Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 14 (566) z dnia 20.07.2022
Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w wyjaśnieniach resortowych i orzecznictwie
Dodatek nr 11
do Poradnika VAT nr 14
z dnia 20.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
VAT W INTERPRETACJACH INDYWIDUALNYCH
1.
Działalność mieszana w gminach
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. (...)
str. 3
1.1.
Odliczanie VAT według prewspółczynnika ilościowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2022 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.487.2017.10.S.MP) "(...) Z okoliczności sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem (...)
str. 5
1.2.
Brak możliwości zastosowania prewspółczynnika powierzchniowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 kwietnia 2022 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.22.2022.2.MGO) "(...) Od 2020 r. Gmina realizuje inwestycję pn. »...« (dalej: »Inwestycja«), (...)
str. 7
1.3.
Prewspółczynnik obliczony dla zakładu budżetowego na podstawie rozporządzenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 maja 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.272.2022.1.AM) "(...) Z okoliczności sprawy wynika, że są Państwo zarejestrowanym, czynnym podatnikiem (...)
str. 9
1.4.
Zakup samochodu osobowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 maja 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.75.2022.2.ICZ) "(...) Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że 22.12.2021 r. (...)
str. 10
1.5.
Wdrożenie e-Usług
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 czerwca 2022 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.236.2022.2.APR) "(...) Z przedstawionych przez Państwa informacji wynika, że zakończyli Państwo realizację (...)
str. 11
2.
Sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej
Z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani (...)
str. 12
2.1.
Pobieranie opłat za miejsce na targowisku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 czerwca 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.153.2022.2.AMA) "(...) Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - Gmina, będąca (...)
str. 14
2.2.
Sprzedaż wysyłkowa sprzętu komputerowego i elektronicznego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 czerwca 2022 r., nr 0112-KDIL3.4012.114.2022.2.AK) "(...) Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą, (...)
str. 16
2.3.
Prowadzenie szkółki piłkarskiej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 maja 2022 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.161.2022.1.MN) "(...) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...)
str. 16
2.4.
Sprzedaż usług mycia i czyszczenia samochodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 czerwca 2022 r., nr 0112-KDIL3.4012.227.2022.1.MS) Uwaga Termin objęcia obowiązkiem bezwzględnego ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących usług (...)
str. 17
3.
Zakres danych zawartych w części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK_VAT
Elementy JPK_VAT z deklaracją określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach (...)
str. 18
3.1.
Wykazywanie faktur wystawionych na żądanie osób prywatnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 maja 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.112.2022.1.AMA) "(...) Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest (...)
str. 21
3.2.
Nieodpłatne przekazania odpadów poprodukcyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 czerwca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.233.2022.2.JS) "(...) Z treści wniosku wynika, że prowadzicie Państwo działalność gospodarczą w (...)
str. 22
3.3.
Usługi w zakresie oprogramowania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 maja 2022 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.127.2022.2.DS) "(...) Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym i (...)
str. 23
3.4.
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 lutego 2022 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.802.2021.1.RMA) "(...) Jak wskazali Państwo w opisie sprawy, Powiat jest zarejestrowany na (...)
str. 24
3.5.
Brak obowiązku oznaczania kodem GTU kompleksowych usług serwisu samochodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 maja 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.106.2022.2.ICZ) "(...) Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w ramach prowadzonej (...)
str. 25
4.
Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT
» Drobni przedsiębiorcy Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą co do zasady korzysta ze zwolnienia z VAT i to bez konieczności dopełniania jakichkolwiek obowiązków o charakterze formalnym. (...)
str. 26
4.1.
Produkcja sztucznej biżuterii
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 maja 2022 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.132.2022.1.WR) "(...) Z okoliczności sprawy wynika, że prowadzi Pani indywidualną działalność gospodarczą. (...)
str. 28
4.2.
Sporządzanie wniosków o dotacje
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 maja 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.166.2022.2.KP) "(...) Z opisu sprawy wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą dotyczącą (...)
str. 29
4.3.
Usługi kształcenia zawodowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.338.2022.2.AK) "(...) Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności (...)
str. 30
4.4.
Usługi dotyczące poprawy zdrowia w ramach pobytu kuracyjno-leczniczego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.306.2022.1.MSU) "(...) Z opisu sprawy wynika, że Państwa Spółka jest podatnikiem VAT (...)
str. 31
II.
WIĄŻĄCE INFORMACJE STAWKOWE
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT generalną zasadą jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która obecnie wynosi 23%. Dla pewnych towarów (...)
str. 32
1.
Dystrybucja energii elektrycznej
(wiążąca informacja stawkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 czerwca 2022 r., nr 0115-KDST1-2.440.98.2022.3.APR) Data ważności: od 17 czerwca 2022 r. do 17 czerwca (...)
str. 34
2.
Sprzedaż energii cieplnej
(wiążąca informacja stawkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 czerwca 2022 r., nr 0115-KDST2-1.440.66.2022.2.RH) Data ważności: od 10 czerwca 2022 r. do 10 czerwca (...)
str. 35
3.
Zakwaterowanie osób w celu pobytu czasowego
(wiążąca informacja stawkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 czerwca 2022 r., nr 0112-KDSL2-2.440.81.2022.2.IP) Data ważności: od 10 czerwca 2022 r. do 10 czerwca (...)
str. 36
4.
Karma dla psów
(wiążąca informacja stawkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 czerwca 2022 r., nr 0115-KDST2-2.440.76.2022.2.PS) Data ważności: od 13 czerwca 2022 r. do 13 czerwca (...)
str. 37
5.
Udzielenie licencji do autorskiego oprogramowania
(wiążąca informacja stawkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 czerwca 2022 r., nr 0112-KDSL2-1.440.65.2022.2.SS) Data ważności: od 10 czerwca 2022 r. do 10 czerwca (...)
str. 38
6.
Dostawa lokalu mieszkalnego z miejscem postojowym
(wiążąca informacja stawkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 czerwca 2022 r., nr 0111-KDSB2-1.440.131.2022.1.AZ) Data ważności: od 28 czerwca 2022 r. do 28 czerwca (...)
str. 40
7.
Budynki mieszkalne jednorodzinne
(wiążąca informacja stawkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 maja 2022 r., nr 0111-KDSB2-1.440.364.2021.4.AZG) Data ważności: od 4 maja 2022 r. do 4 maja (...)
str. 41
8.
Akcesoria do roweru
(wiążąca informacja stawkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2022 r., nr 0115-KDST1-3.440.50.2022.1.PSZ) Data ważności: od 22 czerwca 2022 r. do 22 czerwca (...)
str. 42
9.
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych
(wiążąca informacja stawkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 czerwca 2022 r., nr 0111-KDSB2-1.440.88.2022.2.DK) Data ważności: od 24 czerwca 2022 r. do 24 czerwca (...)
str. 42
10.
Wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej
(wiążąca informacja stawkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 maja 2022 r., nr 0111-KDSB2-2.440.90.2022.1.KG) Data ważności: od 9 maja 2022 r. do 9 maja (...)
str. 44
III.
VAT W ORZECZNICTWIE
1.
Niepodzielność zwolnienia z VAT rolnika ryczałtowego
Podmiot, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 (...)
str. 45
2.
Należyta staranność w kontaktach z kontrahentami
Czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabywane przez nich towary i usługi, o ile zakupy te służą lub (...)
str. 47
3.
Opodatkowanie zaliczek na poczet przyszłych transakcji
Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje generalnie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tym terminem otrzymano całość lub część zapłaty, (...)
str. 49
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.