponieważ ich zapłata nastąpiła 15 stycznia 2024 r., zostały (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odszkodowanie z tytułu błędu popełnionego przez biuro rachunkowe a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Odszkodowanie otrzymane z polisy biura rachunkowego świadczącego usługi księgowe dla podatnika, w wysokości zapłaconych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty podatku z winy biura (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wykorzystywanie dwóch samochodów w jednoosobowej działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodów
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą m.in. w zakresie montażu mebli i innych wyrobów stolarskich. W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy, który został wzięty w (...)
str. 44
2.2.
Ulga dla seniora, który osiągnął wiek emerytalny pod koniec roku
Podatnik w 2023 r. uzyskał przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej. Pod koniec grudnia 2023 r. ukończył 65 lat i nabył prawo do (...)
str. 46
2.3.
Opodatkowanie w Polsce dochodów zagranicznych uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej
Prowadzę w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zamierzam jednak założyć w USA spółkę LLC, której będę jedynym wspólnikiem. Na gruncie amerykańskiego (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Koszty dzierżawy gruntu związanego z budową farmy fotowoltaicznej - interpretacja KIS
Wydatki na dzierżawę gruntu - związanego z budową farmy fotowoltaicznej - poniesione do dnia przekazania inwestycji do użytkowania, stanowią koszt wytworzenia środków trwałych zwiększając ich (...)
str. 51
2.
Indywidualne ustalenie stawki amortyzacyjnej a zmiana metody amortyzacji
Jednostka w 2023 r. zakupiła i wprowadziła do ewidencji używaną (kilkuletnią maszynę specjalistyczną) zaliczoną do grupy 5 KŚT. Maszyna była amortyzowana z wykorzystaniem stawki określonej (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS za obywatela Ukrainy świadczącego pracę w systemie hybrydowym - interpretacja ZUS
W sytuacji gdy polski przedsiębiorca zawarł umowę o pracę z obywatelem Ukrainy, który świadczy pracę w siedzibie pracodawcy (w Polsce) tylko przez kilka dni w (...)
str. 54
2.
Prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie transportu drogowego. Kierowcy w firmie posiadają uprawnienia ADR. Nie jeżdżą oni stale przy przewozach towarów niebezpiecznych. Zdarzają się (...)
str. 56
3.
Ulga na start dla przedsiębiorcy świadczącego usługi na rzecz zleceniodawcy
Do końca maja 2024 r. świadczę usługi w ramach zawartej umowy zlecenia (programista komputerowy). Od 1 czerwca 2024 r. zamierzam rozpocząć prowadzenie (po raz pierwszy) (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Podstawa prawna zatrudnienia i wymiar czasu pracy młodocianych
1. Planujemy zatrudnić kilku młodocianych (od nowego roku szkolnego). Ile wynoszą normy czasu pracy takich pracowników i czy faktycznie do tych norm wlicza się czas (...)
str. 61
2.
Świadczenia z tytułu urlopu dla rodziny zmarłego pracownika, kwota do wypłaty oraz świadectwo pracy
Uzyskaliśmy informację, że zmarł pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym. Czy w takiej sytuacji rodzinie zmarłego powinniśmy wypłacić wynagrodzenie urlopowe, czy też ekwiwalent urlopowy oraz jak (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Udostępnienie uprawnionym organom sprawozdań finansowych sporządzonych za 2023 r.
Spółki z o.o., towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego (...)
str. 65
2.
Kiedy stowarzyszenia i fundacje przekazują swoje sprawozdania finansowe do Szefa KAS?
Czy fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej składa do KRS swoje sprawozdanie finansowe, czy może powinna przekazać je do urzędu skarbowego? Fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej przekazują swoje (...)
str. 67
2.1.
Fundacja jako podmiot wpisany do KRS
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685 ze (...)
str. 67
2.2.
Obowiązki wobec KRS wynikające z ustawy o rachunkowości w zakresie przekazania do rejestru sprawozdań finansowych
Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu (...)
str. 67
2.3.
Obowiązek przekazania sprawozdań finansowych do Szefa KAS
Podatnicy CIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS sprawozdanie finansowe, odmowę podpisu, o której mowa w art. 52 (...)
str. 68
3.
Rozwiązanie w 2024 r. odpisu aktualizującego wartość należności utworzonego na dzień bilansowy 2023 r.
Co do zasady wyrażonej w art. 7 ustawy o rachunkowości, w celu zachowania ostrożności w wyniku finansowym - bez względu na jego wysokość - uwzględnia (...)
str. 69
3.1.
Bilansowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących, ich ujmowania w księgach oraz wykazywania w sprawozdaniu finansowym
Podstawa prawna ustalania odpisów W zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności, obok zasady ostrożności, należy uwzględnić art. 35b ustawy o rachunkowości. Pomocne mogą być również (...)
str. 69
3.2.
Rozwiązanie odpisów w związku z ustaniem przyczyn ich utworzenia
Podstawa rozwiązania odpisu oraz ewidencja księgowa Ponieważ odpis aktualizujący wartość należności ma charakter przejściowy jest wykazywany jedynie do czasu uregulowania należności, jej zbycia lub umorzenia. (...)
str. 71
3.3.
Odpisy aktualizujące w ujęciu podatkowym
W świetle art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o PDOP (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o PDOF), odpisy aktualizujące wartość należności (...)
str. 73
4.
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego w przypadku wieloosobowego organu zarządzającego
W spółce funkcjonuje zarząd wieloosobowy. Czy zawierając umowę o badanie sprawozdania finansowego podpisy muszą złożyć wszyscy jego członkowie, czy może wystarczy podpis osób wyznaczonych do (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.