Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
 Powrót
Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Pomocnik Kadrowego
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11
z dnia 1.06.2021
ON-LINE - przeglądaj
OFF-LINE - zapisz
X
Uwaga! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
Gofin News
Aplikacja GOFIN NEWS - pobierz
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
X
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM I ROZWIĄZYWANIEM UMÓW ORAZ UPRAWNIENIAMI PRACOWNIKÓW
str. 2
1.
Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 K.p. powinna być (...)
str. 2
2.
Omówienie wykroczeń objętych odpowiedzialnością pracodawcy
str. 2
2.1.
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że o rodzaju zawartej umowy rozstrzyga zgodna wola stron (por. m.in. wyroki z 23 września 1998 r., sygn. akt II (...)
str. 2
2.2.
W obowiązującym stanie prawnym istnieją limity zawierania umów na czas określony, zgodnie z którymi łączny okres zatrudnienia na podstawie tego rodzaju umów, zawieranych między tymi (...)
str. 3
2.3.
Związanie się jakąkolwiek umową wymaga złożenia zgodnego oświadczenia woli co najmniej dwóch osób (dwóch stron). Przepis może wymagać, aby doszło do tego na piśmie i (...)
str. 4
2.4.
W przepisach prawa pracy nie został zamieszczony katalog dopuszczalnych przyczyn wypowiadania umów o pracę. Te należy zatem wywodzić z orzecznictwa. Warto jednak podkreślić, że zdaniem (...)
str. 5
2.5.
Kodeks pracy zawiera zamknięty katalog kar porządkowych (art. 108 § 1 i 2 K.p.). Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, (...)
str. 6
2.6.
Pracodawca ma obowiązek: tak zorganizować pracę, aby jej czas nie przekroczył 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (...)
str. 6
2.7.
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem zostały wymienione w Dziale ósmym Kodeksu pracy. Wśród nich można wymienić: ochronę kobiet w ciąży i karmiących dziecko (...)
str. 6
2.8.
O regułach zatrudniania pracowników młodocianych stanowi Dział dziewiąty Kodeksu pracy. Młodocianym w rozumieniu przepisów prawa pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła (...)
str. 7
2.9.
Obowiązek oraz zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej wynikają z art. 94 pkt 9a K.p. oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia (...)
str. 7
2.10.
Reguły wypłaty wynagrodzenia zostały określone przez ustawodawcę w art. 85 K.p. Należy ich dokonywać co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry (...)
str. 8
2.11.
Zasadniczo pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w takiej wysokości, na jaką się z pracownikiem umówił, przy czym w trakcie zatrudnienia może ono ulegać zmianie. Niewywiązywanie (...)
str. 8
2.12.
Kodeks pracy zawiera zamknięty katalog potrąceń niewymagających zgody pracownika, jakich może dokonywać pracodawca z wynagrodzenia. Są to: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na (...)
str. 8
2.13.
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 K.p.). Urlopy powinny być udzielane zgodnie (...)
str. 9
2.14.
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika jest zależny od jego stażu pracy i wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 (...)
str. 9
2.15.
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie (...)
str. 10
2.16.
Jeżeli pracodawca narusza prawa pracownika, ten może ich dochodzić przed sądem pracy, który jest władny rozstrzygać o wszelkich roszczeniach wynikających z Kodeksu pracy, ale również (...)
str. 10
II.
Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie umowy zawartej z pracownikiem: wobec którego toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz (...)
str. 11
III.
Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, (...)
str. 12
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.