Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 7 (529) z dnia 01.04.2021
Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Dodatek nr 7
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7
z dnia 01.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
1.
INFORMACJE OGÓLNE
Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z dnia 13 października (...)
str. 3
2.
PROCEDURA WYSTĄPIENIA O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ
Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika (...)
str. 4
3.
WYBRANE INTERPRETACJE INDYWIDUALNE ZUS
3.1.
Rekompensata z tytułu rozwiązania stosunku pracy
W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie uwzględnia się wypłaconej pracownikowi kwoty rekompensaty w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (por. interpretacja (...)
str. 5
3.2.
Nagrody jubileuszowe wypłacane w okresie przejściowym po zmianie zakładowego układu zbiorowego pracy
Możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy wartości nagród jubileuszowych (gratyfikacji) wypłaconych w okresie przejściowym po zmianie zakładowego układu (...)
str. 6
3.3.
Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie współfinansowane przez pracodawcę
Nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne różnicy w wartości składki z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie i (...)
str. 7
3.4.
Doładowanie indywidualnych kart magnetycznych na posiłki wydawane z tzw. automatów vendingowych
Nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartości doładowania indywidualnej karty magnetycznej, która podlega realizacji w tzw. automatach vendingowych na (...)
str. 8
3.5.
Składka na dobrowolne świadczenia opieki medycznej w całości finansowana przez pracodawcę za okres urlopu ojcowskiego
Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne składki dobrowolnego świadczenia opieki medycznej w całości finansowanej przez pracodawcę za okres przebywania pracownika na urlopie ojcowskim (...)
str. 10
3.6.
Rekompensata wypłacana pracownikom w związku ze zmniejszeniem wynikającej z ZUZP odprawy emerytalnej do wysokości kodeksowej
Z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie korzysta wartość rekompensat wypłacanych pracownikom odchodzącym na emeryturę w związku z obniżeniem wysokości odpraw emerytalnych (...)
str. 11
3.7.
Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
Odszkodowanie wypłacane pracownikom w czasie trwania stosunku pracy z tytułu zakazu konkurencji nie korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS, o którym mowa w § 2 (...)
str. 13
3.8.
Ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracownika będącego osobą niepełnosprawną wózka inwalidzkiego do wykonywania pracy
Nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracownika będącego osobą niepełnosprawną wózka inwalidzkiego, w tym wózka (...)
str. 13
3.9.
Zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy
W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie uwzględnia się zwrotu kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących (...)
str. 15
3.10.
Dodatek funkcyjny wypłacany w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego
Brak możliwości wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwot dodatku funkcyjnego wypłacanego pracownikowi w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku (...)
str. 16
3.11.
Bonus wypłacany pracownikom likwidowanego działu
Brak możliwości wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne bonusu wypłacanego pracownikom likwidowanego działu (por. interpretacja indywidualna ZUS z 23 kwietnia 2020 r., znak (...)
str. 17
3.12.
Dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo delegowanym do pracy w innej miejscowości
Możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości dodatku za rozłąkę wypłacanego pracownikom czasowo delegowanym do pracy w innej miejscowości (por. interpretacja indywidualna (...)
str. 19
3.13.
Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie wyroku sądu tytułem naprawienia szkody
Kwota odszkodowania wypłaconego pracownikowi na podstawie wyroku sądu, zasądzonego tytułem naprawienia szkody wynikającej w przeszłości ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (...)
str. 20
3.14.
Świadczenia w postaci imprez dla pracowników w ramach działalności socjalnej
Nie można wyłączyć na podstawie rozporządzenia składkowego z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne świadczenia, które nie stanowi przychodu ze stosunku pracy (por. interpretacja indywidualna (...)
str. 21
3.15.
Jednorazowa rekompensata z tytułu utraty prawa do nagrody jubileuszowej
Jednorazowa rekompensata wypłacana z tytułu utraty prawa do najbliższej nagrody jubileuszowej nie korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bowiem (...)
str. 22
3.16.
Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody sądowej w związku z żądaniami pracownika o uznanie wypowiedzenia za pracę za  bezskuteczne, względnie przywrócenia do pracy i rezygnację z tego żądania
W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uwzględnia się kwotę odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej w związku z żądaniami pracownika o uznanie wypowiedzenia za (...)
str. 24
3.17.
Benefit w postaci prywatnej opieki medycznej opłacanej przez pracodawcę, w tym w okresie urlopu bezpłatnego
Finansowanie pracownikom benefitu w postaci prywatnej opieki medycznej w trakcie urlopu bezpłatnego powoduje powstanie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wartości tego świadczenia (por. (...)
str. 25
3.18.
Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi lokalu mieszkalnego
Świadczenie polegające na nieodpłatnym udostępnieniu pracownikowi lokalu mieszkalnego stanowi świadczenie w naturze i nie podlega zwolnieniu z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne; przy ustalaniu (...)
str. 27
3.19.
Nieodpłatne nabywanie przez pracowników pochodnych instrumentów finansowych
Nie można uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne korzyści z tytułu nieodpłatnego nabycia przez pracowników pochodnego instrumentu finansowego, bowiem należności (...)
str. 29
3.20.
Karty przedpłacone służące do zakupu produktów żywnościowych
Nie można wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionych przez pracodawcę kart przedpłaconych służących nabywaniu przez pracowników produktów żywnościowych celem przyrządzenia posiłków (...)
str. 30
3.21.
Rekompensata wypłacona przez pracodawcę z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy o świadczenie usług zarządczych z inną spółką
Kwota wypłacona przez pracodawcę pracownikowi tytułem rekompensaty w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządczych ze spółką zagraniczną, stanowiąca przychód w rozumieniu przepisów (...)
str. 32
3.22.
Dodatkowa odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i dodatek do odprawy
Nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dodatkowej odprawy pieniężnej wypłaconej pracownikom likwidowanego zakładu pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, natomiast (...)
str. 33
3.23.
Nagroda jubileuszowa w formie rzeczowej wypłacana co 5 lat
Możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości nagrody jubileuszowej w formie rzeczowej wypłacanej co 5 (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.