Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych - wystawianie e-faktur i stosowanie kodu QR
Od 1 lipca 2024 r. podatnicy będą - co do zasady - obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF (patrz: art. 106ga ust. 1 ustawy (...)
str. 4
1.2.
Faktura ustrukturyzowana w KSeF a data wystawienia i jej numer na gruncie PIT
Zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT, fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Limit do rozliczenia w PIT składki zdrowotnej opłacanej przez podatnika podatku liniowego w 2024 r.
W Monitorze Polskim z 22 grudnia 2022 r., pod. poz. 1456, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty (...)
str. 7
2.
Umorzenie subwencji z PFR neutralne na gruncie CIT/PIT również w 2024 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2023 r., pod poz. 2795, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 7
3.
Przedłużono do końca 2024 r. wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund
W Dziennikach Ustaw z 28 grudnia 2023 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru (...)
str. 7
4.
Określono sposób przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika dla celów PIT/CIT
W Dziennikach Ustaw z 28 grudnia 2023 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika (...)
str. 8
5.
Ogłoszono rodzaj bazowej stopy procentowej oraz marżę dla potrzeb cen transferowych w zakresie CIT/PIT na 2024 r.
W Monitorze Polskim z 29 grudnia 2023 r., pod poz. 1478, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju (...)
str. 8
6.
Znowelizowano ogólnopolski program pomocowy w formie zwolnień z podatków lokalnych
W Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2023 r., pod poz. 2765, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 9
7.
Podniesiono progi finansowe definiujące jednostki mikro-, małe, średnie oraz duże - opublikowano zmianę dyrektywy o rachunkowości
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 21 grudnia 2023 r., nr L 2023/2775, opublikowano dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2023/2775 z dnia 17 października 2023 r. (...)
str. 9
8.
Zamrożenie cen energii w I półroczu 2024 r. - ustawa opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2023 r., pod poz. 2760, opublikowano ustawę z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia (...)
str. 10
9.
Zmieniono terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
Z dniem 30 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o (...)
str. 11
10.
Mikrorachunek podatkowy - zmiany od 1 stycznia 2024 r.
Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub (...)
str. 12
11.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o PDOP
W Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2023 r., pod poz. 2805, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Roczna korekta VAT za 2023 r. - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze nabywające towary i usługi służące tzw. celom mieszanym, tj. czynnościom opodatkowanym i innym (np. zwolnionym z VAT), są zasadniczo zobowiązane do dokonania - (...)
str. 13
1.1.
Zasady dokonywania rocznej korekty VAT
Odliczanie VAT od zakupów towarów/usług - zasada ogólna Zgodnie z zasadą ogólną (wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), podatnicy mają prawo do (...)
str. 13
1.2.
Rozliczenie rocznej korekty VAT dla celów CIT/PIT
Roczna korekta VAT w przychodach/kosztach podatkowych Co do zasady, VAT naliczony jest neutralny na gruncie CIT/PIT, poza wyjątkami wprost wskazanymi w ustawie o PDOP i (...)
str. 17
1.3.
Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT
Dla celów bilansowych wartość rocznej korekty VAT jest wykazywana odpowiednio w pozostałych przychodach operacyjnych lub pozostałych kosztach operacyjnych. Dotyczy to także rocznej korekty VAT od (...)
str. 18
2.
Wyżywienie (dieta) w podróży służbowej pracownika - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W związku z podróżami służbowymi pracowników (zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi), pracodawcy wypłacają pracownikom m.in. diety na pokrycie kosztów wyżywienia, zapewniają im wyżywienie lub zwracają (...)
str. 19
2.1.
Diety/koszty wyżywienia pracowników w podróży służbowej - podstawa prawna
Kwestie związane z wypłatą pracownikom należności z tytułu podróży służbowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 (...)
str. 19
2.2.
Przychód pracownika i składki ZUS z tytułu diety (wyżywienia) w podróży służbowej
Przychód pracownika z tytułu otrzymanej diety/wyżywienia Odnosząc się do skutków - na gruncie PIT - otrzymania przez pracownika diety z tytułu podróży służbowej, czy też (...)
str. 21
2.3.
Diety/zwrot wydatków na wyżywienie pracownika a koszty uzyskania przychodów pracodawcy i VAT
Wydatki na wyżywienie/diety - kwalifikacja do kosztów podatkowych pracodawcy Zgodnie z zasadą ogólną, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania (...)
str. 23
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na diety/wyżywienie pracowników
Wydatki na diety lub na wyżywienie pracowników w podróży służbowej obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy) w pełnej wysokości. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Paragon bez NIP nabywcy a prawo do wystawienia faktury z NIP - wyrok WSA
Podatnik nie ma prawa wystawić faktury z NIP nabywcy, jeżeli nie zawierał go paragon dokumentujący sprzedaż. (wyrok WSA w Białymstoku z 11 października 2023 r., (...)
str. 26
2.
Sprzedaż towarów po promocyjnej cenie a VAT - interpretacja KIS
Podstawą opodatkowania VAT towarów sprzedawanych przez podatnika za symboliczną złotówkę - w związku z prowadzoną akcją promocyjną - jest cena faktycznie zapłacona przez klientów pomniejszona (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Aktualizacja VAT-26 po zakupie samochodu, gdy wcześniej wpłacono zaliczkę
Wpłaciliśmy zaliczkę na poczet zakupu samochodu. Samochód miał służyć wyłącznie celom firmowym - złożyliśmy więc informację VAT-26. Zakup samochodu miał miejsce 31 października 2023 r. (...)
str. 29
3.2.
Otrzymanie zapłaty po kompensacie wzajemnych należności a ulga na złe długi
Dokonaliśmy kompensaty wzajemnych należności. Kontrahent dokonał jednak zapłaty za fakturę, która została skompensowana. Czy muszę "cofnąć" kompensatę, czy też otrzymaną zapłatę mogę rozliczyć z następnymi (...)
str. 31
3.3.
Remont mieszkania wynajmowanego prywatnie - skutki w VAT
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem mieszkanie, które wymaga remontu. Mieszkanie to będę wynajmował w ramach najmu prywatnego. Czy najem tego mieszkania (...)
str. 32
3.4.
Czy można zastosować uproszczoną procedurę rozliczenia transakcji trójstronnej, gdy na fakturze nie ma wymaganych danych?
Podatnik z Polski kupił towar od kontrahenta z Niemiec. Towar ten kontrahent niemiecki przewiózł bezpośrednio do ostatecznego nabywcy z Łotwy (transakcja łańcuchowa trójstronna). Polski podatnik, (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zaktualizowano zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie raportowania cen transferowych (TPR) - informacja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl; dalej: MF) zamieszczono informację z 22 grudnia 2023 r. o zaktualizowaniu zestawienia odpowiedzi na pytania w zakresie raportowania cen (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatek o wartości przekraczającej 450 zł udokumentowany paragonem z NIP nabywcy - w kosztach podatkowych
Czy w sytuacji, gdy wydatek o wartości przekraczającej 450 zł został udokumentowany paragonem z NIP nabywcy, wystawionym przez kontrahenta krajowego, to taki paragon można uznać (...)
str. 37
2.2.
Darowizna na rzecz starostwa a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. przekazała darowiznę pieniężną na rzecz starostwa. Czy wartość tej darowizny spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Zasadniczo darowizny nie stanowią kosztu (...)
str. 38
2.3.
Zapłata gotówką za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł w spółce opodatkowanej estońskim CIT
Spółka z o.o., opodatkowana estońskim CIT, zawarła transakcję z podmiotem niepowiązanym na zakup towaru handlowego. Wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Czy w sytuacji, gdy spółka (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Umowa o pomocy przy zbiorach a obowiązki rolnika i pomocnika rolnika w PIT - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) opublikowało objaśnienia podatkowe z 7 grudnia 2023 r. pt. "Umowa o pomocy przy zbiorach a obowiązki rolnika i (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ustalenie zaliczki na podatek za grudzień 2023 r., gdy sporządzono spis z natury na koniec 2023 r.
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów na koniec 2023 r. sporządził spis z natury i dokonał jego wyceny. Czy wartość remanentu sporządzonego na dzień (...)
str. 45
2.2.
Zaliczka na poczet wynagrodzenia pracowniczego na przełomie lat
W grudniu 2023 r. zatrudniliśmy pracownika (w wieku powyżej 26 roku życia). Wynagrodzenie za grudzień 2023 r., zgodnie z regulaminem, wypłacimy mu 10 stycznia 2024 (...)
str. 47
2.3.
Opłaty z tytułu leasingu samochodu osobowego u podatnika stosującego w VAT wskaźnik proporcji a koszty podatkowe
Podatnik (osoba fizyczna) wykorzystuje w działalności gospodarczej do celów mieszanych (firmowych i prywatnych) leasingowany samochód osobowy (z silnikiem spalinowym) o wartości przekraczającej kwotę 150.000 zł (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja podatkowa i bilansowa w 2024 r. - zmiany i weryfikacje
Każdego roku przed dokonaniem pierwszego odpisu amortyzacyjnego podatnicy mogą wprowadzać zmiany w odniesieniu do częstotliwości naliczania odpisów, wysokości stosowanych stawek amortyzacyjnych, czy ustalenia sposobu kontynuacji (...)
str. 50
1.1.
Nowe regulacje prawne obowiązujące począwszy od 1 stycznia 2024 r.
Jak już kilkukrotnie pisaliśmy (m.in. w dodatku nr 2 do BI z 1 stycznia 2024 r.), od 1 stycznia br. wprowadzono możliwość indywidualnego ustalenia stawek (...)
str. 51
1.2.
Zmiany dokonywane od pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego
Zmiana częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec (...)
str. 51
1.3.
Limity jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2024 r.
Z początkiem każdego kolejnego roku podatkowego podatnicy uzyskują prawo stosowania "nowych" limitów jednorazowej amortyzacji. Dotyczą one jednorazowej amortyzacji ograniczonej limitem: 100.000 zł, czyli amortyzacji przewidzianej (...)
str. 53
1.4.
Amortyzacja dla celów bilansowych
• Coroczna weryfikacja i zmiana stawek amortyzacyjnych Poprawność stosowanych okresów i stawek bilansowej amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę (...)
str. 53
2.
Jednorazowa amortyzacja samochodu, dla którego przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne
W ramach prowadzonej działalności zakupiliśmy w grudniu 2023 r. samochód typu VAN spełniający warunki VAT-1 (jeden rząd siedzeń oddzielony trwałą przegrodą od przestrzeni do przewozu (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki na FP i FS od wynagrodzenia pracownika, gdy w danym miesiącu chorował
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w kwocie obowiązującego minimalnego (jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w (...)
str. 57
2.
W 2024 r. terminy do celów rozliczeń płatnika składek z ZUS-em bez zmian
Do końca ubiegłego roku (tu: 2023 r.) prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2024 r. zatrudniam w mojej firmie kilka osób na podstawie umowy (...)
str. 58
3.
Zwrot części kosztów z tytułu pobytu pracownika w sanatorium a składki ZUS
Jeden z naszych pracowników odbył turnus w prywatnym sanatorium. W regulaminie wynagradzania znajduje się zapis, że na wniosek pracownika, udokumentowany skierowaniem na leczenie sanatoryjne, pracodawca (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Tryb rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego przez "małego" pracodawcę pozabudżetowego
Pracodawca spoza sfery budżetowej, który na dzień 1 stycznia danego roku zatrudnia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, generalnie jest zobowiązany tworzyć (...)
str. 61
2.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła opieka i zwolnienie dla krwiodawcy
Pracownica w grudniu 2023 r. korzystała z dwóch dni opieki i jednodniowego zwolnienia na oddanie krwi (które miało miejsce w piątek). Jak należało ustalić wynagrodzenie (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Prace inwentaryzacyjne wykonywane do 15 stycznia 2024 r.
Jednostki mogły od 1 października 2023 r. prowadzić prace inwentaryzacyjne dotyczące określonych grup składników aktywów stosując inwentaryzację metodą: spisu z natury oraz potwierdzenia sald. Zakończenie (...)
str. 65
2.
Przejście od 1 stycznia 2024 r. z PKPiR na księgi rachunkowe
Z początkiem 2024 r. określone grupy podatników PIT - ze względu na wysokość osiąganych przychodów w 2023 r. - mogli zostać zobowiązani do zmiany ewidencji (...)
str. 67
2.1.
Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych?
Od 1 stycznia 2024 r. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy, obok jednostek zobowiązanych do ich prowadzenia ze względu na formę prawną, czyli bez względu na (...)
str. 67
2.2.
Czy istnieją obowiązki informacyjne o prowadzeniu ksiąg rachunkowych wobec organów podatkowych?
Rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych nie rodzi obowiązku zawiadomienia o tym fakcie urzędu skarbowego. Zgłoszenie w tym zakresie nie jest również przekazywane do KRS przez rozpoczynające (...)
str. 68
2.3.
Jak dokonać zamknięcia PKPiR?
Dotychczas prowadzona PKPiR podlega "zamknięciu" na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. (...)
str. 68
2.4.
Sporządzenie inwentarza oraz ustalenie wielkości kapitału jednostki
Inwentarz oraz jego wycena Przed otwarciem (ksiąg rachunkowych) jednostki prowadzące dotychczas PKPiR muszą przygotować tzw. inwentarz, czyli wykaz składników aktywów i pasywów potwierdzony inwentaryzacją (por. (...)
str. 69
2.5.
Kiedy należy dokonać otwarcia ksiąg rachunkowych?
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić do 15 dnia miesiąca po rozpoczęciu roku obrotowego (tu: (...)
str. 70
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
W jakim terminie należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r. w jednostce, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym? Zgodnie z art. 12 (...)
str. 72
3.2.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacji finansowych
W jaki sposób należy ujmować w księgach koszty finansowe dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych? Czy istnieje możliwość ich rozliczania w czasie za pośrednictwem konta 64? Do (...)
str. 73
3.3.
Ewidencja księgowa opłat i prowizji związanych z prowadzeniem rachunku bankowego ZFŚS
Czy potrącane przez bank opłaty i prowizje związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku ZFŚS powinny obciążać koszty działalności operacyjnej jednostki, czy pomniejszać wartość Funduszu? W myśl (...)
str. 73
3.4.
Wykorzystanie w kolejnym roku rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
W grudniu 2023 r. wypłaciliśmy pracownikom odprawy emerytalne, na które na koniec 2022 r. utworzyliśmy rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W jaki sposób (...)
str. 74
3.5.
Dane porównawcze za rok, w którym jednostka stosowała uproszczenia sprawozdawcze przewidziane dla jednostek mikro
Jednostka w 2022 r. sporządzała sprawozdanie finansowe, w tym bilans przewidziany dla jednostek mikro. Natomiast sprawozdanie za 2023 r. na skutek utraty statutu jednostki mikro (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.