Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 24 (570) z dnia 10.12.2022
Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Dodatek nr 23
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24
z dnia 10.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA
Wypowiedzenie jest podstawowym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Oświadczenie o zastosowaniu tego trybu może złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik (art. 30 § 1 pkt 2 (...)
str. 3
1.
Prawdziwość i konkretność przyczyny
Przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa (rzeczywista) i konkretna (zrozumiała dla pracownika) - patrz tabela na str. 5. Nie oznacza to jednak, że ma być sformułowana (...)
str. 3
2.
Aktualność i faktyczne istnienie przyczyny
Sąd Najwyższy uważa, że: "(...) przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nie tylko przyczyna istniejąca w dniu dokonania wypowiedzenia, ale (...)
str. 4
II.
KONSULTACJE ZWIĄZKOWE
O ile pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę próbną lub terminową w dowolnym czasie bez ujawniania na piśmie powodów swojej decyzji i bez konsultacji ze związkami (...)
str. 7
III.
OKRES WYPOWIEDZENIA
Zgodnie z art. 32 § 2 K.p. rozwiązanie stosunku pracy następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Jego długość zależy od rodzaju umowy oraz zakładowego stażu pracownika (...)
str. 8
IV.
FORMA I TREŚĆ WYPOWIEDZENIA
Pracodawca powinien przygotować oświadczenie z wypowiedzeniem na piśmie. Sformułowanie "na piśmie" użyte w art. 30 § 3 K.p., z którego taki obowiązek wynika, należy rozumieć (...)
str. 10
V.
DORĘCZENIE DOKUMENTU
Wypowiedzenie uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią (art. 61 (...)
str. 11
VI.
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W OKRESIE WYPOWIEDZENIA
W okresie wypowiedzenia pracownik ma takie same prawa i obowiązki, co pozostali zatrudnieni na podstawie stosunku pracy (por. wyrok SN z 13 listopada 1990 r., (...)
str. 12
1.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Jeśli pracodawca nie chce, aby pracownik w okresie wypowiedzenia świadczył pracę, może go zwolnić z tego obowiązku, wypłacając wynagrodzenie. Od 22 lutego 2016 r. podstawę (...)
str. 13
2.
Przymusowy urlop wypoczynkowy
Na mocy art. 167 1 K.p. pracodawca ma prawo wysłać pracownika w okresie wypowiedzenia na urlop wypoczynkowy (tzw. przymusowy urlop). Co istotne, nie tylko na (...)
str. 14
3.
Dni wolne na poszukiwanie pracy
Gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę, a okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie, pracownik ma prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy (art. 37 § (...)
str. 14
VII.
SPECJALNA PROCEDURA PRZY ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH
Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i chce wypowiedzieć większej grupie osób umowy o pracę, musi postępować zgodnie z ustawą z dnia 13 marca (...)
str. 15
1.
Konsultacje ze związkami lub przedstawicielem załogi
Zamiar dokonania zwolnień grupowych musi skonsultować z działającymi u niego zakładowymi organizacjami związkowymi (jeśli jest ich kilka, to konsultuje się ze wszystkimi) albo z przedstawicielami (...)
str. 15
2.
Kryteria doboru do zwolnienia
Kryteria doboru pracowników do grupowego zwolnienia to jeden z elementów, który najpierw jest konsultowany, a później zapisywany w porozumieniu lub regulaminie zwolnień (art. 3 ustawy (...)
str. 16
3.
Porozumienie lub regulamin zwolnień
W efekcie konsultacji pracodawca i związki zawodowe mają zawrzeć porozumienie, w którym określają zasady postępowania w sprawach pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki (...)
str. 17
4.
Zawiadomienie urzędu pracy
Pracodawca dokonuje zawiadomienia powiatowego urzędu pracy (PUP) dwukrotnie. Pierwsze pismo wysyła przed konsultacjami zamiaru zwolnień grupowych, ponieważ PUP ma otrzymać te same informacje, co związki (...)
str. 17
5.
Wypowiedzenia i odprawy
Po zawiadomieniu PUP o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, a jeżeli nie jest ono wymagane to po zawarciu porozumienia lub wydaniu regulaminu, pracodawca może rozpocząć (...)
str. 17
6.
Zwolnienie w trybie indywidualnym
Pracodawca może dokonać wypowiedzenia w trybie indywidualnym z przyczyn niedotyczących pracownika na podstawie art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych. W takim przypadku nie musi podpisywać (...)
str. 18
VIII.
COFNIĘCIE WYPOWIEDZENIA
Jeśli pracodawca po złożeniu wypowiedzenia będzie chciał je odwołać (cofnąć), musi uzyskać zgodę pracownika na takie posunięcie (por. wyrok NSA w Warszawie z 17 listopada (...)
str. 18
IX.
ZAKAZ WYPOWIADANIA ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY OCHRONNE
Nawet jeśli pracodawca ma powód do wypowiedzenia umowy o pracę, nie zawsze może to zrobić. Musi bowiem przestrzegać zakazu wypowiadania, przewidzianego w Kodeksie pracy oraz (...)
str. 19
X.
ROZLICZENIE Z PRACOWNIKIEM
1.
Czas pracy
Do ustania stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia może dojść przed upływem okresu rozliczeniowego. W takim przypadku pracodawca musi dokonać rozliczenia czasu pracy wcześniej. Zobowiązuje go (...)
str. 20
2.
Ekwiwalent urlopowy
Gdy pracownik nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w naturze, pracodawca musi wypłacić mu ekwiwalent (art. 171 § 1 K.p.). Oblicza się go według zasad określonych w (...)
str. 21
3.
Odprawy i odszkodowania
Wypowiedzenie stosunku pracy może pociągnąć za sobą konieczność wypłacenia odchodzącemu pracownikowi odprawy, np.: przysługującej na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, bez względu na to czy (...)
str. 22
4.
Świadectwo pracy
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wystawić pracownikowi świadectwo pracy. Tak stanowi art. 97 § 1 K.p. Powinno to (...)
str. 22
XI.
SKUTKI NARUSZENIA PRZEPISÓW O WYPOWIADANIU
Pracownik ma prawo odwołać się od wypowiedzenia w terminie 21 dni od jego otrzymania (art. 44 w zw. z art. 264 § 1 K.p.). Jeśli (...)
str. 22
1.
Zasadność wypowiedzenia
W wyroku z 24 marca 1999 r. (sygn. akt I PKN 673/98, OSNP-wkł. 1999/20/5) Sąd Najwyższy uznał, że: "Przepis art. 30 § 4 K.p. dotyczy (...)
str. 23
2.
Wadliwość wypowiedzenia
Nie tylko brak przyczyny wypowiedzenia albo jej niepoprawne wskazanie stanowi wadę tego sposobu zakończenia stosunku pracy. Jest nią także naruszenie przepisów proceduralnych. Chodzi tu o (...)
str. 24
3.
Nadużycie prawa przez pracownika
Nie zawsze roszczenie pracownika zostanie uznane przez sąd. Jest ono bowiem oceniane w kontekście art. 8 K.p. (por. wyrok SN z 13 czerwca 1995 r., (...)
str. 24
4.
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność pracodawcy za bezprawne działanie przy wypowiadaniu umowy o pracę nie musi się ograniczyć do tej przewidzianej w Kodeksie pracy. Pracownik może także dochodzić kompensaty (...)
str. 25
XII.
ZAŁĄCZNIKI
1.
Przykładowo wypełnione wzory oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem oraz świadectwa pracy
Przykład Pracodawca w dniu 28 października 2022 r. wręczył pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku specjalisty ds. marketingu wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony zawartej 1 stycznia 2022 (...)
str. 26
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.