Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 2 (578) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 18 (546) z dnia 20.09.2021
Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców
Dodatek nr 14
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18
z dnia 20.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY PRACOWNIKÓW
1.
Sfinansowanie kosztów specjalistycznego szkolenia
Firma postanowiła zmienić profil prowadzonej działalności. W związku z tym zamierza skierować kilku pracowników na specjalistyczny kurs tematycznie związany z zakresem nowej aktywności firmy. Czy (...)
str. 3
2.
Objęcie pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie
Spółka zamierza objąć pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie. Jakie konsekwencje podatkowe wystąpią, gdy: pracodawca sfinansuje całą składkę ubezpieczeniową, składkę tę sfinansuje w części pracodawca i (...)
str. 4
3.
Dofinansowanie ze środków obrotowych do karnetów sportowych
Pracodawca zamierza przekazać pracownikom karnety sportowe. Ich zakup sfinansuje ze środków obrotowych. Następnie pracownikowi w liście płac zostanie potrącona symboliczna kwota stanowiąca częściową wartość karnetu. (...)
str. 6
4.
Diety za podróż służbową wypłacone w wyższej wysokości niż wynikająca z rozporządzenia o podróży służbowej
We wrześniu 2021 r. pracownik przez kilka dni przebywał w krajowej podróży służbowej. Zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłacimy mu z tego tytułu diety w wysokości (...)
str. 8
5.
Wypłata zapomogi w przypadku długotrwałej choroby
Pracownik w związku z długotrwałą chorobą złożył pracodawcy wniosek z prośbą o wypłatę zapomogi (pomoc finansową na leczenie). Spółka (pracodawca) dokonała wypłaty zapomogi w wysokości (...)
str. 10
6.
Umorzenie części udzielonej pożyczki z uwagi na trudną sytuację materialną pracownika
W zeszłym roku spółka z o.o. udzieliła pracownikowi ze środków ZFŚS pożyczki na cele mieszkaniowe. Obecnie pracownik wystąpił o umorzenie części pożyczki z uwagi na (...)
str. 11
7.
Sfinansowanie tlenoterapii pracownikom, którzy przeszli COVID-19
Zakład pracy sfinansował tlenoterapię pracownikom, którzy przeszli COVID-19. Czy wartość tego świadczenia stanowi u pracownika przychód? Sfinansowanie tlenoterapii pracownikom, którzy przeszli COVID-19, nie powoduje u (...)
str. 13
8.
Pobór zaliczki na podatek od świadczenia rzeczowego o znacznej wartości
Pracodawca we wrześniu 2021 r. wręczył pracownikowi nagrodę rzeczową za dobre wyniki w pracy, której zakup sfinansował ze środków obrotowych. Jej wartość jest znaczna, dlatego (...)
str. 14
9.
Świadczenie należne pracownikowi z okazji ślubu lub narodzin dziecka
Zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłacamy naszym pracownikom świadczenie w wysokości 1.000 zł - z okazji ślubu lub narodzin dziecka. Czy tego rodzaju świadczenie powinniśmy uznać (...)
str. 16
10.
Zakwaterowanie pracowników, których miejsce zamieszkania położone jest w innym województwie niż miejsce pracy
Spółka z o.o. zatrudniła pracowników, których miejsce zamieszkania położone jest w innym województwie niż ustalone miejsce pracy tych osób. Firma planuje wynająć i udostępnić tym (...)
str. 17
11.
Sfinansowanie pracownikowi zakupu okularów korygujących wzrok
Zakład pracy zwraca pracownikom wydatki poniesione na zakup okularów korygujących wzrok. Czy zwracane kwoty korzystają ze zwolnienia od podatku? Zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zakup (...)
str. 19
12.
Udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do używania w celach prywatnych
Posiadamy samochody służbowe. Pracownicy mogą je wykorzystywać do celów prywatnych. Czy ustalony im z tego tytułu przychód uwzględnia koszty zakupionego przez pracodawcę paliwa zużywanego przez (...)
str. 20
II.
PRZYCHODY ZLECENIOBIORCÓW
1.
Sfinansowanie wstępnych badań lekarskich
Zleceniodawca skierował zleceniobiorcę na wstępne badanie lekarskie, które sfinansował. Czy u zleceniobiorcy powstanie z tego tytułu przychód? Sfinansowanie przez zleceniodawcę wstępnych badań lekarskich zleceniobiorcy spowoduje (...)
str. 21
2.
Wypłata ekwiwalentu za używanie własnych narzędzi przy wykonywaniu umowy zlecenia
W umowie zlecenia strony zawarły zapis, że zleceniodawca wypłaci zleceniobiorcy ekwiwalent pieniężny z tytułu używania przez niego przy wykonywaniu zlecenia własnych narzędzi. Czy od kwoty (...)
str. 22
3.
Świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Czy wartość zapewnianej zleceniobiorcom odzieży ochronnej, obuwia roboczego i środków higieny osobistej stanowi przychód tych osób, podlegający opodatkowaniu? Zapewnienie odzieży ochronnej, obuwia roboczego i środków (...)
str. 23
4.
Przekazanie kart przedpłaconych w innym terminie niż dokonywana jest wypłata wynagrodzenia
Zleceniodawca zamierza przekazać zleceniobiorcom karty przedpłacone, które będą sfinansowane ze środków obrotowych. Ich przekazanie nastąpi w innym terminie niż wypłata wynagrodzenia. Czy w związku z (...)
str. 23
5.
Wypłata diet oraz zwrot kosztów noclegu z tytułu odbytej podróży
Zleceniobiorca (niebędący przedsiębiorcą) w ramach zawartej umowy zlecenia odbył podróż krajową. Czy wypłacone mu z tego tytułu diety oraz zwrot kosztów noclegu są u niego (...)
str. 24
6.
Zapewnienie noclegu zleceniobiorcy mieszkającemu w innej miejscowości
Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Usługi wynikające z umowy są świadczone w siedzibie firmy. W związku z tym, że zleceniobiorca (...)
str. 25
7.
Udostępnienie firmowego samochodu służbowego do celów prywatnych
Z umowy zlecenia wynika, że zleceniobiorca może nieodpłatnie wykorzystywać firmowy samochód osobowy do celów prywatnych. Czy zleceniodawca powinien mu z tego tytułu ustalić przychód w (...)
str. 27
8.
Przekazanie nagród rzeczowych i pieniężnych w konkursie organizowanym przez zleceniodawcę
Cyklicznie zamierzamy organizować konkursy dla naszych zleceniobiorców, które mają wpływać na poprawę motywacji, zaangażowania i jakości wykonywanych czynności. W tym celu opracujemy regulamin takich konkursów (...)
str. 28
9.
Wykupienie obiadów nieprofilaktycznych dla zleceniobiorców będących nierezydentami
Nasza firma zatrudnia nierezydentów na podstawie umów zlecenia. Od wynagrodzeń z tytułu realizacji tych umów naliczamy i pobieramy 20% zryczałtowany podatek dochodowy. Wspomnianym zleceniobiorcom firma (...)
str. 30
10.
Sfinansowanie specjalistycznego szkolenia dla zleceniobiorców
Nasza firma zorganizowała szkolenie z obsługi maszyny produkcyjnej, na które skierowano kilku zleceniobiorców i pracowników. Firma szkoleniowa wystawiła zbiorczą fakturę, w której nie wyszczególniła, kto (...)
str. 32
11.
Wypłata przez zleceniodawcę zasiłku chorobowego
Zatrudniony przeze mnie zleceniobiorca dostarczył mi zwolnienie lekarskie. Będę więc zobowiązany wypłacić mu zasiłek chorobowy. Czy wypłacony zleceniobiorcy zasiłek chorobowy podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu? Od (...)
str. 33
12.
Moment powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia wypłacanego przelewem bankowym
Zleceniodawca wypłacił zleceniobiorcy przelewem wynagrodzenie 31 sierpnia 2021 r., ale na rachunek bankowy zleceniobiorcy pieniądze wpłynęły 2 września 2021 r. Czy przychód u zleceniobiorcy powstał (...)
str. 35
13.
Wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia
Zleceniobiorca zwrócił się do przedsiębiorcy (zleceniodawcy) z prośbą o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia z umowy zlecenia. Czy od dokonanej zaliczkowo wypłaty należy pobrać zaliczkę (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.