Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (563) z dnia 10.06.2022
Poradnik VAT
nr 11 (563) z dnia 10.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Przedsiębiorcy (podatnicy VAT), którzy zdecydowali się na udostępnienie miejsc noclegowych uchodźcom z Ukrainy otrzymują zwrot kosztów ich wyżywienia i zakwaterowania. Na podstawie bowiem art. 13 (...)
str. 4
II.
Integracja terminala płatniczego z kasami on-line dopiero od 2025 r. - proponowane zmiany
Z dniem 1 lipca 2022 r. mocą ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)
str. 6
III.
Grupy VAT od 1 stycznia 2023 r. - proponowane zmiany
Z dniem 1 lipca 2022 r. mocą ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)
str. 6
IV.
Odwołany stan epidemii a rozliczanie VAT
Od dnia 16 maja 2022 r. został odwołany w Polsce stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z (...)
str. 7
V.
Wersja produkcyjna Aplikacji Podatnika KSeF dostępna na stronie MF
Od 1 stycznia 2022 r. obok obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem (...)
str. 10
B.
OBRÓT KRAJOWY
VI.
Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej - skutki w VAT
Przedsiębiorcy z różnych powodów decydują się na wycofanie nieruchomości z majątku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (stanowiący środek trwały w firmie). Czynność ta rodzi określone (...)
str. 11
1.
Wycofanie nieruchomości jako czynność opodatkowana VAT
Co do zasady opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju (przy czym dla celów VAT towarami są także nieruchomości stanowiące środki trwałe). (...)
str. 11
2.
Określenie podstawy opodatkowania i właściwej stawki VAT
Jeżeli wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej (stanowiącej wcześniej środek trwały w firmie) jest czynnością opodatkowaną VAT, to należy ją opodatkować stosując właściwą stawkę VAT (lub (...)
str. 12
3.
Obowiązek korekty odliczonego podatku VAT
Wycofanie z działalności gospodarczej nieruchomości może powodować obowiązek skorygowania odliczonego VAT (tzw. korekty in minus ). Korekta dokonywana jest bowiem, jeżeli czynność ta korzysta ze (...)
str. 13
1.
Obowiązek składania JPK_VAT z deklaracją
Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mam obowiązek przesyłania JPK_V7M? W prowadzonej działalności zdarza się, że podatnicy podejmują decyzję o czasowym jej zawieszeniu. Zawieszenie to (...)
str. 14
2.
Korekta ulgi na złe długi podczas zawieszenia działalności
W dniu 1 listopada 2021 r. zawiesiłem działalność na dwa lata (24 miesiące). Okazało się jednak, że w JPK_V7M za kwiecień 2022 r. mam obowiązek (...)
str. 15
3.
Prawo do odliczenia VAT
Zawiesiłem działalność gospodarczą z dniem 1 listopada 2021 r. na okres 8 miesięcy. W okresie zawieszenia otrzymuję jednak faktury z tytułu umowy leasingu samochodu osobowego (...)
str. 16
4.
Zaprzestanie sprzedaży opodatkowanej
W marcu 2021 r. podatnik zawiesił działalność gospodarczą na okres 14 miesięcy. Czy przepis ustawy o VAT dotyczący obowiązku sporządzenia spisu z natury, w przypadku (...)
str. 17
1.
Rozliczenie nadwyżki wyprodukowanej energii
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Energię elektryczną, która wyprodukowała w ramach instalacji fotowoltaicznej i nie zużyła na potrzeby własne (tj. nadwyżkę) musi odsprzedać po ustalonej (...)
str. 17
2.
Korekta zwiększająca podstawę opodatkowania i zmniejszająca kwotę podatku należnego
W styczniu 2022 r. firma wystawiła fakturę za energię elektryczną zużytą w styczniu 2022 r. i rozliczyła ją w JPK_V7M za styczeń 2022 r. W (...)
str. 19
IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Odliczenie VAT z faktury VAT RR
Czy VAT z faktury VAT RR można odliczyć tylko w miesiącu zapłaty czy również w rozliczeniu za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych? Zryczałtowany zwrot (...)
str. 21
2.
Wartość faktury a obowiązkowy MPP
Czy obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie do faktur dokumentujących sprzedaż towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na rzecz (...)
str. 21
3.
Odliczenie VAT przez małego podatnika
Jestem małym podatnikiem rozliczającym VAT metodą kasową. Na potrzeby działalności gospodarczej (usługi poligraficzne) kupiłem na raty drukarkę wielofunkcyjną. Czy z otrzymanej faktury mogę w całości (...)
str. 22
4.
Sprzedaż towarów wspólnikowi spółki jawnej
Wspólnicy spółki jawnej zamierzają sprzedać część towarów jednemu ze wspólników (osobie fizycznej) na jego cele prywatne. Czy spółka w takiej sytuacji powinna wystawić fakturę dla (...)
str. 22
5.
Usługi naprawy samochodów
Prowadzę działalność w zakresie naprawy samochodów (warsztat samochodowy). Do wykonania tych usług zużywam zakupione wcześniej części. Na fakturze wyszczególniam wartość całej usługi oraz zużyty materiał (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Od 1 października 2022 r. myjnie samochodowe z kasami fiskalnymi
Z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani (...)
str. 24
1.
Podmioty uprawnione do odliczenia ulgi na zakup kas on-line
Ustawa o VAT pozwala podatnikom na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Z przepisu art. 111 ust. 4 ustawy (...)
str. 26
2.
Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi?
Zasady odliczania lub zwrotu ulgi na zakup kas zostały uregulowane w rozporządzeniu w sprawie odliczania. Z przepisów tam zawartych wynika, że aby podmiot mógł skorzystać (...)
str. 27
3.
Wymiana kasy na kasę on-line po obowiązującym terminie
Prowadzę działalność w zakresie usług fryzjerskich. W związku z urodzeniem dzieci przez okres pięciu lat przebywałam na zasiłku chorobowym i macierzyńskim (nie zawiesiłam działalności gospodarczej (...)
str. 28
1.
Paragon fiskalny potwierdzający dokonanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 29
2.
Korekta sprzedaży paragonowej - korzystne wyroki NSA
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznają, że w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z zawyżoną stawką VAT, która jest udokumentowana paragonem, korekta (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Kto jest uprawniony do korzystania z procedury USZ?
Szczególną procedurę dotyczącą deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów - USZ wprowadzono jako rozwiązanie alternatywne na potrzeby uproszczenia pobierania VAT z tytułu importu (...)
str. 33
2.
W jaki sposób dokonywane jest uproszczone rozliczanie podatku VAT od importu towarów?
Procedura USZ pozwala na uproszczony sposób wykazywania pobranego podatku i odroczenia zapłaty podatku w procedurze importu towarów, jeżeli towary: są przedmiotem SOTI, zatem nabywcą tych (...)
str. 34
3.
Kto i w jaki sposób powinien prowadzić ewidencję towarów importowanych?
Przepisy nakładają na osobę odpowiedzialną za pobór podatku obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej ewidencji towarów importowanych objętych niniejszą procedurą. Ewidencja zawiera dane w odniesieniu do (...)
str. 35
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
CMR bez pieczęci nabywcy a prawo do 0% stawki VAT dla WDT
Dokonujemy wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na rzecz unijnych kontrahentów, z zastosowaniem 0% stawki VAT. Wśród dokumentów, które posiadamy na dowód dokonania WDT, znajdują się faktury wraz (...)
str. 36
2.
Usługi niepodlegające opodatkowaniu w Polsce, świadczone przez podatnika zwolnionego z opodatkowania
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia z podatku VAT z uwagi na niskie obroty. Wykonuję usługi marketingowe na rzecz kontrahentów z USA. Usługi (...)
str. 38
3.
Zakup maszyny wraz z montażem z innego państwa unijnego a podatek VAT
Zamówiliśmy maszynę produkcyjną, którą dostawca będzie montował w naszym zakładzie. Za maszynę zapłaciliśmy w transzach. Pozostała do zapłaty ostatnia część należności. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy (...)
str. 41
4.
Rozliczenie zakupu usługi transportowej dotyczącej towarów nabytych w ramach WNT
Kupujemy towar od dostawcy z UE, traktując ten zakup jako WNT. Dostawca dodatkowo odrębnie fakturuje transport tych towarów do Polski. Czy powinniśmy dokonać rozliczenia importu (...)
str. 41
5.
Dostawa towarów do innego państwa UE na zlecenie podatnika spoza terytorium Unii
Jesteśmy firmą zarejestrowaną dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dokonaliśmy dostawy towarów na rzecz norweskiej firmy, która zleciła wysłanie towaru z Polski na terytorium Niemiec. Nasz kontrahent (...)
str. 44
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Przekształcenie działalności osoby fizycznej w spółkę kapitałową - zasady rozliczania VAT
Czynny podatnik VAT prowadził indywidualną działalność gospodarczą. W dniu 15 kwietnia 2022 r. nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Z tym dniem (...)
str. 45
1.
Możliwość przekształcenia - uregulowania ustawowe
Kwestie związane z przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę kapitałową na gruncie prawa gospodarczego regulują przepisy art. 551 § 5 i art. 584 1 -584 13 ustawy (...)
str. 45
2.
Podmiot wystawiający fakturę za czynność wykonaną przed dniem przekształcenia
Z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie (...)
str. 46
3.
Kto składa JPK_VAT z deklaracją?
W świetle przepisów ustawy o VAT czynni podatnicy VAT mają obowiązek sporządzania i przesyłania JPK_VAT z deklaracją. Zatem prowadzenie ewidencji VAT i przesyłanie za pomocą (...)
str. 47
4.
Prawo do odliczenia VAT z faktur za okres przed przekształceniem
Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup towarów czy usług ustalane jest na zasadach ogólnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. (...)
str. 48
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Obrót pustymi fakturami - konsekwencje w VAT
Faktura jest dokumentem potwierdzającym zdarzenie gospodarcze, jakie zaistniało pomiędzy sprzedawcą i nabywcą. W praktyce częste są sytuacje, że wystawiona faktura nie odzwierciedla rzeczywistej transakcji pomiędzy (...)
str. 49
1.
Obowiązek i termin zapłaty podatku przez wystawcę pustej faktury
Jeżeli faktura nie dokumentuje rzeczywistego zdarzenia gospodarczego (jest tzw. "pustą" fakturą), podatnik jest zobowiązany do zapłaty kwoty VAT wykazanej w tej fakturze. Jak bowiem wynika (...)
str. 49
2.
Anulowanie czy korygowanie pustych faktur?
» Możliwość i sposób anulowania faktury W ustawie o VAT brak jest regulacji, które odnosiłyby się do anulowania wystawionych faktur. W praktyce jednak w określonych (...)
str. 50
3.
Zakaz odliczania VAT z pustej faktury
Co do zasady czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane przez niego towary (...)
str. 52
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Wzór wniosku o szacunkowe ustalenie prewspółczynnika
» Podmioty, które stosują prewspółczynnik Niektórzy podatnicy odliczają podatek VAT przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika. Dotyczy to podmiotów, które dokonują zakupu towarów i usług wykorzystywanych do (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Zastosowanie e-DD w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych za pośrednictwem systemu EMCS PL2
Stosowanie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD do przemieszczeń wyrobów akcyzowych możliwe było już od 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie ustawa o podatku akcyzowym dopuszczała stosowanie również (...)
str. 56
1.
Podmioty uczestniczące w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych za pośrednictwem systemu EMCS PL2
Głównymi uczestnikami systemu EMCS PL2 są podmioty wysyłające oraz podmioty odbierające. Podmiotem wysyłającym zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o podatku akcyzowym jest m.in.: (...)
str. 56
2.
Rozpoczęcie przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
Zgodnie z art. 46c ust. 1 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy może być rozpoczęte po: przesłaniu do Systemu przez podmiot wysyłający, (...)
str. 58
3.
Zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych za pośrednictwem systemu EMCS PL2 - raport odbioru
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 27 ustawy, raport odbioru (DD818) jest to raport składany za pośrednictwem systemu EMCS PL 2, stanowiący dowód, że (...)
str. 58
4.
Stosowanie systemu EMCS PL2 jednym z warunków zastosowania preferencji w podatku akcyzowym
Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie jest przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-DD (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Odliczenie VAT od zakupu przyczepy kempingowej
Firma prowadząca działalność gospodarczą zakupiła przyczepę kempingową w celu jej komercyjnego najmu. Czy z faktur związanych z użytkowaniem tej przyczepy (naprawa, zakup opon, itp.) mam (...)
str. 60
2.
Rozliczanie faktur wystawionych na zmarłego przedsiębiorcę
Czy spadkobierca (czynny podatnik VAT), kontynuujący działalność gospodarczą spadkodawcy ma prawo do uwzględnienia podatku naliczonego z faktur wystawionych na zmarłego przedsiębiorcę albo na przedsiębiorstwo w (...)
str. 61
3.
Dostawa kory sosnowej - określenie właściwej stawki VAT
Jako czynny podatnik VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuję się przetwarzaniem kory sosnowej, poprzez sortowanie i kompostowanie. Czy dostawa kory sosnowej sortowanej i pakowanej (...)
str. 63
4.
Wynajem lokalu mieszkalnego dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na podstawie zawartej w 2020 r. umowy wynajmuję lokal mieszkalny osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, ale wyłącznie na jej własny (...)
str. 64
5.
Korekta JPK_VAT z deklaracją
W jaki sposób należy skorygować część ewidencyjną JPK_VAT, jeśli pomyłkowo wykazaliśmy zakup towarów i usług - jako nabycie środków trwałych zamiast - nabycie towarów i (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Nowelizacja rozporządzenia w spawie obniżonych stawek VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 maja 2022 r., pod poz. 1059, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.