Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców, wspólników niektórych spółek i osób współpracujących w 2024 r.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej albo podatkiem liniowym ustalana jest w oparciu o dochód z działalności gospodarczej. Miesięczna (...)
str. 4
2.
Zasady składania zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego - interpretacja ogólna Min. Fin.
Aby skutecznie wybrać estoński CIT przed upływem przyjętego roku podatkowego, podatnik musi złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Obowiązkowy KSeF - zmiana terminu wymaga uregulowań prawnych
W świetle obowiązujących przepisów w obrocie prawnym równolegle funkcjonują faktury papierowe, elektroniczne i ustrukturyzowane. Podatnicy mają zatem możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) za pośrednictwem Krajowego (...)
str. 7
2.
Planowane zmiany w podatkach - informacja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 23 stycznia 2024 r. dotyczącą odpowiedzi Premiera na pytania posłów zadawane podczas Exposé Premiera. Z informacji (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż towaru po obniżonej cenie - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce mają miejsce sytuacje, w których jednostka sprzedaje towary handlowe po obniżonej cenie, np. w związku z prowadzoną akcją promocyjną/marketingową lub też w ten (...)
str. 8
1.1.
Rozliczenie dla celów VAT sprzedaży towaru po obniżonej cenie
Sprzedaż towaru po obniżonej cenie (w ramach akcji promocyjnej/marketingowej lub w celu "pozbycia" się z magazynu zalegających w nim towarów) rozliczana jest dla celów VAT (...)
str. 8
1.2.
Sprzedaż towaru po obniżonej cenie a przychody i koszty podatkowe
Przychód ze sprzedaży towarów po obniżonej cenie Podatnik CIT (opodatkowany "klasycznym" CIT) oraz podatnik PIT dokonując sprzedaży towarów handlowych kontrahentom, uzyskuje z tego tytułu przychód (...)
str. 10
1.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów po obniżonej cenie
W ustawie o rachunkowości nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania sprzedaży towaru handlowego po obniżonej cenie, zgodnie z regulaminem akcji (...)
str. 12
2.
Obowiązkowe posiłki profilaktyczne dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Niekiedy pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom posiłków/napojów profilaktycznych, m.in. w okresie zimowym. W tym artykule przedstawiamy, jak dla celów VAT, podatku dochodowego oraz składek (...)
str. 13
2.1.
Podstawa prawna przekazania pracownikom posiłków/napojów profilaktycznych
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych ( art. 232 (...)
str. 13
2.2.
Zapewnienie posiłków (napojów) profilaktycznych a PIT pracownika
Pracownicy, którym pracodawcy zapewniają posiłki (napoje) profilaktyczne, generalnie uzyskują z tego tytułu przychód, który może być zwolniony z PIT. Znaczenie ma tu m.in. forma, w (...)
str. 14
2.3.
Oskładkowanie posiłków (napojów) profilaktycznych
Zasadniczo podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowią uzyskane przez niego przychody ze stosunku pracy. W niektórych przypadkach uzyskany przez pracownika przychód jest jednak (...)
str. 16
2.4.
Posiłki (napoje) profilaktyczne dla pracowników - skutki w VAT
Prawo do odliczenia VAT W ustawie o VAT nie odniesiono się w sposób szczególny do kwestii związanej z odliczaniem VAT od wydatków na posiłki (napoje) (...)
str. 16
2.5.
Wydatki na posiłki (napoje) profilaktyczne dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia (...)
str. 18
2.6.
Ewidencja księgowa wydatków na posiłki (napoje) profilaktyczne dla pracowników
Wydatki na zakup posiłków (napojów) profilaktycznych dla pracowników, do ponoszenia których jednostka jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa pracy, obciążają jej koszty działalności operacyjnej. Fakturę (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Wyłudzona dostawa towarów a VAT - wyrok WSA
Jeżeli do wydania towaru doszło na skutek oszustwa (towarem dysponował niezidentyfikowany podmiot, który wszedł w jego posiadanie w warunkach wskazujących na popełnienie przestępstwa), to nie (...)
str. 19
2.
Wynajem lokali użytkowych na cele mieszkaniowe a zwolnienie z VAT - interpretacja KIS
Wynajem na cele mieszkaniowe i na własny rachunek lokali, które mają charakter mieszkaniowy, ale posiadają status lokali użytkowych, nie korzysta ze zwolnienia z VAT. (interpretacja (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy można zrezygnować z odliczania VAT od dokonanych zakupów?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Przez przypadek nie odliczyłem VAT z faktury zakupu towaru handlowego od kontrahenta polskiego (sprzedaż i otrzymanie faktury - luty 2022 r.). (...)
str. 24
3.2.
Anulowanie faktury wprowadzonej do obrotu prawnego
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję usługi budowlane. Przez pomyłkę wystawiłem kontrahentowi dwie faktury (o różnych numerach, na te same kwoty) z tytułu wykonania jednej usługi (...)
str. 25
3.3.
Zwrot VAT w terminie 25 dni - czy organ podatkowy może go przedłużyć?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W deklaracji za grudzień 2023 r. wykazałem zwrot VAT w terminie 25 dni. Dostałem jednak pismo z urzędu skarbowego o przedłużeniu (...)
str. 26
3.4.
Usługi masażu a kasa rejestrująca
Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi masażu na rzecz osób prywatnych. Czy muszę od razu posiadać kasę rejestrującą? Wykonując usługi masażu można korzystać ze (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Dywidenda a przypisanie kosztów pośrednich do źródła przychodów w CIT - interpretacja KIS
Kwoty otrzymanych przez podatnika dywidend nie powinny być uwzględniane przy ustalaniu proporcji kosztów pośrednich, alokowanych do poszczególnych źródeł przychodów dla celów CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 29
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Niepodlegający odliczeniu VAT w związku ze stosowaniem "wstępnego" wskaźnika proporcji a koszty uzyskania przychodów
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonujemy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT, w związku z tym od zakupów (remonty, media) dotyczących obu tych czynności odliczamy (...)
str. 31
2.2.
Wierzytelność od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej a ulga na złe długi na gruncie CIT
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą wierzytelność od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta). Czy w odniesieniu do tej wierzytelności spółka będzie mogła skorzystać z ulgi (...)
str. 34
2.3.
Wydatki na zagraniczne targi - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. (opodatkowana "klasycznym" CIT) w październiku 2023 r. złożyła zamówienie u zagranicznego kontrahenta na usługę udziału w targach mających odbyć się w kwietniu (...)
str. 35
2.4.
Wyksięgowanie przedawnionego zobowiązania z tytułu zakupu towarów - skutki w estońskim CIT
Spółka z o.o. opodatkowana estońskim CIT posiadała przedawnione w 2023 r. zobowiązanie z tytułu zakupu towarów (od podmiotu niepowiązanego), które zostało wyksięgowane na koniec 2023 (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwrot pracownikowi zdalnemu kosztów przyjazdu do siedziby firmy a PIT - interpretacja KIS
Pracownik zdalny, który na polecenie pracodawcy przyjeżdża do siedziby firmy znajdującej się w innej miejscowości niż miejsce świadczenia pracy (miejsce zamieszkania), odbywa podróż służbową. Zwrot (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktura korygująca na przełomie roku dotycząca zwrotu towarów handlowych
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych. W grudniu 2023 r. zwrócił kontrahentowi pewną partię towarów handlowych, zakupionych od niego kilka miesięcy wcześniej. Fakturę (...)
str. 41
2.2.
Wydatki na zakup rekwizytów wykorzystywanych w prowadzonej działalności a koszty uzyskania przychodów
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi marketingowe. Na potrzeby przygotowania materiałów reklamowych dla klientów (postów, rolek, relacji) kupuje produkty, które wykorzystuje do (...)
str. 43
2.3.
Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca a rozliczenie podatku
Przedsiębiorca, rezydent Hiszpanii, przy docelowej rezydencji jedynie w Hiszpanii prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce. Jak w takiej sytuacji powinien rozliczać podatek dochodowy od osób (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Moment dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego przez spółkę przejmującą ZCP - interpretacja KIS
Spółka przejmująca, powstała w wyniku podziału innej spółki, może dokonać pierwszego odpisu amortyzacyjnego przejętych środków trwałych w miesiącu podziału w pełnej wysokości, jeśli dzień wydzielenia (...)
str. 48
2.
Amortyzacja samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł wykorzystywanego wyłącznie do celów firmowych
Podatnik planuje zakupić samochód osobowy, którego wartość początkowa przekroczy 150.000 zł. Pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych, co potwierdzi ewidencja przebiegu prowadzona zgodnie z (...)
str. 50
2.1.
Do czego uprawnia prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgłoszenie VAT-26?
Prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami Co do zasady, podatnicy mają prawo do odliczania jedynie 50% VAT od wydatków związanych (...)
str. 50
2.2.
Ograniczenia/limity obowiązujące pomimo prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu pozostaje bez wpływu na stosowanie limitu w zakresie amortyzacji samochodów osobowych oraz kosztów ich ubezpieczenia ustalanego w oparciu o wartość pojazdu. (...)
str. 51
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Prawo do małego ZUS plus, gdy wcześniej przedsiębiorca był ubezpieczony w KRUS - interpretacja ZUS
Przedsiębiorca nie może skorzystać z opłacania składek w ramach tzw. małego ZUS plus, gdy przez cały poprzedni rok kalendarzowy był ubezpieczony w KRUS. (interpretacja indywidualna (...)
str. 53
2.
Raport dla ubezpieczonych o składkach ZUS za 2023 r.
W terminie do dnia 28 lutego 2024 r. należy przekazać ubezpieczonym informacje o naliczonych składkach w raportach, które płatnik przekazał za nich do ZUS za (...)
str. 54
3.
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego dla pracownicy będącej w ciąży w razie likwidacji pracodawcy
1) Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim przypadającym na okres ciąży. Pracodawca zamierza z (...)
str. 56
IX.
PRAWO PRACY
1.
Czas pracy i wynagrodzenie pracownika młodocianego w razie zatrudnienia w trakcie miesiąca
W połowie miesiąca (od 13 listopada 2023 r.) zatrudniliśmy młodocianego pracownika na podstawie umowy w celu przyuczenia do zawodu. Praktyki zawodowe odbywają się we wtorki (...)
str. 60
2.
Trzynastka dla pracownika ponownie zatrudnionego po przyznaniu emerytury
Z pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny, rozwiązaliśmy w kwietniu 2023 r. umowę o pracę i po miesięcznej przerwie podpisaliśmy kolejną - tym razem na 3/4 (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Niedobory poinwentaryzacyjne w postaci szkód spowodowanych utratą przydatności gospodarczej zapasów
Szczególna grupę niedoborów zapasów stwierdzonych podczas prac inwentaryzacyjnych stanowią szkody (różnice jakościowe) oznaczające utratę ich cech fizycznych oraz ekonomicznych. Stwierdzenie takich różnic przez komisję inwentaryzacyjną (...)
str. 64
1.1.
Różnice jakościowe (szkody) - niedobory
Jak wskazano w ww. stanowisku, podobny charakter do niedoborów zapasów mają szkody spowodowane pełną lub częściową utratą przez składnik zapasów pierwotnej przydatności gospodarczej (wartości użytkowej (...)
str. 64
1.2.
Ustalenie i rozliczenie szkód jakościowych
Szkody ustala się jak niedobory (pisaliśmy o nich m.in. w poprzednim numerze BI), a rozlicza je na podstawie uwag zamieszczonych w arkuszach spisowych bądź na (...)
str. 65
1.3.
Protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych sporządza komisja inwentaryzacyjna po wyjaśnieniu przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, w tym jakościowych. Następnie, jak już wskazano w pkt 1.2., protokół (...)
str. 65
1.4.
Ujęcie skutków trwałej utraty wartości aktywów w księgach rachunkowych
W myśl art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie (...)
str. 65
1.5.
Rozliczenie odpisu aktualizującego
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych, ujęte na koncie 34-7 oraz na koncie 62-1, powinny pozostać na tych kontach do momentu przekazania danego składnika zapasu (...)
str. 67
2.
Jakie uproszczenia może przyjąć jednostka w roku przejścia na księgi rachunkowe?
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w związku z przekroczeniem kwoty przychodów za 2023 r. od 1 stycznia 2024 r. przeszła na księgi rachunkowe. Czy mając (...)
str. 68
2.1.
Uproszczenia w sprawozdawczości decydujące o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Jedną z grup uproszczeń, jakie jednostki mogą stosować przy prowadzeniu ksiąg, są uproszczenia przewidziane dla jednostek, które przyjęły uproszczenia w zakresie sprawozdawczości przewidziane dla jednostek (...)
str. 68
2.2.
Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przysługujące w oparciu o parametry z roku ubiegłego
Inaczej jest w przypadku możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla wszystkich jednostek (bez względu na przyjęty status) po spełnieniu co najmniej 2 z 3 parametrów osiągniętych (...)
str. 69
3.
Zapłata zaliczki na poczet zakupu środka trwałego - ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie
Spółka pod koniec 2023 r. dokonała wpłaty zaliczki na zakup środka trwałego, co zostało potwierdzone otrzymaną fakturą. Realizacja dostawy ma nastąpić w pierwszym kwartale 2024 (...)
str. 70
4.
Ewidencja magazynowa wyrobów gotowych
Spółka z o.o. zamierza prowadzić ewidencję ilościową wyrobu gotowego, ale tylko jednego rodzaju. Pozostałe wyroby będą odpisywane w koszty w momencie wytworzenia, bez ewidencji magazynowej. (...)
str. 71
5.
Dodatek dla podmiotów wrażliwych - ujęcie w księgach rachunkowych
Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową, która posiada własną, dużą kotłownię ogrzewającą zarówno naszych mieszkańców, jak i podmioty wrażliwe (żłobki, przedszkola, szkoły). Otrzymaliśmy dodatek dla podmiotów wrażliwych na (...)
str. 73
6.
"Biegle na ważne tematy" - cykl nieodpłatnych webinarów PIBR - jako forma samokształcenia
W dniu 25 stycznia 2024 r. na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) zamieszczono informacje o uruchomieniu od 15 lutego 2024 r. kolejnego projektu edukacyjnego (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.