Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Z końcem lutego 2024 r. mija termin na przekazanie/złożenie informacji/deklaracji PIT
Obowiązki płatników PIT W dniu 29 lutego 2024 r. upływa termin przesłania/przekazania podatnikom PIT sporządzonych za 2023 r.: PIT-8C "Informacji o niektórych dochodach z kapitałów (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Płatnicy niekiedy nie muszą składać deklaracji PIT-4R
W podatku PIT płatnicy (m.in. pracodawcy, zleceniodawcy) przekazują w ciągu roku podatkowego kwoty pobranych od dochodów podatników (m.in. wynagrodzeń pracowników czy zleceniobiorców) zaliczek na podatek (...)
str. 4
2.2.
W jakim terminie przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne pojazdu dla celów jednorazowej amortyzacji?
Generalnie mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność w danym roku mogą dokonywać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od samochodów, dla których przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne i uzyskano stosowny (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy?
Obecnie faktury ustrukturyzowane (e-faktury) są wystawiane na zasadzie dobrowolności. Od 1 lipca 2024 r. lub 1 stycznia 2025 r. (w zależności od podmiotu) wystawianie e-faktur (...)
str. 6
2.
Kwota wolna od podatku PIT ma być wyższa - projekt ustawy zmieniającej
W dniu 7 lutego 2024 r. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)
str. 7
3.1.
Dalsze funkcjonowanie minimalnego podatku dochodowego - odpowiedź na interpelację poselską
Do zapłaty minimalnego podatku dochodowego mogą być zobowiązani podatnicy CIT (tj. spółki będące podatnikami CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe), którzy w roku podatkowym: ponieśli stratę (...)
str. 7
3.2.
Podatek akcyzowy od samochodów osobowych a kalkulacja rentowności na potrzeby minimalnego podatku dochodowego
Jak już wskazano, minimalny podatek dochodowy jest płacony, co do zasady, gdy podatnik CIT poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo (...)
str. 7
4.
Planowane przedłużenie preferencji w CIT/PIT dotyczące rozliczania wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy
Przypomnijmy, że w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, na gruncie ustawy o PDOP i ustawy o PDOF wprowadzono pewne preferencje podatkowe obowiązujące pierwotnie (...)
str. 8
5.
Projekty zmian ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów w ramach implementacji unijnych dyrektyw
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) zamieszczono informacje dotyczące dwóch projektów ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (nr UC14) (...)
str. 9
5.1.
Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju oraz podwyższenia progów bilansowych w zakresie obowiązków i uproszczeń
Celem i potrzebą planowanych rozwiązań jest implementacja do krajowego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego (...)
str. 9
5.2.
Zmiany dotyczące ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw ma na celu implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą (...)
str. 11
6.
W 2024 r. wszystkie wyroby tytoniowe zostaną objęte unijnym systemem Track&Trace
Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) objęte są obecnie papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja br. do systemu (...)
str. 12
7.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy zdrowotnej
W Dzienniku Ustaw z 6 lutego 2024 r., pod poz. 146, ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Premia roczna za 2023 r. wypłacona pracownikom w 2024 r. - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W praktyce mają miejsce sytuacje, w których pracodawcy po zakończeniu danego roku wypłacają pracownikom - ze środków obrotowych - premie roczne za poprzedni rok zgodnie (...)
str. 13
1.1.
Otrzymanie premii rocznej a PIT pracownika i składki ZUS
Przychód pracownika z tytułu otrzymania premii rocznej Za przychody pracownika ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze (...)
str. 13
1.2.
Premia roczna pracowników i składki ZUS w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy premii rocznej i składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę W przypadku gdy zgodnie z regulaminem wynagradzania pracodawca wypłaca (...)
str. 14
1.3.
Ewidencja księgowa premii rocznej przyznanej pracownikom
Premia roczna pracowników w księgach rachunkowych pracodawcy Zgodnie z zasadą memoriału (zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości), przyznane pracownikom premie roczne wypłacone (...)
str. 17
2.
Delegacja wspólnika spółki osobowej - podatki i ewidencja księgowa
Wspólnik prowadząc sprawy spółki osobowej i reprezentując tę spółkę może generować koszty związane z koniecznością odbycia podróży w celu załatwienia spraw spółki, spotkań z kontrahentami. (...)
str. 18
2.1.
Wyżywienie i noclegi związane z delegacją wspólnika a przychód podatkowy
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas: a) podróży służbowej (...)
str. 19
2.2.
Wydatki na delegacje wspólnika a koszty podatkowe
W przypadku spółki jawnej podatnikami są wspólnicy tej spółki, a nie sama spółka (pomijamy tu spółki jawne będące podatnikami CIT). Przychody, a także koszty uzyskania (...)
str. 19
2.3.
Rozliczanie VAT od wydatków związanych z delegacjami wspólników
Podróż krajowa Generalnie podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi. Są jednak pewne wyjątki - przykładowo, nie podlega odliczeniu VAT od zakupu (...)
str. 21
2.4.
Wydatki na wyjazdy służbowe wspólników w ewidencji księgowej
W księgach rachunkowych koszty wyjazdów służbowych wspólników spółki osobowej (m.in. na wyżywienie, noclegi) zalicza się do kosztów działalności operacyjnej jednostki i ujmuje na koncie np. (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Wybrane interpretacje KIS w zakresie VAT
1.1.
Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej a VAT - zmiana stanowiska KIS
Podatnicy wykorzystują niekiedy w prowadzonej działalności gospodarczej samochody stanowiące ich majątek prywatny. Wątpliwości budzi natomiast kwestia opodatkowania sprzedaży takiego samochodu na gruncie ustawy o VAT. (...)
str. 22
1.2.
Ustalenie stawki VAT dla usługi świadczonej na rzecz kontrahenta zagranicznego
W przypadku świadczenia usług na rzecz kontrahentów spoza terytorium kraju - dla prawidłowego rozliczenia VAT - istotne jest określenie miejsca świadczenia danej usługi, tj. ustalenie (...)
str. 24
2.
Wynajęcie mieszkania dla osób wykonujących pracę na rzecz podatnika a odliczenie VAT - korzystny wyrok NSA
Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w związku z wynajmem mieszkań/domów, udostępnionych następnie nieodpłatnie osobom wykonującym pracę na jego rzecz, gdy ma to na celu (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Brak akceptacji noty korygującej - prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Towary handlowe kupuję od kontrahentów polskich. Zdarzają się sytuacje polegające na braku mojego NIP lub błędy w nim w otrzymywanych fakturach (...)
str. 27
3.2.
Data wpływu zapłaty a ewidencjonowanie w kasie rejestrującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję drobne artykuły gospodarstwa domowego dla konsumentów. Sprzedaż prowadzona jest w sklepie stacjonarnym, ale jest również możliwość zamówienia towaru poprzez stronę (...)
str. 28
3.3.
Warsztat samochodowy i sprzedaż części a podmiotowe zwolnienie z VAT
Prowadzę od kilku lat działalność gospodarczą i świadczę usługi naprawy samochodów (warsztat samochodowy). Czy będę mógł nadal korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, jeżeli rozszerzę (...)
str. 29
3.4.
Import usług przez podatnika zwolnionego z VAT
Podatnik zwolniony z VAT nabywa od unijnego kontrahenta usługę reklamową. Płatności na rzecz kontrahenta dokonuje w systemie przedpłaconym. Transakcja stanowi import usług. Czy podatnik ma (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Podatnicy mogą odliczać 50% wydatków na nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych - wyrok WSA
W ramach ulgi na robotyzację podatnicy mogą odliczać od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych na nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn, urządzeń peryferyjnych do robotów (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Stawka CIT do zaliczek uproszczonych, gdy podatnik utracił status małego podatnika
Spółka z o.o. (opodatkowana "klasycznym" CIT) w 2022 r. była małym podatnikiem i opłacała CIT według stawki 9%, natomiast w 2023 r. nie posiadała już (...)
str. 35
2.2.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu
Spółka z o.o. podpisała umowę na świadczenie usługi dzierżawy gruntu pod budowę elektrowni wiatrowych. Umowa dzierżawy została zawarta na okres wielu lat, przy czym budowa (...)
str. 37
2.3.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych prowizji od gwarancji udzielonej przez BGK
Spółka z o.o. zapłaciła prowizję od gwarancji udzielonej przez BGK w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego na okres 2 lat (środki pozyskane z tego kredytu zostaną (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zaliczenie do kosztów podatkowych 100% wydatków na eksploatację samochodu osobowego - interpretacja KIS
Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków eksploatacyjnych ponoszonych w związku z wykorzystywaniem w działalności gospodarczej samochodu osobowego (leasingowanego bądź stanowiącego środek trwały), (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przychód ze świadczenia usług na przełomie lat
Podatnik w dniu 15 listopada 2023 r. zawarł roczną umowę z kontrahentem na świadczenie usług informatycznych. W umowie tej określono okres rozliczeniowy od 15 dnia (...)
str. 41
2.2.
Dopłata do zimowiska małoletniego dziecka pracownika a PIT i ZUS
Pracodawca, u którego nie funkcjonuje ZFŚS, dopłacił pracownikowi do pobytu jego małoletniego dziecka na zimowisku. Kwota tej dopłaty wyniosła 1.500 zł i pochodziła ze środków (...)
str. 42
2.3.
Zakup napojów dla klientów siłowni a podatek dochodowy
Firma świadczy usługi fitness, treningi personalne, dostęp do sali treningowej ze sprzętem (siłowni). Swoim klientom (osobom fizycznym), którzy mają wykupione karnety wstępu, udostępnia nieodpłatnie napoje (...)
str. 44
2.4.
Sfinansowanie studiów członkowi zarządu a PIT
Spółka z o.o. ponosi koszty opłat semestralnych za studia członka zarządu tej spółki, pełniącego tę funkcję na podstawie aktu powołania. Koszt miesięczny studiów to kwota (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych nie dotyczy podatników estońskiego CIT - interpretacja KIS
Opodatkowanie w formie estońskiego CIT pozwala na amortyzowanie budynków mieszkalnych. Podatników estońskiego CIT nie dotyczą bowiem m.in. zasady amortyzacji określone w ustawie o PDOP, dotyczą (...)
str. 49
2.
Którzy podatnicy nie mogą dokonać w pierwszym roku działalności "dużego" odpisu amortyzacyjnego?
Czy spółka (podatnik CIT) powstała w wyniku przekształcenia może dokonywać "dużych" jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (ograniczonych limitem 50.000 euro albo 100.000 zł)? Czy ewentualne wyłączenie prawa (...)
str. 51
VIII.
INNE PODATKI I OPŁATY
1.
Zakup domu w stanie surowym a zwolnienie z PCC - interpretacja KIS
Dom w budowie nie może być użytkowany i nie zaspakaja on potrzeb mieszkaniowych. Sprzedaż takiego domu nie korzysta więc ze zwolnienia z PCC. (interpretacja indywidualna (...)
str. 52
2.
Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych
W myśl przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.) podatek (...)
str. 53
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Kwota stypendium w zamian za podjęcie zatrudnienia po zakończonej nauce bez składek ZUS - interpretacja ZUS
Świadczenia w postaci stypendium wypłacanego studentowi, który po zakończonej nauce podejmie pracę w danej firmie, nie wlicza się do podstawy wymiaru składek ZUS. (interpretacja ZUS (...)
str. 56
2.
Kiedy uwzględnić różnicę remanentową na potrzeby składki zdrowotnej?
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (PKPiR). Za 2023 r. ustalił dodatnią różnicę remanentową. Czy różnicę tę powinien uwzględnić już przy wyliczeniu składki (...)
str. 57
3.
Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP zatrudnionej osoby, będącej wcześniej bezrobotną
W marcu 2024 r. zatrudnimy osobę na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem w kwocie równej minimalnemu). Osoba ta od (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Zwolnienie z powodu działania siły wyższej dla niepełnoetatowca oraz wynagrodzenie za okres nim objęty
Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu, otrzymujący wynagrodzenie akordowe oraz prowizję od zebranych zamówień, wystąpił z wnioskiem o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej (choroba (...)
str. 60
2.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik przejdzie z akordu na wynagrodzenie stałe
W połowie lutego 2024 r. pracownikowi zmieniono system wynagradzania. Przed zmianą przysługiwało mu wynagrodzenie akordowe i naliczany od niego w określonej wysokości procentowej dodatek stażowy. (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Należności, zobowiązania oraz inne pozycje wyrażone w walucie obcej - wycena na dzień bilansowy
Na potrzeby sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, a w szczególności prezentacji w bilansie składników aktywów i pasywów, koniecznym jest dokonanie stosownych wycen. W przypadku pozycji wyrażonych (...)
str. 63
1.1.
Zasady bieżącej wyceny operacji wyrażonych w walutach obcych
W myśl art. 9 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej. W konsekwencji wszystkie operacje gospodarcze wyrażone w walucie (...)
str. 64
1.2.
Wycena na dzień bilansowy
Odpowiednio zinwentaryzowane (por. art. 26-27 ww. ustawy) oraz wycenione wraz z uwzględnieniem odpisów aktualizujących (por. art. 28 ww. ustawy) składniki aktywów i pasywów wyrażonych w (...)
str. 65
1.3.
Powstanie różnic kursowych (bilansowych i wynikowych)
W efekcie przeprowadzenia wyceny bilansowej w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący na dzień bilansowy, powstają różnice kursowe. Co do zasady, takie różnice kursowe (podobnie (...)
str. 65
2.
Podatek od nieruchomości za 2024 r. - ujęcie w księgach rachunkowych
Na koniec stycznia 2024 r. złożyliśmy deklarację na potrzeby podatku od nieruchomości (od pomieszczeń biurowych i magazynowych). Czy mając na uwadze, że kwota podatku jest (...)
str. 68
3.
Wynagrodzenia należne spadkobiercom po zmarłym pracowniku
W 2023 r. zmarł pracownik spółki przebywający od kilku miesięcy na zwolnieniu chorobowym. W styczniu 2024 r. z wnioskiem o wypłatę wynagrodzeń po zmarłym wystąpiła (...)
str. 69
3.1.
Odprawa pośmiertna
Generalnie w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, (...)
str. 70
3.2.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest to należność przysługująca pracownikowi w związku z łączącym go z pracodawcą stosunkiem pracy. W księgach rachunkowych ekwiwalent ujmowany jest podobnie, (...)
str. 71
3.3.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego
Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 K.p., za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - (...)
str. 71
4.
Umorzenie części zobowiązań oraz ustalenie nowych terminów spłat
Jednostka (spółka z o.o.) posiadała przeterminowane zobowiązania. W wyniku negocjacji z kontrahentem część z nich została umorzona, a spłata pozostałej części została rozłożona na raty (...)
str. 72
5.
Koszty fundacji w likwidacji
Fundacja została postawiona w stan likwidacji. Czy koszty poniesione w okresie likwidacji są kosztami administracyjnymi, czy też kosztami operacyjnymi? Dotyczy to m.in. kosztów usług telekomunikacyjnych, (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.