Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 21 (573) z dnia 10.11.2022
Grupy VAT - uproszczenie rozliczeń podmiotów powiązanych
Dodatek nr 16
do Poradnika VAT nr 21
z dnia 10.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WSTĘP
Generalnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. (...)
str. 3
II.
WARUNKI UTWORZENIA GRUPY VAT
1.
Jakie podmioty mogą tworzyć grupę VAT?
Ustawodawca nie ograniczył możliwości utworzenia grupy dla określonych form organizacyjnych. Członkiem grupy VAT może więc zostać każdy podatnik po spełnieniu określonych wymogów. Warto dodać, że (...)
str. 4
2.
Warunek dotyczący siedziby
Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy o VAT grupę VAT będą mogli utworzyć podatnicy: posiadający siedzibę na terytorium kraju lub nieposiadający siedziby na terytorium (...)
str. 4
3.
Rodzaje powiązań umożliwiających przystąpienie do grupy VAT
Warunkiem utworzenia grupy VAT będzie istnienie pomiędzy członkami grupy VAT powiązań: finansowych, ekonomicznych, organizacyjnych.
str. 5
3.1.
Powiązania finansowe
Podatników będzie się uważać za powiązanych finansowo , jeżeli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT będzie posiadać: bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale (...)
str. 5
3.2.
Powiązania ekonomiczne
Podatników będzie się uważać za powiązanych ekonomicznie, jeżeli: przedmiot głównej działalności członków grupy VAT będzie miał taki sam charakter lub rodzaje działalności prowadzonej przez członków (...)
str. 6
3.3.
Powiązania organizacyjne
Podatników będzie się uważać za powiązanych organizacyjnie , jeżeli: prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, będą znajdować się pod wspólnym kierownictwem, lub będą organizować swoje (...)
str. 8
3.4.
Ciągłość spełniania warunku powiązań
Jak podkreślono w objaśnieniach podatkowych: "(...) Należy mieć na względzie, że grupa VAT jest specjalnym rodzajem podatnika, który powstaje w oparciu o wyjątkowe podstawy obwarowane (...)
str. 10
4.
Elementy umowy o utworzeniu grupy VAT
W przypadku spełnienia wymagań przez poszczególne podmioty kolejnym krokiem jest zawarcie umowy o utworzeniu grupy VAT. W tym celu podmioty wchodzące w jej skład będą (...)
str. 11
III.
REJESTRACJA GRUPY VAT
1.
Podmiot reprezentujący grupę VAT
W myśl art. 15a ust. 11 ustawy o VAT podmiotem reprezentującym grupę VAT w zakresie praw i obowiązków tej grupy będzie przedstawiciel grupy VAT. Jak (...)
str. 12
2.
Dokumenty niezbędne do rejestracji
W celu rejestracji przedstawiciel grupy VAT będzie zobowiązany do złożenia: zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R, umowy o utworzeniu grupy VAT. Wzór formularza VAT-R został określony (...)
str. 13
3.
Nadanie statusu podatnika VAT czynnego
Zgodnie z art. 96 ust. 4 naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w (...)
str. 14
IV.
SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI
1.
Czynności dokonywane wewnątrz grupy
W myśl art. 8c ust. 1 ustawy o VAT obowiązującego od 1 stycznia 2023 r. dostawy towarów i świadczenia usług dokonane przez członka grupy VAT (...)
str. 14
1.1.
Ewidencja prowadzona od 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.
Na podstawie art. 77a ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 15
1.2.
Ewidencja prowadzona od 1 lipca 2023 r.
Z kolei na podstawie art. 109 ust. 11g ustawy o VAT od dnia 1 lipca 2023 r. członkowie grupy VAT, będą obowiązani prowadzić w postaci (...)
str. 15
2.
Dokumentowanie transakcji przez grupy VAT
2.1.
Ogólne zasady wystawiania faktur
Grupa VAT będzie zobowiązana do wystawiania faktur dla podatników zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi fakturowania określonymi w przepisach art. 106a-106q ustawy o VAT. Obecnie podatnicy (...)
str. 15
2.2.
Krajowy System e-Faktur
» Faktury ustrukturyzowane - zasady korzystania z systemu KSeF System KSeF służy m.in. do wystawiania, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych, dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania (...)
str. 16
2.3.
Stosowanie kas fiskalnych
Grupa VAT traktowana jest jak nowy podatnik, w związku z czym będzie obowiązana do stosowania zasad ogólnych dotyczących kas rejestrujących. Jeżeli więc będzie dokonywać sprzedaży (...)
str. 19
3.
Składanie pliku JPK_VAT z deklaracją
Rozliczając podatek VAT za okresy miesięczne bądź kwartalne wszyscy podatnicy VAT zobowiązani są do składania w formie elektronicznej pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację podatkową, jak (...)
str. 19
V.
ROZLICZENIA W GRUPIE VAT
Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa i obowiązki jej poszczególnych członków. W objaśnieniach podatkowych wymieniono przykładowe prawa członków grupy VAT, które (...)
str. 20
1.
Ogólne zasady odliczania VAT
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)
str. 21
2.
Proporcjonalne odliczanie VAT
Zdarza się, że podatnik dokonując zakupów związanych z mieszaną działalnością firmy nie ma możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego, związanego z określonymi czynnościami. W takiej sytuacji (...)
str. 21
3.
Korekta roczna dokonywana przez grupę VAT
Podatnicy na początku odliczają VAT od zakupów związanych z działalnością mieszaną na podstawie wstępnego wskaźnika proporcji na dany rok. Po zakończeniu roku mają obowiązek obliczyć (...)
str. 25
4.
Termin odliczenia VAT
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje - co do zasady - w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do (...)
str. 25
VI.
PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW MIĘDZY RACHUNKAMI VAT W RAMACH GRUPY VAT
1.
Zasady stosowania MPP
Do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą jeżeli łącznie spełnione (...)
str. 27
2.
Przekazanie środków na rachunek VAT
Rachunek VAT oprócz zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie VAT przy użyciu komunikatu przelewu, z tytułu transakcji objętej MPP może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi m.in. (...)
str. 28
3.
Uwolnienie środków z rachunku VAT
Środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik może wykorzystać m.in. na zapłatę: kwoty odpowiadającej VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów, podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego i (...)
str. 29
VII.
TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE
1.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły dla grup VAT (...)
str. 29
2.
Import usług
Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w objaśnieniach podatkowych do importu usług przez grupę VAT należy stosować zasady ogólne. W przypadku importu usług przez podmiot należący do (...)
str. 30
3.
Procedury OSS (One Stop Shop)
Jeśli podmiot wchodzący w skład grupy VAT będzie dokonywał transakcji, które mogą być rozliczane z wykorzystaniem szczególnej procedury unijnej One Stop Shop, to do procedury (...)
str. 31
4.
Eksport towarów
Ustawodawca w przepisach ustawy o VAT nie zawarł szczególnych regulacji dotyczących eksportu towarów przez grupę VAT. Dostawę towarów dokonaną przez członka grupy VAT na rzecz (...)
str. 32
5.
Import towarów
» Import na zasadach ogólnych Podatnikami z tytułu importu towarów są co do zasady podmioty, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła lub podmioty uprawnione do (...)
str. 33
6.
Rozliczenie transakcji dokonanych przed przystąpieniem do grupy
Analogicznie jak w przypadku transakcji krajowych, grupa VAT po jej utworzeniu ma obowiązek rozliczenia VAT z tytułu niektórych transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) dokonanych przez podmioty (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.