Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Przekazując na Państwa ręce kolejny numer PORADNIKA VAT, chcemy podziękować za okazane nam zaufanie i liczne wyrazy sympatii, jakie otrzymujemy w nadsyłanej korespondencji. (...)
str. 4
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zwolnienie z kas fiskalnych i odliczenie VAT dla samorządów przy dystrybucji węgla - komunikat MF
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) ma na celu wsparcie dla dużej (...)
str. 5
II.
Zasady przeliczania kwot na fakturach korygujących wystawionych w walucie obcej - SLIM VAT 3
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Zmiany w przepisach mają uprościć rozliczanie podatku (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Rachunki bankowe w białej liście podatników VAT
Wykaz podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT) zawiera numery rachunków rozliczeniowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. (...)
str. 8
1.
Rachunki bankowe zgłaszane przez spółkę
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) niedawno założyła w banku nowy rachunek bankowy w walucie PLN. W związku z tym wystawia faktury, w których wskazuje (...)
str. 8
2.
Metody sprawdzania rachunku bankowego w wykazie podatników
W jaki sposób pobrać informacje dotyczące rachunku bankowego mojego kontrahenta z wykazu podatników VAT? Informacje z wykazu podatników VAT mogą zostać pobrane w następujący sposób: (...)
str. 9
3.
Brak rachunku bankowego kontrahenta w białej liście
Czynny podatnik VAT nabył od firmy "Alfa" towary (inne niż wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) za kwotę 40.000 zł. W wyniku (...)
str. 9
1.
Wycofanie z firmy samochodu zakupionego z ograniczonym prawem do odliczenia
We wrześniu 2014 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem samochód osobowy. Z tytułu jego nabycia odliczyłem 50% VAT. W październiku 2022 r. wycofałem samochód (...)
str. 10
2.
Darowizna pojazdu samochodowego
W 2020 r. na podstawie faktury VAT marża kupiłam samochód osobowy. Obecnie zamierzam go przekazać w darowiźnie bratu. Czy taka darowizna będzie podlegała opodatkowaniu VAT? (...)
str. 11
3.
Dzierżawa samochodu a prawo do odliczenia VAT
W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję samochód osobowy na podstawie umowy dzierżawy. Z tego tytułu ponoszę koszty dzierżawy określone w umowie. Czy mam prawo do odliczenia (...)
str. 11
4.
Wysokość odliczenia VAT a brak badania technicznego i wpisu w dowodzie rejestracyjnym
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiliśmy samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który posiada jeden rząd siedzeń. Od wszelkich poniesionych wydatków na (...)
str. 12
V.
Określenie właściwej stawki VAT na usługi twórców i artystów wykonawców
Co do zasady odpłatne usługi świadczone przez twórców i artystów wykonawców podlegają opodatkowaniu VAT. Na gruncie przepisów ustawy o VAT istnieje jednak możliwość objęcia ww. (...)
str. 14
1.
Usługi opodatkowane 8% stawką VAT
W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką VAT w wysokości 8%, pod poz. 63 wskazano, bez względu (...)
str. 14
2.
Usługi kulturalne zwolnione z VAT
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów (...)
str. 16
3.
Brak możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT
W art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych określono zakres autorskich praw majątkowych. Przepis ten stanowi, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy (...)
str. 17
VI.
Nieodpłatne przekazanie pracownikom paczek świątecznych a prawo do odliczenia VAT
Zamierzam zakupić paczki świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w celu ich nieodpłatnego przekazania swoim pracownikom (ich dzieciom). Czy czynny podatnik VAT (pracodawca) (...)
str. 18
1.
Warunki realizacji prawa do odliczenia VAT
Co do zasady prawo do odliczenia VAT przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z (...)
str. 18
2.
Paczki świąteczne sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy
Z praktyki organów podatkowych wynika, że nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników generalnie nie wykazują związku z czynnościami opodatkowanymi pracodawcy. Wynika to z tego, że przekazanie (...)
str. 19
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jakim terminie nabywca mediów może odliczyć VAT?
Na początku listopada 2022 r. otrzymałam fakturę za media z terminem płatności ustalonym na 28 listopada br. Faktura została wystawiona 31 października br. Czy mogę (...)
str. 20
2.
Oznaczenie w JPK_VAT z deklaracją zakupu od podatnika rozliczającego VAT kasowo
Jestem podatnikiem rozliczającym VAT metodą kasową. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT dokonuję zakupu różnych towarów i usług, które dokumentowane są fakturami. Czy wszystkie (...)
str. 21
3.
Zaliczki na poczet nabycia produktów rolnych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabywam produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Czy wpłacając zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów powinienem wystawiać (...)
str. 21
4.
Termin przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT
W jakim terminie bank dokona przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na mój rachunek bankowy, jeżeli urząd skarbowy wyrazi zgodę na przekazanie tych środków? W (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Czytelnicy pytają
1.
Ewidencja zaliczki w kasie fiskalnej
Czy otrzymane zaliczki (na rachunek bankowy) od osób prywatnych na poczet dostawy lokali mieszkalnych muszą być ewidencjonowane w kasie fiskalnej? Nadmieniam, że w prowadzonej działalności (...)
str. 23
2.
Usługi zakwaterowania w internacie szkoły
Placówka oświatowa (szkoła) prowadzi internat. W internacie zakwaterowani są m.in. uczniowie sąsiadujących szkół. Czy taką sprzedaż usług należy ewidencjonować w kasie fiskalnej? Zgodnie z § (...)
str. 25
3.
Kilka kas fiskalnych a ujęcie raportów fiskalnych w JPK_VAT z deklaracją
W prowadzonej działalności do ewidencjonowania sprzedaży stosuję dwie kasy fiskalne. Jak należy w JPK_VAT wykazać sprzedaż paragonową z tych kas - jednym wpisem, czy też (...)
str. 26
4.
Sprzedaż ewidencjonowana w kasie fiskalnej po utracie zwolnienia podmiotowego
Od 1 kwietnia 2022 r. wynajmuję lokale mieszkalne osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, którą dokumentuję fakturami. Dodatkowo rozpoczęłam sprzedaż odzieży używanej osobom prywatnym. Łączna wartość (...)
str. 27
5.
Rozliczenie ulgi na zakup kasy przez małego podatnika
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym VAT kwartalnie. W związku z przekroczeniem wartości sprzedaży w kwocie 20.000 zł, we wrześniu 2022 r. zakupiłem kasę on-line i (...)
str. 29
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
IX.
Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - WSTO
WSTO jest rodzajem dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce (...)
str. 31
1.
Miejsce opodatkowania WSTO
Miejscem dostawy towarów w przypadku WSTO jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu (art. 22 ust. 1 pkt (...)
str. 31
1.1.
Wybór miejsca opodatkowania dostawy
Podatnik, który nie przekroczył progu sprzedaży w wysokości 42.000 zł, może opcjonalnie wybrać opodatkowanie WSTO oraz usług TBE w państwie konsumpcji. Wybór następuje poprzez złożenie (...)
str. 33
1.2.
Stawka VAT dla WSTO
Stawką właściwą dla opodatkowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość jest stawka obowiązująca w państwie, w którym transakcja ta podlega opodatkowaniu. Podatnicy powinni więc sprawdzić, jakie (...)
str. 33
2.
Obowiązki dostawcy dokonującego WSTO
» Zgłoszenie rejestracyjne Dostawcy, których towary są zlokalizowane na terytorium kraju, posiadający siedzibę w Polsce bądź takiej siedziby nieposiadający, są obowiązani do rejestracji jako podatnicy (...)
str. 33
X.
Zaliczka na poczet eksportu towarów wysyłanych po kilku miesiącach
Zajmujemy się szyciem strojów tanecznych dla grup tancerzy, na zamówienia klientów, głównie z Wielkiej Brytanii. Przy składaniu zamówienia, nabywca uiszcza przedpłatę a towar otrzymuje - (...)
str. 34
1.
Data powstania obowiązku podatkowego w eksporcie
Treść pytania wskazuje na to, że mamy do czynienia z eksportem towarów przez który w myśl art. 2 pkt 8 ustawy o VAT należy rozumieć (...)
str. 34
2.
Warunki zastosowania 0% stawki VAT do zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów
Zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie (...)
str. 35
3.
Stanowisko organów podatkowych dotyczące specyfiki realizacji dostaw eksportowych
Wprawdzie przepisy ustawy o VAT nie definiują "specyfiki realizacji dostaw", ale interpretacje organów podatkowych mogą dać podatnikom pewne wskazówki dotyczące rozumienia tego pojęcia. W interpretacji (...)
str. 36
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Sposób refakturowania usług międzynarodowego transportu towarów
Otrzymałem od firmy transportowej fakturę za usługi przewozu towarów z Polski do Wenezueli w złotych polskich z zastosowaniem 0% stawki VAT. Usługę tę będę refakturował (...)
str. 37
2.
List przewozowy jako dowód dokonania WDT
Dokonaliśmy sprzedaży towarów unijnemu kontrahentowi w ramach WDT, które uprzednio nabyliśmy od polskiego producenta. Zagraniczny nabywca zlecił transport tych towarów z magazynu polskiego producenta do (...)
str. 39
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Nowy system rozliczeń z prosumentami a podstawa opodatkowania
» Zasada "net-billingu" - rozliczanie kosztowe Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)
str. 42
2.
Czy opłata za nielegalny pobór energii podlega opodatkowaniu VAT?
Opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej od przedsiębiorstwa energetycznego wynikają wprost z przepisów prawa. Zgodnie bowiem z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 10 (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Konieczność skorygowania pliku JPK_VAT z deklaracją
Stwierdziłam błąd polegający na wskazaniu w pliku JPK_V7M niewłaściwego kodu GTU. Czy jestem zobowiązana do jego skorygowania, pomimo że nie doszło do zaniżenia zobowiązania podatkowego (...)
str. 46
2.
Sposoby dokonania korekty przy błędnym GTU
W jaki sposób należy skorygować w pliku JPK_V7M błędne oznaczenie GTU (błąd niewpływający na wysokość podatku należnego)? Ustawodawca nie wskazał sposobu poprawienia błędnie zastosowanego w (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Sprzedaż nieruchomości a zwolnienie z VAT
Sprzedaż nieruchomości, co do zasady, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W niektórych przypadkach czynność ta może jednak korzystać ze zwolnienia z VAT. Zwolnienia od (...)
str. 49
2.
Opodatkowana dostawa nieruchomości - wzór oświadczenia o wyborze opodatkowania
Podatnicy sprzedający nieruchomości, zgodnie z art. 43 ust. 10-11, mogą odstąpić od zastosowania zwolnienia od podatku w stosunku do budynku, budowli lub ich części, gdy (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe - warunki zwolnienia z akcyzy
Spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i przesyłania ciepła w dwóch źródłach ciepła. Jako zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe korzysta ze zwolnienia z akcyzy. Od (...)
str. 53
1.
Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe
Stosownie do art. 31b ust. 10 ustawy przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji (...)
str. 53
2.
Oświadczenie składane do naczelnika urzędu skarbowego
Z pytania Czytelnika wynika, że spółka zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła i posiada co najmniej dwie ciepłownie, które do produkcji wykorzystują wyroby węglowe. Podmiot (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Prawo do odliczenia VAT z tytułu otrzymania faktury zaliczkowej
We wrześniu 2022 r. spółka z tytułu wpłaconej zaliczki (w wysokości 100% należności) otrzymała fakturę (wystawioną również we wrześniu br.). Towar dotarł jednak dopiero w (...)
str. 56
2.
Wyjaśnienie przyczyn złożenia korekty JPK_VAT z deklaracją
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami muszę skorygować rozliczenie VAT za wrzesień 2022 r. (zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną). Czy wystarczy (...)
str. 57
3.
Określenie daty sprzedaży przy robotach budowlano-montażowych
Spółka jest na etapie zakończenia realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE. W związku z tym w dniu 5 sierpnia 2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego (...)
str. 58
4.
Stawka VAT dla serwisu urządzeń klimatyzacyjnych w lokalach mieszkalnych
Jako czynny podatnik VAT zajmuję się m.in. serwisem urządzeń klimatyzacyjnych w lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej mniejszej niż 150 m 2 , znajdujących się w (...)
str. 60
5.
Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a termin zwrotu VAT
Od 2020 r. jestem czynnym podatnikiem VAT. Od czerwca 2022 r. wystawiam wyłącznie faktury ustrukturyzowane. W rozliczeniu JPK_V7M za październik 2022 r. wystąpiła u mnie (...)
str. 61
6.
Mechanizm podzielonej płatności w grupach VAT
W przyszłości planujemy połączyć wszystkie spółki powiązane ekonomicznie, finansowo i organizacyjnie w jeden podmiot VAT, zatem zarejestrujemy się jako grupa VAT. W jaki sposób grupa (...)
str. 62
7.
Należność uregulowana po terminie a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem rozliczającym podatek VAT miesięcznie. W sierpniu 2018 r. otrzymałem fakturę zakupu, ale wówczas nie skorzystałem z prawa do odliczenia VAT oraz nie (...)
str. 63
8.
Opodatkowanie spotkania adaptacyjnego organizowanego dla studentów
Politechnika (czynny podatnik VAT) jest akademicką uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną. Samorząd Studencki Politechniki zorganizował tzw. adapciak (spotkanie) dla studentów pierwszego roku nauki, którzy wpłacili (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas
W Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2022 r., pod poz. 2242, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 66
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 października 2022 r., pod poz. 2222, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
3.
Zmiany w zakresie podatku akcyzowego
» W Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2022 r., pod poz. 2236, opublikowano ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.