Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 22 (550) z dnia 20.11.2021
Leasing, kredyt, dotacje w podatku dochodowym
Dodatek nr 17
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22
z dnia 20.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
LEASING
1.
Wydatki na samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł
Spółka z o.o. zamierza objąć w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł. Będzie go wykorzystywać zarówno do celów związanych, jak i niezwiązanych (...)
str. 3
2.
Limitowanie rat leasingowych
Spółka z o.o. wykorzystuje na potrzeby firmy samochód osobowy objęty na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Auto jest wykorzystywane do celów mieszanych. Czy w związku z (...)
str. 4
3.
Sposób ujmowania opłat leasingowych w kosztach uzyskania przychodów
Zawarłem umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy niebędący samochodem elektrycznym. Wartość tego samochodu przekracza 150.000 zł. Wiem, że wysokość opłat leasingowych, które będę (...)
str. 5
4.
Używanie dwóch samochodów w leasingu przez osobę prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą
Podatnik jest jednoosobowym przedsiębiorcą, który nie zatrudnia pracowników. Czy może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki z tytułu leasingu dwóch samochodów osobowych oraz ich używania (...)
str. 7
5.
Wartość samochodu osobowego w razie dokonania cesji umowy leasingu operacyjnego
W wyniku cesji umowy leasingu podatnik przejmie w leasing operacyjny samochód osobowy. Czy do ustalenia proporcji, według której będzie zaliczać raty leasingowe do kosztów uzyskania (...)
str. 7
6.
Zmiana zasad wykorzystywania leasingowanego samochodu w firmie
Firma (podatnik PIT, czynny podatnik VAT) objęła w 2020 r. w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości przekraczającej 150.000 zł. Nie jest to pojazd elektryczny. (...)
str. 8
7.
Odpłatne zbycie samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego na cele osobiste
Prowadzę działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca. Podatek dochodowy obliczam według skali podatkowej na podstawie dochodu ustalanego w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. W (...)
str. 10
8.
Koszty związane z przygotowaniem cesji umowy
W wyniku cesji umowy leasingu spółka jawna osób fizycznych prowadząca księgi rachunkowe przejmie w leasing operacyjny samochód osobowy. Czy koszty poniesione na przygotowanie cesji umowy (...)
str. 11
9.
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej
Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe zawarł umowę leasingu operacyjnego. Czy wstępną opłatę leasingową może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów? Jeżeli w umowie leasingu nie określono, (...)
str. 12
10.
Rozliczanie kosztów z tytułu używania auta do celów mieszanych
Przedsiębiorca (podatnik PIT) objął w leasing operacyjny auto osobowe, które wykorzystuje do tzw. celów mieszanych. Czy stosowanie wskaźnika 75% (zamiast 20%), według którego ustala się (...)
str. 13
II.
KREDYT
1.
Pobranie przez bank odsetek od nieterminowo spłacanego kredytu
Przedsiębiorca zaciągnął kredyt na bieżące potrzeby firmy. Spłata jednej raty dokonana została po terminie, w związku z czym bank pobrał odsetki karne. Czy wspomniane odsetki (...)
str. 14
2.
Odsetki od kredytu zaciągniętego "prywatnie" przez przedsiębiorcę
Przedsiębiorca (podatnik PIT) nabył jako osoba prywatna trzy mieszkania, których zakup sfinansował z kredytu hipotecznego. Mieszkania te zostały zaliczone do środków trwałych i są obecnie (...)
str. 15
3.
Spłata odsetek od kredytu z rachunku bankowego małżonka podatnika
Małżonkowie zaciągnęli wspólnie kredyt konsumpcyjny. Środki wydatkowali na zakup składnika majątku, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w firmie prowadzonej przez jednego z małżonków. (...)
str. 16
4.
Przewalutowanie kredytu obrotowego a różnice kursowe
Na potrzeby działalności gospodarczej przedsiębiorca zaciągnął kredyt obrotowy w złotych. Planuje go jednak przewalutować na euro. Czy w wyniku przewalutowania lub spłaty już przewalutowanego kredytu (...)
str. 17
5.
Obowiązek poboru podatku u źródła w przypadku zakupu sfinansowanego kredytem zagranicznym
1) Przed epidemią koronawirusa zawarłem umowę z holenderskim kontrahentem na dostawę maszyny przemysłowej. Teraz z powodu epidemii mam trudności finansowe. Za pośrednictwem kontrahenta uzyskałem w (...)
str. 18
6.
Odsetki od kredytów zaciągniętych na zakup kilku środków trwałych
Spółka zaciągnęła kredyty na zakup kilku maszyn. Jak należy obliczyć odsetki przypadające na wartość początkową poszczególnych środków trwałych i odsetki wliczane w koszty? Odsetki naliczone (...)
str. 21
7.
Rozliczenie kosztów kredytu zaciągniętego na ulepszenie środka trwałego
Spółka planuje zmodernizować budynek wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. By zrealizować ten projekt, stara się o kredyt bankowy. Czy odsetki (...)
str. 22
8.
Dokument będący podstawą do ujęcia w podatkowej księdze odsetek od kredytu inwestycyjnego
Podatnik zaciągnął kredyt inwestycyjny, którym sfinansował zakup środka trwałego. Kiedy i na podstawie jakiego dowodu powinien ujmować w podatkowej księdze odsetki od tego kredytu? Odsetki (...)
str. 23
9.
Odsetki od kredytu konsolidacyjnego w kosztach uzyskania przychodów
Podatnik PIT spłaca kredyty bankowe, które w poprzednich latach zaciągnął na sfinansowanie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odsetki od tych kredytów są ujmowane (...)
str. 24
10.
Opłata sankcyjna od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
Czy opłata za niedostarczenie dokumentów do zabezpieczenia kredytu jest bezpośrednio kosztem podatkowym, czy powinna zwiększyć wartość początkową środka trwałego? Generalnie prowizje i opłaty pobierane przez (...)
str. 24
III.
DOTACJE
1.
Wydatki poniesione na sporządzenie wniosku o przyznanie dotacji
Spółka z o.o. ubiega się o dotację z UE na zakup środka trwałego. W tym celu korzystała z usług firmy zewnętrznej, która przygotowała wniosek o (...)
str. 25
2.
Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu środka trwałego
Spółka, w której 100% udziałów w kapitale zakładowym posiada gmina, otrzyma od gminy dotację celową na sfinansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym (zakup środków trwałych). Czy (...)
str. 27
3.
Podatkowe skutki dokonania zwrotu części dotacji po stwierdzeniu błędu we wniosku o dofinansowanie
Spółka z o.o. w 2020 r. otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 3.4 Dotacje na kapitał (...)
str. 27
4.
Rozliczenie zwrotu dotacji w zeznaniu rocznym
Spółka z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Uzyskana na ten cel dotacja korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. W związku z tym (...)
str. 29
5.
Strata z tytułu likwidacji środka trwałego, którego zakup częściowo sfinansowano dotacją
Czy w momencie likwidacji nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego, którego zakup częściowo został sfinansowany dotacją, kosztem uzyskania przychodów będzie cała niezamortyzowana wartość środka trwałego, (...)
str. 30
6.
Korekta kosztów po otrzymaniu dotacji w kolejnym roku podatkowym
Podatnik wystąpił w 2020 r. o dotację na kapitał obrotowy (beneficjent realizujący projekt z EFRR), korzystającą ze zwolnienia z PIT. Wydatki, które mogą być nią (...)
str. 32
7.
Dotacja zwolniona od CIT a limit przychodów dla stawki 9%
Spółka z o.o. jest małym podatnikiem na rok 2021, gdyż wartość jej przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w ubiegłym roku równowartości 2.000.000 euro. W tym (...)
str. 33
8.
Otrzymanie dofinansowania wydatków z tytułu dzierżawy i używania terminali płatniczych
Przedsiębiorca będący podatnikiem PIT podpisał umowę na dzierżawę terminali płatniczych oraz rozliczanie płatności kartą w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Fundacji Polska Bezgotówkowa. Uczestnicząc w (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.