Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 14 (560) z dnia 10.07.2022
Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Dodatek nr 14
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14
z dnia 10.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WPROWADZENIE
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym (...)
str. 3
I.
USTALENIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
1.
Podstawa wynagrodzenia
Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia określa się w umowie o pracę (art. 29 § 1 pkt 3 K.p.). Sferę wynagrodzeń (...)
str. 4
1.1.
Układ zbiorowy pracy
Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy (art. 77 1 K.p.). Przez warunki wynagradzania należy rozumieć całokształt (...)
str. 5
1.2.
Regulamin wynagradzania
Pracodawca, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób (...)
str. 6
2.
Elementy wynagrodzenia
Kodeks pracy w art. 78 dokonuje podziału składników wynagrodzenia na podstawowe oraz dodatkowe (nieobowiązkowe). Jak wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 8 sierpnia (...)
str. 7
3.
Minimalna stawka wynagrodzenia
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak stanowi art. 6 ust. (...)
str. 10
4.
Zasada równego traktowania w zakresie wynagrodzenia
Generalnie wynagrodzenie może być podczas rekrutacji negocjowane, ważne aby nie naruszało ono przepisów o wynagrodzeniu minimalnym. Poza powyższym, ustalona z kandydatem wysokość wynagrodzenia, jak wynika (...)
str. 11
5.
Waluta i natura wynagrodzenia
Regułą w zakresie stosunków pracy jest określenie wynagrodzenia w złotych polskich. Należy jednak przyjąć, że wynagrodzenie za pracę może być ustalone w dowolnej walucie, ponieważ (...)
str. 12
II.
OPŁACENIE PRACY NADLICZBOWEJ
1.
Elementy wynagrodzenia za nadgodziny
Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu (...)
str. 13
2.
Pojęcie i sposób obliczania normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
W uzasadnieniu wyroku z 22 czerwca 2011 r. (sygn. akt II PK 3/11, OSNP 2012/15-16/191) Sąd Najwyższy uznał, że normalne wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach (...)
str. 13
3.
Podstawa obliczania dodatków za nadgodziny
Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku za godziny nadliczbowe obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeśli taki składnik (...)
str. 14
III.
WYNAGRODZENIE ZA CZAS DYŻURU
Dyżur zgodnie z art. 151 5 § 1 K.p. jest zobowiązaniem pracownika do pozostawania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę poza (...)
str. 15
IV.
OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA STAŁEGO MIESIĘCZNEGO ZA OKRESY NIEPRZEPRACOWANE
1.
Wpływ przyczyny niewykonywania pracy na metodę obniżenia
Występują dwie metody obliczania wynagrodzenia ustalonego w stałej stawce miesięcznej w przypadku przepracowania części miesiąca, uzależnione od rodzaju absencji w pracy. Określają je przepisy § (...)
str. 17
2.
Nieobecności zasiłkowe
W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub innej nieobecności, za okres której przysługują świadczenia określone w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (...)
str. 18
3.
Pozostałe absencje w pracy
W przypadku nieobecności niezasiłkowej (np. urlop bezpłatny, stawiennictwo na wezwanie organu uprawnionego), a także podjęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca, wynagrodzenie stałe miesięczne ustala (...)
str. 21
4.
Zbieg różnych nieobecności w pracy
W przypadku odnotowania w ewidencji danego miesiąca absencji w pracy z różnych przyczyn, należy obliczyć kwoty obniżenia wynagrodzenia ustalonego w stałej stawce miesięcznej stosownie do (...)
str. 22
V.
OBLICZENIE WYNAGRODZENIA STAŁEGO MIESIĘCZNEGO W RAZIE ZMIANY WYMIARU CZASU PRACY
Przepisy prawa o charakterze powszechnie obowiązującym nie zawierają regulacji w sprawie obliczania wynagrodzenia miesięcznego o charakterze stałym w razie zmiany etatu w trakcie miesiąca. Stanowisko (...)
str. 22
VI.
OBCIĄŻENIA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA SKŁADKAMI ZUS, PODATKIEM DOCHODOWYM ORAZ WPŁATĄ DO PPK
1.
Składki na ubezpieczenia społeczne
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia (...)
str. 23
2.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z tym (...)
str. 24
3.
Zaliczka na podatek dochodowy
Pracodawca jest obowiązany jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 32 ustawy o pdof. Zaliczki (...)
str. 26
4.
Wpłata do PPK
Pracodawca (podmiot zatrudniający) obowiązany do stosowania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zawiera umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. (...)
str. 27
5.
Przykładowe rozliczenia składkowo-podatkowe
Przykład Pracownik będący uczestnikiem PPK, w dniu 29 lipca 2022 r. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5.100 zł. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł), (...)
str. 28
VII.
POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA
1.
Rodzaj i zasady potrąceń niewymagających zgody pracownika
Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (...)
str. 30
2.
Potrącenia dobrowolne
Należności inne niż wymienione powyżej mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika wyłącznie na podstawie pisemnej zgody zainteresowanego (art. 91 K.p.). Ważne: Zgoda pracownika na potrącenia (...)
str. 33
3.
Kwota wolna od potrąceń
Niezależnie od ograniczeń, o których mowa wcześniej, ustawodawca przewidział w większości przypadków kwotę wolną od potrąceń. Gwarantuje ona - zwłaszcza najniżej zarabiającym - zachowanie pewnego (...)
str. 33
4.
Zbieg potrąceń obowiązkowych z dobrowolnymi
W przypadku zbiegu potrąceń należności egzekwowanych oraz dobrowolnych (np. rat pożyczki z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, dalej KZP, składek związkowych, składek NW) w pierwszej kolejności potrąca się (...)
str. 36
5.
Potrącenia z więcej niż jednej wypłaty w ciągu miesiąca
Przepisom ochronnym: "(...) oprócz wynagrodzenia za pracę w ścisłym znaczeniu, podlegają należności przysługujące pracownikowi na podstawie przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 (...)
str. 37
6.
Odliczenia wynagrodzenia nadpłaconego z powodu terminu wypłat
Z wynagrodzenia za pracę odlicza się (nie należy mylić z potrącaniem), w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, (...)
str. 38
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.