Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (567) z dnia 10.08.2022
Poradnik VAT
nr 15 (567) z dnia 10.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Grupy VAT - projekt objaśnień podatkowych
W dniu 13 lipca 2022 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl pojawił się projekt objaśnień podatkowych dotyczących grup VAT. Mają one na celu wyjaśnienie (...)
str. 4
II.
Produkty lecznicze finansowane ze zbiórek publicznych rozpoczętych w trakcie stanu epidemii bez podatku VAT - komunikat MF
W dniu 13 lipca br. zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, (...)
str. 5
III.
Wiążące informacje stawkowe dotyczące wyrobów medycznych -komunikat KIS
W dniu 8 lipca 2022 r. na stronie internetowej https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wiazaca-informacja-stawkowa-wis opublikowano komunikat KIS w sprawie wygaśnięcia wiążących informacji stawkowych wydanych dla towarów będących wyrobami medycznymi. (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Dostawa prywatnej działki budowlanej wraz z rozpoczętą budową domu
Zdarza się, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej dokonują zakupu działki budowlanej i rozpoczynają budowę domu. Z uwagi na trudną sytuację finansową dochodzi do sprzedaży (...)
str. 7
2.
Kiedy dostawa działek budowlanych podlega zwolnieniu z VAT?
Co do zasady dostawa niezabudowanych działek budowlanych podlega opodatkowaniu stawką podstawową - 23%. Zastosowanie zwolnienia od podatku możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle (...)
str. 8
3.
Faktura bez NIP nabywcy a prawo do odliczenia podatku VAT
Czy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu działek budowlanych, pomimo wystawienia faktury na niego jako (...)
str. 9
1.
Zwrot VAT w terminie 15 dni w świetle ustawy o VAT
Podatnik rozliczający podatek VAT miesięcznie lub kwartalnie, u którego w JPK_VAT z deklaracją za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym sam decyduje (...)
str. 11
2.
Podatnik bezgotówkowy - wyjaśnienie MF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/vat/podatnikbezgotowkowy/ zamieszczono informacje dotyczące możliwości otrzymania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym (tj. 15 dni) przez tzw. podatników bezgotówkowych. MF podkreśliło, (...)
str. 12
3.
Pytania i odpowiedzi MF dotyczące zwrotu VAT w terminie 15 dni
"(...) Podatnik przez 3 kolejne miesiące poprzedzające okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot, powinien posiadać rachunek w STIR. Czy jeżeli w tym okresie (...)
str. 13
VI.
Zmiana przeznaczenia nieruchomości a korekta podatku naliczonego
W praktyce bardzo często dochodzi do zmiany przeznaczenia wykorzystywanych przez podatnika w działalności gospodarczej nieruchomości. Występują bowiem sytuacje, w których podatnik nabywa nieruchomość do czynności (...)
str. 14
1.
Obowiązkowa korekta VAT przy zmianie przeznaczenia nieruchomości
Jak wynika z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT podatnik VAT ma obowiązek skorygowania VAT naliczonego w sytuacji, gdy miał prawo do odliczenia VAT (...)
str. 14
2.
Sprzedaż nieruchomości w okresie korekty
Podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku przy sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest do korekty VAT, jeśli odliczał podatek naliczony od jej zakupu. Z chwilą bowiem wydania (...)
str. 16
VII.
Blokada rachunku bankowego podatnika VAT
W jakich okolicznościach oraz na jaki okres administracja skarbowa może zablokować rachunek bankowy spółki z o.o. (czynnego podatnika VAT)?
str. 17
1.
Przesłanki i termin blokady rachunku - uregulowania ustawowe
Na podstawie art. 119zv § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) Szef (...)
str. 17
2.
Uczestnictwo w wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych - orzecznictwo sądowe
NSA w wyroku z dnia 26 listopada 2021 r., sygn. akt I FSK 2009/21 zwrócił uwagę, że: "(...) z treści 119zv § 1 Ordynacji podatkowej (...)
str. 18
VIII.
Handel złomem w pytaniach Czytelników
1.
Zwolnienie podmiotowe przy rozpoczęciu handlu złomem
W sierpniu 2022 r. rozpocznę działalność gospodarczą polegającą na handlu złomem. Czy mogę korzystać ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty? Podatnicy, u (...)
str. 19
2.
Odpłatne przekazanie pojazdu na złom a MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej wykorzystywałem do czynności opodatkowanych samochód, który zamierzam sprzedać firmie na złom. Czy w takiej sytuacji będę musiał (...)
str. 20
3.
Stosowanie kodów GTU przy dostawie złomu
Czynny podatnik VAT zajmuje się sprzedażą złomu. Czy takie transakcje podlegają w pliku JPK_V7M oznaczeniu GTU_05? Czy oznaczenie powinno być również umieszczane na wystawianych fakturach? (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Limit sprzedaży przy zawieszeniu działalności gospodarczej
Od 1 maja br. prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wynajmu rowerów i gokartów na rzecz osób prywatnych. Ze względu na niską wartość sprzedaży korzystam ze (...)
str. 22
2.
Otrzymywane zaliczki na poczet przyszłych usług
Od listopada 2021 r. prowadzę działalność gospodarczą. Na poczet przyszłego wykonania usług otrzymuję zaliczki od osób prywatnych. Czy należy wliczać je do limitu uprawniającego do (...)
str. 24
3.
Czy do ustalenia limitu należy sumować sprzedaż netto czy brutto?
Czy limit wartości sprzedaży w wysokości 20.000 zł, którego przekroczenie zobowiązuje do stosowania kasy przez czynnego podatnika VAT należy liczyć netto czy brutto? Ustalając wartość (...)
str. 24
1.
Forma zapłaty czesnego w szkole prywatnej
Prowadzimy szkołę prywatną, w której stosujemy kasę fiskalną. Wpłaty czesnego dokonywane są na rachunek bankowy szkoły lub gotówką do kasy. Czy taką czynność powinniśmy ewidencjonować (...)
str. 25
2.
Kasa fiskalna w żłobku
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność w zakresie opieki dziennej dzieci do lat 3 w żłobkach. Opłaty z tytułu pobytu dzieci w żłobku są dokonywane wyłącznie (...)
str. 26
3.
Sprzedaż podręczników przez szkołę języków obcych
Szkoła języków obcych poza swoją podstawową działalnością edukacyjną prowadzi również sprzedaż podręczników. Otrzymywane wpłaty za naukę języków obcych są znacznie wyższe niż kwoty uzyskane ze (...)
str. 26
4.
Nieodpłatne przekazanie towaru przez szkołę muzyczną
Szkoła muzyczna korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej. W ramach promocji szkoły podczas "dni otwartych" osobom prywatnym przekazywane są płyty DVD (...)
str. 28
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Sposób opodatkowania transakcji łańcuchowych
W ustawie o VAT uregulowano przypadek tzw. transakcji łańcuchowych, kiedy towar jest sprzedawany kolejno przez kilka podmiotów, ale w rzeczywistości przemieszczany jest on tylko od (...)
str. 29
2.
Sankcje wynikające z błędnego przyporządkowania transportu
Warto przyjrzeć się stanowisku prezentowanemu przez organy podatkowe, które w dość restrykcyjny sposób podchodzą do opodatkowania dostaw, dla których podatnicy dokonali błędnego przyporządkowania transportu a (...)
str. 30
3.
Korzystne dla podatników rozstrzygnięcie TSUE
Wątpliwości, co do zasadności zastosowania podwójnego opodatkowania nabrał NSA, który postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. akt I FSK 1785/17, skierował do TSUE (...)
str. 31
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Rozliczenie zaliczki po zmianie państwa przeznaczenia zamówionych towarów
Firma ze Szwecji zamówiła maszynę, która miała nie opuszczać terytorium naszego kraju. Na poczet zakupu zagraniczny kontrahent wpłacił zaliczkę, którą opodatkowaliśmy stawką VAT w wysokości (...)
str. 32
2.
Nabycie towarów od zagranicznego dostawcy na terytorium kraju
Zakupiliśmy towary od firmy ze Szwajcarii. Towary zostały dostarczone z Gdańska do Warszawy. Dostawca na fakturze umieścił swój niemiecki numer identyfikacji podatkowej. Czy powinniśmy uznać, (...)
str. 34
3.
Opłaty za udział w zagranicznej konferencji naukowej
Nasza firma dokonała zakupu usług wstępu na kongres naukowy organizowany we Włoszech, w którym uczestniczyli nasi pracownicy. Czy możemy uznać, że jest to import usług (...)
str. 36
4.
Wynajem i zakup urządzenia od zagranicznego podatnika
Wynajęliśmy urządzenie od czeskiego kontrahenta. Maszyna została przemieszczona do Polski w styczniu br. Faktury otrzymywane od czeskiej firmy rozliczaliśmy jako import usług. W lipcu br. (...)
str. 38
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Uwiarygodnienie dokonania transakcji przy nabyciu usług niematerialnych
Czy czynny podatnik VAT w przypadku nabycia usług o charakterze niematerialnym poza posiadaniem samej faktury powinien również zadbać o inne dodatkowe dowody materialne, aby uwiarygodnić (...)
str. 40
2.
Stosowanie oznaczeń w JPK_VAT przy świadczeniu usług niematerialnych
Czy wszystkie usługi niematerialne podlegają oznaczeniu symbolem GTU_12 w JPK_VAT z deklaracją? Czy faktury potwierdzające usługi niematerialne świadczone na rzecz podmiotów zagranicznych również powinny być (...)
str. 42
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Opodatkowanie sprzedaży towarów w procedurze marży
W art. 120 ustawy o VAT określone zostały zasady stosowania szczególnej procedury w zakresie opodatkowania dostawy towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki i antyków. Istotą (...)
str. 44
2.
Towary używane rozliczane w systemie VAT marża
Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w (...)
str. 45
3.
Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
W myśl art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT: 1) przez dzieła sztuki rozumie się: a) obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki (...)
str. 45
4.
Dokumentowanie transakcji rozliczanych w procedurze marży
Podatnik, który stosuje opodatkowanie w systemie marży musi pamiętać o specjalnym oznaczeniu faktur dokumentujących tego rodzaju transakcje. Faktura w takim przypadku powinna zawierać określenie: "procedura (...)
str. 47
5.
Wykazanie sprzedaży opodatkowanej marżą w JPK_VAT z deklaracją
Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
Od 22 lipca 2022 r. w wyniku nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w (...)
str. 49
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Akcyza od samochodów używanych przez pracowników z Czech zatrudnionych w polskim oddziale firmy
Jesteśmy polskim oddziałem zagranicznej spółki akcyjnej z Czech. W celu prowadzenia działalności w Polsce oddział sam zatrudnia pracowników w Polsce (pracownicy z Polski) oraz dodatkowo (...)
str. 53
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Kwoty podatku wykazane na fakturze a wpisy do części ewidencyjnej JPK_VAT
Z uwagi na dużą liczbę faktur zakupu (zawierających kilkanaście pozycji) zdarza się, że przy ich wprowadzaniu do rejestru zakupu VAT wystąpi błąd ("+" lub "-" (...)
str. 57
2.
Czy zaliczki na poczet zużycia mediów powodują powstanie obowiązku podatkowego w VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymuję od przedsiębiorców (czynnych podatników VAT) zaliczki na poczet zużycia mediów (np. wody i energii elektrycznej). Czy czynność taka powoduje powstanie (...)
str. 58
3.
Podstawa prawna zwolnienia na fakturze
Prowadzę szkołę nauki jazdy. Nie złożyłem zgłoszenia rejestracyjnego. Jaką podstawę prawną zwolnienia z VAT powinienem podać na fakturze sprzedaży? Na mocy art. 113 ust. 1 (...)
str. 59
4.
Księgowa upoważniona do wystawiania faktur
Czynny zarejestrowany w Polsce podatnik VAT świadczy usługi budowlane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Czy księgowa z biura rachunkowego może wystawiać faktury (...)
str. 60
5.
Stawka VAT na dostawę pelletu ze słomy zbóż
Jestem producentem pelletu ze słomy zbóż, który przeznaczony jest do sprzedaży m.in. jako produkt opałowy. Jaką stawkę VAT należy zastosować przy jego dostawie? W załączniku (...)
str. 61
6.
Obowiązek przesyłania JPK_VAT z deklaracją
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję transakcji wewnątrzwspólnotowych i składam informacje podsumowujące VAT-UE. Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT. Czy w takiej sytuacji mam obowiązek (...)
str. 62
7.
Ustalenie kursu waluty obcej przy korektach in plus
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą czynny podatnik VAT wystawia dla kontrahentów krajowych faktury w walucie EUR stosując zasady ich przeliczania określone w art. 31a (...)
str. 63
8.
Zasady otwierania rachunku VAT przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
W sierpniu 2022 r. planuję rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług ogólnobudowlanych. Czy mam obowiązek złożyć w banku wniosek o otwarcie rachunku VAT? Jak (...)
str. 64
9.
Nieodpłatne przekazanie pojazdu do działalności gospodarczej małżonka
Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej prowadzą odrębne działalności gospodarcze i są czynnymi podatnikami VAT. Małżonka przekazała firmie męża samochód, przy zakupie którego odliczyła VAT. Czy (...)
str. 65
10.
Przywrócenie do rejestru czynnych podatników VAT
Podatnik rozliczający VAT miesięcznie nie złożył pliku JPK_VAT z deklaracją za marzec, kwiecień i maj 2022 r. Nie odpowiadał na telefoniczne i pisemne wezwania organu (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
» W Dzienniku Ustaw z dnia 14 lipca 2022 r., pod poz. 1488, opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla (...)
str. 67
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lipca 2022 r., pod poz. 1496, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.