Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (560) z dnia 20.04.2022
Poradnik VAT
nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zgoda Komisji Europejskiej na obowiązkową e-fakturę w Polsce - komunikat MF
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w (...)
str. 4
II.
Nowy wzór VAT-R od 1 lipca 2022 r. - projekt rozporządzenia
Od 1 stycznia 2022 r. w wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonanej ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 6
III.
Upływa termin dokonania rocznej korekty przez podatników rozliczających VAT kwartalnie
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż opodatkowaną oraz zwolnioną (tzw. sprzedaż mieszaną) i niemający możliwości jednoznacznie przypisać dokonanych zakupów do poszczególnych rodzajów działalności dokonuje odliczenia podatku naliczonego w (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Nieodpłatna dostawa towarów dla obywateli z Ukrainy - skutki w VAT
Z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, wielu obywateli tego kraju przebywa na terytorium Polski. W związku z tym część przedsiębiorców (w tym (...)
str. 8
1.
Ogólne zasady opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w (...)
str. 8
2.
Darowizna towarów spożywczych zwolniona z VAT
Zgodnie z przepisami ustawy o VAT zwolniona z VAT jest nieodpłatna dostawa towarów (o której mowa w ww. art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy (...)
str. 9
3.
Kiedy nieodpłatna dostawa towarów opodatkowana jest 0% stawką VAT?
Z dniem 5 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, (...)
str. 9
4.
Prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupionych towarów
Prawo do odliczenia VAT przysługuje czynnemu podatnikowi VAT w takim zakresie, w jakim nabywane towary i usługi służą działalności opodatkowanej VAT. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza (...)
str. 11
1.
Ogólne przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT
Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w (...)
str. 11
2.
Przyczyny wykreślenia podatnika z rejestru VAT
» Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu Podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest - zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT (...)
str. 12
3.
Odmowa rejestracji i wykreślenie grupy VAT - nowe regulacje od 1 lipca 2022 r.
» Odmowa rejestracji grupy VAT O 1 lipca 2022 r. w myśl dodanego do art. 96 ust. 4d ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego nie (...)
str. 15
1.
Oznaczenie faktury wyrazami "kopia" a prawo do odliczenia VAT
Otrzymałem od sprzedawcy fakturę zawierającą oznaczenie "kopia". Czy mogę z niej odliczyć VAT? Faktura stanowi podstawowy dokument umożliwiający rozliczanie podatku VAT. Sprzedawca za pomocą faktury (...)
str. 16
2.
Czy można obniżyć podatek należny o VAT naliczony ze skanu faktury?
Czy mogę odliczyć podatek VAT ze skanu faktury wystawionej ręcznie i przesłanej pocztą elektroniczną? Z podstawowej zasady regulującej prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartej w (...)
str. 17
3.
Sprzedaż udokumentowana dwiema fakturami
Zdarza się, że podatnik otrzymuje dwa egzemplarze tej samej faktury (dokumentującej tę samą sprzedaż), jedną w formie elektronicznej (w formacie PDF przesłanej mailem w dacie (...)
str. 18
VII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Termin złożenia VAT-26
W jakim terminie powinienem złożyć VAT-26 przy użytkowaniu samochodu na podstawie leasingu operacyjnego? [pytanie nr 1396530] Komentarz 1 Nie ma znaczenia czy samochód jest w (...)
str. 20
2.
Korekta części ewidencyjnej JPK_VAT a obowiązek złożenia czynnego żalu
Czy przesyłając w kwietniu 2022 r. korektę części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za lipiec 2021 r. muszę złożyć tzw. czynny żal? [pytanie nr 1396380] Komentarz 1 (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Paragony zawierające NIP nabywcy
W świetle obowiązujących przepisów wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie (...)
str. 22
2.
Faktura uproszczona - regulacje prawne
Wzory faktur dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl Faktury określane jako faktury "uproszczone" to dokumenty wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 (...)
str. 23
3.
Ujmowanie sprzedaży paragonowej w JPK_VAT z deklaracją
Z § 10 ust. 1 pkt 7 lit. b) oraz pkt 8 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją wynika, iż ewidencja pozwalająca na prawidłowe rozliczenie (...)
str. 23
4.
Wystawianie faktur do paragonów z NIP nabywcy
Prowadzimy restaurację, w której klienci często proszą o wystawienie faktur do paragonów z NIP (również do kwot 450 zł). W takich sytuacjach wystawiamy faktury a (...)
str. 24
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Wynajęcie kasy on-line
Dokonuję sprzedaży towarów m.in. na rzecz osób prywatnych. Zamierzam dobrowolnie (nie przekroczyłem limitu 20.000 zł.) rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą wynajętej w tym celu kasy (...)
str. 25
2.
Określenie limitu uprawniającego do zwolnienia z ewidencjonowania
Jestem architektem. Świadczę usługi na rzecz osób prywatnych, za które zapłatę otrzymuję gotówką oraz przelewem na moje konto bankowe. Czy sprzedaż, za którą należność dokonywana (...)
str. 26
3.
Zaprzestanie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
W prowadzonej działalności gospodarczej od kilku lat posiadamy kasę z elektronicznym zapisem kopii. Jednakże od ponad roku nie dokonujemy sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Czy (...)
str. 27
4.
Zwolnienie przedmiotowe z obowiązku stosowania kasy
Czy świadcząc usługi wywozu nieczystości płynnych beczkowozem mogę korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie? Czy sprzedaż taką mogę udokumentować fakturą? Z art. 111 (...)
str. 29
5.
Stosowanie kasy rejestrującej przy wysyłkowej sprzedaży towarów
Prowadzę sklep z odzieżą, w którym sprzedaż ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Dodatkowo prowadzę sprzedaż tych towarów wysyłkowo (przez internet). Czy taką sprzedaż również muszę ewidencjonować (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Pojęcia związane z transakcjami realizowanymi przez interfejsy elektroniczne
Znacząca część sprzedaży towarów do konsumentów w UE, zarówno w ramach obrotu pomiędzy państwami członkowskimi, jak i w odniesieniu do towarów sprowadzanych do Unii z (...)
str. 31
2.
Sposób opodatkowania dostawy
Przechodząc do sposobu opodatkowania dostawy dokonywanej za pośrednictwem interfejsów elektronicznych, należy wyjaśnić, że dla celów VAT dochodzi do fikcyjnego podzielenia jednej dostawy towarów - tzw. (...)
str. 33
1.
Dostawa towarów i usług opodatkowana stawką VAT 0%
Wśród przepisów, które regulują prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT dla dostaw niektórych towarów i usług, znajdują się takie które wymieniają świadczenia podlegające opodatkowaniu stawką (...)
str. 37
2.
Przewoźnicy lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym
Zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 ze zm.), (...)
str. 37
3.
Lista przewoźników lotniczych ogłoszona przez Prezesa ULC
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 83 ust. 1c ustawy o VAT, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, (...)
str. 38
4.
Świadczenia realizowane na rzecz zagranicznych przewoźników
Obniżona stawka VAT przysługuje również podatnikom, którzy dokonują dostawy lub świadczą usługi dla przewoźników lotniczych, którzy nie mają swojej siedziby w Polsce. Stosownie do art. (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Status podatnika w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez małżonków - wyrok TSUE
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, (...)
str. 41
F.
VAT OD PODSTAW
XIII.
Terminy zwrotu na rachunek bankowy oraz rachunek VAT
Podatnik rozliczający podatek VAT miesięcznie lub kwartalnie, u którego w JPK_VAT z deklaracją za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym sam decyduje (...)
str. 44
1.
Podstawowy termin zwrotu na rachunek bankowy podatnika
Podstawowym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy jest termin 60-dniowy liczony od dnia złożenia rozliczenia z wykazaną kwotą tej nadwyżki (...)
str. 44
2.
Brak czynności opodatkowanych - zwrot w późniejszym terminie
Podstawowy termin zwrotu nie dotyczy sytuacji, w której w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju oraz czynności wymienionych (...)
str. 45
3.
Prawo do otrzymania zwrotu VAT w przyspieszonym terminie
» Zwrot na rachunek bankowy W myśl art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa (...)
str. 45
4.
Termin zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych
Zgodnie z art. 87 ust. 6d ustawy o VAT urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2, (...)
str. 46
5.
Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a termin zwrotu
Podatnicy wystawiający e-fakturę z wykorzystaniem KSeF mogą wystąpić o zwrot w terminie 40 dni po spełnieniu warunków określonych w art. 87 ust. 5b ustawy o (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIV.
Pro forma - dokument wystawiany w celach informacyjnych
W art. 2 pkt 31 ustawy o VAT określono, iż fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i (...)
str. 49
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży i zużycia wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy
Jesteśmy pośredniczącym podmiotem węglowym, który sprzedaje corocznie poniżej 30 mln kg wyrobów węglowych, głównie rolnikom do ogrzewania gospodarstw domowych. Czy w tym przypadku jesteśmy zobowiązani (...)
str. 51
1.
Sprzedaż wyrobów węglowych przez pośredniczące podmioty węglowe
Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu (...)
str. 51
2.
Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych
Jak stanowi art. 138i ust. 1 ustawy, ewidencję wyrobów węglowych prowadzą: 1) pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; (...)
str. 52
2.1.
Forma papierowa lub elektroniczna ewidencji do końca 2022 roku
Zgodnie z art. 138p ustawy, ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138l i art. 138o, prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej. (...)
str. 53
2.2.
Sposób prowadzenia ewidencji dla wyrobów węglowych
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów (...)
str. 53
2.3.
Przechowywanie ewidencji i dokumentów do celów kontroli
Na podstawie art. 138q ust. 1 ustawy, ewidencje o których mowa m.in. w art. 138i, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Prawo do odliczenia VAT z tytułu wydatków na remont wydzierżawianej nieruchomości
Miejski ośrodek sportu i rekreacji sp. z o.o. jako czynny podatnik VAT wydzierżawia od urzędu miasta halę sportową. Zgodnie z umową może dokonywać drobnych jej (...)
str. 55
2.
Sprzedaż prywatnego pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej
Jako czynny podatnik VAT wykorzystuję na potrzeby prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej swój prywatny samochód (na podstawie umowy użyczenia). Przy zakupie pojazdu nie odliczano podatku VAT (...)
str. 57
3.
Czy dofinansowanie z Tarczy antykryzysowej podlega opodatkowaniu VAT?
Czy wsparcie finansowe przyznane na podstawie art.15zzzzl 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (...)
str. 58
4.
Usługi w zakresie bhp a zwolnienie podmiotowe z VAT
Świadczę usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Czy mogę korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT? Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (...)
str. 60
5.
Który z małżonków zobowiązany jest do opodatkowania dostawy gruntów stanowiących majątek wspólny?
W 2020 r. przedsiębiorca w ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej i zarejestrowany jako czynny podatnik VAT zakupił niezabudowane grunty. Z uwagi na wspólność majątkową w (...)
str. 61
6.
Faktura za media - rozliczenie podatku na przestrzeni zmiany stawki VAT
W grudniu 2021 r. otrzymaliśmy faktury z tytułu prognozy zużycia gazu w styczniu 2022 r. ze stawką 23%. Podatek VAT odliczyliśmy w grudniu. Następnie w (...)
str. 63
7.
Darowizna artykułów rzeczowych i środków pieniężnych
Spółka jako czynny podatnik VAT utworzyła wewnątrz firmy grupę wolontariacką wspierającą różne akcje charytatywne, m.in. przekazuje nieodpłatnie artykuły rzeczowe typu zabawki, ubrania czy sprzęt AGD (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 kwietnia 2022 r., pod poz. 724, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
2.
Zmiany w zakresie podatku akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2022 r., pod poz. 713 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.