Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 2 (578) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 12 (540) z dnia 20.06.2021
Stosowanie ulgi dla młodych
Dodatek nr 10
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12
z dnia 20.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA ULGI DLA MŁODYCH
1.
Rodzaje przychodów
Ulga dla młodych została uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof. Na podstawie tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane przez (...)
str. 3
2.
Wiek podatnika
Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Warunek wieku musi być spełniony na moment uzyskania przychodów. W objaśnieniach podatkowych (...)
str. 4
3.
Limit kwotowy
Zwolnienie od podatku w ramach ulgi dla młodych jest limitowane. Co istotne, kwota 85.528 zł stanowi limit roczny, który obejmuje przychody uzyskane przez podatnika w (...)
str. 5
4.
Wniosek o niestosowanie zwolnienia od podatku
Podatnik ma możliwość złożenia płatnikowi pisemnego wniosku o pobór zaliczek na podatek bez stosowania zwolnienia od podatku wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 148 (...)
str. 6
5.
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
Zwolnienie od podatku przychodów ze stosunku pracy czy ze zlecenia nie zmienia zasad rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od tych przychodów. Generalnie (...)
str. 6
6.
Koszty uzyskania przychodów
Zastosowanie ulgi dla młodych wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz kosztów uzyskania przychodów z osobiście wykonywanej działalności na (...)
str. 7
7.
Ulga prorodzinna u młodych podatników
Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia od PIT w ramach ulgi dla młodych, mogą być również uprawnieni do ulgi na dzieci uregulowanej w art. 27f updof. (...)
str. 8
8.
Obowiązek złożenia zeznania podatkowego
Uzyskanie przez podatnika przychodów objętych w całości ulgą dla młodych samo w sobie nie rodzi obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Dla powstania tego obowiązku muszą wystąpić (...)
str. 9
II.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
1.
Wypłata pracownikowi zasiłku chorobowego
Czy do limitu przychodów objętych ulgą dla młodych wchodzi również wartość wypłaconego pracownikowi zasiłku chorobowego? Do limitu przychodów objętych ulgą dla młodych nie wlicza się (...)
str. 9
2.
Limit zwolnienia od podatku u podatnika kończącego 26 lat w roku podatkowym
Zatrudniam pracowników uprawnionych do ulgi dla młodych. Czy ukończenie przez takiego podatnika w danym roku podatkowym 26 roku życia powoduje, że należy proporcjonalnie zmniejszyć przysługujący (...)
str. 10
3.
Stawka podatku w miesiącu przekroczenia limitu przychodów
Jaką stawkę powinien zastosować płatnik (17% czy 32%) przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy pracownika, którego przychody w trakcie roku przekroczyły limit ulgi dla młodych? (...)
str. 11
4.
Moment utraty prawa do ulgi dla młodych
Czy jeżeli w czerwcu 2021 r. przychód 22-letniego pracownika przekroczył limit ulgi dla młodych, to pracodawca powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy już (...)
str. 11
5.
Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po 26 urodzinach, ale należne za okres zanim ukończył 26 lat
W zakładzie pracy wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc są dokonywane 10 dnia następnego miesiąca. 9 lipca 2021 r. wypłacimy wynagrodzenie za czerwiec 2021 r. pracownikowi, (...)
str. 12
6.
Złożenie pracodawcy wniosku o pobieranie zaliczek na podatek
Czy młody podatnik do 26 roku życia może zrezygnować z ulgi dla młodych i złożyć płatnikowi wniosek, żeby pobierał mu zaliczki na podatek od wynagrodzenia (...)
str. 13
7.
Rodzaj zwolnienia od podatku gdy młody podatnik otrzymuje świadczenia z ZFŚS
Wśród naszych pracowników są osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, w związku z tym od ich wynagrodzeń nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy. (...)
str. 14
8.
Przychody z umowy zlecenia zawartej pomiędzy dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
Umowa zlecenia została zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Czy jeżeli zleceniobiorca nie ma ukończonych 26 lat, to przysługuje mu ulga dla młodych? (...)
str. 15
9.
Termin złożenia PIT-2 przez pracownika, który w trakcie roku skończy 26 lat
W czerwcu 2021 r. zatrudniliśmy pracownika, który 26 lat skończy we wrześniu br. Wypłacane mu wynagrodzenie będzie wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. (...)
str. 16
10.
Stosowanie kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek
Zamierzamy zatrudnić osobę do 26 roku życia na umowę o pracę, której będzie przysługiwało minimalne wynagrodzenie. Czy takiemu pracownikowi należy stosować koszty uzyskania przychodów oraz (...)
str. 18
11.
Osiąganie przez podatnika dochodów z pracy za granicą i w Polsce
W maju 2021 r. zatrudniliśmy osobę, która nie ma ukończonych 26 lat. Wcześniej osiągała dochody z pracy za granicą (w Czechach). Czy zagraniczne przychody wchodzą (...)
str. 20
12.
Wynagrodzenie wypłacone prokurentowi
Pracownik w wieku 25 lat został dodatkowo powołany uchwałą zarządu spółki do pełnienia funkcji prokurenta. Z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie. Czy wynagrodzenie to korzysta (...)
str. 22
13.
Przychody pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
Czy pracownik młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego jest objęty tzw. ulgą dla młodych? Pracownik młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego jest objęty tzw. ulgą (...)
str. 23
14.
Objęcie ulgą dla młodych przychodów z pracy wykonywanej w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy
Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce zawarł umowę o pracę z firmą mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii, która nie ma w Polsce przedstawicielstwa ani oddziału. (...)
str. 24
15.
Stosowanie u młodego podatnika 50% kosztów uzyskania przychodów
Pracownik naszej firmy nie ukończył jeszcze 26 lat i przysługuje mu ulga dla młodych (nie złożył wniosku o pobór zaliczek bez stosowania tej ulgi). W (...)
str. 27
III.
INTERPRETACJE ORGANU PODATKOWEGO
1.
Przychody osiągane na podstawie umów o uprawianie sportu
Klub sportowy z młodymi zawodnikami podpisał umowy o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Do umów tych stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Czy przychody zawodników do (...)
str. 30
2.
Osiąganie przez młodych zleceniobiorców przychodów z praw majątkowych
Zleceniodawca zawiera umowy zlecenia, których wykonanie wiąże się z przeniesieniem na niego praw autorskich. Czy wynikające z takich umów przychody, osiągnięte przez zleceniobiorców do 26 (...)
str. 31
3.
Moment osiągnięcia przychodu ze stosunku pracy przez podatnika do 26 roku życia
Czy obliczając obciążenia podatkowo-składkowe na liście płac, stosować zwolnienie od podatku wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, jeżeli pracodawca nie ma pewności, (...)
str. 32
4.
Ulga dla młodych u członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Czy przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej uzyskiwany przez osobę będącą członkiem spółdzielni, która nie ukończyła 26 roku życia, korzysta ze zwolnienia od (...)
str. 33
5.
Nagrody otrzymane od kontrahenta pracodawcy w ramach programu motywacyjnego
Pracownica, która nie ukończyła 26 roku życia, uczestniczy w programie motywacyjnym prowadzonym przez firmy współpracujące z jej pracodawcą. Czy nagrody otrzymane w ramach tego programu (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.