Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 2 (578) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 4 (532) z dnia 20.02.2021
PIT za 2020 r. - praktyczne porady
Dodatek nr 5
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4
z dnia 20.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
1.
Data poniesienia wydatku na przedsięwzięcie termomodernizacyjne
Fakturę zaliczkową na wymianę drzwi wejściowych do domu mieszkalnego jednorodzinnego wystawiono w listopadzie 2019 r. Fakturę końcową wystawiono w styczniu 2020 r. i wynika z (...)
str. 3
2.
Katalog wydatków podlegających odliczeniu
Jakie dokładnie materiały i urządzenia objęte są ulgą termomodernizacyjną? Katalog materiałów budowlanych, urządzeń, a także usług, związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, (...)
str. 4
3.
Stosowanie ulgi przez właściciela kilku budynków mieszkalnych
Jestem właścicielem dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych, w których w 2020 r. prowadziłem różne przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Czy obowiązujący w ramach ulgi termomodernizacyjnej limit odliczenia w wysokości (...)
str. 5
4.
Ustalenie kwoty przysługującego odliczenia
W 2020 r. podatnik z własnych środków sfinansował wydatki na prace termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącym jego własność. Wyniosły one 28.000 zł. W 2021 (...)
str. 5
5.
Potwierdzenie wydatku termomodernizacyjnego fakturą wystawioną na jednego z małżonków
Małżonkowie w ramach wspólności majątkowej posiadają dom jednorodzinny. W 2020 r. sfinansowali z własnych środków montaż paneli fotowoltaicznych na nieruchomości, przy czym zakup i montaż (...)
str. 6
6.
Wykazywanie kwoty przysługującego odliczenia w załączniku i zeznaniu
Małżonkowie za 2020 r. zamierzają skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jak wykazać tę ulgę we wspólnym rozliczeniu, jeżeli podatnik poniósł stratę, a dochód żony jest niższy (...)
str. 7
7.
Sposób realizacji ulgi termomodernizacyjnej na przestrzeni kilku lat podatkowych
W 2020 r. podatnik osiągnął dochód w wysokości 25.000 zł. Z tego tytułu pobrano mu zaliczkę na podatek w kwocie 1.700 zł. W tym samym (...)
str. 8
II.
DAROWIZNY
1.
Odliczenie wpłaty dokonanej dla podmiotu leczniczego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
W 2020 r podatnik uzyskiwał przychody z prywatnego najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. W maju 2020 r. przekazał darowiznę pieniężną na rzecz szpitala, który dopiero w (...)
str. 9
2.
Darowizna na cele krwiodawstwa
Posiadam tytuł honorowego dawcy krwi. W PIT-37 za 2020 r. chciałbym odliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa. Jak ustalić kwotę przysługującego odliczenia? Zasadniczo można odliczyć całą (...)
str. 10
3.
Ustalenie wysokości przysługującego odliczenia w razie przekazania kilku darowizn na różne cele
Podatnik w 2020 r. przekazał kilka darowizn, w tym w kwietniu i maju darowizny na rzecz placówki leczniczej udzielającej świadczeń medycznych w związku z COVID-19, (...)
str. 11
4.
Odliczenie darowizny przekazanej za pośrednictwem pracodawcy
W zakładzie pracy z inicjatywy pracowników funkcjonuje system, w ramach którego z ich wynagrodzenia potrącane są stałe kwoty na rzecz fundacji realizującej zadania z zakresu (...)
str. 12
5.
Wsparcie działalności charytatywno-opiekuńczej Kościoła
W 2020 r. osiągałam wyłącznie dochody z emerytury. 10% tych dochodów przekazałam w darowiźnie na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła katolickiego. Czy darowizna tego typu podlega odliczeniu (...)
str. 13
III.
ULGA REHABILITACYJNA
1.
Zakup środków dezynfekujących i ochronnych
Podatnik należy do kręgu osób podwyższonego ryzyka. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może u niego powodować powikłania zagrażające życiu. W związku z tym ponosi znaczne wydatki na (...)
str. 14
2.
Wydatki na zakup sprzętu AGD
Osoba niepełnosprawna kupiła lodówkę, w której przechowuje leki na cukrzycę. Czy w tych okolicznościach wydatek poniesiony na zakup lodówki może odliczyć od dochodu wykazanego w (...)
str. 14
3.
Wykorzystywanie firmowego samochodu na potrzeby ułatwienia wykonywania czynności życiowych
Podatnik samochód osobowy wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych. Jako osobie z orzeczoną niepełnosprawnością, samochód ułatwia mu wykonywanie czynności życiowych, a w (...)
str. 15
4.
Koszty odpłatnej wizyty u lekarza specjalisty
Czy podatnik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może w zeznaniu za 2020 r. odliczyć wydatek poniesiony w związku z konsultacją onkologiczną? Koszty odpłatnych konsultacji medycznych (lekarskich) (...)
str. 16
5.
Otrzymanie w trakcie roku orzeczenia o powstaniu niepełnosprawności
Czy podatnikowi, który orzeczenie o niepełnosprawności otrzymał w trakcie roku podatkowego, przysługuje ulga rehabilitacyjna? Mając orzeczenie o niepełnosprawności, podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Podatnik (...)
str. 16
6.
Suplementy diety nie są uznawane za lek
Dla niepełnosprawnego dziecka kupuję na receptę suplementy diety zalecone przez lekarza. Czy poniesione z tego tytułu wydatki mogę odliczyć od dochodu w ramach ulgi na (...)
str. 17
7.
Przedłużenie ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej
W listopadzie 2020 r. upłynął okres, na jaki podatnikowi zostało wydane orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nowego orzeczenia nie uzyskał do końca 2020 (...)
str. 18
IV.
ULGA NA DZIECKO
1.
Kryterium dochodowe gdy w trakcie roku dzieci uzyskiwały przychody
Utrzymuję dwoje uczących się dzieci w wieku 16 i 20 lat. W 2020 r. dzieci uzyskiwały przychody z pracy, których wysokość za rok podatkowy przekroczyła (...)
str. 19
2.
Korzystanie z ulgi na dziecko przez cudzoziemca
Obywatel Ukrainy przebywa w Polsce od 2018 r. i osiąga tu dochody z pracy, które rozlicza w zeznaniu PIT-37. W Ukrainie pozostała jego żona i (...)
str. 20
3.
Dodatkowy zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko
Podatniczka podlega ubezpieczeniom w ZUS jako osoba współpracująca. W 2020 r. otrzymała zasiłek chorobowy z ZUS, który rozliczy w zeznaniu. Czy może w zeznaniu wykazać (...)
str. 22
4.
Dochód podatnika niepozostającego w związku małżeńskim
Podatnik wraz z partnerką, z którą nie pozostaje w związku małżeńskim, wychowuje małoletnie dziecko. Dochody podatnika przekroczyły 70.000 zł. Czy może on skorzystać z ulgi (...)
str. 23
5.
Ulga na dzieci własne oraz dzieci małżonka z poprzedniego związku
Podatnik zawarł związek małżeński w 2015 r. Wraz z żoną wychowuje czworo małoletnich dzieci, tj. dwoje dzieci wspólnych oraz dwoje dzieci żony z pierwszego małżeństwa, (...)
str. 23
V.
PREFERENCYJNE ROZLICZENIE
1.
Korzystanie przez jedno z małżonków z ulgi IP Box
Podatnik korzysta z preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Czy może on rozliczyć się wspólnie z małżonką? Zasadniczo podatnik, który korzysta z (...)
str. 24
2.
Osoba po rozwodzie wychowująca dziecko naprzemiennie
Podatnik (rozwodnik) na podstawie wyroku sądu, w systemie naprzemiennym, wychowuje małoletniego syna. W okresie sprawowania opieki nad dzieckiem zajmuje się nim bez pomocy innych osób. (...)
str. 25
3.
Prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym
Podatnik w 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, z której dochody są opodatkowane podatkiem liniowym. Czy stosowanie tej formy opodatkowania uniemożliwia mu wspólne rozliczenie się z (...)
str. 26
4.
Zawarcie związku małżeńskiego przez rodzica samotnie wychowującego dzieci
Dotychczas podatniczka wychowywała samotnie dwoje dzieci. W sierpniu 2020 r. wstąpiła w związek małżeński, z tym że jej mąż nie jest ojcem dzieci. Czy za (...)
str. 26
5.
Wdowiec samotnie wychowujący małoletnie dziecko
Podatnik po śmierci małżonka w 2020 r., przez część roku samotnie wychowywał uczące się dziecko, które nie ukończyło 25 roku życia. Czy może on rozliczyć (...)
str. 27
6.
Konsekwencje pozostawania przez małżonków w separacji
Małżonkowie przez cały 2020 r. pozostawali w separacji i mieszkali osobno. Czy w tej sytuacji mogą się wspólnie rozliczyć? Małżonkowie nie mogą się wspólnie rozliczyć, (...)
str. 28
VI.
INNE ZAGADNIENIA
1.
Rozliczenie przychodów osiągniętych z działalności nierejestrowej
Podatnik w 2020 r. uzyskiwał wyłącznie przychody z działalności nierejestrowej, od których nie odprowadzał zaliczek na podatek. Czy zobowiązany jest rozliczyć je w zeznaniu podatkowym? (...)
str. 29
2.
Ustalenie wysokości daniny solidarnościowej w przypadku poniesienia straty z innego źródła przychodów
Podatnik za 2020 r. osiągnął dochód z działalności gospodarczej opodatkowany według skali podatkowej w kwocie przekraczającej 1.000.000 zł. Jednocześnie z odpłatnego zbycia papierów wartościowych za (...)
str. 30
3.
Wykazanie w zeznaniu dochodów z pracy w Wielkiej Brytanii
Podatnik mieszka na stałe i pracuje w Polsce. W czasie urlopu wypoczynkowego przez krótki czas przebywał w Wielkiej Brytanii i tam pracował. Czy od dochodów (...)
str. 31
4.
Koszty uzyskania przychodów u wspólnika spółki niebędącej osobą prawną
Podatnik (wspólnik spółki jawnej) opłacał w 2020 r. składki na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Czy o wartość tych składek może zwiększyć (...)
str. 32
5.
Odliczanie od podatku części składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT-28 i części w PIT-37
Podatnik rozliczając w PIT-28 przychody z działalności gospodarczej, odliczył od ryczałtu część opłaconych w 2020 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne. Czy tę część składek, która (...)
str. 33
6.
Wysokość zaliczek należnych u podatnika prowadzącego działalność gospodarczą i pracującego na etacie
W 2020 r. osiągałem dochody z działalności gospodarczej oraz z umowy o pracę. Czy wykazywane w zeznaniu PIT-36 zaliczki należne powinny być ustalone z uwzględnieniem (...)
str. 33
7.
Czasowe ograniczenie dla podatników korzystających z ulgi internetowej
W 2013 r. podatnik skorzystał z ulgi internetowej. Czy w rozliczeniu za lata 2020 i 2021 będzie mógł ponownie dokonać odliczenia wydatków na używanie internetu, (...)
str. 34
8.
Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone po likwidacji działalności
W 2020 r. zlikwidowałem działalność gospodarczą, która przynosiła straty. Składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. zapłaciłem po likwidacji działalności. (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.