Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 10 (604) Z DNIA 10.05.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (550) z dnia 10.02.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Ustalanie okresu zasiłkowego w 2022 r. z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Stosowanie obniżenia składki zdrowotnej do kwoty obliczonej zaliczki na podatek dochodowy po zmianach
1) Zatrudniamy pracownika na część etatu, za wynagrodzeniem minimalnym ustalonym proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Do końca ubiegłego roku obliczoną składkę zdrowotną obniżaliśmy do wysokości (...)
str. 6
2.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika, który w danym miesiącu obok wynagrodzenia za pracę otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie roczne
W lutym br. wypłacimy pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki. Jak rozliczyć składki ZUS i ustalić zaliczkę na podatek dochodowy od tych wypłat? Czy mamy (...)
str. 10
3.1.
Ile za styczeń 2022 r. wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących?
Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy czym część przedsiębiorców za styczeń 2022 r. ustala podstawę (...)
str. 14
3.2.
Ustalenie wysokości składki zdrowotnej przedsiębiorcy prowadzącego kilka rodzajów działalności
Zgodnie z art. 82 ust. 2a ustawy zdrowotnej, jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 81 ust. 2 ustawy (...)
str. 16
4.
Składki ZUS wspólnika spółki z o.o. zobowiązanego do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki
Zgodnie z art. 176 K.s.h., wspólnik spółki z o.o. zostanie zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych zgodnie z umową spółki. Z tego tytułu będzie otrzymywał (...)
str. 19
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Do 28 lutego br. czas na przekazanie ubezpieczonym informacji o danych zamieszczonych w raportach przekazanych do ZUS
Płatnik składek jest obowiązany przekazać osobom ubezpieczonym informacje zawarte w raportach rozliczeniowych przekazanych do ZUS za ubiegły rok w podziale na poszczególne miesiące, w celu (...)
str. 20
2.
Korekta dokumentów rozliczeniowych tylko do określonego terminu
Płatnik składek został zobowiązany do złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących za listopad 2016 r. Podobno od 1 stycznia 2022 r. nie koryguje się tych dokumentów, gdyż (...)
str. 22
3.
Za styczeń br. i kolejne miesiące przedsiębiorcy przekazują dokumenty rozliczeniowe
Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą. Dotychczas nie składałem deklaracji rozliczeniowych za kolejne miesiące. Czy od stycznia 2022 r. muszę przekazywać ten dokument za każdy miesiąc? Tak. (...)
str. 24
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Dodatek funkcyjny w podstawie wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
Pracownikowi przyznano dodatek funkcyjny w stałej miesięcznej wysokości 500 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, dodatek ten nie przysługuje za okresy nieobecności "chorobowych" pracownika. Jego zmniejszenie (...)
str. 25
2.
Premie kwartalne w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, gdy pracownik nie przepracował pełnego wymiaru czasu pracy
Wieloletni pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje zmienne premie kwartalne zmniejszane proporcjonalnie za okresy absencji chorobowych. W styczniu 2022 r. przez kilka dni chorował. Jak należało (...)
str. 27
3.
Wysokość zasiłku chorobowego przysługującego osobie współpracującej z przedsiębiorcą
Przy prowadzonej działalności gospodarczej od 1 sierpnia 2021 r. z przedsiębiorcą współpracuje jego żona (w ramach umowy o pracę, za wynagrodzeniem określonym na poziomie minimalnego). (...)
str. 29
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek chorobowy w razie skrócenia okresu niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS
Pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzonym badaniu skrócił okres orzeczonej niezdolności do pracy, wystawiając zaświadczenie ZUS ZLA/K stwierdzające, że (...)
str. 31
2.
Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
1) Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim poinformowała pracodawcę, że jest w ciąży. W związku z tym chciałaby zrezygnować z całości urlopu rodzicielskiego, który miał się (...)
str. 32
V.
Emerytury i renty
1.
Do 28 lutego 2022 r. poinformowanie ZUS o zarobkach emerytów i rencistów
Osoba pobierająca świadczenie emerytalno-rentowe, uzyskująca dodatkowo przychody z pracy zarobkowej (stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych) jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ZUS wraz ze (...)
str. 34
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ustalenie ostatniego dnia zatrudnienia w razie rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 K.p.
Od maja 2021 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i wykorzystał pełny okres zasiłkowy, a obecnie pobiera świadczenie rehabilitacyjne, które zostało przyznane na 4 miesiące (...)
str. 37
2.
Kryteria wyboru pracownika do zwolnienia
Ze względów ekonomicznych musimy zlikwidować jedno z analogicznych stanowisk pracy. Czy istnieją jakieś zasady doboru pracownika, z którym powinniśmy rozwiązać umowę o pracę? Jeżeli tak, (...)
str. 38
3.
Zwolnienie ze świadczenia pracy oraz arbitralne udzielenie urlopu przed datą zakończenia umowy na czas określony
W dniu 19 marca 2022 r. zakończy się umowa zawarta z pracownikiem na czas określony. Nie zamierzamy kontynuować jego zatrudnienia, a ponadto chcielibyśmy, aby już (...)
str. 40
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Dyżur w kontekście odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz zakazu pracy w nadgodzinach z uwzględnieniem stanowiska resortu pracy
Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w (...)
str. 41
2.
Organizacja pracy pracownika z niepełnosprawnością zwolnionego ze stosowania sztywnych norm czasu pracy
Zatrudniamy osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim, która podczas badań okresowych wystąpiła o wyłączenie wobec niej zakazu pracy w nadgodzinach. Lekarz profilaktyk wydał zgodę na niestosowanie (...)
str. 42
3.
Ustalanie rodzaju nadgodzin w razie wcześniejszego podjęcia pracy po dniu wolnym
Pracownik zatrudniony w systemie równoważnym został wezwany do pracy w dniu wolnym od pracy, po innym dniu wolnym, o godzinie wcześniejszej niż zwykle, przepracowując łącznie (...)
str. 43
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy przy przesunięciu terminu wypłaty premii
1) Na wynagrodzenie pracownika składa się stała stawka miesięczna wypłacana 10. dnia następnego miesiąca (wypłata "główna") oraz premia o charakterze zmiennym wypłacana 25. dnia następnego (...)
str. 45
2.
Obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej po udokumentowaniu dodatkowego okresu pracy
Pracodawca co 5 lat wypłaca nagrody jubileuszowe uwzględniające ogólny staż pracy. Jeden z pracowników, który w 2017 r. otrzymał nagrodę za 20 lat pracy, dwa (...)
str. 47
3.
Ustalenie podstawy odprawy emerytalno-rentowej
Pracownik w drugiej połowie stycznia br. wystąpił o rozwiązanie umowy w celu przejścia na emeryturę, no co uzyskał zgodę. Jest on wynagradzany stawką miesięczną, a (...)
str. 49
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokumentacja związana z przedłużeniem umowy o pracę do dnia porodu
Zatrudniamy pracownicę na czas określony. Umowa powinna rozwiązać się w listopadzie zeszłego roku, ale ze względu na ciążę pracownicy została przedłużona do dnia porodu. Czy (...)
str. 51
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Obowiązki wynikające z odbywania podróży służbowej przez pracownika samochodem prywatnym
Na wnioski pracowników wysyłanych w podróż służbową pracodawca wyraża zgodę na przejazd przez zainteresowanych samochodem prywatnym. Czy w takim przypadku pracodawca powinien podpisać z nim (...)
str. 52
2.
Procedura zastosowania kary porządkowej
W trakcie nieobecności w pracy z powodu choroby głównej księgowej zastępująca ją osoba stwierdziła, że kolejny już raz spóźniła się z zapłatą podatku, co spowodowało (...)
str. 54
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Weryfikacja obowiązkowych szczepień medyków
Do 1 marca 2022 r. personel medyczny ma obowiązek zaszczepić się przeciwko COVID-19. Poświadczeniem tego będzie certyfikat. Czy pracodawca będzie mógł żądać okazania takiego certyfikatu? (...)
str. 55
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z uwzględnieniem rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 r.
1) Czy pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego za styczeń 2022 r., jeśli pracownik złożył wniosek o niestosowanie przepisów rozporządzenia MF (...)
str. 57
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wpłata do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
W lutym 2022 r. wypłacimy pracownikom, w tym niepozostającym już w zatrudnieniu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. Czy od tego wynagrodzenia w przypadku byłych (...)
str. 59
F.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Okres korzystania z opłacania składek w ramach małego ZUS plus
Osoba prowadząca działalność gospodarczą w 2019 r. opłacała mały ZUS, a w latach 2020-2021 mały ZUS plus. Czy w 2022 r. mogła skorzystać z opłacania (...)
str. 60
2.
Oskładkowanie wynagrodzenia członka zarządu spółki z o.o.
Członek zarządu spółki z o.o. pełniący tę funkcję na podstawie powołania, w styczniu 2022 r. otrzymał wynagrodzenie za grudzień 2021 r. Czy należało obliczyć od (...)
str. 60
3.
Nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego
Pracownikowi od 1 stycznia 2022 r. przyznano dodatek funkcyjny, który jest zmniejszany za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy z powodu choroby, opieki lub macierzyństwa. W (...)
str. 61
4.
Zatrudnienie na okres próbny po trzech latach od zakończenia stosunku pracy
Zatrudnialiśmy pracownika na czas określony do końca 2016 r. Umowa ta nie była poprzedzona okresem próbnym. Obecnie chcielibyśmy zatrudnić go ponownie na to samo stanowisko. (...)
str. 61
5.
Treść informacji o warunkach zatrudnienia
1) Pracodawca nieobjęty regulaminem pracy wypłaca wynagrodzenia w cyklach miesięcznych do 10. dnia następnego miesiąca. Jak powinna brzmieć informacja o warunkach zatrudnienia w części dotyczącej (...)
str. 62
6.
Wymiar urlopu wychowawczego gdy status pracownika ma tylko jeden z rodziców dziecka
Czy pracownica - matka dziecka w wieku 3 lat - może skorzystać z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego (36 m-cy), jeśli jej mąż, ojciec dziecka, nie (...)
str. 63
1.
Nabycie prawa do nagrody rocznej
Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) za 2021 r. przysługuje pracownikom państwowych jednostek sfery budżetowej, samorządowych jednostek oraz zakładów budżetowych, urzędów, organów kontroli i (...)
str. 64
2.
Okresy uprawniające do trzynastki
2.1. Zasady liczenia Pracownik, który przepracował u danego pracodawcy cały 2021 r. powinien otrzymać trzynastkę w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast jego okres pracy wyniósł co (...)
str. 65
2.1.
Zasady liczenia
Pracownik, który przepracował u danego pracodawcy cały 2021 r. powinien otrzymać trzynastkę w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast jego okres pracy wyniósł co najmniej 6 miesięcy (...)
str. 65
2.2.
Pojęcie "okresu przepracowanego"
Interpretacje sądowe i urzędowe "okresów przepracowanych", o których mowa w art. 2 ustawy o trzynastkach, są jednoznaczne i niezmienne od lat. Przesądzają, że są to (...)
str. 66
3.
Ustalanie wysokości trzynastki
W podstawie trzynastki uwzględnia się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, (...)
str. 68
4.
Termin wypłaty trzynastki
Trzynastka za 2021 r. musi być wypłacona do 31 marca 2022 r. (art. 5 ust. 2 ustawy o trzynastkach). Niedotrzymanie terminu jest sankcjonowane grzywną od (...)
str. 70
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie rozliczania składek ZUS
1. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie rozliczania składek ZUS W Dzienniku Ustaw z dnia 28 stycznia 2022 r. pod poz. 211 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów (...)
str. 71
2.
Nowe wzory oświadczenia dotyczącego powierzenia cudzoziemcowi pracy oraz wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 i 28 stycznia 2022 r. pod poz. 193 i 198 opublikowano rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: z dnia (...)
str. 71
3.
Kolejny projekt ustawy w sprawie testowania pracowników
W UiPP nr 3/2022 , str. 71 pisaliśmy o założeniach poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.