Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (573) Z DNIA 01.02.2023
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 6 (528) z dnia 10.03.2021
Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Dodatek nr 6
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6
z dnia 10.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Wstęp
Czas pracy jest jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu kadr i płac, choć główne przepisy regulujące tę tematykę w zasadzie nie zmieniły się od (...)
str. 3
1.1.
Ustalenie limitu godzin ponadwymiarowych, przekroczenie którego uprawnia do dodatków
Zatrudnienie pracownika na część etatu powoduje, że poza klasycznymi nadgodzinami może pojawić się praca ponadwymiarowa. Tak kwalifikuje się wszystkie godziny pracy wykraczające poza określoną w (...)
str. 3
1.2.
Konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
Nieokreślenie umownego limitu rodzi pytanie, czy niepełnoetatowiec w ogóle nabywa prawo do dodatków za pracę w godzinach ponadwymiarowych? Negatywnej odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd (...)
str. 4
2.1.
Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika lub przedstawienie stosownego orzeczenia przez osobę pozostającą w stosunku pracy z pracodawcą wpływa na zasady planowania i rozliczania czasu pracy podwładnego. Obowiązek (...)
str. 6
2.2.
Wynagrodzenie niepełnosprawnego objętego obniżonymi normami
Stosowanie niższych norm czasu pracy, tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo nie może spowodować obniżenia wysokości wynagrodzenia ustalonego w stałej miesięcznej wysokości, (...)
str. 7
2.3.
Kwalifikowanie przerwy między okresami niepełnosprawności
Co do zasady uprawnienia wynikające z zaliczenia pracownika do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługują podwładnemu od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, gdyż rodzi (...)
str. 8
2.4.
Czas pracy niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze
Poważne wątpliwości budzą przypadki, w których orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przedstawi pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wszystko za sprawą stanowiska (...)
str. 9
2.5.
Czas pracy niepełnosprawnego zatrudnionego na stanowisku kierowniczym
Pewne wątpliwości mogą dotyczyć pracowników niepełnosprawnych zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierujących wyodrębnioną jednostką organizacyjną pracodawcy. Z jednej strony orzeczony stopień niepełnosprawności skutkuje (...)
str. 10
3.1.
Zaliczanie przejazdów do czasu pracy
Pracownicy mobilni to specyficzna grupa zatrudnionych, gdyż w celu realizacji swoich obowiązków służbowych muszą oni permanentnie się przemieszczać. Odbywanie wielokrotnych podróży w ramach miejsca pracy (...)
str. 12
3.2.
Kwalifikacja przejazdów komunikacją zbiorową
Dodatkowa wątpliwość pojawia się w przypadku, gdy pracownik mobilny odbywa tego typu podróże komunikacją zbiorową lub z innych względów nie wykonuje w trakcie podróży czynności (...)
str. 13
3.3.
Pracownicy mobilni a ruchome miejsce pracy
Inną grupą pracowników, w przypadku której klasyczne miejsce pracy obejmujące punkt w znaczeniu geograficznym nie odpowiada charakterowi wykonywanych obowiązków są pracownicy przedsiębiorstw budowlanych. W odróżnieniu (...)
str. 14
4.
Pojęcie dnia wolnego od pracy
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie podwładnym wymaganej liczby dni wolnych od pracy. Niezależnie od systemu czasu pracy oraz przyjętych rozkładów pracodawca musi bowiem zagwarantować pracownikom w (...)
str. 15
5.
Zmiana harmonogramu czasu pracy
Indywidualne rozkłady czasu pracy zwane potocznie grafikami doczekały się odrębnej regulacji na łamach Kodeksu pracy dopiero od 23 sierpnia 2013 r. Wtedy art. 129 K.p. (...)
str. 17
6.
Dyżury pracownicze
Z czasem pracy powiązane są bardzo ściśle dyżury pracownicze, które są uregulowane w różny sposób w zależności od grupy zawodowej, gdyż poza kodeksowym dyżurem odrębne (...)
str. 19
6.1.
Dyżur "pod telefonem"
Kodeks pracy dzieli dyżury pracownicze, czyli okresy pozostawania w gotowości do wykonywania umówionej pracy przypadające poza normalnymi godzinami jej świadczenia, na pełnione w miejscu pracy (...)
str. 19
6.2.
Dyżur medyczny a nominalny czas pracy
Dyżur medyczny to szczególny rodzaj aktywności, występujący w podmiotach leczniczych udzielających całodobowych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych. Do pełnienia dyżuru medycznego może być zobowiązany pracownik takiego (...)
str. 21
6.3.
Dyżur kierowców
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412 ze zm.) wyróżnia dwa rodzaje dyżuru. Pierwszy (...)
str. 27
7.
Wpływ instytucji doby pracowniczej na rozliczanie czasu pracy
W polskim porządku prawnym wyróżniamy dwa rodzaje nadgodzin - dobowe, wynikające z wykonywania pracy ponad 8-godzinną normę lub zaplanowany w rozkładzie przedłużony wymiar czasu pracy (...)
str. 31
8.
Odpracowanie wyjścia prywatnego
Kwestia wyjść prywatnych budziła w przeszłości poważne kontrowersje, z uwagi na stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 7 grudnia 2010 r. w sprawie powstania godzin nadliczbowych (...)
str. 36
9.
Rozróżnienie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych
Prawo pracy rozróżnia dwa typy nadgodzin: dobowe i średniotygodniowe (art. 151 1 § 1 i § 2 K.p.). Pierwsze z nich są łatwiejsze do stwierdzenia (...)
str. 37
10.
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Finansowa rekompensata nadgodzin składa się z dwóch elementów: normalnego wynagrodzenia i dodatku. Ustawodawca zdecydował się na określenie podstawy obliczania dodatku stanowiąc, że jest nią wynagrodzenie (...)
str. 38
10.1.
Pojęcie i sposób obliczania normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
W uzasadnieniu wyroku z 22 czerwca 2011 r. (sygn. akt II PK 3/11, OSNP 2012/15-16/191) Sąd Najwyższy uznał, że normalne wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach (...)
str. 39
10.2.
Podstawa obliczania dodatków
Problemy z obliczaniem dodatków za nadgodziny wynikają z tego, że wcześniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego inaczej rozumiało wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika. W wyroku z (...)
str. 40
10.3.
Dzielnik do obliczania dodatków za nadgodziny i pracę w nocy
Obliczanie dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych pozornie nie przysparza większych problemów. Ustawodawca jednoznacznie precyzuje, że podstawą ich naliczania jest wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania (...)
str. 42
11.
Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy a dochodzenie roszczeń z tytułu pracy nadliczbowej
Celem prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników jest prawidłowe ustalenie należnego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. W efekcie brak takiej dokumentacji lub uzasadnione wątpliwości (...)
str. 45
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.