Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 10 (1197) z dnia 01.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
1.1.
Nie planuje się odroczenia terminu wejścia w życie JPK_CIT i JPK_PIT
W związku z odroczeniem terminu wejścia w życie KSeF wśród naszych Czytelników powstały wątpliwości, czy odroczenie takie będzie dotyczyło również planowanych terminów wejścia w życie (...)
str. 4
1.2.
Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych dla celów CIT/PIT
Czego dotyczył problem? W przypadku jednostek prowadzących księgi rachunkowe, na skutek inwentaryzacji rocznej mogą zostać ujawniane niedobory lub nadwyżki składników majątku, które należy odpowiednio rozliczyć (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
KSeF - kolejne etapy przed wprowadzeniem obowiązku e-fakturowania
Od 1 lipca 2024 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF) miał być obowiązkowy. Jak już wielokrotnie informowaliśmy, Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zapowiedziało jednak odroczenie tego terminu (...)
str. 6
2.1.
Stawka 0% VAT na żywność nie zostanie przedłużona
Do 31 marca 2024 r. obniżona do wysokości 0% stawka VAT obowiązywała m.in. dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy (...)
str. 7
2.2.
Usługi kosmetyczne opodatkowane 8% stawką VAT
Od 1 kwietnia br. zmianie ulegnie także stawka VAT na usługi kosmetyczne. Zmiany w tym zakresie opublikowano w Dzienniku Ustaw z 15 marca 2024 r., (...)
str. 7
3.
Jednomiesięczne wakacje od składek ZUS dla niektórych osób prowadzących firmę
Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 innych osób oraz osiągają roczne przychody do 2 mln euro, będą mogli skorzystać z tzw. (...)
str. 8
4.
Projektowane wzory struktury logicznej JPK_KR_PD oraz struktury JPK_ST
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), dalej: MF, poinformowano że prowadzone były konsultacje podatkowe w sprawie struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nowej struktury JPK_ST stanowiącej wzór (...)
str. 8
5.
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej
W dniu 19 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Rodziny, (...)
str. 9
6.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o VAT
W Dzienniku Ustaw z 13 marca 2024 r., pod poz. 361, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Ubezpieczenie na życie dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Pracodawcy finansują niekiedy swoim pracownikom (w całości) składki na ubezpieczenie grupowe na życie (dalej: ubezpieczenie na życie), opłacając te składki co miesiąc ze środków obrotowych. (...)
str. 10
1.1.
PIT pracownika i składki ZUS z tytułu sfinansowanego przez pracodawcę ubezpieczenia na życie
Przychód pracownika Zasadniczo wszelkie świadczenia, które pracownik uzyskuje od pracodawcy, stanowią dla niego przychód ze stosunku pracy. Dotyczy to także przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Przyjmuje (...)
str. 10
1.2.
Składki na ubezpieczenie na życie pracowników a VAT
Należy wskazać, że nabywając usługę ubezpieczenia na życie pracowników, pracodawca (finansując składki na ww. ubezpieczenie w całości) nie odlicza VAT od tego zakupu, gdyż kwota (...)
str. 12
1.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych pracodawcy składki na ubezpieczenie na życie pracowników
Zasadniczo do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki/koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały (...)
str. 13
1.4.
Ewidencja księgowa składek na ubezpieczenie na życie pracowników
W sytuacji gdy pracodawca finansuje pracownikom (ze środków obrotowych) składki na ubezpieczenie na życie, to poniesione na ten cel wydatki obciążają jego koszty działalności operacyjnej (...)
str. 14
2.
Wypłata zysku spółki komandytowej za 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Spółki mogą wypracowany w 2023 r. zysk przeznaczyć w całości lub w części na wypłatę wspólnikom. W tym artykule wyjaśniamy, jakie skutki podatkowe dla wspólników (...)
str. 15
2.1.
Podział zysku spółki komandytowej i jego wypłata wspólnikom - podstawa prawna
Regulacje kodeksowe Ustalając zasady wypłaty zysku wspólnikom spółki komandytowej, należy kierować się m.in. regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych (K.s.h.). Dla Prenumeratorów GOFIN f Ujednolicone (...)
str. 15
2.2.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT wypłaty zysku na rzecz wspólników spółki komandytowej
Spółka komandytowa to podatnik CIT, w związku z czym to ta spółka rozlicza CIT od dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej w ramach takiej spółki. Odrębnie (...)
str. 16
2.3.
Ewidencja księgowa wypłaty wspólnikom zysku spółki komandytowej
Wypracowany przez spółkę komandytową zysk (również za 2023 r.) ujmuje się w księgach rachunkowych tej spółki np. na koncie 86 "Wynik finansowy". Natomiast po zatwierdzeniu (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT z faktur sprzed rejestracji jako czynny podatnik VAT i bez NIP nabywcy - interpretacja KIS
Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur zakupu sprzed rejestracji, jeżeli występuje związek z czynnościami opodatkowanymi i w momencie ubiegania się o to prawo (...)
str. 21
2.
Czy maszyna budowlana jest środkiem transportu w świetle ustawy o VAT?
Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany w deklaracji (zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Korekta "in minus" - rozliczenie VAT przez sprzedawcę
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W styczniu 2024 r. wystawiłam fakturę korygującą "in minus" z tytułu odsprzedaży mediów (energii cieplnej/elektrycznej i wody) dokonanej w czerwcu 2023 (...)
str. 26
3.2.
Samofakturowanie w ramach KSeF - w świetle wyjaśnień Min. Fin.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiam faktury w trybie tzw. samofakturowania. Czy po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF dokonując samofakturowania będę musiał wystawiać e-faktury? Tak. Podatnik wystawiający faktury (...)
str. 27
3.3.
Kompensata wzajemnych należności a zwolnienie z ewidencjonowania usługi w kasie rejestrującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonałem usługę na rzecz osoby prywatnej. Zapłata nastąpiła na zasadzie kompensaty wzajemnych należności. Nie posiadam kasy rejestrującej, gdyż nie dokonywałem dotychczas (...)
str. 29
3.4.
Czy czynności pomiędzy członkami konsorcjum podlegają opodatkowaniu VAT?
Kilku czynnych podatników VAT zawarło umowę konsorcjum. Nie jest to grupa VAT. Czy czynności wykonywane między członkami konsorcjum podlegają opodatkowaniu VAT? Świadczenia dokonywane między podatnikami (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Koszty wynagrodzeń pracowniczych a ulga na ekspansję - wyrok WSA
Nie odlicza się - w ramach ulgi na ekspansję - wydatków na wynagrodzenia pracowników za czas pracy poświęcony na przygotowanie kalkulacji cenowej produktów, w celu (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Opłata prolongacyjna z tytułu przesunięcia terminu płatności podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów
Spółce z o.o. przesunięto termin zapłaty podatku od nieruchomości za 2024 r. i w związku z tym spółka została zobowiązana do zapłaty opłaty prolongacyjnej (na (...)
str. 35
2.2.
Ulga na złe długi wykazywana w zeznaniu rocznym CIT-8
Spółka z o.o. (wierzyciel) posiada wierzytelność od dłużnika krajowego z tytułu sprzedaży na jego rzecz towarów. Ponieważ zostały spełnione warunki do skorzystania w odniesieniu do (...)
str. 36
2.3.
Limit 250.000 zł stosowany na potrzeby ujmowania w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek
Spółka z o.o. zysk wypracowany za 2022 r. przekazała w 2023 r. (na podstawie stosownej uchwały w sprawie podziału zysku) na podwyższenie kapitału zapasowego. W (...)
str. 38
2.4.
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej a estoński CIT
Osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników, zamierza przekształcić się w spółkę z o.o. i wybrać estoński CIT. Czy będzie to możliwe? Spółka z (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Przekazanie pracownikom kart podarunkowych z okazji świąt a PIT - interpretacja KIS
Przekazanie pracownikom kart podarunkowych jest neutralne na gruncie PIT, jeśli nie zależy ono od osiąganych w pracy wyników, ocen rocznych, czy wskaźników absencji, a także (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zerowy PIT-36L a wspólne rozliczenie z małżonkiem
Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym pod koniec 2023 r. W 2023 r. nie uzyskał jednak żadnych przychodów z tej działalności ani nie (...)
str. 45
2.2.
Odliczanie wydatków z tytułu używania samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej
Osoba niepełnosprawna w 2023 r. poniosła wydatki z tytułu używania samochodu osobowego, który stanowi jej współwłasność wraz z mężem (wspólność majątkowa). W dowodzie rejestracyjnym widnieje (...)
str. 47
2.3.
Świadczenie usług za granicą przez podatnika ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Przedsiębiorca, który jest polskim rezydentem podatkowym, prowadzi w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z umową zawartą z kontrahentem zagranicznym, (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie szkody całkowitej w leasingu finansowym przy opodatkowaniu estońskim CIT - interpretacja KIS
Opodatkowaniu estońskim CIT podlega 50% wartości netto zlikwidowanego wskutek szkody całkowitej leasingowanego środka trwałego oraz 50% wartości odszkodowania z tytułu wcześniejszego wygaśnięcia umowy leasingu - (...)
str. 51
2.
Remont i ulepszenie budynku mieszkalnego
Spółka z o.o. wynajmująca lokale mieszkalne zamierza ponieść wydatki na ich remont. Czy będą one mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Czy w taki (...)
str. 53
2.1.
Brak prawa amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
Od 1 stycznia 2022 r. amortyzacji podatkowej nie podlegają budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do (...)
str. 54
2.2.
Wydatki na remont lokali mieszkalnych
Ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia remontu. W praktyce, w celu kwalifikacji prac budowlanych, podatnicy wykorzystują definicję remontu zawartą w art. 3 pkt 8 (...)
str. 54
2.3.
Wydatki na ulepszenie - bez prawa do amortyzacji
Inaczej należałoby rozliczyć wydatki uznane za ulepszeniowe. Przypominamy, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Środki pieniężne uzyskane po wystąpieniu ze spółki cywilnej a składka zdrowotna - interpretacja ZUS
Przychody z tytułu wystąpienia wspólnika (osoby fizycznej) z jednej ze spółek cywilnych, zakwalifikowane podatkowo do przychodów z działalności gospodarczej, podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu podstawy wymiaru (...)
str. 55
2.
Składka na FP przedsiębiorcy opłacającego mały ZUS plus
Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Do końca marca 2024 r. opłacałem składki na ubezpieczenia społeczne w ramach dwuletniego preferencyjnego ZUS. Niższa podstawa wymiaru składek na te (...)
str. 57
3.
Ubezpieczenia w ZUS emeryta z tytułu zawartej z nim umowy o pracę
Zawarliśmy umowę o pracę (w niepełnym wymiarze czasu pracy) z osobą mającą ustalone prawo do emerytury, którą pobiera z zagranicy. Czy obowiązkowo mamy ją zgłosić (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie i dodatek za pracę w nocy przy zmianie czasu z zimowego na letni
1) Zatrudniamy pracowników przy pilnowaniu w podstawowym systemie czasu pracy po 8 godzin na dobę, ale na III zmiany (przez 7 dni w tygodniu). Pracownicy (...)
str. 60
2.
Odprawa z tytułu zwolnień grupowych po zmianie etatu oraz prawo do innych świadczeń
Z uwagi na wzrost kosztów produkcji i zmniejszenie zamówień w firmie od lutego 2024 r. przeprowadzane są zwolnienia na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, ale (...)
str. 61
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zmiany dokonywane po 31 marca 2024 r. w sprawozdaniach finansowych za 2023 r.
Do końca marca 2024 r. jednostki prowadzące księgi rachunkowe, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym (a więc dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia (...)
str. 63
2.
Ujęcie na dzień bilansowy kosztu wykonanych usług zafakturowanych w kolejnym roku obrotowym
Spółka, której głównym przedmiotem działalności jest handel towarami, w maju 2023 r. wynajęła lokal użytkowy (magazyn) od innej firmy. W umowie ustalono czynsz miesięczny, płatny (...)
str. 64
2.1.
Koszty dotyczące wykonanych, lecz niezafakturowanych usług
Ewidencjonując koszty w księgach rachunkowych, w szczególności na przełomie lat obrotowych, jednostki muszą uwzględniać m.in. zasadę memoriału oraz zasadę współmierności przychodów i kosztów określoną w (...)
str. 64
2.2.
Rozliczenie kosztów dla celów podatku dochodowego
Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe kwalifikują koszty uzyskania przychodów generalnie do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami lub kosztów innym niż bezpośrednio związane z przychodami, tj. tzw. (...)
str. 69
3.
Koszty sprawy sądowej i wypłaconego odszkodowania - ewidencja księgowa
Spółka przegrała sprawę sądową dotyczącą roszczeń kontrahenta o utracone korzyści. Zgodnie z wyrokiem musi zapłacić roszczenie główne tytułem utraconych korzyści, odsetki oraz koszty postępowania apelacyjnego. (...)
str. 70
4.
Podatek odroczony od leasingowanego środka trwałego
Spółka zawarła umowę leasingu maszyny produkcyjnej. Leasing kwalifikowany jest dla celów bilansowych jako finansowy, zaś dla celów podatkowych jako operacyjny. W jaki sposób ustalić podatek (...)
str. 71
5.
Wykazanie w nocie podatkowej różnicy powstałej na skutek jednorazowej amortyzacji podatkowej
W jakiej pozycji w "Rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto" należy ująć koszt jednorazowej amortyzacji dokonanej dla celów podatku (...)
str. 73
6.
Naliczenie odsetek od opóźnionego zwrotu zobowiązania
Spółka z o.o. w 2018 r. otrzymała od jednego z wykonawców wadium jako udział w przetargu. Wykonawca ten wygrał i spółka zatrzymała wadium jako zabezpieczenie (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.