Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Inwentaryzacja 2022 r.
Dodatek nr 14
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20
z dnia 20.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYGOTOWANIE DO INWENTARYZACJI
1.
Cel inwentaryzacji i podstawa prawna jej przeprowadzenia
Stany ewidencyjne składników majątkowych na kontach księgowych mogą się różnić od rzeczywistego stanu tych składników. W celu zweryfikowania danych ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym (...)
str. 2
2.
Terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, inwentaryzację za 2022 r. należy przeprowadzić na 31 grudnia 2022 r., przy czym inwentaryzację (...)
str. 3
3.
Czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji
Czynnikiem decydującym o prawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji jest jej właściwe przygotowanie. W procesie przygotowania do przeprowadzenia inwentaryzacji można wyróżnić następujące czynności: wydanie przez kierownika jednostki zarządzenia (...)
str. 5
4.
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
Za wykonywanie obowiązków z zakresu rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości (dotyczy to także prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji), w tym z tytułu nadzoru, odpowiedzialność ponosi (...)
str. 6
5.
Dokumentacja związana z przebiegiem inwentaryzacji
Ustawa o rachunkowości nie zawiera zasad opisujących techniki przeprowadzania inwentaryzacji. Dlatego każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe powinna posiadać własne wypracowane uregulowania w zakresie inwentaryzacji, uwzględniające (...)
str. 7
6.
Zlecenie prac inwentaryzacyjnych firmie zewnętrznej
Zagadnienie zlecenia przeprowadzenia spisu z natury firmie zewnętrznej porusza stanowisko w sprawie inwentaryzacji zapasów. Z pkt 27 tego stanowiska wynika, że umowa o przeprowadzenie inwentaryzacji (...)
str. 7
II.
CHARAKTERYSTYKA METOD INWENTARYZACJI
1.
Specyfika inwentaryzacji środków trwałych
Szczegółowe wskazówki dotyczące inwentaryzacji środków trwałych zawiera KSR nr 11. Według tego standardu środki trwałe podlegają okresowej inwentaryzacji, której głównymi celami są: 1) weryfikacja poprawności (...)
str. 9
2.
Inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury
Spis z natury, czyli pomiar rzeczywistego ilościowego i jakościowego stanu składników aktywów Metoda spisu z natury to podstawowa metoda inwentaryzacji polegająca na liczeniu i pomiarach (...)
str. 11
3.
Inwentaryzacja należności w drodze potwierdzenia salda
Należności inwentaryzowane drogą potwierdzenia sald Zasady inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami określa art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości, a uszczegóławia je stanowisko w sprawie rozrachunków (...)
str. 15
4.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Zasady inwentaryzacji składników aktywów i pasywów w drodze weryfikacji Aktywa i pasywa niepodlegające inwentaryzacji drogą spisu z natury lub uzgodnienia sald, jak również kwalifikujące się (...)
str. 21
III.
ROZLICZENIE RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH
1.
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym ustalonym w drodze spisu z natury, potwierdzenia salda bądź inwentaryzacji w drodze weryfikacji a stanem wynikającym z (...)
str. 25
2.
Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych i sposób ich ujęcia w księgach
Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć charakter niedoborów, które dzieli się na niedobory pozorne i usprawiedliwione (uzasadnione) oraz nieusprawiedliwione (nieuzasadnione), a także szkód, spowodowanych obniżeniem przydatności gospodarczej (...)
str. 25
3.
Rozliczenie niedoboru mieszczącego się w granicach norm
Niedobory - ubytki naturalne, powstają w wyniku zmniejszenia ilości, ciężaru, objętości składników zapasów na skutek określonych właściwości fizycznych tych składników w związku z ich przechowywaniem, (...)
str. 27
4.
Rozliczenie bezspornej nadwyżki towarów
Nadwyżka inwentaryzacyjna powstaje wtedy, gdy w wyniku inwentaryzacji okazuje się, że jednostka faktycznie posiada więcej składników majątku, niż wynika to z ksiąg rachunkowych. Nadwyżkę towarów (...)
str. 28
5.
Rozliczenie niedoborów z nadwyżkami w drodze kompensaty
Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują sposobu przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczania jej wyników. W świetle art. 27 ust. 1-2 tej ustawy, przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji (...)
str. 29
IV.
INWENTARYZACJA W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.
Jak zinwentaryzować salda figurujące na rachunkach bankowych?
Nasza jednostka posiada kilka rachunków bankowych w walucie polskiej oraz w walutach obcych. W jaki sposób dokonać inwentaryzacji stanu środków pieniężnych na tych rachunkach? W (...)
str. 31
2.
W jakiej wartości wprowadzić do ksiąg ujawniony środek trwały?
W wyniku spisu z natury środków trwałych okazało się, że posiadamy i użytkujemy środek trwały niewprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jak wprowadzić do ksiąg rachunkowych (...)
str. 32
3.
Jak ująć w księgach ujawnione materiały, uprzednio odniesione w koszty?
W spółce z o.o. przeprowadzono inwentaryzację zapasów. Okazało się, że materiały (kształtki, zawory itp.), które kiedyś wydano z magazynu i ujęto w kosztach lub przeznaczono (...)
str. 33
4.
Jak rozliczyć niedobór zawiniony, uznany za niedochodzony od pracownika?
W grudniu 2022 r. przeprowadziliśmy spis z natury materiałów w magazynie. W wyniku inwentaryzacji ujawniony został niedobór powstały z winy pracownika. Jak rozliczyć w księgach (...)
str. 34
5.
Co oznaczone pojęcie "teren strzeżony", o którym mowa w przepisach ustawy o rachunkowości?
W naszej jednostce środki trwałe znajdują się na terenie nadzorowanym przez ochronę, do którego nie mają dostępu osoby postronne. Czy taki teren jest terenem strzeżonym (...)
str. 35
6.
Czy należy inwentaryzować niskocenne składniki majątku trwałego?
Posiadamy środki trwałe, które ze względu na niską wartość zostały jednorazowo zaliczone do kosztów bilansowych i ujęte w ewidencji pozabilansowej. W jaki sposób należy przeprowadzić (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.