Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Projekt ustawy wprowadzającej refundację podatku VAT za gaz dla gospodarstw domowych
W wyniku wzrostu cen paliw gazowych na rynku krajowym i zagranicznym w 2022 r. na czas określony wprowadzono rozwiązania mające na celu ochronę odbiorców końcowych (...)
str. 4
II.
Faktury ustrukturyzowane obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r. - projekt ustawy
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 30 listopada 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Nowe regulacje obowiązujące w 2023 r.
» Grupa VAT jako nowy rodzaj podatnika W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2023 r. podatnikiem VAT będzie mogła być tzw. (...)
str. 7
2.
Planowane zmiany w ustawie o VAT
2.1. Przedłużenie terminu wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii W celu sukcesywnej wymiany kas starego typu na (...)
str. 9
2.1.
Przedłużenie terminu wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii
W celu sukcesywnej wymiany kas starego typu na kasy on-line ograniczono termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem (...)
str. 9
2.2.
Pakiet Slim VAT 3
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl został zamieszczony projekt z dnia 8 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...)
str. 9
2.3.
Inne planowane zmiany w przepisach wykonawczych
» Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej - zmiana danych w ewidencji korekt Z projektu z dnia 28 czerwca 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego (...)
str. 14
1.
Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej na dane obojga małżonków
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wraz z małżonkiem (nieprowadzącym działalności gospodarczej) zakupiłam lokal mieszkalny z przeznaczeniem na potrzeby mojej firmy (nie mamy rozdzielności majątkowej). Faktura została (...)
str. 16
2.
Darowizna maszyny wykupionej z leasingu na rzecz małżonka
Małżonkowie posiadający ustrój rozdzielności majątkowej prowadzą odrębne działalności gospodarcze. Małżonka przez okres trwania umowy leasingu operacyjnego maszyny budowlanej, wykorzystywała ją dla celów swojej działalności gospodarczej (...)
str. 18
3.
Obowiązek stosowania oznaczenia TP przy rozdzielności majątkowej
Małżonkowie prowadzą odrębne indywidualne działalności gospodarcze i są czynnymi podatnikami VAT. Pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. Czy w przypadku zawarcia transakcji należy ją oznaczać w (...)
str. 19
V.
Przekazanie prezentów kontrahentom podatnika - skutki w VAT
Z okazji świąt Bożego Narodzenia spółka z o.o. swoim kontrahentom przekaże kosze upominkowe (tj. słodycze i alkohol). Ceny jednostkowe pakowanych towarów nie przekraczają 20 zł. (...)
str. 20
1.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu upominków
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług, uzależnione (...)
str. 20
2.
Obowiązek wykazania VAT należnego przy przekazaniu upominków kontrahentom
Jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od zakupu omawianych upominków (niezależnie od tego, czy skorzystał on z tego prawa czy nie), to ich przekazanie (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VI.
Czytelnicy pytają
1.
Brak paragonu a możliwość dokonania korekty sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
Prowadzę sklep z materiałami budowlanymi, w którym sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Sprzedaż tę dokumentuję paragonami fiskalnymi. Zdarza się, że klienci (...)
str. 23
2.
Ulga na zakup drukarki fiskalnej on-line
W związku z przekroczeniem wartości sprzedaży w kwocie 20.000 zł, od grudnia br. rozpoczęłam ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu drukarki on-line. Czy zwrot z tytułu zakupu (...)
str. 25
3.
Przechowywanie raportów fiskalnych
Ewidencjonuję sprzedaż na rzecz osób prywatnych w kasie fiskalnej. Codziennie wystawiam raport dobowy a na koniec miesiąca raport miesięczny. Czy mam obowiązek przechowywania dobowych raportów (...)
str. 26
4.
Faktura wystawiona do biletu miesięcznego emitowanego przy użyciu kasy rejestrującej
Spółka świadczy usługi dowozu uczniów do szkół na rzecz gminy. Bilety są wystawiane na osoby fizyczne (uczniów). Każdy bilet jest imienny i uczeń musi go (...)
str. 27
5.
Wykazanie w JPK_V7M faktur wystawionych przy użyciu kasy
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Na wyraźne ich żądanie wystawiamy faktury, zaś zwrócony paragon załączamy do egzemplarza (...)
str. 29
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
VII.
Zmiana terminu płatności podatku VAT rozliczanego w OSS i IOSS - SLIM VAT 3
Podatnik, który został zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej w ramach OSS w Polsce, obowiązany jest składać - za pomocą systemu e-Deklaracje - deklaracje VIU-DO (procedura (...)
str. 31
VIII.
Na kim ciąży obowiązek rozliczania VAT w kontaktach z zagranicznymi dostawcami?
Generalnie, podatnikiem zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT do budżetu państwa jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na rezultat takiej działalności. Z (...)
str. 32
IX.
Przemieszczenie własnych towarów do zagranicznego oddziału
Nasza firma utworzyła oddział w Niemczech, gdzie wykonuje montaż elementów linii produkcyjnej. Czy dostarczanie do Niemiec materiałów z naszego polskiego magazynu należy uznać za WDT (...)
str. 35
1.
Wywóz towarów na rzecz konkretnego nabywcy
W związku z tym, że z treści pytania nie wynika, czy montaż linii produkcyjnej na terytorium Niemiec dokonywany jest pod konkretne zlecenie innego podatnika, czy (...)
str. 35
2.
Przemieszczanie własnych towarów do zagranicznego oddziału
Jeśli Czytelnik zdecyduje się na wywóz własnych towarów do Niemiec i wywóz ten nie jest związany z żadną konkretną dostawą ani zamówieniem, konieczne będzie opodatkowanie (...)
str. 37
X.
Unieważnienie zgłoszenia celnego w eksporcie - sposób korygowania dostawy
W 2019 r. dokonaliśmy eksportu towarów, otrzymaliśmy komunikat IE-599 i wykazaliśmy dostawę ze stawką 0%. W 2022 r. otrzymaliśmy z urzędu celnego pismo, że zgłoszenie (...)
str. 38
1.
Preferencyjna stawka VAT 0% w eksporcie
Generalnie w eksporcie stosuje się stawkę VAT 0%, pod warunkiem jednak, że podatnik posiada przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, (...)
str. 38
2.
Podatkowe konsekwencje unieważnienia dokumentów celnych
Problem przedstawiony przez Czytelnika polega na tym, że dokument, który potwierdzał wywóz towarów poza terytorium UE, został unieważniony. Zgodnie z "Instrukcją w zakresie obsługi w (...)
str. 39
3.
Korygowanie zaniżonego podatku VAT w eksporcie
Fakturę korygującą trzeba ująć w JPK_VAT z deklaracją w odpowiednim momencie. Zwróćmy uwagę, że zmiana stawki VAT w eksporcie metodą "w stu", spowodowana jest unieważnieniem (...)
str. 40
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Międzynarodowy transport towarów na zlecenie polskiego nabywcy
Podatnik wykonał usługę transportu towarów na trasie Ukraina-Polska na zlecenie polskiego podatnika. Czy można te usługi uznać za transport międzynarodowy? W jakich pozycjach pliku JPK_VAT (...)
str. 41
2.
Zakup towarów w ramach transakcji trójstronnej
Dokonaliśmy zakupu towarów od kontrahenta z Niemiec, który wystawił nam fakturę z niemieckim numerem VAT UE. Towar został przewieziony do Włoch. W jaki sposób powinniśmy (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
XII.
Utworzenie grupy VAT w ramach jednostki samorządu terytorialnego a prawo do odliczenia VAT
Grupy VAT - zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi - zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2023 r. Najważniejszą cechą powyższego rozwiązania jest przede wszystkim wyłączenie z (...)
str. 45
1.
Podmioty tworzące grupę VAT - uregulowania ustawowe
Dla Prenumeratorów GOFIN f Ujednolicone przepisy prawne dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Od 1 stycznia 2023 r. - zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy (...)
str. 45
2.
Gmina i spółki komunalne uprawnione do utworzenia grupy VAT
Jak już wspomniano, bardzo ważnym kryterium warunkującym możliwość powstania grupy VAT, będzie m.in. istnienie powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych: Powiązania finansowe (art. 15a ust. 3 (...)
str. 46
3.
Konieczność stosowania prewspółczynnika/współczynnika
Co do zasady grupa VAT będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności (...)
str. 48
F.
VAT OD PODSTAW
XIII.
Niedobory towarów - skutki w VAT
W grudniu br. w wyniku spisu z natury ustalono różnice inwentaryzacyjne, tj. niedobory towarów handlowych w jednym asortymencie. Jak rozliczyć podatek VAT w przypadku wystąpienia (...)
str. 49
1.
Brak obowiązku wykazania podatku należnego
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na (...)
str. 49
2.
Kiedy powstały niedobór powoduje obowiązek korekty VAT naliczonego?
W związku ze stwierdzeniem niedoboru towarów handlowych mogą powstać wątpliwości w zakresie ewentualnej korekty VAT naliczonego, związanego z zakupem składnika stanowiącego niedobór. Przypomnijmy, że czynny (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIV.
Wykazanie usług najmu prywatnego w JPK_VAT z deklaracją przez czynnego podatnika VAT
1.
Najem jako przejaw działalności gospodarczej
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak (...)
str. 52
2.
Zwolnienie z VAT i rejestracji w kasie rejestrującej najmu nieruchomości mieszkalnej
Pomimo, że dla celów VAT wynajmowanie nieruchomości w ramach najmu prywatnego uznawane jest za prowadzenie działalności gospodarczej, a wynajmującego uważa się za podatnika VAT, to (...)
str. 52
3.
Najem prywatny w JPK_VAT z deklaracją
W przypadku, gdy podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT oraz świadczy usługi najmu prywatnego, to najem ten należy wykazać, w tym samym (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych przez podmiot wyznaczony przez gminę
Gmina zleciła spółce sprzedaż węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Jakie obowiązki w zakresie rozliczania podatku akcyzowego będą ciążyły (...)
str. 55
1.
Regulacje akcyzowe dotyczące sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego
Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), określone zostały zasady, warunki (...)
str. 56
2.
Rozliczenie podatku VAT od dostawy węgla za pośrednictwem wyznaczonej przez gminę spółki
Przepisy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie przewidują innego celu nabycia przez gminę paliwa stałego niż do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Nieodpłatne udostępnienie lokali na rzecz związków zawodowych
Czy nieodpłatne przekazanie związkom zawodowym lokalu biurowego na podstawie umowy użyczenia stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT? Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia (...)
str. 58
2.
Wykup samochodu z leasingu z przeznaczeniem do natychmiastowej sprzedaży
Na podstawie umowy leasingu operacyjnego spółka w prowadzonej działalności wykorzystuje samochód osobowy. Od wszelkich wydatków poniesionych na ten samochód odlicza VAT w wysokości 50%. Po (...)
str. 59
3.
Zwolnienie podmiotowe z VAT przy świadczeniu usług mediacji
W grudniu 2022 r. rozpoczęłam działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu mediacji (zarówno sądowych, jak i pozasądowych). Czy mam prawo korzystać ze zwolnienia z VAT ze (...)
str. 61
4.
Oznaczenie GTU przy usłudze przechowywania opon
Świadczymy usługi wymiany opon w samochodach. Dodatkowo klient ma możliwość pozostawienia u nas wymienionych opon. W takiej sytuacji na fakturze wypisujemy dwie pozycje: za wymianę (...)
str. 62
5.
Odliczenie VAT od zakupów związanych z czynnościami zwolnionymi z VAT
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupiłem lokal mieszkalny w stanie deweloperskim w budynku wielorodzinnym. Mieszkanie to zostało zakupione z przeznaczeniem pod wynajem na cele mieszkaniowe. (...)
str. 63
6.
Ustalenie wskaźnika proporcji przy przeważającym udziale sprzedaży zwolnionej
Czynny podatnik VAT prowadzi działalność mieszaną - opodatkowaną i zwolnioną z VAT. Główną działalnością podatnika jest pośrednictwo ubezpieczeniowe zwolnione z VAT na podstawie art. 43 (...)
str. 63
7.
Sprzedaż samochodu wprowadzonego do działalności na podstawie oświadczenia
Czynny podatnik VAT wprowadził używany samochód do firmy z majątku prywatnego (zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży) na podstawie oświadczenia z zamiarem późniejszej odsprzedaży. Samochód ten (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 grudnia 2022 r., pod poz. 2488, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
2.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2022 r. pod poz. 44, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.