Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (566) z dnia 20.07.2022
Poradnik VAT
nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Obniżone stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa do 31 października 2022 r.
W dniu 7 lipca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (na dzień oddania do druku niniejszego (...)
str. 4
II.
Odroczenie obowiązku integracji kasy z terminalem - wyjaśnienia MF
W ramach zmian przewidzianych w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r. miał wejść w życie przepis dotyczący zapewnienia przez przedsiębiorców integracji kasy z terminalem (...)
str. 5
III.
Zwrot różnicy podatku wynikający ze scentralizowanej deklaracji VAT - wyjaśnienia MF
Centralizację rozliczeń w zakresie podatku VAT wprowadziła ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Zwrot towaru a termin rozliczenia faktury korygującej przez sprzedawcę
W marcu 2022 r. spółka dokonała sprzedaży towarów, co potwierdza faktura wystawiona w tym miesiącu (faktura wystawiona poza KSeF). Podatek należny z tytułu ww. sprzedaży (...)
str. 7
2.
Faktura korygująca błędne dane nabywcy w JPK_VAT z deklaracją
W czerwcu 2022 r. firma "Alfa" wystawiła fakturę potwierdzającą świadczenie usługi. W lipcu br., po złożeniu rozliczenia JPK_V7M za czerwiec br. okazało się, że na (...)
str. 8
3.
Brak obowiązku wystawiania faktur korygujących przez komornika
Podczas licytacji komorniczej dokonano sprzedaży pojazdu należącego do dłużnika. W wyniku dokonanej sprzedaży wystawiono fakturę, która została przekazana nabywcy. W toku dalszych czynności ustalono jednak, (...)
str. 9
1.
Usługa najmu lokalu mieszkalnego niepodlegająca zwolnieniu z VAT
» Lokal mieszkalny wynajmowany z przeznaczeniem na biuro firmy Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wynajmuję firmie Alfa sp. z o.o. lokal mieszkalny z przeznaczeniem na biuro. (...)
str. 11
2.
Wynajem lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym
Jestem czynnym podatnikiem VAT i na podstawie jednej umowy wynajmuję osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lokal mieszkalny z miejscem postojowym. Czy wynajem taki podlega zwolnieniu (...)
str. 12
3.
Ustalenie prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego
Spółka (czynny podatnik VAT) wynajmuje mieszkanie będące jej własnością. Zgodnie z umową spółka z tytułu najmu co miesiąc wystawia faktury (do 25 dnia każdego kolejnego (...)
str. 13
1.
Konieczność opodatkowania VAT świadczeń barterowych
Umowa barterowa należy do tzw. umów nienazwanych. Jednakże zbliżona jest ona do umowy zamiany uregulowanej w art. 603-604 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (...)
str. 14
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego
Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Z kolei usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane (...)
str. 15
3.
Zasady dokumentowania transakcji barterowych
Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 ustawy o VAT, (...)
str. 16
1.
Czy czynności wykonywane w ramach działalności e-sportowej podlegają opodatkowaniu VAT?
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ustawy o VAT (m.in. odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług) wykonywane przez podatnika, czyli wykonującego (...)
str. 17
2.
Kiedy usługi odpłatnej organizacji zajęć sportowych podlegają zwolnieniu z VAT?
Przepisy ustawy o VAT zawierają regulacje dotyczące zwolnienia od tego podatku dla niektórych rodzajów aktywności fizycznej. Na podstawie bowiem art. 43 ust. 1 pkt 32 (...)
str. 18
3.
Usługi sportowe świadczone na terenie obiektu sportowego opodatkowane 8% stawką VAT
W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych obniżoną stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 55 wskazano PKWiU 93.11.10.0 "Usługi (...)
str. 20
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Skrócona nazwa sprzedawcy na fakturze
Czy spółka z o.o. na wystawianych przez siebie fakturach może podawać skróconą nazwę firmy? W myśl art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, (...)
str. 21
2.
Towary wykazywane w spisie z natury
Z końcem lipca 2022 r. planuję zlikwidować firmę. Mam na wyposażeniu meble, komputery, ale także inne mniej wartościowe towary. Czy wszystkie te towary muszę ująć (...)
str. 21
3.
Faktury oznaczone wyrazami "metoda kasowa"
Otrzymałem fakturę oznaczoną wyrazami "metoda kasowa". Czy oznacza to, że jej wystawca jest małym podatnikiem rozliczającym VAT metodą kasową? Poza podstawowymi elementami faktury, jakie określone (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania - nowelizacja przepisów
Od 1 czerwca 2020 r. ewidencjonowanie sprzedaży przez niektóre podmioty może być prowadzone przy zastosowaniu kas wirtualnych (czyli kas mających postać oprogramowania). Kasy te stanowią (...)
str. 23
X.
Czynności podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania w kasie
Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na (...)
str. 25
1.
Świadczenie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych
Czy świadcząc usługi w zakresie konsultacji psychologicznych i prowadzenia psychoterapii dla osób prywatnych muszę od początku posiadać kasę fiskalną, czy dopiero po przekroczeniu wartości sprzedaży? (...)
str. 26
2.
Usługi przewozu osób
W okresie wakacyjnym będę świadczył usługi w zakresie przewozu turystów po miejscowościach nadmorskich wolnobieżnym pojazdem elektrycznym (nie jest to taksówka, pojazd nie posiada taksometru). Czy (...)
str. 28
3.
Sprzedaż papierosów elektronicznych a obowiązek stosowania kasy
Czy sprzedając papierosy elektroniczne mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie ze względu na limit wartości sprzedaży, czy też muszę zainstalować kasę fiskalną (...)
str. 29
XI.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Zapłata na rachunek bankowy przy sprzedaży usług budowlanych
Jako firma budowlana mamy wykonać dla osoby fizycznej fundamenty domku jednorodzinnego. Płatność za tę usługę nastąpi przelewem. Czy w takiej sytuacji sprzedaż taką musimy zaewidencjonować (...)
str. 30
2.
Kasa fiskalna w szkole językowej
Prowadzę szkołę języków obcych. Czy usługi nauczania języków obcych (za które zapłata następuje przelewem i gotówką i każdorazowo wystawiane są faktury) powinny być ewidencjonowane w (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Warunki uznania dostawy za WDT
Zgodnie z art. 13 ustawy o VAT, przez opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w (...)
str. 32
2.
Opóźnienie w wywozie towarów do innego państwa UE
Problem z właściwym opodatkowaniem WDT może wystąpić w sytuacji, gdy wywóz towarów do innego państwa członkowskiego będzie miał miejsce dopiero po upływie dłuższego czasu, np. (...)
str. 33
3.
Dostawa towarów wywożonych do magazynu w Polsce dla unijnego nabywcy
Z kolei sytuacja, w której polski dostawca sprzedaje swoje towary unijnemu przedsiębiorcy a ich wywóz dokonywany jest do magazynu tego nabywcy położonego na terytorium naszego (...)
str. 34
1.
Preferencyjna stawka VAT w eksporcie
Zasadniczo w eksporcie stosuje się stawkę 0%, pod warunkiem jednak, że podatnik posiada przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokument (...)
str. 34
2.
Zaliczki uiszczane na poczet eksportu
Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod (...)
str. 37
3.
Specyfika realizacji dostaw
Przepisy ustawy o VAT nie precyzują pojęcia "specyfiki realizacji dostaw". Wprowadzenie przez ustawodawcę tego pojęcia oznacza, że nie można uznać, że każda zaliczka na poczet (...)
str. 38
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Jak skorygować WNT jeśli dokonano zwrotu towarów?
W styczniu zakupiłem urządzenie z Niemiec w ramach WNT. Dokonałem rozliczenia tej transakcji w deklaracji za styczeń 2022 r. W marcu 2022 r. zwróciłem urządzenie (...)
str. 38
2.
Transakcje dotyczące wyeksportowanych wcześniej towarów
Dokonaliśmy eksportu towarów do USA. Po pewnym czasie nabywca zdecydował się zwrócić te towary. Za naszą zgodą towary nie zostały odesłane do Polski, lecz pozostały (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Czy wyżywienie nauczycieli w szkołach podlega opodatkowaniu VAT?
W praktyce gminy za pośrednictwem jednostek oświatowych, np. publicznych szkół podstawowych czy przedszkoli świadczą nie tylko usługi wyżywienia dla uczniów, ale również dla nauczycieli. Zgodnie (...)
str. 44
1.
Kiedy gmina występuje jako podatnik VAT?
W świetle ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel (...)
str. 44
2.
Czynności związane z realizacją zadań w zakresie edukacji publicznej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 (...)
str. 44
3.
Opodatkowanie wydawania posiłków na rzecz nauczycieli - zmiana stanowiska
W interpretacjach indywidualnych m.in. z dnia 19 stycznia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.541.2017.11.RG , z dnia 9 lutego 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.579.2018.12.MJ , z dnia 1 (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Jak rozliczać VAT przy leasingu kapitałowym i operacyjnym?
Umowa leasingu należy do umów cywilnoprawnych, zdefiniowanych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360). (...)
str. 48
1.
Leasing kapitałowy jako opodatkowana dostawa towarów
Wydanie towaru leasingobiorcy na podstawie umowy leasingu kapitałowego (finansowego) - na gruncie przepisów ustawy o VAT uznawane jest za dostawę towaru. W myśl bowiem art. (...)
str. 48
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy leasingu operacyjnym
W świetle przepisów ustawy o VAT leasing operacyjny jest usługą. Obowiązek podatkowy przy usłudze leasingu operacyjnego powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 (...)
str. 49
3.
Prawo do odliczenia VAT naliczonego przez leasingobiorcę
W zakresie realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę zastosowanie znajdują ogólne zasady określone w art. 86 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 (...)
str. 50
4.
Rozliczanie VAT w przypadku leasingu samochodów
Kwestie dotyczące zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi użytkowanymi na podstawie umowy leasingu (najmu, dzierżawy) uregulowane zostały (...)
str. 51
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Samofakturowanie - ogólne zasady wystawiania faktur
Wykonywane przez podatników czynności opodatkowane podatkiem VAT muszą być w odpowiedni sposób udokumentowane. Podstawowym dokumentem wystawianym przez podatników VAT jest faktura. Co do zasady podmiotami, (...)
str. 52
2.
Zawarcie umowy w sprawie wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy
Warunkiem korzystania z procedury samofakturowania jest zawarcie przez strony transakcji stosownej umowy w tej sprawie, z której powinna wynikać określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez (...)
str. 52
3.
Dokumentowanie sprzedaży w ramach samofakturowania
W zakresie elementów, jakie powinny zawierać faktury wystawiane przez nabywców towarów i usług należy stosować ogólne zasady określone w art. 106e ustawy o VAT. Warto (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Zwolnienia wyrobów akcyzowych z oznaczania znakami akcyzy
W myśl art. 114 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. Znaczna jednak ilość (...)
str. 55
1.
Obowiązek oznaczenia podatkowymi znakami akcyzy wyrobów akcyzowych
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury (...)
str. 55
2.
Wyroby akcyzowe zwolnione z oznaczania znakami akcyzy
Jak wynika z art. 118 ustawy, z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są: 1) całkowicie niezdatne do użytku; 2) wyprowadzane ze (...)
str. 56
3.
Zwolnienie z obowiązku oznaczania wyrobów przeznaczonych do sprzedaży w sklepach wolnocłowych
W art. 118 ustawy określono przypadki zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. I tak, na mocy pkt 3 tego przepisu, z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (...)
str. 57
4.
Zwrot podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych sprzedawanych podróżnym
Jak stanowi § 15 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Odliczenie VAT od wydatków poniesionych w trakcie zawieszenia działalności
Spółka z o.o. w kwietniu 2022 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy, który jest wykorzystywany wyłącznie do celów (...)
str. 59
2.
Stosowanie oznaczeń TP dla transakcji między spółką komunalną a członkami rady nadzorczej
Jesteśmy spółką komunalną (sp. z o.o.) ze 100% udziałem gminy. Czy spółka jest zobowiązana do oznaczania symbolem TP faktur ewidencjonowanych w pliku JPK_V7M dotyczących dostaw (...)
str. 60
3.
Nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego wspólnikowi spółki jawnej
Spółka jawna jest czynnym podatnikiem VAT. Wspólnicy tej spółki wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego (stanowiący środek trwały w firmie) jednemu ze wspólników (na (...)
str. 62
4.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu mediów
W czerwcu br. otrzymaliśmy fakturę za odprowadzanie ścieków (data wystawienia - czerwiec 2022 r., data sprzedaży - maj 2022 r.). Następnie również w czerwcu 2022 (...)
str. 63
5.
Prawo do odliczenia VAT po przegranej sprawie sądowej
W kwietniu 2018 r. spółka otrzymała od firmy "Alfa" fakturę dotyczącą nabycia usług pośrednictwa. Odesłała ją bez księgowania z pismem informującym o zakwestionowaniu zasadności jej (...)
str. 64
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Rozporządzenia w sprawie VAT
» W Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca 2022 r., pod poz. 1252, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 66
2.
Rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2022 r., pod poz. 1357, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.