Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (1194) z dnia 01.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Od 15 lutego 2024 r. można składać zeznania podatkowe PIT
Od 15 lutego 2024 r. podatnicy PIT mogą składać do urzędów skarbowych zeznania podatkowe za 2023 r. Termin na złożenie zeznania za 2023 r. upłynie (...)
str. 4
2.
Konsultacje KSeF - wyjaśnienia Min. Fin.
Faktury ustrukturyzowane (e-faktury) są obecnie wystawiane na zasadzie dobrowolności. Od 1 lipca 2024 r. lub 1 stycznia 2025 r. (w zależności od podmiotu) wystawianie e-faktur (...)
str. 5
3.
Opłata za opakowania z tworzyw sztucznych a VAT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w postaci opakowań na napoje lub (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Wysokość odpisów na ZFŚS w 2024 r.
Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) są zobligowani do odprowadzania corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego (...)
str. 9
2.
Portal podatkowy - zmiany od 15 lutego 2024 r.
W Monitorze Polskim z 15 lutego 2024 r., pod poz. 125, zamieszczono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zaprzestania udostępniania (...)
str. 10
3.
Zmiany w podpisywaniu i przesyłaniu ksiąg podatkowych, deklaracji i podań
Przesyłanie ksiąg podatkowych W Dzienniku Ustaw z 16 lutego 2024 r., pod poz. 197, opublikowano rozporządzenie z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie z (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wydatek opłacony przez wspólnika spółki z o.o. - podatki i ewidencja księgowa
Wspólnicy spółki z o.o. niekiedy dokonują zapłaty z prywatnego rachunku bankowego za faktury dokumentujące koszty tej spółki, a następnie spółka zwraca wspólnikom "założone" przez nich (...)
str. 11
1.1.
Zapłata przez wspólnika za fakturę spółki z o.o. - regulacje kodeksowe
Odnosząc się do kwestii związanej z zapłatą przez wspólnika - z jego prywatnego konta bankowego - faktur dokumentujących koszty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę (...)
str. 12
1.2.
Prawo do odliczenia VAT z faktur opłaconych przez wspólnika
Zgodnie z zasadą ogólną podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary są wykorzystywane do wykonywania czynności (...)
str. 13
1.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych spółki z o.o. wydatku opłaconego przez wspólnika
Zasady uznania wydatku za koszt podatkowy spółki z o.o. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów (...)
str. 13
1.4.
Ewidencja księgowa faktury dokumentującej zakupy opłacone przez wspólnika
Faktura dokumentująca zakupy towarów/usług spółki z o.o., opłacona przez jej wspólnika z prywatnego rachunku bankowego, ujmowana jest w księgach rachunkowych spółki na analogicznych zasadach, jak (...)
str. 15
2.
Bilety wstępu na wydarzenia sportowe/kulturalne przekazane pracownikom i kontrahentom - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że podmiot gospodarczy kupuje - ze środków obrotowych - bilety wstępu na różnego rodzaju wydarzenia sportowe (np. mecze) czy kulturalne (np. (...)
str. 16
2.1.
Rozliczenie dla celów VAT zakupu biletów na wydarzenia sportowe/kulturalne
Prawo do odliczenia VAT od zakupu biletów wstępu Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w (...)
str. 16
2.2.
Wydatki na zakup biletów wstępu na wydarzenia sportowe/kulturalne a koszty podatkowe
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła (...)
str. 18
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup biletów wstępu na wydarzenia sportowe/kulturalne
Wydatki poniesione na zakup biletów wstępu na wydarzenia sportowe/kulturalne, które mają zostać przekazane nieodpłatnie pracownikom czy kontrahentom, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Wydatki dotyczące biletów (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Dokumentowanie świadczenia kompleksowego - wyrok WSA
Istnieje możliwość wykazania na fakturze - w osobnych pozycjach - kilku różnych świadczeń składających się na jedno świadczenie kompleksowe. (wyrok WSA w Lublinie z 14 (...)
str. 21
2.
Wpłata na rachunek powierniczy w świetle ustawy o VAT - interpretacja KIS
Jeżeli deweloper wystawi fakturę zaliczkową dokumentującą wpłatę na rachunek powierniczy, a w ciągu 60 dni nie dojdzie do przekazania środków na jego rachunek bankowy i (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zakup nieruchomości - VAT czy PCC?
Kupiliśmy nieruchomość - budynek użytkowy. Sprzedawca poinformował nas, że jeżeli do wartości transakcji doliczy VAT, to nie zapłacimy PCC. Czy to stanowisko jest prawidłowe? Tak (...)
str. 26
3.2.
Leasing finansowy ZCP na gruncie VAT
Prowadzę działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Zamierzam zawrzeć notarialną umowę leasingu finansowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółką z o.o. Raty leasingowe zawarte w harmonogramie (...)
str. 28
3.3.
Sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących majątek prywatny a VAT
Zamierzam dokonać sprzedaży niezabudowanej działki z mojego majątku prywatnego. Jakie działania mogą spowodować obowiązek naliczenia VAT od tej sprzedaży? Sprzedaż niezabudowanej działki stanowiącej majątek prywatny (...)
str. 29
3.4.
Wydatki na zwierzęta w firmie - VAT i PIT
Czynny podatnik VAT zamierza do swojej działalności pozyskać bezpłatnie psa i kota. Rolą psa byłoby stróżowanie, a kota odstraszanie gryzoni. Czy wydatki na utrzymanie zwierząt (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę uznaną za nieważną a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
W przypadku nieważnej umowy o pracę zawartej między spółką z o.o. a jej jedynym udziałowcem, wypłacone z tego tytułu udziałowcowi wynagrodzenie nie stanowi kosztu uzyskania (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na naprawę towaru handlowego - kategoria kosztów dla celów CIT
Spółka z o.o. (dealer samochodowy), zajmuje się handlem nowymi samochodami. Zdarza się, że w trakcie transportu samochodu z placu zewnętrznego do siedziby firmy (transport na (...)
str. 36
2.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych odpisu aktualizującego należności od kontrahenta zagranicznego
Spółka z o.o. posiada nieprzedawnioną należność od kontrahenta z Belgii, na którą w 2022 r. utworzyła odpis aktualizujący, w związku z uzyskaniem informacji o jego (...)
str. 37
2.3.
Ujawniona w wyniku inwentaryzacji nadwyżka towarów a estoński CIT
Spółka z o.o. jest opodatkowana estońskim CIT. Podczas inwentaryzacji dokonywanej na dzień 31 grudnia 2023 r. w magazynie towarowym została ujawniona nadwyżka towarów. Czy i (...)
str. 40
2.4.
Transakcje o charakterze jednorodnym
Firmy A i B prowadzone przez osoby fizyczne wynajmują ciągniki samochodowe i naczepy na rzecz powiązanej z firmą A i B firmy C. Firma C (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wyjaśnienia Min. Fin. w sprawie PIT
1.1.
Ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci
Prawo do ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci wynika z art. 6 ust. 4c-4d ustawy o PDOF. Na podstawie tych regulacji, od dochodów jednego rodzica (...)
str. 44
1.2.
Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP a PIT
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 194 ze (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Korekta kosztów podatkowych związana ze zwrotem składki zdrowotnej za 2023 r.
W spółce jawnej wspólnikami są tylko osoby fizyczne. Jeden ze wspólników (opodatkowany podatkiem liniowym) w 2023 r. wpłacił do ZUS składkę na własne ubezpieczenie zdrowotne (...)
str. 47
2.2.
Sprzedaż gruntu po wycofaniu go z działalności gospodarczej a PIT
Osoba fizyczna w 2002 r. zakupiła do majątku prywatnego grunt (działkę przemysłową). W 2015 r. grunt ten został wprowadzony do działalności gospodarczej tej osoby i (...)
str. 48
2.3.
Nieodpłatne korzystanie z lokalu a przychód w PIT
Siostra zawarła z moim mężem umowę użyczenia pokoju w lokalu mieszkalnym. Mąż będzie tam prowadził działalność gospodarczą. Czy z tytułu bezpłatnego użytkowania pokoju u męża (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą a prawo jej amortyzacji - interpretacja KIS
Podatnik ma prawo zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynku, który został nabyty na potrzeby biurowe i nie jest budynkiem mieszkalnym. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 51
2.
Ulepszenie maszyny używanej na podstawie umowy leasingu operacyjnego
Spółka zakupiła dodatkowy element wyposażenia zwiększający funkcjonalność specjalistycznej maszyny używanej na podstawie leasingu operacyjnego. W jaki sposób rozliczyć poniesiony wydatek przyjmując, że dokonano ulepszenia? Czy (...)
str. 53
2.1.
Nakłady na obcy składnik majątku jako inwestycja w obcym środku trwałym
Ustawy o podatku dochodowym nie definiują, co należy rozumieć przez inwestycje w obcych środkach trwałych. W praktyce przyjmuje się, że inwestycje w obcych środkach trwałych (...)
str. 54
2.2.
Wartość początkowa inwestycji w obcym środku trwałym
Wartość początkową inwestycji w obcym środku trwałym ustala się na zasadach ogólnych, dotyczących środków trwałych zakupionych lub wytworzonych we własnym zakresie (por. art. 22g ust. (...)
str. 54
2.3.
Ustalenie stawki amortyzacyjnej
Inwestycje w obcych środkach trwałych (przyjęte do używania) podlegają amortyzacji podatkowej niezależnie od przewidywanego okresu ich używania (por. art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy (...)
str. 55
2.4.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie rozstrzygają jednoznacznie kwestii związanej z możliwością dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od inwestycji w obce środki trwałe. W art. 22k (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wartość dofinansowania do pojemnika na jedzenie dla pracownika a składki ZUS - interpretacja ZUS
Świadczenie uzyskane przez pracowników z tytułu dofinansowania do opakowania, w którym jest dostarczany im posiłek, należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS i następnie oskładkować. (...)
str. 56
2.
Składka zdrowotna osób przebywających na urlopie wychowawczym - stanowisko ZUS
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z urlopu wychowawczego po dniu 31 grudnia 2023 r. nadal stanowi kwota 620 zł. Dla osób przebywających (...)
str. 58
3.
Składka zdrowotna odliczana w ryczałcie a podstawa jej wymiaru
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od przychodów odliczam 50% składki zdrowotnej opłacanej z tytułu tej działalności. Odliczenie to zmniejsza zatem podstawę opodatkowania (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy po odmowie przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego
Pracownik odmówił przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego, w związku z czym jego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Czy w takiej sytuacji w okresie (...)
str. 61
2.
Urlop wypoczynkowy z tytułu pierwszej umowy o pracę po zatrudnieniu w ramach zleceń
Z dniem 1 lutego 2024 r. zatrudniliśmy osobę, która do tej pory świadczyła pracę jedynie na podstawie umów zleceń. Jak udzielać jej urlopu wypoczynkowego w (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Towary zwrócone w 2024 r. dotyczące sprzedaży z 2023 r. - rozliczenie rachunkowe i podatkowe
Na początku lutego 2024 r. otrzymaliśmy zwrot towarów, które zostały sprzedane w grudniu 2023 r. W jaki sposób i w którym roku ująć taki zwrot (...)
str. 64
1.1.
Korekta przychodów ze sprzedaży
Dokonując rozliczenia otrzymania zwrotu towarów sprzedanych w poprzednim roku obrotowym przede wszystkim należy uwzględnić zasadę memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych jednostki należy ująć (...)
str. 65
1.2.
Korekta wartości kosztu sprzedanego towaru
W przypadku otrzymania zwrotu towarów oprócz korekty przychodów musi nastąpić korekta kosztu poprzez zmniejszenie wartości kosztu sprzedanego towaru. Co istotne, w omawianej sprawie faktyczny zwrot (...)
str. 65
1.3.
Rozliczenie zwrotu towarów dokonanego po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r.
Przedstawiony w poprzednich punkach sposób ewidencji zwrotu towarów - a w konsekwencji korekty przychodów i kosztów - dotyczy sytuacji, gdy do momentu ich dokonania (zwrotu (...)
str. 66
1.4.
Rozliczenie zwrotu towarów na potrzeby podatku dochodowego
Regulacje zawarte w ustawach o podatku dochodowym nie określają w sposób szczególny zasad rozliczania faktur korygujących wystawianych przez sprzedawców na przełomie lat podatkowych. W przedmiotowym (...)
str. 67
2.
Odpis na ZFŚS w 2024 r. - ujęcie w księgach rachunkowych
Od 2024 r. jesteśmy zobowiązani do tworzenia ZFŚS. W jaki sposób ujmować utworzenie takiego funduszu w księgach rachunkowych? Czy koszty i fundusz mają być zwiększane (...)
str. 67
3.
Sprzedaż, zakup i wykorzystanie voucherów
Kino działające w domu kultury sprzedaje vouchery na seanse. Kupują je m.in. stowarzyszenia. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych domu kultury/stowarzyszenia odpowiednio sprzedaż, zakup (...)
str. 69
4.
Koszty poniesione po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
Deweloper realizujący przedsięwzięcie deweloperskie zakończył inwestycje oraz utworzył rezerwy na przewidywane koszty na naprawy gwarancyjne. Wszystkie produkty zostały przekazane i przeniesione na nabywców w 2023 (...)
str. 71
5.
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w kole gospodyń wiejskich
Koła gospodyń wiejskich pod pewnymi warunkami mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Do tej pory właśnie taką ewidencję koło prowadziło, ale w 2023 r. (...)
str. 73
6.
Wysokość opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w 2024 r. - komunikat PANA
Na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (pana.gov.pl) opublikowany został komunikat w sprawie wysokości opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w 2024 r. Jak wskazano (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.