Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (573) Z DNIA 01.02.2023
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 13 (535) z dnia 01.07.2021
Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Dodatek nr 13
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13
z dnia 01.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Zasadniczo dla ustalenia znaczenia poszczególnych przesłanek przepisu prawa stosuje się wykładnię językową. Niestety nie zawsze pozwala ona ustalić czy dana norma ma zastosowanie w konkretnej (...)
str. 3
I.
NAWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY
Stosunek pracy zawierany jest pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. (...)
str. 3
1.
Zawarcie umowy o pracę - wymogi formalne
Umowę o pracę zawiera się na piśmie, przy czym ustawodawca sankcjonuje brak zachowania formy pisemnej, wskazując, że jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z (...)
str. 3
2.
Możliwość zawierania umów zlecenia
Dla zakwalifikowania stosunku prawnego jako umowy o pracę decydujące znaczenie ma uzgodniony przez strony sposób jej wykonania. O stosunku pracowniczym będzie można mówić, gdy zajdą (...)
str. 4
II.
ZAWIERANIE UMÓW NA CZAS OKREŚLONY
Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między (...)
str. 6
III.
WAŻNE ELEMENTY TREŚCI UMOWY O PRACĘ
O tym, jakie elementy umowy o pracę są ważne stanowi art. 22 K.p. oraz art. 29 K.p. Obie normy powtarzają jako wspólne rodzaj pracy, miejsce (...)
str. 7
1.
Miejsce pracy
Wśród ważnych elementów, które powinna regulować umowa o pracę znajduje się miejsce jej wykonywania (art. 29 § 1 pkt 2 K.p.). Jego prawidłowe wskazanie jest (...)
str. 8
2.
Godziwe wynagrodzenie
Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez (...)
str. 10
IV.
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
Przepis art. 30 § 1 K.p. stanowi, że umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu (...)
str. 11
1.
Porozumienie stron
Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 K.p. umowa o pracę może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, a zatem za zgodną ich wolą. Zasadniczo (...)
str. 12
2.
Przyczyny wypowiadania umów o pracę
Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 K.p. umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy (...)
str. 14
2.1.
Wymagania co do przyczyn wypowiedzenia umowy
Znajomość przyczyny wypowiedzenia pozwala pracownikowi podjąć decyzję co do odwołania się do sądu, dlatego pracodawca musi ją podać najpóźniej w dacie złożenia wypowiedzenia. Postępowanie dowodowe (...)
str. 14
2.2.
Przykładowe przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Zasadniczo z orzecznictwa sądów wynika, że wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę jest zwyczajnym sposobem na rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę, zatem przyczyna rozwiązania umowy (...)
str. 16
3.
Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
Przepisy prawa pracy zawierają katalog sytuacji, których zaistnienie czasowo wyklucza możliwość wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Należą do nich między innymi: usprawiedliwiona nieobecność w pracy (...)
str. 19
3.1.
Zakaz wypowiadania z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy
W myśl art. 41 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w (...)
str. 19
3.2.
Wypowiadanie umów pracownikom w wieku przedemerytalnym
Przepis art. 39 K.p. stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, (...)
str. 21
3.3.
Wypowiadanie umów w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego
Zgodnie z art. 177 § 1 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego (...)
str. 22
V.
ROZWIĄZANIE UMOWY BEZ WYPOWIEDZENIA
Umowę o pracę można rozwiązać przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarka). Jak wynika z art. 30 § 1 pkt 3 (...)
str. 23
1.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w (...)
str. 24
1.1.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - zasady ogólne
Wybrane orzeczenia W pojęciu "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" mieszczą się trzy elementy. Są to: bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego), naruszenie albo zagrożenie (...)
str. 24
1.2.
Termin na złożenie oświadczenia
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie (...)
str. 25
1.3.
Charakter naruszeń skutkujących natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę
Nie wszystkie naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków będą stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Konieczne jest, aby zostały one uznane za (...)
str. 26
1.4.
Przykładowe przyczyny rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
Wybrane orzeczenia Odmowa wykonania polecenia stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. (...)
str. 28
1.5.
Okres wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia zostały wymienione w art. 34 K.p. dla umów na okres próbny, a dla pozostałych stosunków w art. 36 K.p. W tym drugim przypadku (...)
str. 29
1.6.
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
Wybrane orzeczenia Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie jest kategorią jednolitą. Może ono wynikać z przepisu prawa, jak w przypadku odwołania z zachowaniem okresu wypowiedzenia (...)
str. 30
2.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli: zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie (...)
str. 31
VI.
WYMOGI FORMALNE DLA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWIĄZANIA UMOWY
Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Gdy oświadczenie składa pracodawca, powinien także wskazać przyczynę (...)
str. 34
VII.
ROZWIĄZANIE UMOWY W TRYBIE ART. 53 K.P.
W myśl art. 53 K.p., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: dłużej niż 3 miesiące (...)
str. 35
VIII.
TERMIN ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI
Zasadniczo w zakresie składania oświadczeń woli w stosunkach wynikających z prawa pracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, których stosowanie jest dopuszczalne na podstawie art. 300 (...)
str. 37
IX.
URLOP WYPOCZYNKOWY NA KONIEC ZATRUDNIENIA
Wybrane orzeczenia Przepis art. 167 1 K.p. daje pracodawcy swobodę udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia poza ustalonym wcześniej planem urlopów (wcześniejszym uzgodnieniem z (...)
str. 38
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.