Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (532) z dnia 10.05.2021
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia ze zlecenia studenta wypłaconego po ukończeniu 26. roku życia
Na okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą będącą na ostatnim roku studiów magisterskich. W umowie (...)
str. 4
2.
Zapłata zaległych składek ZUS po sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych korygujących
W 2019 r. (od 1 lipca do 30 września) w naszej firmie umowę zlecenia wykonywała osoba, która poinformowała nas, że jest równocześnie pracownikiem zatrudnionym w (...)
str. 6
3.
Opłacanie składki na FEP za pracownika wykonującego pracę szczególną
Zamierzamy zatrudnić pracownika na stanowisko kierowcy autobusu, głównie do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Przewóz będzie wykonywany busem, konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu 15 (...)
str. 8
4.
Zwolnienie płatnika z opłacania składek ZUS, w tym finansowanych przez osoby ubezpieczone
Płatnik składek, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego..., jest zwolniony z zapłaty składek ZUS za okres (...)
str. 10
5.
Do 31 maja br. rolnik - przedsiębiorca przekazuje informację o podatku z działalności
Rolnik (domownik) podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej (...)
str. 10
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wynagrodzenie z umów o pracę wykonywanych nieprzerwanie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
1) Bezpośrednio po zakończeniu umowy o pracę na okres próbny (od 1 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.) zawarliśmy z pracownikiem umowę na (...)
str. 12
2.
Wliczenie wynagrodzenia za przestój ekonomiczny do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego
1) Pracownik pełnoetatowy jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości. Na początku maja 2021 r. przez kilka dni sprawował osobistą opiekę nad chorym 4-letnim dzieckiem. W (...)
str. 13
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wysokość świadczenia chorobowego za czas izolacji pracownika 50+, w tym przypadającej na pobyt w szpitalu
Pracownik (w wieku 55 lat) zakażony wirusem SARS-CoV-2 został skierowany do odbycia obowiązkowej izolacji w warunkach domowych. Po kilku dniach jej odbywania wymagał leczenia szpitalnego. (...)
str. 15
2.
Ustalenie okresu zasiłkowego w razie nieprzerwanej niezdolności do pracy z powodu różnych schorzeń
Pracownik choruje nieprzerwanie od 16 października 2020 r., z tym że zwolnienia lekarskie do 6 kwietnia 2021 r. były wystawane przez psychiatrę, natomiast od 7 (...)
str. 17
IV.
Emerytury i renty
1.
Osoby uprawnione do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i prawa pracy po śmierci ubezpieczonego
1) Zmarły pracownik pozostawił żonę i troje dzieci w wieku 10, 19 (uczące się) i 25 lat oraz rozwiedzionych rodziców. W jaki sposób ustalić osoby (...)
str. 18
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Określenie miejsca wykonywania pracy w przypadku jej świadczenia w Polsce i w innych krajach UE
Zatrudniamy pracowników na stanowisku elektromonterów. Montaż oraz naprawy wykonują na terenie całej Polski, a zdarza się, że również na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. (...)
str. 21
2.
Czasowe powierzenie pracownikowi bardziej odpowiedzialnego stanowiska
Ze względu na pandemię byliśmy zmuszeni powierzyć pracownikowi zajmującemu do tej pory stanowisko brygadzisty, zadania kierownika działu (nieobecnego z powodu choroby). Czy można było tak (...)
str. 23
3.
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem - emerytem niezdolnym do pracy z powodu choroby
1) Zatrudniliśmy emeryta w ramach umowy na czas nieokreślony. Pracownik okazał się osobą konfliktową zarówno w kontaktach wewnętrznych, jak i z klientami. Obecnie przebywa na (...)
str. 24
4.
Wpływ na stosunki pracy przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową
Czy przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością aktywuje obowiązki wynikające z art. 23 1 K.p., w tym dotyczące informowania pracowników o przejściu zakładu (...)
str. 26
5.
Sformułowanie przyczyny wypowiedzenia w treści oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę
Pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób zamierza wypowiedzieć umowę pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, do którego stracił zaufanie. Jak prawidłowo sformułować przyczynę wypowiedzenia? Czy pracownikowi przysługuje (...)
str. 27
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Doba kierowcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
Kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę pracuje w podstawowym systemie czasu pracy. Każdego dnia pracodawca wyznacza mu zadania przewozowe do wykonania, gdyż jego praca (...)
str. 28
2.
Sposób korzystania z przerw na karmienie dziecka piersią w trakcie pracy zdalnej
Pracownica karmi dziecko piersią i korzysta z przerwy na karmienie (wcześniej kończy pracę). Na podstawie art. 3 specustawy od kwietnia br. wykonuje ona pracę w (...)
str. 30
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wysokość diety dla pracownika przebywającego w podróży służbowej trwającej niepełną dobę
Pracownicy dość często odbywają krajowe podróże służbowe, które trwają kilka dni, a czasem jedynie parę godzin. W jakiej wysokości ustalić pracownikowi dietę, gdy w podróży (...)
str. 31
2.
Rodzaje składników zaliczanych i dopełnianie podstawy odprawy ekonomicznej
Czy w podstawie wymiaru odprawy tzw. ekonomicznej, wypłacanej na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, należy uwzględnić wynagrodzenie przestojowe? Jeśli nie, to czy i jak dopełnić (...)
str. 32
3.
Wynagrodzenie uzupełniające pracownika uczelni wyższej w wynagrodzeniu urlopowym
Uczelnia publiczna wypłaca dodatek w stawce godzinowej pod nazwą "wynagrodzenie uzupełniające za pracę w projekcie" finansowany ze środków unijnych. Praca ta jest wykonywana w regularnym (...)
str. 35
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Przechowywanie niektórych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
1) Prowadzimy dla każdego pracownika osobno papierowe listy obecności. Z przepisów wynika, że dokumentację związaną ze stosunkiem pracy należy przechowywać przez okres 10 lat. Czy (...)
str. 37
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy w zatrudnieniu równoległym
W dniu 5 maja 2021 r. zatrudniliśmy pracownika, który do tego samego dnia pracował w innej firmie. Który pracodawca zaokrągla miesiąc maj przy ustalaniu wymiaru (...)
str. 39
2.
W czasie pandemii - jednostronne udzielanie tylko zaległego urlopu wypoczynkowego
1) Od ubiegłego roku z powodu pandemii skutkującej ograniczeniami w podróżowaniu pracownicy niechętnie korzystają z urlopów. W związku z tym nastąpiła kumulacja obejmująca urlopy zaległe (...)
str. 40
3.
Urlop ojcowski dla podejmującego pracę po urodzeniu się dziecka
Na początku kwietnia br. zatrudniliśmy pracownika, który wcześniej nie pracował w ramach stosunku pracy, a jedynie prowadził (prowadzi nadal) jednoosobową działalność gospodarczą. Jest on ojcem (...)
str. 41
4.
Kiedy odmowa udzielenia urlopu na żądanie jest dopuszczalna?
W firmie zdarzają się sytuacje, gdy w tym samym czasie kilku pracowników produkcyjnych wnioskuje o urlop na żądanie, co dezorganizuje pracę całego zespołu. Czy pracodawca (...)
str. 44
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Do 31 maja br. pracodawca zobowiązany do tworzenia ZFŚS przekazuje pierwszą ratę odpisu
Do końca maja każdego roku kalendarzowego pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, są zobowiązani przekazać na jego rachunek bankowy kwotę w wysokości (...)
str. 45
2.
Uprawnienia pracownicze członka zarządu spółki z o.o. powołanego na prezesa
1) Czy prezesowi zarządu pełniącemu funkcję jedynie na podstawie uchwały wspólników przysługuje urlop wypoczynkowy? Czy powinien on zostać poddany badaniom lekarskim i odbyć szkolenie w (...)
str. 46
3.
Premia uznaniowa dla zleceniobiorcy
Czy w umowie zlecenia oprócz wynagrodzenia podstawowego można zapisać możliwość przyznania premii uznaniowej? Wynagrodzenie należy się zleceniobiorcy, pod warunkiem że z umowy ani okoliczności nie (...)
str. 48
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Treść polecenia wykonania prac szczególnie niebezpiecznych
Wykonywanie niektórych prac uznawanych za szczególnie niebezpieczne wymaga pisemnego polecenia pracodawcy. Czy w przepisach jest wzór takiego dokumentu, który można byłoby wykorzystać w praktyce? Jeżeli (...)
str. 49
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Termin przekazania pierwszych wpłat przez podmioty, które w maju br. zawarły umowę o prowadzenie PPK
Przypominamy, że podmioty zatrudniające (z wyłączeniem sektora finansów publicznych), które zostały objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 r., obowiązane są do 10 maja (...)
str. 51
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Składki ZUS, gdy zleceniobiorca wykonuje dwie umowy na rzecz jednego zleceniodawcy
Od maja br. zawarliśmy ze zleceniobiorcą drugą umowę zlecenia. Dotychczas obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegał z pierwszej umowy, z której uzyskuje wynagrodzenie na poziomie minimalnej płacy. (...)
str. 53
2.
Ustalenie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
1) Pracownik wychowuje dwoje dzieci w wieku 3 miesięcy i 5 lat. Młodszym na co dzień opiekuje się matka w ramach urlopu macierzyńskiego, a starsze (...)
str. 53
3.
Częstotliwość odbierania informacji o dochodach do określenia sytuacji socjalnej pracownika
Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego finansujemy różnego rodzaju akcje pomocowe, np. przed świętami w postaci paczek dla dzieci i bonów towarowych. Czy za (...)
str. 55
4.
Wysokość nagród jubileuszowych wypłacanych w sferze pozabudżetowej
Czy pracodawca z tzw. sektora prywatnego może w regulaminie wynagradzania przyznać nagrody jubileuszowe w wysokości kwotowej, nie odnosząc ich do tabeli zaszeregowania pracownika oraz jego (...)
str. 56
5.
Miejsce przechowywania zawiadomienia o tymczasowym aresztowaniu pracownika
Pracodawca otrzymał z sądu zawiadomienie o zastosowaniu wobec pracownika tymczasowego aresztowania (na 3 m-ce). Gdzie powinien przechowywać ten dokument? W okresie tymczasowego aresztowania nieobecność pracownika (...)
str. 56
6.
Zakaz palenia na terenie zakładu pracy
W zakładzie obowiązuje zakaz palenia papierosów. Czy pracodawca jest zobligowany do utworzenia palarni? Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 (...)
str. 57
7.
Czy kandydata do pracy można obciążyć kosztami badań wstępnych?
W związku z zatrudnieniem skierowaliśmy kandydata na badania. Miały one miejsce przeddzień podpisania umowy. Osoba ta nie stawiła się jednak w pracy, a tym samym (...)
str. 57
8.
Odprawa ekonomiczna w przypadku rozwiązania umowy na czas określony
Czy pracownik nabywa prawo do odprawy ekonomicznej, jeśli wypowiedzenie jest dokonywane z przyczyn pracodawcy, lecz dotyczy umowy na czas określony, przez co przyczyna nie została (...)
str. 58
1.
Charakter i zakres świadectwa pracy
Świadectwo pracy (dalej świadectwo) jest podstawowym dokumentem potwierdzającym fakt zatrudnienia pracownika i zawierającym informacje, które mają wpływ na jego uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy oraz (...)
str. 58
2.
Sprostowanie świadectwa pracy
Na podstawie art. 97 § 2 1 K.p. pracownik może żądać sprostowania świadectwa pracy: składając wniosek do pracodawcy w ciągu 14 dni od otrzymania tego (...)
str. 61
3.
Korekta świadectwa pracy po upływie terminów
Pracownik nie ma podstawy prawnej do żądania sprostowania świadectwa pracy po upływie terminów wskazanych w art. 97 § 2 1 K.p. Nie istnieje również przepis (...)
str. 62
4.
Odpowiedzialność pracodawcy w związku z niewłaściwym wydaniem świadectwa pracy
Pracodawca, który wydał niewłaściwe świadectwo pracy (nieodpowiadające wymaganiom prawa i/lub rzeczywistości) powinien liczyć się z odpowiedzialnością w kilku sferach. Jedna z nich dotyczy pracownika, któremu (...)
str. 63
5.
Ustalanie na podstawie świadectwa pracy uprawnień pracowniczych przez kolejnego pracodawcę
Zasadniczo świadectwa pracy są podstawą dla nowego pracodawcy do ustalenia okresu dotychczasowego zatrudnienia (składowa ogólnego stażu pracy), od którego zależą określone uprawnienia pracownicze (dalej uprawnienia (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 16 maja 2021 r. rozszerzenie zakresu danych podawanych w zgłoszeniach ZUS ZUA i ZUS ZZA
Przepis art. 10 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (...)
str. 65
2.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)
str. 66
3.
Przekazanie do PFRON sprawozdań finansowych za 2020 r. do 15 października 2021 r.
Zgodnie z komunikatem PFRON z 20 kwietnia 2021 r., dostępnym na stronie internetowej www.pfron.org.pl: "(…) przedsiębiorca o wielkości innej niż mikro- lub mały-przedsiębiorca, ubiegający się (...)
str. 66
4.
Szczepienia przeciw COVID-19 w miejscach pracy
Ministerstwo Zdrowia w dniu 26 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej www.mz.gov.pl poinformowało, że: "(…) 4 maja rozpocznie się rejestracja na szczepienie w zakładach pracy. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.