Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (553) z dnia 10.01.2022
Poradnik VAT
nr 1 (553) z dnia 10.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zakończenie okresu przejściowego dla faktur korygujących
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. w ramach tzw. pakietu SLIM VAT zmienione zostały zasady rozliczania faktur korygujących in minus zarówno przez ich wystawców, (...)
str. 4
II.
Zmiany w płatnościach gotówkowych od 1 stycznia 2023 r.
W ramach programu Polski Ład wprowadzone zostały zmiany m.in. w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. (...)
str. 5
III.
Ograniczenie danych umieszczanych na dokumencie TAX FREE
Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących systemu TAX FREE, czyli zwrotu podatku VAT podróżnym. W tym celu ustawodawca (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Zawyżona stawka podatku VAT dla towarów/usług związanych z wyżywieniem
W praktyce zdarza się, że podatnicy po wystawieniu faktury stwierdzają, że zawyżyli stawkę VAT na sprzedaż towaru (usługi). W takich sytuacjach na podstawie art. 106j (...)
str. 6
2.
Korygowanie faktur "do zera"
Wśród podatników pojawiają się wątpliwości, czy istnieje możliwość skorygowania danych poprzez wystawienie faktury korygującej "do zera", jeżeli nie doszło do realizacji świadczenia (przedmiotu sprzedaży nie (...)
str. 8
3.
Faktury korygujące in plus z tytułu opłat pobieranych za użytkowanie wieczyste
Na podstawie art. 29a ust. 17 ustawy o VAT w przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres (...)
str. 9
1.
Klasyfikacje stosowane dla celów VAT
Przepisy regulujące stosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz zwolnień z podatku VAT, w znacznym stopniu opierają się na klasyfikacjach statystycznych. Od 1 stycznia 2022 r. weszły (...)
str. 10
2.
Zasady korzystania z klasyfikacji CN
Określając wysokość stawki VAT podatnik musi przede wszystkim ustalić, co jest przedmiotem sprzedaży: towar czy usługa. W przypadku sprzedaży towaru należy go sklasyfikować według Nomenklatury (...)
str. 12
3.
WIS jako decyzja ustalająca wysokość stawki VAT
W przypadku trudności w ustaleniu właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi podatnik może zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o (...)
str. 12
VI.
W jaki sposób ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?
W pierwszej kolejności, aby ustalić według jakich reguł w stosunku do wykonanej czynności należy rozpoznać obowiązek podatkowy, podatnik powinien sprawdzić, czy do konkretnej czynności mają (...)
str. 14
1.
Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego
Ogólna zasada dotycząca ustalania obowiązku podatkowego w VAT określona została w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tą regulacją, obowiązek podatkowy powstaje (...)
str. 14
2.
Obowiązek podatkowy uzależniony od otrzymania zapłaty
Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, otrzymanie całości lub części zapłaty (lub otrzymanie całości lub części dotacji, subwencji (...)
str. 16
3.
Otrzymanie zaliczki a obowiązek podatkowy w VAT
Otrzymanie przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty (m.in. przedpłaty, zaliczki, zadatku lub raty) powoduje - zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną (...)
str. 17
4.
W jakich przypadkach wystawienie faktury wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego?
Stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury - o ile fakturę wystawiono terminowo. Dotyczy (...)
str. 18
VII.
Nieodpłatne przekazanie towarów w świetle ustawy o VAT
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Co do zasady, opodatkowaniu (...)
str. 19
1.
Prezenty o małej wartości i próbki
Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie ma zastosowania, gdy przedmiotem nieodpłatnego przekazania są prezenty o małej wartości i próbki, jeżeli przekazanie to (...)
str. 20
2.
Drukowane materiały reklamowe i informacyjne
Opodatkowaniu VAT nie podlega przekazywanie prezentów o małej wartości oraz próbek, jeżeli przekazanie to, następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Nie oznacza to (...)
str. 21
3.
Dostarczanie pracownikom posiłków profilaktycznych, napojów i odzieży roboczej
Na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz innych przepisów obowiązujących w (...)
str. 22
4.
Przekazanie artykułów spożywczych kontrahentom i pracownikom
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych konsekwentnie uznają, że nieodpłatne udostępnienie i zużycie artykułów spożywczych typu: kawa, herbata, cukier oraz drobne słodycze przez pracowników w (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2022 r.
Z mocą od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (...)
str. 23
1.
Podmioty korzystające ze zwolnienia z ewidencjonowania
1.1. Wysokość osiąganej sprzedaży a zwolnienie z kas W 2022 r. limit wartości sprzedaży dla podatników kontynuujących działalność z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób (...)
str. 23
1.1.
Wysokość osiąganej sprzedaży a zwolnienie z kas
W 2022 r. limit wartości sprzedaży dla podatników kontynuujących działalność z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych wynosi (...)
str. 23
1.2.
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania ze względu na strukturę sprzedaży
» Podatnicy kontynuujący w 2022 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się (...)
str. 25
1.3.
Czynności przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania
W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. bez względu na wysokość (...)
str. 27
2.
Wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy
W § 4 rozporządzenia (analogicznie jak było do końca 2021 r.) zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i (...)
str. 27
IX.
Dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej a kasy rejestrujące
W ramach programu Polski Ład została uchwalona ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)
str. 29
1.
Przyjmowanie należności przy użyciu instrumentu płatniczego
Ewidencjonuję sprzedaż na rzecz osób prywatnych w kasie rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii. Czy z początkiem 2022 r. zobowiązany jestem do przyjmowania należności przy użyciu (...)
str. 29
2.
Posiadanie terminali płatniczych - prawo czy obowiązek?
Czy od 1 stycznia 2022 r. podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż w kasach rejestrujących (z elektronicznym zapisem kopii, kasach on-line) są zobowiązani do posiadania terminala płatniczego? (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
X.
Instytucja przedstawiciela podatkowego
» Podmioty zobowiązane do ustanawiania przedstawiciela podatkowego i zwolnione z tego obowiązku Przepisy ustawy o VAT ustanawiają instytucję przedstawiciela podatkowego, który w imieniu podatnika dokonuje (...)
str. 33
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Czynniki determinujące stawkę VAT na usługi transportu towarów
Podatnik wykonał usługę transportu materiałów na trasie Rosja-Polska na zlecenie unijnego podatnika. Przetransportował również towary z Francji do Rosji na rzecz francuskiego podatnika. Czy obie (...)
str. 36
2.
Wynajem i dostawa jachtu poza terytorium kraju
Podpisaliśmy umowę leasingu i wynajmujemy od firmy chorwackiej jacht, który jest zacumowany w porcie na terytorium Chorwacji. Zamierzamy dokonać wykupu jachtu i sprzedać go firmie (...)
str. 38
3.
Świadczenie usług opodatkowanych w innym państwie przez podatnika zwolnionego z VAT
Zajmuję się gięciem i spawaniem prętów metalowych powierzonych przez zleceniodawców, korzystając z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Wykonuję usługi na rzecz niemieckiej firmy. Czy w (...)
str. 39
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Refakturowanie mediów a podatek VAT
W świetle art. 8 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w (...)
str. 41
2.
Czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową
W myśl art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół (...)
str. 42
3.
Odsprzedaż mediów na najemcę nieruchomości administrowanej przez wspólnotę mieszkaniową
Jestem czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą. Wynajmuję mieszkanie prywatne (które znajduje się w budynku administrowanym przez wspólnotę mieszkaniową, której jestem członkiem) na cele mieszkaniowe. (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Korzystanie ze wstępnego wskaźnika proporcji w ciągu roku
W praktyce zdarza się, że podatnicy wykonują czynności opodatkowane i zwolnione z VAT, czyli prowadzą tzw. działalność mieszaną. Więcej zmian omówiono w nowym serwisie www.polskilad.gofin.pl (...)
str. 46
2.
Okoliczności stosowania proporcji ustalanej szacunkowo
Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli ww. obrotu (tj. z działalności mieszanej), lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy (...)
str. 47
3.
Ustalenie rzeczywistego wskaźnika proporcji
Po zakończeniu danego roku podatnik ustala rzeczywisty wskaźnik proporcji, w oparciu o który dokonuje rocznej korekty VAT. Roczną korektę VAT wykazuje się w deklaracji, składanej (...)
str. 48
4.
Roczna korekta VAT w JPK_VAT z deklaracją za 2021 r. - checklista
√ Sprawdź, czy w 2021 r. odliczałeś VAT przy zastosowaniu proporcji (zakupy związane z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT) i w jakiej wysokości proporcję (...)
str. 51
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIV.
Polski Ład - możliwość opodatkowania usług finansowych
Więcej zmian omówiono w nowym serwisie www.polskilad.gofin.pl Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 53
1.
Które usługi finansowe mogą być opodatkowane VAT?
Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT i opodatkowania świadczonych na rzecz podatników usług finansowych, o których mowa w art. 43 (...)
str. 53
2.
Warunki korzystania z opcji opodatkowania usług finansowych
Warunkiem stosowania opodatkowania usług finansowych będzie zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego oraz złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o wyborze opodatkowania tych usług, przed (...)
str. 54
3.
Powrót do zwolnienia z VAT
Wybór przez podatnika opodatkowania usług finansowych skutkuje obowiązkiem stosowania tej opcji przez co najmniej 2 lata licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego podatnik wybrał (...)
str. 56
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Brak obowiązku podatkowego w akcyzie z tytułu produkcji ciepła ze słomy
Jesteśmy spółką z o.o. posiadającą własną kotłownię na biomasę, w której wykorzystujemy do palenia bele ze słomy. Wytworzone ciepło wykorzystujemy na własne potrzeby, tj. ogrzewanie (...)
str. 57
1.
Wyroby energetyczne podlegające akcyzie
Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby: 1) objęte pozycjami CN od 1507 do (...)
str. 57
2.
Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) produkcja wyrobów akcyzowych; 2) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; 3) import wyrobów (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Tarcza antyinflacyjna - zastosowanie właściwej stawki VAT dla sprzedaży energii elektrycznej
Firma dostarcza energię elektryczną i z tego tytułu w styczniu 2022 r. wystawiła odbiorcom faktury. Faktury zostały wystawione na podstawie danych o zużyciu za grudzień (...)
str. 60
2.
Dokumentowanie odsetek od pożyczki udzielonej osobie fizycznej
Spółka (czynny podatnik VAT) sprzedała dom mieszkalny osobie fizycznej. Zapłata za nieruchomość została rozłożona na miesięczne raty obejmujące należność główną wraz z wyliczonymi odsetkami (ostatnia (...)
str. 61
3.
Termin przechowywania faktur z 2021 r.
W dniu 7 listopada 2021 r. wystawiłem fakturę (w formie papierowej) potwierdzającą sprzedaż towaru. Termin płatności wynikający z faktury to 7 grudnia 2021 r. Do (...)
str. 62
4.
Faktury zakupu otrzymane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
W maju 2021 r. podatnik planował rozpocząć działalność gospodarczą i w tym celu zakupił narzędzia oraz samochód ciężarowy. Termin wykonania usługi został jednak przesunięty na (...)
str. 63
5.
Ewidencjonowanie faktur zakupu obejmujących czynności zwolnione z VAT
Otrzymuję od kontrahentów krajowych faktury zakupu ze stawką zwolnioną z VAT. Czy takie faktury należy ujmować w JPK_VAT z deklaracją? Jak wynika z art. 109 (...)
str. 64
10.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
» W Dzienniku Ustaw z dnia 15 grudnia 2021 r., pod poz. 2313 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 65
2.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2021 r., pod poz. 2266 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie (...)
str. 66
3.
Zmiany w zakresie podatku VAT
» W Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2021 r., pod poz. 2340 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.