Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 4 (526) z dnia 10.02.2021
Wypłata nagród rocznych
Dodatek nr 4
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4
z dnia 10.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Nagroda roczna, premia roczna, dodatkowe wynagrodzenie roczne czy dodatkowe uposażenie roczne - różne są nazwy świadczeń o charakterze rocznym (dalej świadczeń rocznych). Za tą różnorodnością (...)
str. 3
I.
PREMIE I NAGRODY ROCZNE W SEKTORZE PRYWATNYM
1.
Rozróżnienie pojęć
Podział na premie i nagrody nie ma podstaw prawnych, lecz jest wynikiem dorobku doktryny, orzecznictwa i praktyki. Mimo jego wieloletniego stosowania, wciąż budzi wątpliwości interpretacyjne. (...)
str. 3
2.
Metody klasyfikacji
O zakwalifikowaniu świadczenia jako premii lub nagrody rocznej nie decyduje użyta nazwa, lecz sposób określenia warunków jego nabycia. Tak wynika z jednolitej i konsekwentnej linii (...)
str. 5
3.
Zasady nabycia
Jedyną podstawą nabycia prawa do nagrody rocznej w sferze prywatnej jest jej przyznanie przez pracodawcę, który określa także jej wysokość. Nie ma żadnych dodatkowych reguł (...)
str. 6
4.
Reguły dotyczące wysokości i wypłaty
Z powodu braku powszechnych regulacji w zakresie premii rocznej, nie tylko zasady jej przyznawania, ale i wysokość (w tym warunki obniżania) oraz terminy wypłaty powinny (...)
str. 8
5.
Skutki odmowy przyznania i wypłaty
Premie i nagrody roczne są objęte zakazem dyskryminacji płacowej, o jakiej mowa w art. 18 3c K.p. (prawo pracowników do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę (...)
str. 10
II.
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DLA PRACOWNIKÓW SFERY BUDŻETOWEJ
1.
Zakres podmiotowy
Pracownikom sfery budżetowej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) po przepracowaniu całego lub części danego roku kalendarzowego. Grupy osób uprawnionych i pozbawionych prawa do tego (...)
str. 10
2.
Kryterium stażowe
Prawo do trzynastki i jej poziom zależy od okresu pracy pracownika w danym roku kalendarzowym (art. 2 ust. 1-2 ustawy o trzynastkach). Jeżeli przepracuje on (...)
str. 12
2.1.
Pojęcie "danego pracodawcy"
Treść art. 2 ust. 1-2 ustawy o trzynastkach wskazuje, że "dany pracodawca" oznacza jednego, konkretnego pracodawcę ze sfery budżetowej. Trzeba jednak pamiętać, że może nastąpić (...)
str. 12
2.2.
Pojęcie "okresu przepracowanego"
Interpretacje sądowe i urzędowe "okresów przepracowanych", o których mowa w art. 2 ustawy o trzynastkach, są jednoznaczne i niezmienne od lat. Przesądzają, że są to (...)
str. 13
2.3.
Wyjątki od minimum stażowego
Pracownikowi przysługuje prawo do trzynastki, mimo nieprzepracowania 6 miesięcy u danego pracodawcy, jeśli znajduje się w jednej z sytuacji zamieszczonych na liście wyjątków (art. 2 (...)
str. 15
3.1.
Klasyfikacja składników do podstawy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne to 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Zgodnie z art. 4 (...)
str. 16
3.2.
Pomniejszenie podstawy trzynastki o wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy
Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy (dalej nieobecność w pracy), gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do (...)
str. 18
3.3.
Końcowe działania
Wszystkie składniki zakwalifikowane do podstawy trzeba dodać. Od uzyskanej wartości należy odjąć wynagrodzenie za okresy nieświadczenia pracy, wyłączone ze stażu uprawniającego do trzynastki. Otrzymany wynik (...)
str. 20
4.
Termin wypłaty
Trzynastka musi być wypłacona nie później niż w ciągu pierwszych miesięcy roku następującego po roku, za który przysługuje. Dniem granicznym jest więc 31 marca kolejnego (...)
str. 21
III.
NAGRODY ROCZNE DLA OSÓB OBJĘTYCH USTAWĄ KOMINOWĄ
1.
Charakter nagrody
Osoby objęte ustawą kominową, którym może zostać przyznana nagroda roczna, to kierownicy i ich zastępcy, członkowie organów zarządzających oraz główni księgowi podmiotów ze sfery publicznej, (...)
str. 22
2.
Warunki i tryb przyznania nagrody
W celu uzyskania nagrody rocznej osoby uprawnione muszą spełnić łącznie warunki, wskazane w art. 10 ust. 1 i ust. 1b ustawy kominowej, tj.: osiągnąć odpowiednie (...)
str. 22
3.
Górny limit nagrody
Ustawa kominowa wskazuje maksymalny poziom nagród rocznych. Wynosi on trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego danej osoby uprawnionej w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody (dalej przeciętnego wynagrodzenia). (...)
str. 27
IV.
WYNAGRODZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB OBJĘTYCH USTAWĄ KOMINOWĄ W SPÓŁKACH
1.
Zakres podmiotowy
Ustawa kominowa w spółkach przewiduje zmienną część wynagrodzenia, tj. wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy. Przysługuje ono członkom organu zarządzającego, czyli: członkom zarządu spółki kapitałowej, członkom (...)
str. 27
2.
Przesłanki uzyskania
Wynagrodzenie uzupełniające jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, które powinny odpowiadać rodzajowi prowadzonej przez spółkę działalności (z uwzględnieniem misji publicznej lub zadania o charakterze (...)
str. 28
3.
Maksymalna wysokość
Wynagrodzenie uzupełniające nie może przekroczyć 50% sumy części stałej wynagrodzenia (wynagrodzenia podstawowego) członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym (zwykle pokrywa się z rokiem kalendarzowym). (...)
str. 29
4.
Termin wypłaty
Termin wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego nie jest wprost wskazany w przepisach ustawy kominowej w spółkach. Musi jednak przypadać po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i z działalności spółki (...)
str. 31
V.
ŚWIADCZENIA ROCZNE DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
1.
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Żołnierzom zawodowym przysługuje dodatkowe uposażenie roczne (dalej uposażenie roczne) na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ustawy z dnia 11 września (...)
str. 31
2.
Nagroda roczna dla funkcjonariuszy Policji
Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym należy się nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego (wyjątek: uposażenie za okres zawieszenia w czynnościach służbowych (...)
str. 33
3.
Nagroda roczna w innych formacjach
Do nagrody rocznej w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który przysługuje, są uprawnieni funkcjonariusze: Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.